Pörssitiedote helmikuuta 6, 2014 12.04.00 ip. CET

Metson tilinpäätöstiedote 2013

Metson tilinpäätöstiedote 2013              
                                                              
Metso Oyj:n pörssitiedote 6.2.2014 klo 12:00  paikallista aikaa

Järjestämme tänään Metson vuoden 2013 tilinpäätöksestä englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta tämän tiedotteen lopussa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ja kaikki tämän raportin luvut koskevat Metson jatkavia toimintoja, ellei toisin mainita.

Keskeistä vuonna 2013

 • Öljy- ja kaasuteollisuuden investoinnit sekä laitteiden ja palveluiden kysyntä säilyi hyvänä, mutta kaivosteollisuuden kysyntä hiljeni    
 • Saadut tilaukset: 3 709 miljoonaa euroa (4 215 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 2 038 miljoonaa euroa (2 153 milj. e)
 • Liikevaihto: 3 858 miljoonaa euroa (4 282 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 1 976 miljoonaa euroa (2 072 milj. e)
 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä: 496 miljoonaa euroa eli 12,8 prosenttia liikevaihdosta (486 milj. e ja 11,4 %) Kertaluonteisia kuluja oli 54 miljoonaa euroa (11 milj. e)
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 1,00 euroa osakkeelta eli 63 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta
 • Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnot eriytettiin Valmet Oyj:ksi.

Keskeistä vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä

 • Saadut tilaukset: 885 miljoonaa euroa (982 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 457 miljoonaa euroa (494 milj. e)
 • Liikevaihto: 1 018 miljoonaa euroa (1 132 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 509 miljoonaa euroa (550 milj. e)
 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen -kertaluonteisia eriä: 147 miljoonaa euroa eli 14,4 prosenttia liikevaihdosta (138 milj. e ja 12,2 %). -Kertaluonteisia kuluja oli 33 miljoonaa euroa.

Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2014
Markkinoiden aktiviteetin odotetaan säilyvän vuoden 2013 tasolla. Tilauskantamme vuoden 2014 alussa oli noin 400 miljoonaa euroa matalampi kuin vuoden 2013 alussa. Näistä johtuen arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihtomme laskee jonkin verran vuoteen 2013 verrattuna. Kustannustehokkuuden parantamis-toimenpiteitä jatketaan, minkä odotetaan tukevan kannattavuuden kehitys-tä. Arvioimme, että liike-voittomarginaali (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä on noin 12 prosenttia liikevaihdosta.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:
Aktiviteetti säilyi tärkeimmissä asiakas-teollisuuksissamme loka-joulukuussa aiempien neljännesten tasolla. Kaivos-yhtiöt olivat koko vuoden varovaisia uusissa investointipäätöksissään, kun taas öljy- ja kaasuteollisuuden hyvän kysynnän ansiosta Automaatio-segmen-tin tilauskertymä oli vuonna 2013 ennätyskorkea. Palveluliiketoiminnan kysyntä jatkui hyvänä, mutta laiteuusintojen heikohko kysyntä ja varastojen purku tammi-kesäkuussa vaikuttivat negatiivisesti. Saatujen tilausten lasku heikensi sekä viimeisen neljänneksen että koko vuoden liikevaihtoa. Euron vahvistumisella muihin valuuttoihin nähden vuoden toisella puoliskolla oli myös heikentävä vaikutus sekä saatuihin tilauksiin että liikevaihtoon. Voimme kuitenkin olla tyytyväisiä, että onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme tässä toimintaympäristössä. Liikevoittomarginaali (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä nousi merkittävästi kustannustehokkuutta parantaneiden toimien ja myynnin rakenteen ansiosta. Emme usko kysyntätilanteen muuttuvan merkittävästi vuonna 2014, ja hintakilpailu jatkuu tiukkana. Sen vuoksi jatkamme maailmanlaajuisten tehokkuusohjelmien toteutusta tavoitteenamme tukea kannattavuuden kehitystä myös tulevaisuudessa.

Lopuksi haluan vielä mainita yhtiön kannalta viime vuoden merkittävimmän tapahtuman eli Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintojen eriyttämisen Valmet Oyj:ksi. Jakautuminen toteutettiin onnistuneesti, ja olemme hyvää vauhtia kehittämässä Metsosta yhä integroituneempaa ja ketterämpää yhtiötä, joka luo lisäarvoa sidosryhmilleen.  

Metson avainluvut

Milj. e Q4/2013 Q4/2012 Muutos %     2013     2012 Muutos %
Saadut tilaukset 885 982 -10 3 709 4 215 -12
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 457 494 -7 2 038 2 153 -5
  % saaduista tilauksista 52 50   55 51  
Tilauskanta kauden lopussa       1 927 2 324 -17
Liikevaihto 1 018 1 132 -10 3 858 4 282 -10
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 509 550 -7 1 976 2 072 -5
  % liikevaihdosta 50 49   51 48  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 147 138 6 496 486 2
  % liikevaihdosta 14,4 12,2   12,8 11,4  
Liikevoitto *) 108 126 -14 423 458 -8
  % liikevaihdosta 10,6 11,1   11,0 10,7  
Tulos/osake, euroa 0,35 0,36 3 1,59 1,71 -12
Vapaa kassavirta       224 257  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %       15,6 18,2  
Oman pääoman tuotto (ROE), %       15,5 17,4  
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       36,9 40,5  
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %       41,6 14,2  

*) Vuoden 2013 liikevoittoa heikensivät 54 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset (11 milj. e), ja viimeistä neljännestä 33 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset (9 milj. e). Kertaluonteiset erät on eritelty taulukot-osiossa.

Huom.: Valmet (Metson entiset Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnot) ja Valmet Automotive (Metson aiempi tytäryritys) raportoidaan vuoden 2013 konsernitilinpäätöksessä lopetettuna liiketoimintana (IFRS 5). Lopetettujen liiketoimintojen tulos verojen jälkeen esitetään yhtenä lukuna Metson tuloslaskelmassa. Lopetettuja toimintoja nettovarallisuus ei sisälly Metson taseeseen 31.12.2013, mutta sisältyy vertailuvuoden taseeseen. Lopetettujen liiketoimintojen osakekohtainen tulos raportoidaan erillään jatkuvista liiketoiminnoista, ja Metson osakekohtainen oma pääoma 31.12.2013 ei sisällä lopetettujen liiketoimintojen nettovarallisuutta.

Lähiajan näkymät
Markkinakehitys

Odotamme kaivoslaitteiden ja -projektien kysynnän olevan heikkoa. Laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen huoltoverkostomme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä. 

Arvioimme maarakennuslaitteiden sekä maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän jatkuvan tyydyttävänä ja virtauksensäätölaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä.

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Metso on tunnettu myös edistyksellisistä automaatioratkaisuistaan massa-, paperi- ja voimantuotantoteollisuuksille.
Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Metso toimii noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results.
www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Kutsu tiedotustilaisuuteen sijoittajille, analyytikoille ja medialle

Metso järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, analyytikoille ja sijoittajille tilinpäätöksen julkistuspäivänä, torstaina 6.2.2014 klo 15.00
Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15.00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssi
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua

 • numeroon: 09 2313 9201
 • tunnuskoodi: 940 040

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden viikon ajan 20.2.2014 saakka numerossa:

 • 09 2314 4681
 • tunnuskoodi: 940 040

Podcast-äänitiedosto (mp3) ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta ovat ladattavissa osoitteessa www.metso.com/IRvideot maanantaina 10.2.2014.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöstiedotteen julkistamisen jälkeen 6.2.2014 osoitteessa www.metso.com/sijoittajat noin klo 12 Suomen aikaa.

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Esitteet
Nimi
Metson_tilinpäätöstiedote_2013 Lataa

Metso Twitterissä