Pörssitiedote toukokuuta 28, 2014 10.25.00 ap. CET

Metson hallitus on hylännyt Weirin uuden lähestymisyrityksen

Metson hallitus on hylännyt Weirin uuden lähestymisyrityksen
                                                                                                                

Metso Oyj:n pörssitiedote 28.5.2014 klo 10:25  paikallista aikaa

Metso Oyj vahvistaa The Weir Groupin julkistamat tiedot liittyen Weirin viimeisimpään ehdotukseen yhtiöiden yhdistämisestä. Metson hallitus päätti hylätä myös tämän uuden ehdotuksen arvioituaan huolellisesti ja perusteellisesti yhtiön osakkeenomistajien etua. Hallituksen mielestä myös uusi ehdotus aliarvioi huomattavasti Metson itsenäisen kasvustrategian tulevaisuuden mahdollisuuksia ja sen tuottamaa arvoa osakkeenomistajille.

Uusi ehdotus perustuu arvioon Weirin osakkeen arvosta ja sen perusteella jokaista Metson osaketta vastaan saisi 0,95 Weirin osaketta, mikä on hieman enemmän kuin alkuperäisen ehdotuksen vaihtosuhde 0,84. Weirin uudessa tarjouksessa, joka perustuu Weirin osakkeen arvoon ja valuuttakursseihin 19.5.2014, Metson osake arvioidaan 29,40 euron hintaiseksi. Tällä vaihtosuhteella Metson osakkeenomistajat olisivat yhdistymisen jälkeen omistaneet 40 % uudesta yhtiöstä. Ensimmäisessä tarjouksessa ehdotettiin 37,1 % omistusosuutta.

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja, jolla on vahva asema kaivos- maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Yhtiön kaikki ydinliiketoiminnat tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Metso toteutti Valmetin eriyttämisen menestyksekkäästi ja hallitus uskoo yhtiöllä ja sen johdolla olevan merkittäviä mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa osakkeenomistajille kaikilla markkinoilla kaivos- ja maarakennusteollisuudessa sekä automaatiossa.

Kaivosteollisuuden laitemarkkinoilla eletään parhaillaan matalasuhdannetta ja liiketoiminnassa on aiempiin ajankohtiin vertailtaessa nähtävissä merkittäviä mahdollisuuksia, kun investoinnit lähtevät jälleen liikkeelle. Weirin tarjous on tehty kaivoslaiteliiketoiminnan ollessa suhdanteen pohjalla. Lisäksi Metson johto on sitoutunut parantamaan yhtiön suoritusta lukuisten hankkeiden kuten menossa olevan kustannustehokkuusohjelman ja palveluliiketoiminnan kehityksen avulla. Näihin ja muihin seikkoihin perustuen Metson hallitus näkee, että Weirin uusi ehdotus aliarvioi huomattavasti Metson tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ehdotuksen ajoitus on opportunistinen, kun otetaan huomioon yhtiöiden asiakasteollisuuksien suhdanteet. 

"Olemme huolellisesti ja perusteellisesti arvioineet sekä Weirin ehdotuksia että Metson mahdollisuuksia itsenäisenä yhtiönä, jolla on hyvät kasvumahdollisuudet", sanoo Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius. "Uskomme, että Metsolla on vahvat lähtökohdat luoda arvoa osakkeenomistajilleen jatkamalla omalla tiellään. Mielestämme Weirin ehdotus aliarvioi huomattavasti näitä mahdollisuuksia ja siitä syystä yhdistyminen ei olisi osakkeenomistajiemme etujen mukaista."


Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja
asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta.
Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Metso toimii noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Mikael Lilius, hallituksen puheenjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3001

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso Twitterissä