Pörssitiedote syyskuuta 27, 2013 09.40.00 ap. CET

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta

Metso Oyj:n pörssitiedote 27.9.2013 klo 9:40  paikallista aikaa

Metso Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Cevianin rahastojen omistusosuuden muutoksesta. Cevian Capital II Master Fund L.P:n hallinnoiman rahaston omistusosuus ylitti 5 prosentin kynnyksen 29.8.2013. Cevian Capital II Master Fundilla oli tuolloin hallussaan 7 560 179 Metson osaketta, mikä vastasi 5,03 % Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä.

Cevianin rahastojen (Cevian Capital II Master Fund L.P. ja Cevian Capital Partners Ltd.) yhteinen omistusosuus 29.8.2013 oli 20 068 239 Metson osaketta, mikä vastasi 13,35 % Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä.

Metson osakkeiden rekisteröity lukumäärä on 150 348 256, ja ne oikeuttavat vastaavaan määrään ääniä.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso Twitterissä