Pörssitiedote heinäkuuta 31, 2014 12.00.00 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2014

Metso Oyj:n pörssitiedote 31.7.2014 klo 12:00 paikallista aikaa

Järjestämme tänään Metson tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsauksesta englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille klo 15:00 paikallista aikaa Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuudessa esitellään myös yhtiön strategia. Tilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15:00. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta tämän tiedotteen lopussa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ja kaikki tämän raportin luvut koskevat Metson jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita.

Keskeistä vuoden 2014 toisella neljänneksellä

  • Jälleen hyvä tulos muuttumattomassa markkinatilanteessa
  • Palveluliiketoiminta kehittyi positiivisesti
  • Saadut tilaukset 947 miljoonaa euroa (968 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 534 miljoonaa euroa (522 milj. e)
  • Liikevaihto 962 miljoonaa euroa (988 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 507 miljoonaa euroa (507 milj. e)
  • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä 131 miljoonaa euroa eli 13,6 prosenttia liikevaihdosta (118 milj. e ja 11,9 %). Kertaluonteisia kuluja oli 25 miljoonaa euroa (21 milj. e)

Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2014

Taloudellinen ohjeistuksemme kuluvalle vuodelle pysyy ennallaan (julkaistu alunperin 6.2.2014). Arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihtomme laskee jonkin verran vuoteen 2013 verrattuna ja että liikevoittomarginaali (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä on noin 12 prosenttia liikevaihdosta.

Ohjeistuksemme perustuu tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilauskantaamme vuodelle 2014 ja kustannustehokkuustoimenpiteisiimme sekä kesäkuun 2014 lopun mukaisiin valuuttakurssitasoihin.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:

"Markkinatilanne on pysynyt samanlaisena kuin ensimmäisellä neljänneksellä ja voimme olla hyvin tyytyväisiä toisen neljänneksen tulokseemme, sillä onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme olennaisesti. Molemmat segmentit tekivät hyvän tuloksen, ja Automaatio myös kirjasi ennätyskorkean tilauskertymän. Lisäksi palveluliiketoimintamme kehittyi positiivisesti. Kaivosteollisuuden laitteiden kysyntä oli vakaata, emmekä odota siltä nopeaa elpymistä, mutta toisaalta kaivoslaitteiden tilaukset kasvoivat odotusten mukaisesti ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tilauskertymämme tällä alueella koostui pienistä ja keskisuurista tilauksista, mikä heijastaa markkinoiden aktiviteettia ja tämän hetken epävarmuuksia.

Kaiken kaikkiaan toinen neljännes osoittaa, että palveluliiketoiminnan kasvava osuus myynnistämme mahdollistaa kannattavuuden paranemisen myös silloin kun liikevaihto laskee. Tänään julkistetun Metson uuden strategian mukaan lisäämme fokustamme korkeamman katteen liiketoimintoihin. Yhdessä sisäisten hankkeidemme kanssa tämä auttaa Metsoa parantamaan suoritustaan tulevaisuudessa edelleen ja sitä kautta luomaan enemmän arvoa osakkeenomistajillemme."

Avainluvut

Milj. euroa Q2/
2014
Q2/
2013
Muu-
tos %
Q1-
Q2/
 2014
Q1-Q2/
 2013
Muu-
tos %
2013
Saadut tilaukset 947 968 -2 1 822 1 999 -9 3 709
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 534 522 2 1 079 1 111 -3 2 038
  % saaduista tilauksista 56 54 59 56 55
Tilauskanta kauden lopussa 1 938 2 306 -16 1 927
Liikevaihto 962 988 -3 1 779 1 903 -7 3 858
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 507 507 0 945 973 -3 1 976
  % liikevaihdosta 53 51 53 51 51
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä
131,2 117,7 11 218,7 220,5 -1 496
  % liikevaihdosta 13,6 11,9 12,3 11,6 12,8
Liikevoitto 101,9 92,4 10 178,2 190,5 -6 423
  % liikevaihdosta 10,6 9,4 10,0 10,0 11,0
Tulos/osake, euroa 0,35 0,35 0,63 0,72 1,59
Vapaa kassavirta 47 35 34 95 82 16 251
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, % 16,6 16,7 18,6
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 37,3 36,2 36,9
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 53,4 46,7 41,6

Vertailukauden taseen tunnusluvut on havainnollistamistarkoituksessa korjattu kuvaamaan Metson jatkuvia toimintoja.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys
Odotamme kaivoslaitteiden ja -projektien kysynnän olevan heikkoa mutta jatkuvan vakaana. Laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen pelveluverkostomme johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä. 

Arvioimme maarakennuslaitteiden ja palveluiden kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Arvioimme virtauksensäätölaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä. Prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän odotetaan pysyvän tyydyttävänä.

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Metso toimii noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3001
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Metso järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, analyytikoille ja sijoittajille osavuosikatsauksen julkistuspäivänä, torstaina 31.7.2014 klo 15.00 Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Tilaisuudessa esitellään myös yhtiön uusi strategia.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös puhelinkonferenssina tai suorana webcast-lähetyksenä. Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin kautta. Webcast-lähetyksen vuoksi toivomme, että tiedotustilaisuuteen saavuttaisiin paikalle viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Webcastin tiedot

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/IRvideot alkaen klo 15.00.

Webcast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa www.metso.com/IRvideot mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti tiedotustilaisuudesta on ladattavissa viimeistään tiistaina 5.8.2014.

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua
numeroon: 09 2319 4455
tunnuskoodi: 933 7053

Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden viikon ajan 14.8.2014 saakka numerossa: 09 2311 4015
tunnuskoodi: 933 7053

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Esitteet
Nimi
Metson osavuosikatsaus Q2 2014 Lataa

Metso Twitterissä