Lehdistötiedote syyskuuta 11, 2013 10.00.00 ap. CET

Metson automaatio ja älykkäät ratkaisut parantavat turvallisuutta, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta mineraalien käsittelyssä ja kivenmurskauksessa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 11.9.2013 klo 10:00 paikallista aikaa

Automaatioteknologian kehitys mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon tehokkaan hyödyntämisen

Raaka-aineiden ja muiden resurssien niukentuessa ja laitosten etsiessä uusia keinoja energiankäyttönsä ja toimintansa tehostamiseksi Metso kehittää asiakkaiden tarpeisiin ja haasteisiin soveltuvia älykkäitä prosesseja ja palveluratkaisuja.

Turvallisuus, tuottavuus ja kustannustehokkuus ovat nykypäivänä vahvasti esillä mineraalien käsittelyssä ja kivenmurskauksessa. Automaation ja älykkäiden ratkaisujen avulla laitokset pystyvät parantamaan niin kustannus- kuin ympäristötehokkuuttaan. Metson ainutlaatuinen tarjonta näille teollisuudenaloille yhdistää prosessiosaamisen, koko laitoksen laajuisen automaation ja energiatehokkaita laitteita ja prosesseja. Metso on äskettäin saanut Metso DNA -järjestelmätilauksia esimerkiksi SSGPO-kaivosyhtiöltä Kazakstanista, Codelco El Tenienteltä Chilestä ja Norilsk Nickel Kolskaya GMK:lta Venäjältä.

"Kun laitoksilla ei vaikeina taloudellisina aikoina ole laittaa ylimääräistä rahaa uusiin koneinvestointeihin, ne saavat enemmän irti olemassa olevista laitteistaan ja prosesseistaan älykkäillä automaatioratkaisuilla. Tuottavuutta ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa optimoimalla prosessin suorituskykyä ja minimoimalla menetettyä tuotantoaikaa", toteaa Metson Automaatio-liiketoiminnan mineraalien käsittelystä vastaava johtaja Kari Heikkilä.

Heikkilä kertoo Metson parhaillaan kehittävän ratkaisuja, jotka vievät automaation entistä syvemmälle koneiden sisään ja mahdollistavat niiden älykkään kommunikoinnin. Aktiivinen tuotekehitys Metson eri yksiköiden välillä ja yhteistyö arvostettujen tutkimuslaitosten kanssa varmistavat yhtiön aseman teknologiakehityksen kärjessä.

Parempaa käytettävyyttä ja tehokkaampaa tuotantoa  

Kehittynyt automaatiojärjestelmä pitää prosessit käynnissä paremman ohjauksen ja näkyvyyden avulla. Tarkka reaaliaikainen mittaustieto ja diagnostiikka näyttävät, kuinka koneet ja laitos toimivat; yksittäinen tieto voi pitää prosessin käynnissä tai pysäyttää sen. Esimerkiksi isojen koneiden kunnonvalvontaratkaisut mahdollistavat ennakoivan kunnossapidon ja auttavat välttämään kalliiksi tulevia suunnittelemattomia seisokkeja, mikä parantaa koneiden luotettavuutta ja käytettävyyttä.

"Prosessia on mitattava, jotta sitä voidaan ohjata. Avainasemassa on laitoksen stabiliteetti, jolla saavutetaan korkea kapasiteetti, laadukkaat lopputuotteet ja turvallinen toiminta", Heikkilä jatkaa.

Haasteita mineraalien käsittelyssä aiheuttavat myös pienenevät malmivarannot ja entistä epäpuhtaammat malmit, sillä vähemmästä pitää saada enemmän irti. Mineraalien talteenottoa voidaan optimoida ja tuotantoa lisätä integroimalla saumattomasti toisiinsa Metson järjestelmät, reaaliaikainen tieto, laitteet, palvelut ja innovaatiot. Samalla alenee myös energian- ja vedenkulutus, mikä paitsi parantaa kustannustehokkuutta myös alentaa ympäristövaikutuksia.

Tavoitteena nolla työtapaturmaa

Turvallisuus on laitosten tärkeysjärjestyksessä korkealla, ja kaikkien tavoitteena on nolla työtapaturmaa. Automaatio siirtää operaattorit koneiden läheisyydestä turvalliseen valvomoympäristöön. Turvallisuutta lisää myös parempi tiedonkulku.

"Lisäksi automaatio auttaa haasteissa palkata ammattitaitoista työvoimaa. Laitokset sijaitsevat usein kaukana kaupungeista, joten henkilöstön rekrytointi voi olla vaikeaa", Heikkilä toteaa. "Automaatio vähentää asiantuntijoiden tarvetta ja siten alentaa kustannuksia. Etäohjattuja koneita ja prosesseja voidaan ajaa pitkänkin matkan päästä, ja Metson tuki on saatavilla 24/7."

Referenssejä eri puolilla maailmaa

Metson lippulaivajärjestelmä mineraalien käsittelyssä ja kivenmurskauksessa on Metso DNA. Se on skaalautuva järjestelmä, jota voidaan kasvattaa asteittain yhdestä osaprosessista koko laitoksen laajuiseksi ja johon voidaan liittää kehittyneitä prosessisäätöjä, analysaattoreita ja informaationhallintaa. Se voidaan myös integroida joustavasti toisten valmistajien järjestelmiin. Järjestelmää täydentää Metson laaja teknologia- ja palvelutarjonta.

"Vuosien varrella olemme toimittaneet järjestelmiä kaivosasiakkaille esimerkiksi Skandinaviaan, Eurooppaan, Venäjälle, Brasiliaan ja Chileen", Heikkilä luettelee. Projektitoimituksia täydentää aina Metson paikallinen asiakaspalveluyksikkö, joka tarjoaa järjestelmälle elinkaaren mittaisen tuen. Huolto- ja suorituskykypalvelusopimusten rooli kasvaa jatkuvasti.

Yksi Metson pitkäaikaisimmista kaivosasiakkaista on Kuopion lähellä sijaitseva Yara Siilijärvi. Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos on nostanut tuottavuuttaan Metso DNA -automaatiojärjestelmän avulla vuodesta 1979 lähtien. Yritysten yli 30 vuotta kestänyt yhteistyö on varmistanut laitoksen luotettavan ja laadukkaan tuotannon. Tarkkojen mittausten ja analyysien avulla laitos on pystynyt optimoimaan niin prosessinsa kuin siinä tarvittavat raaka-ainemäärät ja siten estämään kalliiden materiaalien liiallisen käytön. Koko tuotantoketjun parempi ohjaus on lisännyt ohjaustarkkuutta, kasvattanut tuotantoa ja parantanut sen laatua.

Metson kaivos- ja maarakennusalan asiantuntijat tarjoavat aina sopivinta teknologiaa, prosesseja, laitteita sekä niihin liittyviä palveluja asiakkaillemme murskeentuotantoon, maarakennukseen, kaivostoimintaan ja mineraalien prosessointiin sekä metallin- ja jätteenkierrätykseen.Expect results.

www.metso.com/miningandconstruction  

Automaatio-liiketoiminnan prosessiautomaatio- ja virtauksensäätöratkaisut vastaavat Metson asiakasteollisuuksien kasvavaan tarpeeseen tehostaa tuotantoprosessejaan raaka-aineiden ja energialähteiden niukentuessa ja niiden käytöstä aiheutuvien kustannusten kohotessa. Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkostomme auttaa palveluillaan asiakkaitamme parantamaan tuottavuutta, pienentämään riskejä ja optimoimaan kustannuksia.

www.metso.com/automation, www.twitter.com/metsoautomation  

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup  

Lisätietoja:
Kari S. Heikkilä, Director, Minerals Processing Systems, Automaatio, Metso
kari.s.heikkila(at)metso.com, puh. 040 552 8372

Metso Twitterissä