Lehdistötiedote elokuuta 5, 2014 11.00.00 ap. CET

Metso ja Queenslandin yliopisto kehittävät yhteistyössä Chilen johtavien kaivosyritysten kanssa seuraavan sukupolven teknologiaa energiatehokkaaseen mineraalienkäsittelyyn

Metso Oyj:n lehdistötiedote 5.8.2014 klo 11:00 EET

Viisivuotinen strateginen tutkimusyhteistyö tähtää seuraavan sukupolven rikastamoon

Metso on allekirjoittanut viisivuotisen strategisen tutkimussopimuksen australialaisen Queenslandin yliopiston JKTech-yksikön kanssa. Tarkoituksena on kehittää seuraavan sukupolven teknologiaa ja palveluratkaisuja energiatehokkaaseen mineraalien rikastukseen. Sopimus on osa Metson ja JKTechin ohjelmaa, jonka tarkoituksena on kehittää yhteistyössä Chilen johtavien kaivosyritysten kanssa maasta mineraalienjalostuksen alueellinen innovaatiokeskus. Asiakkaiden strategisista tarpeista lähtevä tutkimustyö tapahtuu nykyisissä chileläiskaivoksissa. Ohjelman neljä tärkeintä tutkimusaihetta ovat primäärijauhatus, kuulajauhatus, luokitus ja karkeiden partikkeleiden vaahdotus. Keskeisimpiä operatiivisia tavoitteita ovat tuottavuuden parantaminen ja energian ja veden kulutuksen vähentäminen.

"Ainutlaatuisen tutkimusohjelman tavoitteena on saavuttaa laite- ja menetelmäkehityksessä merkittäviä edistysaskeleita, jotka antavat edellytykset seuraavan sukupolven rikastamon rakentamiselle. Ohjelman keskeinen etu on mahdollisuus soveltaa kaikkia tekniikoita jälkiasennuksena nykyisten laitosten toiminnan tehostamiseksi - myös muualla maailmassa. Metsolle ohjelma tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa suhdettamme johtaviin chileläisiin kaivosyrityksiin ja lujittaa markkinajohtajuuttamme energiatehokkaassa mineraalien jalostusteknologiassa ja -palveluissa", sanoo Metson Kaivos- ja maarakennusliiketoiminnan johtaja João Ney Colagrossi (1.10.2014 alkaen johtaja, Minerals, Metso).

Hanketta johtaa Ben Adair Queenslandin yliopistosta. Hänellä on pitkäaikaiset yhteistyösuhteet Metsoon eritoten prosessinohjauksen ja rikastamoiden laitesovellusten alalta.

Ratkaisuja tulevaisuuden kaivoksiin

JKTech ja Metso käyvät parhaillaan neuvotteluja chileläisten kaivosyritysten kanssa, ja kiinnostus tutkimusohjelmaa ja teknologian yhteiskehitysmallia kohtaan on ollut voimakasta. Metson, JKTechin ja mukaan lähtevien kaivosyritysten resurssien lisäksi ohjelmaan osallistuu konsultointipohjalta eri alojen asiantuntijoita. 

"Yhteistyö Metson kanssa tämän ohjelman merkeissä on meille erittäin innostava hanke. 'Seuraavan sukupolven rikastamostamme' tulee merkittävä kehitysaskel kansainvälisen mineraaliteollisuuden tuotantolaitosten energia-, pääoma- ja tuotantotehokkuudessa. Hankkeen perustana on Metson ja Queenslandin yliopiston ja nimenomaan Sustainable Minerals Instituten, SMI-JKMRC:n ja JKTechin pitkäaikainen yhteistyö. Kumppanuus Metson kanssa vie meidät kaivosteollisuuden kestävien mineraaliprosessien terävimpään kärkeen. Toteutusaikataulumme ovat kunnianhimoisia ja odotamme innolla lukuisia innovaatioita, joista teolliset kumppanimme tulevat hyötymään", toteaa Sustainable Minerals Instituten apulaisjohtaja Ben Adair.

"Alalla puhutaan energiasta, vedestä ja kestävästä kehityksestä, mutta meidän käsityksemme mukaan pääosa kehityshankkeista keskittyy yksittäisiin parannuksiin. Ei niinkään mietitä sitä, miten malmiesiintymiä voidaan tulevaisuudessa ylipäänsä hyödyntää tehokkaasti (esim. köyhempiä esiintymiä, kovempia kiviä, hienojakoisempia aineksia). Queenslandin yliopisto on meille ihanteellinen yhteistyökumppani, koska heillä on pitkä kokemus yhteistyöstä teollisuuden kanssa sekä selkeä, vahva ja meidän mielestämme myös realistinen visio alan tulevasta kehityksestä. Nyt aloitetussa ohjelmassa työstetään useita näistä konsepteista ja pyritään samalla alentamaan tuotantokustannuksia ja parantamaan pääomatehokkuutta", kommentoi Metson Kaivos- ja maarakennuksen Mineraalien käsittelyratkaisut -liiketoimintalinjan johtaja Kenneth Brame.

"Chileläiskaivoksille keskeisiä haasteita ovat energiakustannusten kasvu, köyhemmät malmit, veden kulutus ja tuottavuus.  Tutkimusohjelman potentiaaliset käytännön hyödyt näillä alueilla ovat erittäin innostavia. Ohjelma tarjoaa Metsolle myös hyvän tilaisuuden lähentää entisestään suhteita asiakasorganisaatioiden kollegoihin ja kehittää Metson teknisiä valmiuksia Chilessä", sanoo Metson Kaivos ja maarakennuksen Tyynenmeren markkina-alueen johtaja Aldo Cermenati.

JKTech on Queenslandin yliopiston (UQ) kestävän mineraalitekniikan laitoksen (Sustainable Minerals Institute, SMI) teknologiansiirtoyritys. JKTechillä on Chilessä osaamiskeskus nimeltä International Center of Excellence in Mining. Se on yksi 12 keskuksesta, jotka Chilen valtiovarainministeriö ja talouden kehittämisorganisaatio CORFO ovat perustaneet nostaakseen Chilen alueelliseksi innovaatiokeskukseksi useilla eri teollisuuden aloilla.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2013 Metson liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup  

Lisätietoja antavat:

Robert Miller, myyntijohtaja, Chile, Kaivos- ja maarakennus, Metso, puh: +56 2 2370 2008, robert.miller(at)metso.com

Fernando Samanez, myyntijohtaja, Peru, Kaivos- ja maarakennus, Metso, puh: +51 1 313 4366, fernando.samanez(at)metso.com

Brian Flintoff, teknologiajohtaja, Mineraalien käsittelyratkaisut -liiketoimintalinja,Kanada, Kaivos- ja maarakennus, Metso, puh. +1 250 317 7037, brian.flintoff(at)metso.com

Lars Grönvall, teknologiajohtaja, Mineraalien käsittelyratkaisut -liiketoimintalinja, Ruotsi, Kaivos- ja maarakennus, Metso, puh: +46 70 535 25 45, lars.gronvall(at)metso.com

Metso Twitterissä