Lehdistötiedote elokuuta 30, 2016 11.00.00 ap. CET

Metso on asettanut tavoitteet kestävälle kehitykselle omassa toiminnassaan vuosille 2016-2018

Metso on asettanut tavoitteet kestävälle kehitykselle omassa toiminnassaan vuosille 2016-2018

Metso Oyj:n lehdistötiedote 30.8.2016 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso on päivittänyt kestävän kehityksen strategiansa ja asettanut tavoitteet oman toimintansa vastuullisuudelle vuosille 2016-2018. Päivitetty kestävän kehityksen strategia sisältää neljä fokusaluetta, jotka on jaoteltu vielä mitattaviin, yrityksen omaa toimintaa arvioiviin alakategorioihin. Fokusalueet ovat:

Asiakkaiden menestyksen tukeminen -  Tuotamme ympäristötehokkaita ja -turvallisia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita. Luomme lisäarvoa asiakkaalle tiiviin kumppanuuden ja yhteistyön kautta.

Vastuullinen toimitusketju - Haluamme varmistaa vastuullisuuden toteutumisen koko toimitusketjussamme kehittämällä vastuullisuuden johtamiskäytäntöjä sekä Metsossa että toimittajiemme keskuudessa sekä noudattamalla parhaita käytäntöjä sääntelyn seuraamiseksi.

Yhdessä toimiminen - Tarjoamme terveellisen ja turvallisen työympäristön, jonka kulttuuri tukee hyvää suoriutumista ja pätevyyttä sekä noudattaa eettisiä periaatteitamme. Teemme yhteistyötä  paikallisyhteisöjen kanssa sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ympäristöstä huolehtiminen - Teemme jatkuvaa työtä toimintamme aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Vähennämme veden ja energiankulutusta sekä jätteitä ja päästöjä tuotannossamme.

-Vastuullisuus ja erityisesti työturvallisuus ovat olleet jo osana johtamista, mutta päivitetyn kestävän kehityksen strategian, fokusalueiden ja tavoitteiden myötä jatkamme jo tehtyä hyvää työtä tällä saralla entistä määrätietoisemmin ja kunniahimoisemmin, kertoo Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen. -Nostaakseni esille yhden esimerkin, olemme onnistuneet alentamaan työtapaturmataajuutta joka vuosi viimeisen viiden vuoden aikana, hän jatkaa.

-Lisäksi Metso on edennyt koko yrityksen laajuisen kestävän tuotantoketjun rakentamisessa. Suoritamme esimerkiksi vuosittain kolmannen osapuolen toimesta kestävän kehityksen auditointeja toimittajillemme potentiaalisesti suuremman riskin alueilla, jotka on tunnistettu vuosittain tekemässämme riskikartoituksessa, kertoo Metson kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Kaisa Jungman.

Metso raportoi vuosittain yhteiskunta- ja yritysvastuustaan Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeiston mukaisesti. Metso on mukana myös useissa kolmannen osapuolen suorittamissa vastuullisuusarvioinneissa. Metso on mukana CDP:n Climate Disclosure Leadership Index -indeksissa korkeimmalla 100/100 pisteen tuloksella. Indeksi arvioi yrityksen hiilidioksidipäästöjen  sekä energiankäytön raportointia. Metso on mukana myös   FST4Good- sekä Ethibel- vastuullisuusindekseissä.

Lue lisää Metson vastuullisuustyöstä verkkosivuiltamme englanniksi : http://www.metso.com/company/sustainability/our-sustainability-strategy-focus-areas-targets/

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.
www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup   

Lisätietoja:
Kaisa Jungman, kestävästä kehityksestä vastaava johtaja, Metso, puh. 020 484 3272, sähköposti: kaisa.jungman@metso.com

Helena Marjaranta, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: helena.marjaranta@metso.com

Metso Twitterissä