Pörssitiedote joulukuuta 10, 2014 03.45.00 ip. CET

Metson hallitus on päättänyt uudesta johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Metson hallitus on päättänyt uudesta johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

                                                                                                                 Metso Oyj:n pörssitiedote 10.12.2014 klo 15:45  paikallista aikaa

Metson hallitus on päättänyt uudesta ylimmälle johdolle suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä perustuu pääasiassa suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään (PSP), jota hallitus päätti täydentää uudella, erityistilanteita varten suunnitellulla ehdollisella osakepalkkiojärjestelmällä (RSP).

Tämän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet Metson arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa johto Metsoon tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä yhtiössä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista, joissa kaikissa on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Ensimmäinen ohjelma (PSP 2015) alkaa vuoden 2015 alussa ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2018, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Ensimmäiseen ohjelmaan sovellettava ansaintakriteeri on Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) ajanjaksolla 2015 - 2017. PSP 2015 -ohjelmaan voi kuulua enintään noin 100 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 400000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman alussa allokoidut osakepalkkiot maksetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Metsoon jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Ensimmäinen ohjelma (RSP 2015) alkaa vuoden 2015 alussa ja siitä ansaitut palkkiot maksetaan keväällä 2018.

Ensimmäisessä ohjelmassa (RSP 2015) palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 40.000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita ehtoja

Metso soveltaa osakeomistussuositusta konsernin johtoryhmän jäseniin. Tämän suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia yllä mainituista osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus Metsossa vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää.

Yllä kuvatuilla osakepalkkiojärjestelmillä ei ole laimentavaa vaikutusta, sillä niiden yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2013 Metson liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3119  

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso Twitterissä