Pörssitiedote tammikuuta 14, 2015 12.15.00 ip. CET

Metson nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Metson nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi      

Metso Oyj:n pörssitiedote 14.1.2015 klo 12:15 paikallista aikaa


Metso Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 27.3.2015, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2015 yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä toimikaudeksi, joka kestää vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000 euroa, kullekin hallituksen jäsenelle 50 000 euroa, ja hallituksen jäsenistä valittavalle tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa lisäpalkkioina.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2015 on julkistettu.

Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan vuoden 2015 yhtiökokouskutsuun.

Henkilöstön hallintoedustus

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan vuoden 2015 yhtiökokouksen jälkeen.

Nimitystoimikunta

Metson yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Jonas Synnergren (Partner, Cevian Capital) ja jäseninä Kari Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy), Risto Murto (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Harri Sailas (toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ) sekä Metson Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius asiantuntijajäsenenä.


Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2013 Metson liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Jonas Synnergren, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. + 46 8 545 67565 (ruotsiksi ja englanniksi)

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso Twitterissä