Lehdistötiedote lokakuuta 30, 2014 11.30.00 ap. CET

Metson innovatiivinen raportointisovellus mahdollistaa mittauksiin pohjautuvan hiilidioksidipäästöjen tarkkailun päästökauppaa varten

Metson innovatiivinen raportointisovellus mahdollistaa mittauksiin pohjautuvan hiilidioksidipäästöjen tarkkailun päästökauppaa varten

 Metso Oyj:n lehdistötiedote 30.10.2014 klo 11:30 paikallista aikaa

Martinlaakson voimalaitos sai ensimmäisenä Suomessa Energiaviraston hyväksynnän uudelle ratkaisulle.

Metson raportointisovelluksella on merkittävä rooli jatkuvatoimisessa hiilidioksidipäästöjen mittausjärjestelmässä Vantaan Energian Martinlaakso 1 -voimalaitosyksikössä Vantaalla. Voimalaitos sai ensimmäisenä Suomessa hyväksynnän mittauksiin pohjautuvalle menetelmälle Energiavirastolta, joka toimii Suomen kansallisena päästökauppaviranomaisena EU:n päästökauppajärjestelmässä.

"Uusi jatkuvatoiminen ratkaisu korvaa perinteisen polttoainetiedoille pohjautuvan CO2-raportoinnin. Se täyttää EU:n päästökauppajärjestelmän monimutkaiset raportointivaatimukset, sillä se sisältää kaikki tarvittavat tiedot todentamisprosessiin ja viranomaisraportointiin. Se myös valvoo CO2-mittausjärjestelmän käytettävyyttä ja ilmoittaa poikkeamista laitoksen operaattoreille", kertoo Solution Manager Tiina Stenvik Metson Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnasta.

Innovatiivinen CO2-valvontajärjestelmä otettiin käyttöön hiiltä polttavalla Martinlaakson voimalaitoksella vuonna 2013. Metson lisäksi muita toimittajia olivat jatkuvatoimisen mittauslaitteiston toimittanut SICK ja virtausmittaukset toimittanut Indmeas. Osapuolten sujuva ja saumaton yhteistyö edesauttoi edistyksellisen ratkaisun kehitystyötä ja toimitusta.

Täysin integroitu laitoksen automaatiojärjestelmään

"Metson päästövalvonta- ja raportointisovellus antaa meille ajantasaista tietoa laitoksen CO2-päästöistä. Ennen järjestelmän asennusta määritimme päästötiedot punnitsemalla tulevat polttoainekuormat ja ottamalla näytteitä polttoaineesta", sanoo käyttöinsinööri Samuli Björkbacka Vantaan Energiasta. "Käytämme uuden sovelluksen antamaa tietoa prosessilaskelmissa ja todentaessamme laitoksen CO2-päästöjä viranomaisille. Jatkuvatoimisen valvonnan avulla operaattorit myös näkevät välittömästi mittausten mahdolliset vikaantumiset."

Björkbacka arvostaa selkeitä ja monipuolisia raportteja sekä trendejä, jotka kuvaavat hiilen poltosta syntyviä CO2-päästöjä. "Yksi silmäys trendeihin kertoo, missä CO2-päästöjen kanssa mennään." Sovelluksesta saa raportteja vuorokausi-, kuukausi- tai vuositasolla.

Vantaan Energia ja Metso ovat tehneet läheistä yhteistyötä monissa projekteissa 1980-luvulta lähtien, ja Martinlaakson voimalaitoksen toimintoja ohjataan kattavasti Metson automaatioteknologialla. Uusi päästövalvonta- ja raportointisovellus pohjautuu Metso DNA -informaatiojärjestelmään, joka on integroitu Metso DNA -automaatiojärjestelmään. "Aina kun olemme tarvinneet tukea suunnittelussa ja muutoksia sovelluksessa, Metso on ollut apunamme. Yhteistyö on toiminut hyvin", Björkbacka lisää.

Pitkä kokemus päästövalvonnasta

Uraauurtava Metso DNA CO2 -päästövalvonta- ja raportointisovellus pohjautuu Metson pitkään kokemukseen jatkuvatoimisten päästövalvontasovellusten kehittämisestä ja toimittamisesta. Metson ratkaisuja on käytössä useilla suurilla polttolaitoksilla ja jätteenpolttolaitoksilla ympäri maailmaa. Suurilla polttolaitoksilla mitataan yleensä rikkidioksidia (SO2), hiukkasia ja typenoksideja (NOx); jätteenpolttolaitoksilla mitataan näiden lisäksi hiilimonoksidia (CO), fluorivetyä (HF), suolahappoa (HCI) ja orgaanisen hiilen kokonaismäärää (TOC).

Metsolla on kokemusta myös nykyisin eniten käytetystä päästökaupparaportointitavasta, joka pohjautuu polttoainetietoihin ja päästökertoimiin. Yhtiö hyödyntää nyt tätä sovellusosaamistaan ja laajentaa sitä mittauksiin pohjautuvaan raportointiin.

"CO2-sovellukselta vaaditaan paljon enemmän dokumentaatiota kuin ympäristölupaan perustuvalta päästöraportoinnilta", Tiina Stenvik huomauttaa. "Tämä toimitus on erinomainen esimerkki Metson jatkuvasta panostuksesta ympäristö- ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Se myös täydentää Metson tuotetarjontaa lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksille."

Tietoja Vantaan Energiasta, SICKistä ja Indmeasista

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Yhtiön omistavat Vantaan (60 %) ja Helsingin (40 %) kaupungit. Martinlaakson voimalaitos vastaa noin kahdesta kolmanneksesta Vantaan Energian sähköntuotannosta ja suurimmasta osasta sen kaukolämmön tuotannosta. Laitoksen kokonaissähköteho on noin 195 megawattia ja kaukolämpöteho 330 megawattia. www.vantaanenergia.fi

SICK on johtavia teollisissa sovelluksissa käytettävien anturien ja anturiratkaisujen valmistajia. Yhtiö on teknologia- ja markkinajohtaja tehdas-, logistiikka- ja prosessiautomaatiossa. www.sick.com

Indmeas on erikoistunut teollisuuden virtaus- ja energiamittausten laadunvarmistukseen. Se tarjoaa prosessiteollisuudelle palveluja mittauslaadun varmistamiseksi ja tuotantotehokkuuden valvomiseksi. www.indmeas.com

Metson Prosessiautomaatio-liiketoiminnan tehtävä on parantaa asiakkaidensa liiketoimintojen kannattavuutta tehostamalla tuotantoa ja kustannus-, energia- ja materiaalitehokkuutta. Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkostomme tukee laajaa prosessiautomaation ratkaisu- ja palvelutarjontaamme. Palvelemme asiakkaitamme massa- ja paperiteollisuudessa sekä muissa prosessiteollisuuksissa, voimantuotannossa, meriteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2013 Metson liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results

www.metso.com,  www.twitter.com/metsogroup  

Lisätietoja:
Jussi Ollila, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212 tai 050 372 5229, sähköposti: jussi.ollila(at)metso.com

Tiina Stenvik, Solution Manager, Prosessiautomaatiojärjestelmät, Metso,
tiina.stenvik(at)metso.com, puh. 040 821 6886

Metso Twitterissä