Lehdistötiedote marraskuuta 4, 2015 09.43.58 ap. CET

Metson GP-karamurskaimet ovat Keträlän Murskeen valinta

Metson GP-sarjan karamurskaimet ovat pysyneet kärsämäkeläisen murskausurakoitsija Keträlän Murskeen luottomyllyinä jo useamman vuosikymmenen.  Yli miljoonan tonnin vuosimurskaukset kulkevat nykyään usean väli- ja hienomyllyn läpi. GP11-, GP300S- ja GP330-murskien rinnalle otetaan yhtiön työmaille uusimpana käyttöön GP550-mallinen hienomurskain.

"Olemme varsin tyytyväisiä uusimman GP330-karamurskaimen toimintaan träkkilaitoksessamme. Mylly on ihan eri maata kuin vanha GP11. Metso on saanut lisätyksi uutuuteen huomattavasti lisää tehoa ja paljon pidempään kestävät kulutusosat," arvioi Keträlän Murskeen murskaustoiminnasta vastaava Juha-Pekka Hyvölä.

"GP330 syö louhetta tarvittaessa yli 300 kW:n teholla, mikä on miltei kolminkertainen teho GP11:een verrattuna. Lopputuotteita syntyy näin rivakasti. Lisäksi murskan uusittu kammiorakenne näyttää tuottavan aiempaa parempimuotoista lopputuotetta," Hyvölä lisää.

Tuotto yli 300 tonnia tunnissa

Syyskuussa Keträlän Murskeen kolmivaihelaitos oli murskaamassa Kempeleen Linnakalliossa 100 000 tonnin urakkaa Destialle. Tela-alustainen leukaleukalaitos syöttää 250mm kokoista louhetta välimurskaimeen, joka hienontaa louheen 0-90 mm:n kokoiseksi GP330-träkkiin. Sen yhtiö on rakentanut itse Metson LT1100-träkin päälle.

"Saamme tuotetuksi 0-55 mm:n lopputuotteita 15 tunnin työpäivässä parhaimmillaan 5000 tonnia, mikä merkitsee noin 330 tonnin keskituntikapasiteettia. GP330 toimii 25-30 mm:n asetuksella ja 32 mm:n iskulla," Juha-Pekka Hyvölä kertoo.

Puolessa vuodessa GP330:lla on murskattu Keträlän urakoissa yli 3000 tuntia, joten käyttökokemuksia on kertynyt hyvin. Toisesta GP330:sta on kertynyt kokemusta jo puolitoista vuotta.

"Mylly on ollut toimintavarma, mikä on urakoissamme varsin tärkeää. Tehon lisäksi manttelien kestoikä on parantunut huomattavasti, jolla on meille iso taloudellinen merkitys."

Juha-Pekka Hyvölä kertoo, että vanhemmalla GP11-mallilla kulutusosien vaihtoväli liikkui 70 000 tonnin tienoilla. Uuden GP330-karan mantteleilla on ajettu parhaimmillaan 200 000 tonnin murskeet.

"Vakiona GP330.ssa oleva IC50C-murskainautomaatio on meille erinomainen asia murskan säätöön ja myös sen suojaamiseen. Se varmistaa, että emme ajaa haastavissa kivioloissa murskaa ylikuormalla," hän mainitsee.

Murskahommiin 13-vuotiaana

Alpo Hyvölä käynnisti 1980-luvun puolessa välissä murskaustoiminnan Kärsämäen Saviselkään. Alkuvaiheessa urakoitiin mm. metsäteitä puskutraktorilla ja kaivinkoneella.

Myöhemmin toiminta on laajentunut ja keskittynyt murskaukseen ja seulontaan. Yhtiö osti aikoinaan käytettynä itselleen ensimmäisen, Metson valmistaman tela-alustaisen LT1810GP-laitteen.

Tällä hetkellä Keträlän Murske tekee töitä kolmella murskausketjulla, joissa Metsolta on käytössä karamurskainten lisäksi mm. C125-leukamurskain ja ST3.8-mobiiliseula. Juha Hyvölä aloitti toisen polven murskaustyöt 13-vuotiaana ja vastaa nyt erityisesti porausurakoista.

Perheyrityksessä toimii myös Juhan avovaimo Jenni Mustola, joka huolehtii mm. maa-ainestenottosuunnitelmien teosta yritykselle ja sen asiakkaille. Keträlän Murske voi näin tarjota kattavaa palvelua lupasuunnittelusta poraukseen, murskaukseen ja seulontaan saakka.

Lisätietoja:

Keträlän Murske, Juha-Pekka Hyvölä, puhelin 044 038 6620, sähköposti ketralan.murske@kotinet.com

Metso Minerals Oy, aluemyyntipäällikkö Jouko Tolonen, puhelin 050 355 7580, sähköposti jouko.tolonen@metso.com

Kuvatekstit (klikkaa kuvaotsikoita tiedotteen lopussa lataaksesi originaalikuvat):

Keträlän-Murske-1: Juha-Pekka Hyvölä Keträlän Murskeesta (vas.) ja aluemyyntipäällikkö Jouko Tolonen Metsosta seuraamassa kolmivaihemurskausta yhtiön itse rakentamilla tela-alustaisilla murskauslaitoksilla Kempeleellä.

Keträlän-Murske-2: Metson GP330-karamurskain on osoittautunut yli 3000 tunnin murskauksen aikana tehokkaaksi, toimintavarmaksi ja mantteleita säästäväksi laitteeksi.

Keträlän-Murske-3: Perheyrityksessä kolmatta polvea edustaa Juha-Pekka Hyvölän ja Jenni Mustolan tytär Siiri, jolla on jo asianmukaiset suojavarusteet. 

Esitteet
Nimi
Keträlän-Murske-1 Lataa
Keträlän-Murske-2 Lataa
Keträlän-Murske-3 Lataa

Metso in Twitter