Pörssitiedote helmikuuta 5, 2015 12.00.00 ip. CET

Metson tilinpäätöstiedote 2014

Metson tilinpäätöstiedote 2014
                                                                                                                
Metso Oyj:n pörssitiedote 5.2.2015 klo 12:00  paikallista aikaa

Järjestämme englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 15:00.Tilaisuutta voi seurata osoitteessa www.metso.com/IRvideot. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Lisäksi järjestämme suomenkielisen lehdistötilaisuuden tänään klo 13:30 pääkonttorillamme. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista tämän tiedotteen lopussa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson 2014 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ja kaikki tämän raportin luvut koskevat Metson jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita.

Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti

 • Flow Control ja Services -liiketoimintojen tilaukset kasvoivat, kaivoslaitemarkkinat olivat edelleen haasteelliset
 • Saatujen tilausten arvo oli yhteensä 801 miljoonaa euroa (885 milj. e)
 • Liikevaihto: 1 018 miljoonaa euroa (1 018 milj. e)
 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä: 138 miljoonaa euroa eli 13,5 prosenttia liikevaihdosta (147 milj. e, 14,4 %).
 • Kertaluonteiset erät olivat -32 miljoonaa euroa (-33 milj. e)

Vuosi 2014 lyhyesti

 • Metso julkisti uuden strategiansa, joka tähtää kasvuun ja parempaan kannattavuuteen
 • Flow Control -liiketoiminnan kysyntä pysyi hyvänä, kaivosteollisuuden laitekysyntä oli edelleen heikkoa
 • Metson tulos oli kaiken kaikkiaan hyvä kustannuskurin ja vahvan tuote- ja palveluliiketoiminnan ansiosta
 • Saadut tilaukset: 3 409 miljoonaa euroa (3 709 milj. e)
 • Liikevaihto: 3 658 miljoonaa euroa (3 858 milj. e)
 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä: 460 miljoonaa euroa eli 12,6 prosenttia liikevaihdosta (496 milj. e, 12,8 %), kertaluonteiset erät olivat yhteensä -90 miljoonaa euroa (-54 milj. e)
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 1,05 euroa osakkeelta eli 84 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta, joka ylittää osingonjakotavoitteemme (vähintään 50 % vuosittaisesta osakekohtaisesta tuloksesta). Lisäksi hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättäämään korkeintaan 0,40 euron lisäosingon maksusta. Lisäosinko voitaisiin maksaa, jos Metson Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS) myynti toteutuu. 

Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2015 ilman Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjaa

Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto on 3 000-3 300 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBITA-%) ennen kertaluonteisia eriä on noin 13 prosenttia liikevaihdosta.

Ohjeistuksemme vuodelle 2015 perustuu asiakasteollisuuksiemme tämänhetkiseen markkina-aktiviteettiin, tilauskantaamme vuodelle 2015 sekä nykyisiin valuuttakursseihin. Lisäksi Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan myynti odotetaan saatavan päätökseen 1. huhtikuuta 2015.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:
"Viime vuosi oli Metsolle ainutlaatuinen ja merkitsi meille uuden ajan alkua. Kun Metson ja Valmetin jakautuminen oli saatu päätökseen, käynnistimme joukon uusia hankkeita, joiden tarkoitus on tehdä Metsosta entistä integroituneempi, joustavampi ja kannattavampi yritys. Näistä saamamme hyödyt näkyvät osin jo vuoden 2014 tuloksessa. Yleisesti ottaen saamme olla tyytyväisiä vuoden 2014 saavutuksiin, varsinkin kun ottaa huomioon joidenkin asiakasteollisuuksiemme epävakauden. Onnistuimme pitämään kannattavuuden terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja paransi kannattavuuttaan. Vuonna 2015 jatkamme strategisten päätöstemme toimeenpanoa sekä kasvun että toiminnan sisäisen tehostamisen osalta. Olenkin varma, että otamme tärkeitä askelia tiellämme entistäkin paremmaksi yhtiöksi."

Avainluvut

Milj. euroa Q4/
2014
Q4/
2013
Muutos % 2014 2013 Muutos %
Saadut tilaukset 801 885 -9 3 409 3 709 -8
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 481 457 5 2 052 2 038 1
  % saaduista tilauksista 60 52   60 55  
Tilauskanta vuoden lopussa       1 575 1 927 -18
Liikevaihto 1 018 1 018 0 3 658 3 858 -5
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 572 509 12 2 007 1 976 2
  % liikevaihdosta 56 50   55 51  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 138 147 -6 460 496 -7
  % liikevaihdosta 13,5 14,4   12,6 12,8  
Liikevoitto* 101 108 -7 351 423 -17
  % liikevaihdosta 9,9 10,6   9,6 11,0  
Tulos/osake, euroa 0,36 0,35 3 1,25 1,59 -21
Vapaa kassavirta 63 65 -3 204 251 -19
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, %       16,4 18,6  
Omavaraisuusaste vuoden lopussa, %       40,5 36,9  
Nettovelkaantuneisuusaste vuoden lopussa, %       45,6 41,6  

*Koko vuoden 2014 liikevoittoon sisältyy 90 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset (54 milj. e) ja viimeisen neljänneksen liikevoittoon 32 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset (33 milj. e). Kertaluonteiset erät on eritelty taulukko-osiossa.

Lähiajan näkymät

Markkinakehitys
Odotamme kaivoslaitteiden ja -projektien kysynnän pysyvän heikkona ja kivenmurskauslaitteiden kysynnän pysyvän tyydyttävänä. Kaivos- ja kivenmurskauslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä johtuen korkeista käyttöasteista. Öljy- ja kaasuteollisuuden tuotteiden ja laitteiden kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä, mutta siihen liittyy epävarmuuksia johtuen öljyn hinnan heilahteluista.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results
www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3001
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 15:00 ja sitä voi seurata osoitteessa www.metso.com/IRvideot. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa www.metso.com/IRvideot mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti tilaisuudesta on ladattavissa verkkosivuillamme.

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon: 09 8171 0465

Metso järjestää suomenkielisen tiedotustilaisuuden medialle tänään klo 13.30 Metson pääkonttorissa, osoitteessa Fabianinkatu 9 A, Helsinki.

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Liitteet

Esitteet
Nimi
Metson 2014 Tilinpäätöstiedote Lataa

Metso Twitterissä