Pörssitiedote lokakuuta 23, 2014 12.00.00 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014                                                                                                              

Metso Oyj:n pörssitiedote 23.10.2014 klo 12:00  paikallista aikaa

Järjestämme Metson tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksesta englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 15:00.Tilaisuutta voi seurata osoitteessa www.metso.com/IRvideot. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta tämän tiedotteen lopussa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ja kaikki tämän raportin luvut koskevat Metson jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita.

Vuoden 2014 kolmas neljännes lyhyesti

  • Metso julkisti uuden strategiansa, joka tähtää kasvuun ja parempaan kannattavuuteen
  • Markkinatilanne säilyi lähes ennallaan edelliseen neljännekseen verrattuna
  • Palveluliiketoiminnan kehitys jatkui hyvänä
  • Saadut tilaukset 786 miljoonaa euroa (825 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 493 miljoonaa (470 milj. e)
  • Liikevaihto 861 miljoonaa euroa (937 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 490 miljoonaa euroa (495 milj. e) 
  • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä 104 miljoonaa euroa eli 12,1 prosenttia liikevaihdosta (129 milj. e ja 13,7 %). Kertaluonteiset erät olivat -27 miljoonaa euroa (0 milj. e), joista suurin osa liittyy Northland Resourcesille myönnetyn pitkäaikaisen lainan arvonalentumistappioon.

Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2014

Taloudellinen ohjeistuksemme kuluvalle vuodelle pysyy ennallaan (julkaistu alun perin 6.2.2014).  Arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihtomme laskee jonkin verran vuoteen 2013 verrattuna, ja että liikevoittomarginaali (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä on noin 12 prosenttia liikevaihdosta.

Ohjeistuksemme perustuu tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilauskantaamme vuodelle 2014 ja kustannustehokkuustoimenpiteisiimme sekä syyskuun lopun mukaisiin valuuttakursseihin.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:

 "Kolmannen neljänneksen kohokohta oli Metson uuden strategian julkistaminen. Jatkamme sen mukaisesti muutostamme entistä fokusoidummaksi, integroituneemmaksi ja kannattavammaksi yhtiöksi. Metsolla on hyvät valmiudet hyödyntää ydinosaamistaan ja resurssejaan vahvistaakseen johtavaa asemaansa mineraalien käsittelyssä ja kasvattaakseen jalansijaansa virtauksensäätöliiketoiminnassa. Jatkamme ponnistelujamme saavuttaaksemme toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteemme ja sitä kautta tuottaaksemme korkeampaa arvoa osakkeenomistajillemme.


Toiminnallisesti kolmas neljännes oli kaksijakoinen. Kehitys oli myönteistä Services- ja Flow Control -liiketoiminnoissa, ja molemmissa saadut tilaukset ja kannattavuus paranivat vertailukauteen nähden. Haasteet kaivosteollisuuden laitemarkkinoilla sen sijaan jatkuivat usean aikaisemman neljänneksen tapaan. Kysyntä oli edelleen heikkoa ja suunnilleen kahden edellisen neljänneksen tasolla. Pienempi tilauskanta on painanut kaivoslaitteiden liikevaihtoa alas, millä oli heikentävä vaikutus neljänneksen tulokseemme. Tyytyväinen voi olla siitä, että haasteemme liittyvät pitkälti liikevaihtoon ja että henkilöstömme on tehnyt lujasti töitä vakaiden bruttokatteiden säilyttämiseksi näissä vaikeissa olosuhteissa."

Avainluvut

Milj. euroa Q3/
2014
Q3/
2013
Muutos
%
Q1-Q3/
2014
Q1-Q3/
2013
Muutos
%
2013
Saadut tilaukset 786 825 -5 2 608 2 824 -8 3 709
Palveluliiketoiminnan saadut
tilaukset
493 470 5 1 572 1 581 -1 2 038
  % saaduista tilauksista 63 57   60 56   55
Tilauskanta kauden
lopussa
      1 872 2 117 -12 1 927
Liikevaihto 861 937 -8 2 640 2 840 -7 3 858
Palveluliiketoiminnan
liikevaihto
490 495 -1 1 435 1 468 -2 1 976
  % liikevaihdosta 57 53   54 52   51
Tulos ennen rahoituseriä,
veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä
kertaluonteisia eriä
104 129 -19 323 349 -8 496
  % liikevaihdosta 12,1 13,7   12,2 12,3   12,8
Liikevoitto 72 124 -42 250 315 -21 423
  % liikevaihdosta 8,4 13,3   9,5 11,1   11,0
Tulos/osake, euroa 0,26 0,52   0,89 1,24   1,59
Vapaa kassavirta 46 104 -56 141 186 -24 251
Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE) ennen veroja,
vuositasolla %
      15,5 18,5   18,6
Omavaraisuusaste kauden lopussa,%       38,9 36,1   36,9
Nettovelkaantuneisuusaste
kauden lopussa, %
4 46   49,6 40,4   41,6

Vertailukauden taseen tunnusluvut on havainnollistamistarkoituksessa korjattu kuvaamaan Metson jatkuvia toimintoja.

Lähiajan markkinanäkymät

Odotamme kaivoslaitteiden ja -projektien kysynnän olevan heikkoa mutta jatkuvan vakaana. Laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen palveluverkostomme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä. 

Arvioimme kivenmurskauslaitteiden sekä kivenmurskausteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.
Arvioimme venttiili- ja pumppuliiketoimintamme tuotteiden ja palveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä ja prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2013 Metson liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3001
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 15:00 ja sitä voin seurata osoitteessa www.metso.com/IRvideot. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa www.metso.com/IRvideot mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti tilaisuudesta on ladattavissa viimeistään tiistaina 28.10.2014.

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon: 09 8171 0465

Metso ei järjestä erillistä tilaisuutta analyytikoille, sijoittajille tai medialle pääkonttorillaan.

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Esitteet
Nimi
Metson osavuosikatsaus Q3 2014 Lataa

Metso Twitterissä