Pörssitiedote syyskuuta 3, 2013 09.30.00 ap. CET

Metson hallitus hyväksyi uuden Metson strategian, organisaation ja taloudelliset tavoitteet

Metso Oyj:n pörssitiedote 3.9.2013 klo 9:30  paikallista aikaa

Metson hallitus on osana yhtiön jakautumishanketta* hyväksynyt uuden Metson strategian, organisaation ja taloudelliset tavoitteet.

Metson strategia

Jakautumisen jälkeen Metson tärkeimpiä asiakasteollisuuksia ovat kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasuteollisuus. Metsolla on kaikilla näillä alueilla vahva markkina-asema joko globaalisti tai määritellyllä erikoisalueella, ja ne tarjoavat houkuttelevia kasvumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.

Yhtiö aikoo vahvistaa markkina-asemaansa kehittämällä muun muassa asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia älykkäitä prosesseja ja palveluratkaisuja. Näiden tarkoituksena on vastata asiakkaiden haasteisiin, jotka liittyvät raaka-aineiden ja muiden resurssien niukkuuteen, energiankäyttöön sekä toiminnalliseen tehokkuuteen. Näiden haasteiden odotetaan tarjoavan Metsolle uusia mahdollisuuksia laajentaa tarjontaansa muun muassa automaatiota hyödyntävissä älykkäissä ratkaisuissa, joissa Metsolla on erinomaista osaamista. Metso jatkaa Automaatio-liiketoiminnassaan myös massa- ja paperiteollisuuden asiakkaidensa palvelemista ja aikoo tehdä tällä alueella strategiseen kumppanuuteen perustuvaa läheistä yhteistyötä Valmetin kanssa.

Uusi Metso aikoo parantaa kannattavuuttaan kasvattamalla palveluliiketoimintaansa sekä kehittämällä toiminnan tehokkuutta ja lisäämällä sisäistä integraatiota.

 Taloudelliset tavoitteet

Metson pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet jakautumisen jälkeen ovat:

- Markkinoiden kasvua nopeampi liikevaihdon kasvu
- Palveluliiketoiminnan kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa
- Liikevoittomarginaali (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä 11-16 %
- Sitoutuneen pääoman tuotto ennen veroja (ROCE) 30 %
- Liikevaihdon kasvua nopeampi osakekohtaisen tuloksen kasvu
- Pääomarakenne joka tukee luottoluokituksen säilymistä vakaana (investment grade)
- Osingonjako vähintään 50 prosenttia vuosittaisesta osakekohtaisesta tuloksesta

Toimintamalli ja Metson johtoryhmä

Jakautumisen jälkeen Metsolla on kaksi raportointisegmenttiä: Kaivos ja maarakennus ja Automaatio. Valmet Automotive ja konsernihallinto raportoidaan erikseen.

Metson johtoryhmän (MET) jäsenet 2.10.2013 alkaen ovat*:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja (puheenjohtaja)
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja
Andrew Benko, johtaja, Kaivos ja maarakennus (siirtyy eläkkeelle 31.12.2013)
João Ney Colagrossi, johtaja, Kaivos ja maarakennus (1.1.2014 alkaen)
Perttu Louhiluoto, johtaja, Automaatio
Kalle Reponen, strategiajohtaja
Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja
João Ney Colagrossi, Kaivos ja maarakennus- segmentin palveluliiketoiminnan johtaja, vastaa johtoryhmän jäsenenä varsinaisen vastuualueensa lisäksi koko Metson palveluliiketoiminnan kehittämisestä kunnes aloittaa Kaivos ja maarakennus- segmentin johtajana. Hänen seuraajansa palveluliiketoiminnan johtoon nimitetään myöhemmin.

Toimitusjohtaja Matti Kähkösen kommentit

Toimitusjohtaja Matti Kähkösen mukaan Metsolla on erinomaiset mahdollisuudet menestyä jatkossa entistäkin paremmin.

"Uusi Metso tavoittelee kiistatonta markkinajohtajan asemaa asiakasteollisuuksissaan. Kilpailuetumme perustuu teknologioiden, palvelujen sekä automaatioratkaisujen ainutlaatuiseen yhdistelmään, jota vastaavaa verrokkiryhmästämme ei löydy. Tätä yhdistelmää hyödyntämällä tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme ja autamme heitä menestymään paremmin. Henkilöstöllemme uusi Metso luo hienoja mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja toimia vielä lähempänä asiakasta sekä menestyä yhdessä heidän kanssaan.

"Metson päivitetyt taloudelliset tavoitteet korostavat jatkuvaa kasvua ja kannattavuuden parantamista. Uskon vahvasti, että uusi Metso on aiempaa nopeampi ja tehokkaampi ja sillä on hyvät edellytykset kasvattaa omistaja-arvoa tulevaisuudessa", Kähkönen jatkaa.  

* Edellyttää Metson 1.10.2013 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää ja jakautumisen rekisteröintiä.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

 

 

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso Twitterissä