Pörssitiedote heinäkuuta 25, 2013 12.00.00 ip. CET

Hyvä tulos haastavassa markkinaympäristössä

Metso Oyj:n pörssitiedote 25.7.2013 klo 12:00 paikallista aikaa


Järjestämme tänään tammi-kesäkuun tuloksesta englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson vuoden 2013 tammi-kesäkuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Keskeistä vuoden 2013 toisella neljänneksellä:

  •  Saadut tilaukset lisääntyivät 9 prosentilla ja olivat 1 883 miljoonaa euroa (1 735 milj. e). Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla kaikissa segmenteissä eli 806 miljoonaa euroa, mikä on 44 prosenttia kaikista tilauksista (812 milj. e ja 48 %).
  • Liikevaihto oli 1 756 miljoonaa euroa (1 897 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli vertailukauden tasolla eli 780 miljoonaa euroa, mikä on 46 prosenttia konsernin liikevaihdosta (795 milj. e ja 43 %).
  • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä oli 142 miljoonaa euroa eli 8,1 prosenttia liikevaihdosta (178 milj. e ja 9,4 %).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,69 e).
  • Vapaa kassavirta oli 20 miljoonaa euroa negatiivinen (46 milj. e negatiivinen).
  • Yhtiön jakautuminen eteni suunnitelman mukaisesti.

Olemme päivittäneet arviomme vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä:

Perustuen tämän hetken taloustilanteeseen, markkinanäkymiin ja tilauskantaamme vuodelle 2013 sekä kesäkuun lopun mukaisiin valuuttakursseihin, arvioimme, että vuonna 2013 tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) ja liikevaihtomme ovat hieman alle vuoden 2012 tason.

Aikaisempi arvio (tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksesta, julkaistu 23.4.2013): Arvioimme, että vuonna 2013 tuloksemme (EBITA ilman kertaluonteisia eriä) on suunnilleen vuoden 2012 tasolla ja että liikevaihtomme on vuoden 2012 tasolla tai hieman alle.

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen kommentoi vuoden toista neljännestä:

Voimme olla tyytyväisiä suoritukseemme vuoden toisella neljänneksellä. Huolimatta maailmantalouden vallitsevasta epävarmuudesta, jonka vaikutukset ovat jatkuneet asiakasteollisuuksissamme, saimme huhti-kesäkuussa uusia tilauksia yli 1,8 miljardin euron arvosta. Oli hienoa, että Metso voitti jälleen ison sellutehdastilauksen, kun taas kaivosteollisuuden uudet investoinnit jatkuivat alhaisemmalla tasolla. Liikevaihtomme laski viime vuoteen verrattuna lähinnä joidenkin laite- ja projektiliiketoimintojen hiljenemisen myötä. Positiivista oli se, että palveluliiketoimintamme säilyi viime vuoden tasolla, ja jatkamme kasvupyrkimyksiämme tällä alueella. Tuloksemme (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) oli varsin hyvä. Automaatio teki hyvän tuloksen, kun taas Kaivos ja maarakennuksen tulosta heikensivät vähentyneet laite- ja projektitoimitukset. Massa, paperi ja voimantuotantoon vaikuttivat samat haasteet kuin aiemmilla neljänneksillä.

Myös jakautumisprosessimme edistyi hyvin toisella neljänneksellä. Hallitus allekirjoitti toukokuun lopussa jakautumissuunnitelman ja ehdottaa osakkeenomistajille jakautumisen hyväksymistä ylimääräisessä yhtiökokouksessa lokakuun alussa. Uuden Metson ja Valmetin strategioiden ja organisaatioiden suunnittelussa riittää töitä tuleville kuukausille. Olen edelleen vakuuttunut siitä, että yhtiökokouksessa päätettävä jakautuminen toteutetaan menestyksekkäästi ja on sekä Metson että sen osakkeenomistajien parhaan edun mukaista.

Metson avainluvut

Milj. e Q2/ 2013 Q2/ 2012 Muutos % Q1-Q2/ 2013 Q1-Q2/ 2012 Muutos % 2012
Saadut tilaukset 1 883 1 735 9 3 467 3 655 -5 6 865
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 806 812 -1 1 679 1 693 -1 3 264
   % saaduista tilauksista * 44 48 50 48 49
Tilauskanta kauden lopussa       4 141 5 290 -22 4 515
Liikevaihto 1 756 1 897 -7 3 346 3 652 -8 7 504
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 780 795 -2 1 507 1 516 -1 3 174
   % liikevaihdosta * 46 43 46 43 44
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 142,2 178,2 -20 273,7 319,4 -14 687,5
   % liikevaihdosta 8,1 9,4 8,2 8,7 9,2
Liikevoitto 97,0 164,7 -41 216,2 293,7 -26 601,7
   % liikevaihdosta 5,5 8,7 6,5 8,0 8,0
Tulos/osake, euroa 0,34 0,69 -51 0,82 1,25 -34 2,46
Vapaa kassavirta -20 -46 57 54 70 -23 257
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, %     13,6 19,7 19,7
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %     38,9 39,6 40,5
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %     27,4 22,6 14,2

* Ilman Valmet Automotivea.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys

Maailmantalouden epävarmuus jatkui ja asiakasteollisuuksiemme kysyntä heikkeni hieman vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Yhdysvalloissa ja Kiinassa nähtiin jotain ensimmäisiä myönteisiä merkkejä, joilla ei kuitenkaan ollut merkittävää vaikutusta asiakasteollisuuksiimme.

Odotamme kaivoslaitteiden ja projektien kysynnän jatkuvan tyydyttävänä. Laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen huoltoverkostomme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä.

Arvioimme maarakennuslaitteiden sekä maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien ja virtauksensäätölaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä.

Odotamme öljy- ja kaasuteollisuuden vahvan kysynnän tasoittavan sellu- ja paperiteollisuuden hiljenemistä. Arvioimme sellutehdasmarkkinan ja laiteuudistusten kysynnän pysyvän tyydyttävänä ja palveluiden kysynnän hyvänä.

Paperiteollisuuden rakenteellinen muutos jatkuu ja arvioimme paperilinjojen kysynnän jatkuvan heikkona ja palvelujen hyvänä.

Odotamme selluteollisuuden soodakattiloiden kysynnän jatkuvan tyydyttävänä. Uusiutuvia energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän odotamme jatkuvan heikkona ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

 

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj


Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja


Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Kutsu tiedotustilaisuuteen medialle, sijoittajille ja analyytikoille


Metso järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksen julkistuspäivänä, torstaina 25.7.2013 klo 15:00 Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.


Median edustajat ovat myös tervetulleita tilaisuuteen, lisäksi otamme vastaan haastattelupyyntöjä.

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon: 09 2313 9201, tunnuskoodi: 927 190.

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuultavissa 8.8.2013 saakka numerossa: 09 2314 4681, tunnuskoodi: 927 190.

Podcast-äänitiedosto (mp3) ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta ovat ladattavissa osoitteessa www.metso.com/IRvideot viimeistään maanantaina 29.7.2013.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen 25.7.2013 osoitteessa www.metso.com/sijoittajat noin klo 12 Suomen aikaa.  

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Esitteet
Nimi
Metson osavuosikatsaus Q2 2013 Lataa

Metso Twitterissä