Pörssitiedote huhtikuuta 24, 2014 12.00.00 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014
                                                                                                                
Metso Oyj:n pörssitiedote 24.4.2014 klo 12:00 paikallista aikaa


Järjestämme tänään Metson tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 paikallista aikaa Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta tämän tiedotteen lopussa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ja kaikki tämän raportin luvut koskevat Metson jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita.

Keskeistä vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä

  • Öljy- ja kaasuteollisuuden kysyntä säilyi vahvana ja maarakennus on elpymässä.
  • Palveluliiketoiminnan kysyntä piristyi viime vuoden lopusta. Kaivoslaitteiden ja -projektien -kysynnän lasku vaikuttaisi taittuvan.       
  • Kustannussäästöohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.
  • Saadut tilaukset 875 miljoonaa euroa (1 031 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 545 miljoonaa euroa (589 milj. e).
  • Liikevaihto 817 miljoonaa euroa (915 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 438 miljoonaa euroa (466 milj. e).
  • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä 88 miljoonaa euroa eli 10,7 prosenttia liikevaihdosta (103 milj. e ja 11,2 %). Kertaluonteisia kuluja oli 7 miljoonaa euroa (0 milj. e).

  
Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2014

Taloudellinen ohjeistuksemme kuluvalle vuodelle pysyy ennallaan (julkaistu alun perin 6.2.2014). Arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihtomme laskee jonkin verran vuoteen 2013 verrattuna ja että liikevoittomarginaali (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä on noin 12 prosenttia liikevaihdosta.

Ohjeistuksemme perustuu tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilauskantaamme vuodelle 2014 ja kustannustehokkuustoimenpiteisiimme sekä maaliskuun lopun mukaisiin valuuttakurssitasoihin.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:

Markkinoiden aktiviteetti oli suhteellisen vakaata ensimmäisellä neljänneksellä. Öljy- ja kaasuteollisuuden hyvänä jatkunut kysyntä paransi Automaatio-segmentin tilauskertymää. Maarakennusteollisuuden laitteiden ja palvelujen kysyntä elpyi vuoden 2013 lopusta. Kaivosteollisuuden investoinnit laitteisiin ja projekteihin pysyivät matalalla; myönteistä on, että kysynnän lasku vaikuttaisi taittuvan.

Ensimmäinen neljännes on meille yleensä kannattavuudeltaan koko vuoden heikoin. Voimme kuitenkin olla tyytyväisiä siihen, että palveluliiketoiminta tuo tasaisuutta ja että olemme edelleen pystyneet kustannussäästöillä kompensoimaan liikevaihdon laskua.

Avainluvut

Milj. e Q1/2014 Q1/2013 Muutos % 2013
Saadut tilaukset 875 1 031 -15 3 709
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 545 589 -7 2 038
  % saaduista tilauksista 62 57   55
Tilauskanta kauden lopussa 1 944 2 475 -21 1 927
Liikevaihto 817 915 -11 3 858
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 438 466 -6 1 976
  % liikevaihdosta 54 51   51
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien
hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä
88 103 -15 496
  % liikevaihdosta 10,7 11,2   12,8
Liikevoitto 76 98 -22 423
  % liikevaihdosta 9,3 10,7   11,0
Tulos/osake, euroa 0,28 0,38   1,59
Vapaa kassavirta 48 47   251
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja,
vuositasolla, %
14,3 17,0   18,6
Oman pääoman tuotto (ROE), %, vuositasolla 14,9 18,2   19,0
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 33,6 32,3   36,9
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 42,8 32,7   41,6

Vuoden 2013 taseen tunnusluvut ovat havainnollistamistarkoituksessa korjattu kuvaamaan Metson jatkuvia toimintoja.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys
Odotamme kaivoslaitteiden ja -projektien kysynnän olevan heikkoa mutta jatkuvan vakaana. Laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen huoltoverkostomme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä.

Arvioimme maarakennuslaitteiden sekä maarakennusteollisuuden palveluliiketoiminnan kysynnän säilyvän ensimmäisen neljänneksen aktiivisella tasolla ja jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän jatkuvan tyydyttävänä ja virtauksensäätölaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä.

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Metso toimii noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results.
www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja
  
Kutsu tiedotustilaisuuteen sijoittajille, analyytikoille ja medialle
Metso järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, analyytikoille ja sijoittajille osavuosikatsauksen julkistuspäivänä, torstaina 24.4.2014 klo 15.00 paikallista aikaa Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15.00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta.

Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavutaan paikalle viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Puhelinkonferenssi
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua
numeroon: 09 2319 4455
tunnuskoodi: 934 9973

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden viikon ajan 8.5.2014 saakka numerossa: 09 2311 4015
tunnuskoodi: 934 9973

Webcast-lähetyksen tallenne on katsottavissa osoitteessa www.metso.com/IRvideot mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta on ladattavissa viimeistään maanantaina 28.4.2014.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Esitteet
Nimi
Metson osavuosikatsaus Q1 2014 Lataa

Metso Twitterissä