Lehdistötiedote kesäkuuta 17, 2013 12.00.00 ip. CET

Metson Massa, paperi ja voimantuotanto päätti yt-neuvottelut Kudokset- ja Voimantuotanto-liiketoiminnoissa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 17.6.2013 klo 12:00 paikallista aikaa

Metson Kudokset- ja Voimantuotanto-liiketoiminnat ovat saaneet päätökseen 2.5.2013 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut olivat osa yhtiön Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan kaksivuotista kustannuskilpailukyvyn parantamisohjelmaa.

Neuvottelujen tuloksena Kudokset-liiketoiminta vähentää 60 työpaikkaa Tampereella siirtämällä kapeiden suodatinkankaiden tuotannon Portugalin Ovariin vuoden 2014 kesäkuun loppuun mennessä. Vähennystarve Tampereella on 32 henkilöä, ottaen huomioon henkilöstön sisäiset siirrot, eläkejärjestelyt ja määräaikaisten työsopimusten päättämiset.

Voimantuotanto-liiketoiminta vähentää yhteensä 88 työpaikkaa Suomessa ja neuvottelee 70 työpaikan vähennyksestä Ruotsissa. Lisäksi se vähentää yhteensä 10 työpaikkaa muissa maissa. Vähennysten toteuttaminen aloitetaan välittömästi ja saatetaan päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä.

Toimenpiteet koskettavat kaikkia henkilöstöryhmiä. Alkuperäinen arvio vähennystarpeesta oli 80 työpaikkaa Kudokset-liiketoiminnassa ja 175 työpaikkaa Voimantuotannossa maailmanlaajuisesti.

Vähennysten tuloksena Metson Massa, paperi ja voimantuotannon vuotuisten kustannusten arvioidaan alenevan noin 17 miljoonalla eurolla. Niiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä alkaen vuonna 2014. Toimenpiteiden kertaluontoisten kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin neljä miljoonaa euroa, joista suurin osa arvioidaan kirjattavan vuoden 2013 jälkipuoliskolle.

Suodatinkangasmarkkinoilla Metson kilpailijat ovat lisänneet kapasiteettia ja saavuttaneet jalansijaa perinteisillä markkinoilla. Myös hintakilpailu on lisääntynyt.

Siirtämällä kapeiden suodatinkankaiden tuotannon Tampereelta Ovariin, Kudokset-liiketoimintalinja vastaa kovenevaan kilpailuun ja parantaa kustannuskilpailukykyään. Siirto tukee myös liiketoiminnan tuotannon tehostamista ja tuotantoyksiköiden erikoistumista. Leveät suodatinkankaat valmistetaan edelleen pääasiassa Tampereella.

Voimantuotanto-liiketoiminnan osalta liuskekaasun käyttöönotto on laskenut energian hintaa Pohjois-Amerikassa ja vähentänyt biomassan ja kivihiilen käyttöä. Euroopassa uusiutuvien energianlähteiden saamaa tukea koskeva tilanne ja taloudellinen epävarmuus ovat vähentäneet investointeja. Sellumarkkinoilla päätökset tehdään aiempaa hitaammin, mikä on vähentänyt sellutehtaiden energiaratkaisujen kysyntää.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet*.

* Edellyttää Metson ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää.

www.metso.com/pulpandpaperwww.metso.com/energy
www.twitter.com/metsopulppaperwww.twitter.com/metsoenergy 

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Reima Kerttula, johtaja, Kudokset-liiketoimintayksikkö, Metso, puh. 0400 648 458
Kai Mäenpää, toimitusjohtaja, Metso Power Oy, Metso, puh. 020 14121

Metso Twitterissä