Lehdistötiedote helmikuuta 12, 2014 10.39.00 ap. CET

Metso DNA -laitosautomaatio lisää NCC Roads Oy:n tuotelaatua ja työturvallisuutta

Murskeiden laatu ja louhostyöskentelyn turvallisuus ovat tämän päivän murskausurakoinnissa keskeisiä haasteita. NCC Roads Oy:n vaunulaitokseen hankittu Metso DNA -automaatiojärjestelmä varmistaa tasaisen laadukkaat lopputuotteet ja turvallisen työskentelyn pölyttömässä valvomossa.

Metson toimitus sisälsi kattavan laitosautomaation: DNA-sovelluksen murskaus- ja seulontaprosessin käyttöön ja monitorointiin, valvomokontin sähkökeskuksineen sekä tarvittavat tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmät.

Ensimmäistä kertaa Suomessa NCC:n laitosautomaatio sisältää Metson sähköiset huoltopäiväkirjat.

"Helppokäyttöinen ja turvallinen"

 - Haimme Metso DNA -automaatiolla vaivatonta koko laitoksen ohjattavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Murskamiesten vaihtuessa haasteenamme on ollut opettaa uudelle työntekijälle nopeasti murskausprosessien perusteet, ja juuri perustason varmistukseen Metso DNA on erinomainen väline. Halusimme lisäksi parantaa työviihtyvyyttä ja turvallisuutta pölyttömän valvomon ja langattomien kameranäyttöjen avulla, kommentoi NCC Roads Oy:n Jan Liimatainen.

 - Kokemuksemme ovat myönteisiä. Laitoksen tehot on saatu Metso DNA:n avulla optimoiduksi. Murskat pyörivät nyt oikeilla tehoalueilla eikä kulutusosille tai laakereille vahingollisia tehopiikkejä pääse syntymään. Automaatio varmistaa lopputuotteiden jatkuvan, tasaisen laadun käsisäätöä tarkemmin. Se on meille tärkeämpää kuin kapasiteetin nousu, hän lisää.

Liimatainen arvioi, että Etelä-Suomessa pyörii yksi NCC:n edistyksellisimmistä murskausyksikköistä Pohjoismaissa. Automaatio on herättänyt kiinnostusta myös muualla NCC-konsernissa.

Monipuolisia lopputuotteita vaunulaitoksella

NCC Roads Oy:n kolmivaiheinen tuotantolaitos koostuu Metson NW125-leukayksiköstä esimurskaukseen, NW500GP-välimurskasta sekä GPE300- ja NW550GP-jälkiyksiköistä. Hienoseulonnassa on käytössä Metson vaunuasenteinen NW FS353-seula sekä vanhempi Lokomo B380T-seula.  

Hankintapäätös Metson DNA -laitosautomaatiosta syntyi vuoden 2012 kesällä ja otettiin käyttöön vuoden 2013 alkupuolella. Prosessinäytön lisäksi toimitus sisälsi kameranäytön, joka välittää langattomasti neljän kameran kuvaa eri murskien kidoista.

Joulukuussa Metson toimittamalla vaunulaitoksella murskattiin ja seulottiin kiviainesta NCC Roadsin Sipoon louhoksella. Samalla laitoksella murskataan myös yhtiön Ohkolan louhoksella.

Laitoksella tuotetaan lajikkeita monipuolisesti eri toimijoiden tarpeisiin. Nollapohjaiset teiden ja rakennusten perustuksiin käytettävät tuotteet erotellaan esimurskan ja välimurskan jälkeen seulalla, jolla tuotetaan myös karkeaa, esimerkiksi 16-32 mm:n kokoista sepeliä. Väliseulalta tulevat ylitteet menevät varastoon, josta tunnelikuljetin syöttää ne automaattisesti jälkimurskaimille.

Jälkimurskaimilla tuotetaan pääsääntöisesti hienompia lajikkeita, mm. hiekoitus-, salaoja- ja betonisepeliä. Tarvittaessa jälkimurskaimilla tuotetaan esimerkiksi asfaltin valmistukseen tarvittavia lajikkeita.

Kaikkia vaiheita voidaan käyttää toisistaan riippumattomasti, jolla minimoidaan tuotantoseisokit huolto- ja korjaustilanteissa.

Sähköinen huoltopäiväkirja muistuttaa

Metso DNA:n mukana toimitettu sähköinen huoltopäiväkirja muistuttaa huolloista murskauslaitoksella ennakolta:

 - Sen käyttö vähentää unohduksia. Pystymme nyt ennakoimaan huoltotyöt niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän tuotantoa. Yllättävien konerikkojen määrä on vähentynyt, kun huollot on tehty ajallaan ja kuitattu tarkasti huoltopäiväkirjaan, arvioi NCC:n tuotantopäällikkö Ari Kumpulainen.

Automaatioon sisältyy myös etävalvonta, jonka avulla NCC:n Ohkolan konttorilta voidaan jatkossa seurata reaaliajassa laitoksen toimintaa ja tuotantomääriä eri louhoksilla. Etäyhteyden toivotaan vähentävän puhelinliikennettä sekä ajoja konttorin ja louhosten välillä.

Kameranäytöt auttavat pimeässä

Laitosoperaattori Jouni Penttilä kiittelee erikseen Metso DNA:n langattomia kameranäyttöjä.

- Kamerat ovat meille tervetulleet, ylimääräiset silmät ja korvat. Niistä on hyötyä erityisesti pimeään aikaan. Kamera paljasti äskettäin aamupimeällä laitosta käynnistäessä, että karamurskan kitaan oli menossa rautaesine. Saimme näin estetyksi mahdollisen vaurion synnyn, Penttilä kiittelee.

- Lopputuotteiden hallinta on nyt aiempaa helpompaa ja kaikki säädöt voi tehdä valvomossa hiiren klikkauksella. Oikea balanssi laitokselle löytyy nyt helposti, kun aiemmin piti juosta säätämässä joka myllyä erikseen, Penttilä lisää.

Lisätietoja:

NCC Roads, aluejohtaja Jan Liimatainen, puhelin 040 759 3936.

Metso Minerals, huoltopäällikkö Juha Laukka, puhelin 040 754 1446.

Metso Automation, tuotepäällikkö Pasi Airikka, puhelin 040 587 2730.
  
Kuvatekstit: (klikkaa kuvalinkkejä artikkelin alapuolella kuvien lataamiseksi) 

 

NCC_1: NCC Roads Oy:n tuotantopäällikkö Ari Kumpulainen (vas.), työmaainsinööri Tapani Nikkilä ja aluejohtaja Jan Liimatainen kahvihetkellä yhtiön Ohkolan konttorilla.

NCC_2: Metso DNA -laitosautomaation avulla laitosoperaattori Jouni Penttilä pystyy säätämään pölyttömässä valvontakontissa hiiren klikkauksella kaikkia murskauksen ja seulonnan yksityiskohtia.

NCC_3: Välimurskauksesta huolehditaan vaunualustaisella NW500GP:llä, jossa on käytössä Metson suurin karamurskain.

Esitteet
Nimi
NCC_1 Lataa
NCC_2 Lataa
NCC_3 Lataa

Metso in Twitter