Pörssitiedote heinäkuuta 31, 2014 12.00.00 ip. CET

Metso jatkaa muutostaan uudella strategialla, jossa se keskittyy korkeampikatteisten liiketoimintojensa kasvattamiseen

Metso jatkaa muutostaan uudella strategialla, jossa se keskittyy korkeampikatteisten liiketoimintojensa kasvattamiseen                                                

Metso Oyj:n pörssitiedote 31.7.2014 klo 12:00  paikallista aikaa

Metso Oyj on päättänyt uudesta strategiasta ja toimintamallista, joiden tarkoituksena  on edistää  yhtiön ydinliiketoimintojen kasvua ja vahvistaa yhtiön tuloksentekokykyä ja arvon kehittymistä. Metso tarjoaa asiakkailleen tuotteita, palveluja ja systeemitoimituksia. Uuden strategiansa myötä Metso jatkaa muutostaan palvelu- ja tuotefokusoiduksi teolliseksi toimijaksi, jonka kaikki liiketoiminnot tarjoavat houkuttelevia  mahdollisuuksia saavuttaa rakenteellista kasvua ja parempaa kannattavuutta.

Uudessa strategiassa Metson tärkeimmät asiakasteollisuudet ovat kaivos, öljy ja kaasu sekä kivenmurskaus. Metson tavoitteena on vahvistaa asemaansa johtavana kokonaisvaltaisten teknologioiden ja palveluiden toimittajana mineraalien tuotannossa sekä tulla johtavaksi toimijaksi öljy-, kaasu- sekä kaivosteollisuuden virtauksensäätöratkaisuissa.

Osana uutta strategiaansa Metso tutkii strategisia vaihtoehtoja, mukaan lukien mahdollinen divestointi, yhtiön nykyiselle Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnalle, joka palvelee pääasiassa massa-, paperi- ja voimantuotantoteollisuutta.

Metson uusi strategia ja toimintamalli vahvistavat Metson muutosta fokusoiduksi yhtiöksi, jonka liiketoimintojen kehityksen tärkeimpänä ajurina on sen asiakkaiden tuotannon aktiviteettitaso. Metson tavoitteena on liiketoimintamalli, jossa yli 50 % liikevaihdosta koostuu palveluista, tuotteiden osuus on merkittävä ja systeemitoimituksissa keskitytään omaan teknologiaan, joka tukee tulevaisuuden palveluliiketoimintaa. Tällainen liiketoiminnan jakauma tarjoaa mahdollisuuksia positiiviseen pitkän aikavälin kannattavuuteen ja on omiaan tasaamaan Metson asiakasteollisuuksille tyypillisiä suhdannevaihteluita.

Korkeampi tavoitetaso

Metson korkeampi tavoitetaso näkyy myös yhtiön uusissa taloudellisissa tavoitteissa:

- markkinoiden kasvun ylittävä liikevaihdon kasvu
- liikevoittomarginaali (EBITA-%) ennen kertaluonteisia eriä ylittää 15 % seuraavan kolmen vuoden aikana, ja
- sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) vähintään 30 % ennen veroja

Metson lyhyen aikavälin kasvua ajavat mahdollisuudet palveluissa, virtauksensäätöratkaisuissa ja kivenmurskauksessa, jotka yhteensä edustavat noin 80 % yhtiön kokonaisliikevaihdosta. Pidemmällä aikavälillä kasvua odotetaan myös kaivoslaitteista.

Palveluliiketoiminnan kasvu saavutetaan uusilla tuotteilla sekä kulutus- ja varaosissa  että asiakkaan suorituksen parantamiseen liittyvillä palveluilla. Metso jatkaa tarjontansa laajentamista ja edelleen vahvistaa läsnäoloaan lähellä asiakkaitaan.

Virtauksensäätöratkaisuissa parhaat mahdollisuudet ovat kohdemarkkinoiden laajentamisen jatkamisessa sekä öljy- ja kaasu- että kaivosteollisuudessa. Metson nykyinen venttiili- ja pumpputarjonta tarjoaa hyvän perustan kasvuun näillä molemmilla markkinoilla.

Kivenmurskauksessa hyödynnämme edelleen vahvaa asemaamme globaaleilla markkinoilla sekä maailmanlaajuisten megatrendien tukemaa markkinoiden kasvua. Toimenpiteemme keskittyvät läsnäolomme kehittämiseen, kannattavuuden parantamiseen sekä keskimarkkinoille suunnatun tarjonnan ja globaalin jakelun kehittämiseen.

Kaivosteollisuuden laite- ja projektiliiketoiminnassa kysynnän nähdään lyhyellä aikavälillä jatkuvan heikkona. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä odotuksia kuitenkin tukevat megatrendit, jotka luovat kysynnän kasvua tehokkaammille teknologioille ja prosessiosaamiselle. Metso keskittyy lyhyellä aikavälillä parantamaan tarjontansa kilpailukykyä ja kehittämään tehokkaampia toimintamalleja sekä pääoman käytön tehokkuutta.  Asiakkaiden prosessitehokkuuden parantamiseen tähtäävien, tiettyihin mineraalien käsittelyn osa-alueisiin liittyvien älykkäiden ratkaisujen kehitystyötä kiihdytetään.  

Metso jatkaa kevyemmän toimintamallin kehittämistä keskittymällä entistä vahvemmin  asiakkaidensa palvelemiseen, jatkamalla kustannussäästöjä, vahvistamalla liiketoimintamalliaan kasvattamalla korkeamman katteen tuote- ja palveluliiketoimintaa sekä parantamalla pääoman käytön tehokkuutta kaikkialla yhtiössä. Toiminnan tehokkuutta edistetään myös kehittämällä globaaleja toimintamalleja ja prosesseja, etenkin myynti- ja tukitoiminnoissa.

Metson osinkopolitiikka, jonka mukaan vuosittaisesta osakekohtaisesta tuloksesta vähintään puolet maksetaan osinkoina pysyy ennallaan. Metson tavoitteena on myös säilyttää taserakenne, joka tukee nykyistä luottoluokitusta (investment grade).

Toimintamalli

Varmistaakseen uuden strategian tehokkaan toimeenpanon, Metso uudistaa toimintamallinsa käsittämään kolme liiketoiminta-aluetta:

- Services:  tarjoaa pääasiassa kaivos- ja kivenmurskausasiakkaille kaiken kattavia palveluratkaisuja, kulutus- ja varaosista aina asiakkaan suoritusta parantaviin korkean lisäarvon palveluihin.

- Flow Control: vastaa venttiilitarjonnan kehittämisestä ja kasvattamisesta etenkin öljy- ja kaasuteollisuuden asiakkaille sekä pumpuista kaivosteollisuuden asiakkaille edistämällä uusia mahdollisuuksia näillä markkinoilla

- Minerals: vastaa mineraalienkäsittelyjärjestelmien tarjoamisesta kaivosasiakkaille,murskaus- ja seulontalaitteiden tarjoamisesta kivenmurskausasiakkaille sekä systeemitoimituksista

Uusi toimintamalli mahdollistaa liiketoimintojen johdon selkeämmän fokusoitumisen omaan liiketoimintaansa, joista jokaisella on erilaiset mahdollisuudet, haasteet ja liiketoimintamallit. Lisäksi se mahdollistaa nopeamman reagoinnin markkinoiden vaatimuksiin ja mahdollisuuden toteuttaa suunnitelmia tehokkaammin kannattavan kasvun tukemiseksi.   

Metso ulkoisessa talousraportoinnissa on kaksi segmenttiä: Minerals ja Flow Control.

Johtoryhmä

Uusi toimintamalli ja organisaatio astuu voimaan 1.10.2014, jonka jälkeen Metson johtoryhmään kuuluvat Matti Kähkönen, toimitusjohtaja; Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja; João Ney Colagrossi, johtaja, Minerals; Juha Silvennoinen, johtaja, Services; Perttu Louhiluoto, johtaja, Flow Control; Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja; ja Simo Sääskilahti, strategiajohtaja.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:


"Uusi strategiamme sekä toimintamallimme merkitsee uuden aikakauden alkua Metsolle. Pohjimmiltaan jatkamme muuttumistamme fokusoiduksi yhtiöksi, jonka  liiketoiminnat tarjoavat kasvumahdollisuuksia korkeammilla marginaaleilla. Tämä johtaa parempaan kannattavuuteen ja tuottoihin - ja lopulta korkeampaan arvoon osakkeenomistajillemme. Asiakkaat hyötyvät myös läheisemmästä suhteesta kanssamme sekä helpommasta palveluiden kokonaistarjonnan saatavuudesta, toimitusvarmuudesta ja markkinoiden johtavasta prosessi- ja sovellusosaamisesta. He voivat luottaa Metsoon, sen johtavaan teknologiaan ja kilpailukykyiseen tarjontaan - jota tuottavat osaavat ja sitoutuneet ammattilaiset maailmanlaajuisesti joka päivä."

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2013 Metson liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3001

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso Twitterissä