Lehdistötiedote heinäkuuta 2, 2013 11.00.00 ap. CET

Metso ja UPM jatkavat tehdaskunnossapitosopimusta UPM:n Plattlingin tehtaalla Saksassa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 2.7.2013 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso ja UPM ovat sopineet tehdaskunnossapidon ulkoistussopimuksen jatkamisesta UPM:n Plattlingin tehtaalla Baijerissa Saksassa. Metso vastaa tehtaan kunnossapitojärjestelmistä ja -käytännöistä sekä kunnossapitokustannusten optimoinnista ja tehtaan teknisen käytettävyyden kehittämisestä. Kolme paperinvalmistuslinjaa kattava sopimus tulee voimaan 1. heinäkuuta 2013. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Metso on vastannut Plattlingin tehtaan paperikone 1:n kunnossapidosta vuodesta 2007 ja paperikone 10:n ja 11:n kunnossapidosta vuodesta 2011 lähtien. Uusi monivuotinen sopimus kattaa kaikkien kolmen paperinvalmistuslinjan tehdaskunnossapitotoiminnot.

Metson tehdaskunnossapitomallin mukaan tehtaalla optimoidaan TPM:n (Total Productive Maintenance), kuntoon perustuvan kunnossapidon ja Metson soveltaman luotettavuuskeskeisen (RCM) kunnossapidon käyttö. Malli varmistaa laitteistojen parhaan mahdollisen tehokkuuden ja kustannusten optimoinnin.

UPM:n Plattlingin tehtaalla tuotetaan vuosittain 780 000 tonnia kevyesti päällystettyä ja superkalanteroitua paperia.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet*.

* Edellyttää Metson ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/energy
www.twitter.com/metsopulppaper, www.twitter.com/metsoenergy

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup  

Lisätietoja:

Jukka Koiranen, johtaja, kunnossapidon ulkoistus, Palvelut-liiketoimintalinja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. 040 545 6173

Robert Mohr, johtaja, myynti, Keski-Euroopan pohjoisosa, Palvelut-liiketoimintalinja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. +49 173 3080 534 

Metso Twitterissä