Lehdistötiedote kesäkuuta 24, 2014 11.00.00 ap. CET

Tampereen Sähkölaitos -konserni panostaa prosessien hallintaan Metson automaatiolla

Metso Oyj:n lehdistötiedote 24.6.2014 klo 11:00 EET

Metso toimittaa Tampereelle automaation Tarastenjärven hyötyvoimalaitokseen ja Hervannan hakelämpökeskukseen sekä energianhallintajärjestelmän Tampereen Sähkölaitokselle.

"Modernin ja luotettavan automaation avulla laitokset pystyvät hallitsemaan ja ajamaan prosessejaan tarkasti. Erinomainen yhteistyömme Tampereen Sähkölaitos -yhtiöiden kanssa on jatkunut jo pitkään ja kattanut useita automaatiojärjestelmiä ja -uusintoja sekä niihin liittyviä palveluita eri voimalaitoksille. Uudet järjestelmät toimivat yhteen aiemmin toimitettujen kanssa. Olemme erittäin iloisia siitä, että yhtiöt luottavat Metsoon valitsemalla meidät mukaan näihin kaikkiin uusiin hankkeisiinsa", toteaa myyntijohtaja Olli Koivumäki Metson Automaatio-liiketoiminnasta.

Kaikki kolme tilausta sisältyvät Metson Automaatio-segmentin vuoden 2014 toisen neljänneksen tilauksiin. Tilausten arvoa ei julkisteta.

Automaatiojärjestelmät Tarastenjärven hyötyvoimalaitokseen ja Hervannan hakelämpökeskukseen

Tammervoima Oy:n rakenteilla oleva Tarastenjärven hyötyvoimalaitos tulee tuottamaan sähköä ja kaukolämpöä Tampereen Sähkölaitokselle pirkanmaalaisten syntyperälajitellusta sekajätteestä. Uudessa laitoksessa käsitellään vuosittain noin 150 000 tonnia jätettä, josta tuotetaan 300 gigawattituntia (GWh) kaukolämpöä ja 90 GWh sähköä. Laitoksen kaupallinen käyttö alkaa tammikuussa 2016.

"Julkisessa kilpailutuksessa Metson tarjous oli kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto", kertoo Tampereen Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Antti-Jussi Halminen. Metson automaatiota on jo laajasti käytössä kaikilla Tampereen Sähkölaitos -yhtiöiden laitoksilla. Viimeksi se on asennettu 2012 lopulla käynnistyneeseen Suomen suurimpaan pellettilämpölaitokseen Tampereen Sarankulmassa.

Metson toimitus Tarastenjärven hyötyvoimalaitokseen kattaa Metso DNA -automaatio- ja informaatiojärjestelmän, turva-automaatiojärjestelmän, käytönvalvontasovelluksen, päästövalvonnan laskenta- ja raportointisovelluksen, koestuksen, asennuksen, koulutuksen sekä käyttöönottotyöt. Metson toimitukset ajoittuvat vuodelle 2015 ja luovutus tammikuulle 2016.

Metso on valittu myös Tampereen Energiantuotanto Oy:n uuden Hervannan hakelämpökeskuksen automaatiotoimittajaksi. Tampereen Hervantaan rakennettava lämpökeskus käyttää polttoaineenaan metsähaketta ja turvetta. Se vähentää tarvetta käyttää fossiilisia polttoaineita käyttäviä lämpölaitoksia ja pienentää Tampereella energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä noin 10 prosentilla.

Polttoaineteholtaan 49,5 megawatin hakelämpökeskus liitetään peruskuormalaitokseksi kaupungin kaukolämpöverkkoon, ja se tuottaa kaukolämpöä pääasiassa Hervannan alueelle. Lämmöntuotanto alkaa toukokuussa 2015. Automaatiotilauksen teki Valmet, joka vastaa lämpölaitoksen kokonaistoimituksesta.

Lämpökeskusta etäkäytetään Metson automaation avulla Lielahden kaukolämpövalvomosta käsin. Metso toimittaa lämpökeskukseen Metso DNA -automaatiojärjestelmän kokonaistoimituksena aina suunnittelusta käyttöönottoon. Toimitus sisältää myös informaationhallintajärjestelmän raportointeineen sekä liitynnät Tampereen Energiantuotannon muihin järjestelmiin.

Energianhallintajärjestelmä optimoi voimalaitosten tuotantoa

Tampereen Sähkölaitos Oy on puolestaan tilannut Metsolta tuotannon optimointijärjestelmän, joka integroidaan olemassa olevaan Metso DNA -automaatio- ja informaatiojärjestelmään. Uusi järjestelmä optimoi laitosten käyttöä ottaen huomioon kaukolämmön tarpeen, sähkön oston ja myynnin, polttoaineiden hinnat sekä laitosten käytettävyyden. Järjestelmän tiedonkeruun, analyysien, kulutusennusteiden ja raporttien avulla yhtiö pystyy tehostamaan voimalaitostensa tuotannon suunnittelua ja kokonaistaloudellista toimintaa.

"Luotettavien ja nopeasti saatavien tuotantosuunnitelmien perusteella voimalaitoksia voidaan ajaa mahdollisimman energiatehokkaasti, mikä vähentää polttoaineen kulutusta ja alentaa päästöjä ilmakehään. Järjestelmää käytetään hyödyksi myös sähkö- ja päästöoikeuskaupassa, polttoaineiden hankinnassa ja vuosisuunnittelussa", toteaa energianhallintapäällikkö Jukka Joronen Tampereen Sähkölaitokselta.

Tietoa Tampereen Sähkölaitoksesta

Tammervoima Oy on Tampereen kaupungin omistamien Tampereen Sähkölaitos -yhtiöiden ja 17 alueen kunnan yhdessä omistaman Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhdessä omistama yhtiö. www.tammervoima.fi

Tampereen Energiantuotanto Oy kuuluu Tampereen Sähkölaitos -yhtiöihin ja vastaa konsernin sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotannosta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen on osa Tampereen Sähkölaitos -yhtiöiden strategiaa. www.sahkolaitos.fi

Automaatio-liiketoiminnan tehtävä on parantaa asiakkaidensa liiketoimintojen kannattavuutta. Automaatio auttaa prosessiteollisuuden asiakkaita saamaan prosesseistaan irti enemmän lisäämällä materiaali- ja energiatehokkuutta, vähentämällä ympäristökuormitusta sekä optimoimalla saantoja ja prosesseja. Laajaa virtauksensäädön ja prosessiautomaation ratkaisu- ja palvelutarjontaamme tukee maailmanlaajuinen automaatioasiantuntijaverkostomme.
www.metso.com, www.twitter.com/metsoautomation  

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Metso toimii noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results.
www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:
Olli Koivumäki, myyntijohtaja, Automaatio, Metso
olli.koivumaki(at)metso.com
Puh. 020 483 8148 tai 040 749 7314

Kuvateksti: Tammervoiman rakenteilla olevan hyötyvoimalaitoksen prosesseja Tampereen Tarastenjärvellä tullaan ohjaamaan Metson automaatiolla.

 

Esitteet
Nimi
Tammervoima, Tampere Lataa

Metso Twitterissä