Pörssitiedote tammikuuta 15, 2014 04.05.00 ip. CET

Metson nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Metso Oyj:n pörssitiedote 15.1.2014 klo 16:05 paikallista aikaa


Metso Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 26.3.2014, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä toimikaudeksi, joka kestää vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 48 000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2014 on julkistettu.

Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Henkilöstön hallintoedustus

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitystoimikunta

Metson yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Lars Förberg (Managing Partner, Cevian Capital) ja jäseninä Kari Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy), Harri Sailas (toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja Matti Vuoria (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma). Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä toimikautensa ajan 31.12.2013 saakka ja Mikael Lilius Metson Oyj:n hallituksen puheenjohtajana 31.12.2013 alkaen.


Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja
asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Metso on tunnettu myös
edistyksellisistä automaatioratkaisuistaan massa-, paperi- ja voimantuotantoteollisuuksille.
Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä
ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Metso
toimii 18 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results.

 

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

 

Lisätietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso Twitterissä