Pörssitiedote kesäkuuta 25, 2013 10.00.00 ap. CET

Metsolle myönteinen tulos suostumusten hakumenettelyssä EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen haltijoilta

Metso Oyj:n pörssitiedote 25.6.2013 klo 10:00 paikallista aikaa

Metso Oyj ilmoittaa positiivisen tuloksen liittyen suostumusten hakumenettelyyn, jolla se haki suostumuksia ja vapautuksia ulkona olevien joukkovelkakirjojen haltijoilta koskien tiettyjä joukkovelkakirjasarjoja, jotka on laskettu liikkeeseen sen EMTN-ohjelman puitteissa, jokaisen tällaisen joukkovelkakirjasarjan osalta erikseen tehtävän joukkovelkakirjojen haltijoiden ylimääräisen kokouksen hyväksyvän päätöksen saamiseksi liittyen (a) vapautukseen ja valtuutuksen antamiseen koskien mitä tahansa joukkovelkakirjojen ehtojen rikkomusta tai väitettyä rikkomusta ja (b) vapautusta tietyistä joukkovelkakirjojen haltijoille Suomen oikeuden mukaan syntyvistä lakisääteisistä oikeuksista, jotka molempien yllä olevien kohtien osalta johtuvat tai voivat aiheutua ehdotetun Metson Massa, paperi ja voimantuotanto ­liiketoimintojen eriyttämisestä itsenäiseksi yhtiöksi jakautumisen kautta.

Metso Oyj vahvistaa, että joukkovelkakirjojen haltijoiden ylimääräinen kokous hyväksyi päätöksen jokaisen tällaisen joukkovelkakirjasarjan osalta erikseen. Tämän seurauksena ylimääräisen kokouksen päätöksessä viitatut suostumukset ja valtuutukset tulevat voimaan tänään.

Suostumusten hankkimista koskevan tuloksen yksityiskohtia on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa Luxemburgin pörssin "Results Notice" -tiedotteessa.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Minna Helppi, rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3195

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Liite:
Luxemburgin pörssin "Results Notice"

Esitteet
Nimi
Results Notice Lataa

Metso Twitterissä