Lehdistötiedote marraskuuta 6, 2014 11.08.00 ap. CET

Metson uusi, maailman suurin kartiomurskain MP2500 vastaa kaivosteollisuuden tehokkuushaasteisiin

Metson uusi, maailman suurin kartiomurskain MP2500 vastaa kaivosteollisuuden tehokkuushaasteisiin

Metso Oyj:n lehdistötiedote 6.11.2014 klo 11:00 EET

MP2500_1.jpgEnsimmäinen MP2500-kartiomurskain otetaan käyttöön First Quantum Minerals -yhtiön Sentinel-kaivoksella Sambiassa alkuvuodesta 2015

Kaivosteollisuus pyrkii maailmanlaajuisesti kehittämään entistä energia- ja kustannustehokkaampaa teknologiaa mineraalien käsittelyyn. Malmiesiintymien köyhtyessä entistä suurempi määrä kiveä tulee prosessoida halutun mineraalimäärän tuottamiseksi ja asetettujen tuotantotavoitteen saavuttamiseksi. Tästä johtuva tuotantokustannusten kasvu on kaivoksille usein ongelmallista.

Metso vastaa asiakkaiden haasteisiin kehittämällä isompaa ja energiatehokkaampaa kalustoa mineraalien käsittelyyn. Yksi työn tuloksista on maailman suurin kartiomurskain MP2500. Ensimmäinen laite toimitetaan First Quantum Minerals Ltd:n (FQML) Sentinel-kaivokseen Sambiaan.  Murskain otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2015 alkupuolella. Runsaan 10 miljoonan euron arvoinen murskain on kirjattu Metson vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

Tehokas murskaus säästää energiaa

Sentinel-kaivos valitsi MP2500:n, koska sen myötä yhdellä koneella voidaan käsitellä suuria määriä kiviainesta. Tämä säästää kustannuksia, koska saman tai jopa suuremman tuotantomäärän saavuttamiseen tarvitaan vähemmän murskaimia ja niihin liittyvää infrastruktuuria ja kunnossapitotyötä.

Koska MP2500:n syöttöaukko on markkinoiden suurimpia, laite pystyy murskaamaan entistä suurempia kiven lohkareita. Lisäksi se murskaa kiveä pienemmäksi kuin perinteiset murskaimet ja siten vähentää energiankulutusta prosessin myöhemmissä vaiheissa.

MP2500-kartiomurskain on suunniteltu väli- ja jälkimurskaimeksi. Se on helposti liitettävissä yhteen Metson muiden tuotteiden kanssa, jolloin tuloksena on yksinkertainen ja kustannustehokas prosessivirta suuren kapasiteetin kaivoksille. Isomman murskaimen suurempi tuotanto vähentää tarvittavien murskaimien määrää.  Kahden MP2500-murskaimien korvaaminen vaatisi neljä pienempää MP1250-murskainta, mukaan lukien tarvittava infrastruktuuri.

Vähemmän koneita, parempi turvallisuus

MP2500-kartiomurskaimen kehitystyön tuloksena on syntynyt myös uusia terveys- ja turvallisuusinnovaatioita, monet niistä FQML:n kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena. Tärkein tulos perustuu tarvittavan laitemäärän vähenemiseen. Kun kaivoksella on vähemmän koneita, myös yksittäiseen koneeseen liittyvän kunnossapitotyön ja -käyntien määrä vähenee.

Huollettavuus ja kunnossapitotyön helppous olivat myös keskeisiä suunnitteluvaatimuksia.  Metso kehitti uuden menetelmän isokokoisen kara-akselin holkin irrottamiseen, minkä ansiosta osaa ei tarvitse enää kuumentaa ahtaassa tilassa.  Lisäksi uusi menetelmä eliminoi poistotyöhön liittyvät vaihtelut ja vähentää sekä istukkaan että pääakseliin kohdistuvaa kokonaisrasitusta.  Metso on hakenut patenttia tälle uudelle konseptille.  Metso muutti myös ruuvilukitun kiinnitysmutterin konstruktion hydrauliseksi, jotta manuaalista huoltotyötä voidaan vähentää ja helpottaa.

Metso auttaa Sentinel-kaivosta varmistamaan uuden MP2500-murskaimen tehokkaan käynnin sijoittamalla paikan päälle täysipäiväisesti kunnossapitohenkilöstöä vuoden ajaksi käyttöönotosta lähtien ja varastoimalla kriittisiä varaosia sekä Metson Etelä-Afrikan jakelukeskukseen että paikan päälle.

First Quantum Minerals Ltd. on vakiintunut ja voimakkaasti kasvava kaivos- ja metalliyritys, jolla on seitsemän kaivosta ja viisi kehitteillä olevaa projektia eri puolilla maailmaa. Yritys tuottaa kuparia, nikkeliä, kultaa, sinkkiä ja platinaryhmän metalleja. FQM:n Sambiassa, Panamassa ja Perussa kehitteillä olevat projektit nostavat valmistuessaan yhtiön vuotuisen kuparituotannon kapasiteetin yli 1,3 miljoonaan tonniin.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2013 Metson liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa. Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup
  
Lisätietoja antavat:

João Ney Colagrossi, Minerals - liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja, Metso, puh. +55 15 2102 1301, sähköposti: joao.colagrossi(at)metso.com

Kenneth Brame, johtaja, Minerals -liiketoiminta-alue, Metso, puh. +1 717-849-7450, sähköposti: kenneth.brame(at)metso.com
Kevin Graney, Projektipäällikkö, Minerals - liiketoiminta-alue, Metso, puh. +1 262 717 2690, sähköposti: kevin.graney@metso.com

Jussi Ollila, Viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: jussi.ollila(at)metso.com

Kuvatekstit:
Kuva 1: Metson uusi, maailman suurin kartiomurskain MP2500 vastaa kaivosteollisuuden tehokkuushaasteisiin

Kuva 2: Sentinel-kaivos valitsi MP2500:n, koska sen myötä yhdellä koneella voidaan käsitellä suuria määriä kiviainesta. Tämä säästää kustannuksia, koska saman tai jopa suuremman tuotantomäärän saavuttamiseen tarvitaan vähemmän murskaimia ja niihin liittyvää infrastruktuuria ja kunnossapitotyötä.

Esitteet
Nimi
Kuva 1 Lataa
Kuva 2 Lataa

Metso Twitterissä