Lehdistötiedote syyskuuta 26, 2016 11.00.00 ap. CET

Metsolta energiaa ja kustannuksia säästävä in-the-pit-ratkaisu kaivoksille

Metsolta energiaa ja kustannuksia säästävä in-the-pit-ratkaisu kaivoksille  

Metso Oyj:n lehdistötiedote 26.9.2016 klo 11:00 

Kestävä kehitys ja kannattavuus ovat nykyisin kaivosteollisuuden ydinkysymyksiä. Metson kattavien avolouhoksiin tarkoitettujen murskaus- ja kuljetusratkaisujen eli niin sanottujen in-the-pit-ratkaisujen (ITPS) avulla kaivokset voivat optimoida koko tuotantoprosessinsa, aina suunnittelusta laitevalintoihin ja tuotantoon asti. Asiakkaalle Metson ratkaisut näkyvät veden ja energian säästönä ja jopa 35 % pienempinä kustannuksina. 

"Kaivosteollisuudessa etsitään jatkuvasti uusia keinoja alentaa kustannuksia entistä vastuullisemmilla menetelmillä, teknologioilla ja järjestelmillä. Malmin ja sivukiven kuljetuksen osuus kaivoksen käyttökustannuksista voi olla jopa 50-60 %. Minimoimalla louheen kuljetukset kiviautolla voidaan saada aikaan tuntuvia säästöjä", toteaa johtaja Erik Isokangas Metson ITPS-ratkaisuista.

"Metson ITPS-ratkaisut ovat edistyksellinen vaihtoehto perinteisten tuotantoprosessien kiviautoliikenteelle. Ratkaisuilla voidaan pienentää kokonaiskustannuksia jopa 15-35 % ennen muuta hyvin suunniteltujen kuljetinratkaisujen, paremman energiatehokkuuden ja alempien kunnossapito- ja henkilöstökustannusten kautta", Isokangas lisää.

Johtavat ratkaisut koko tuotantoketjuun

Metson ainutlaatuiseen ITPS-tarjoomaan kuuluvat muun muassa konsepti- ja toteutettavuustutkimukset, suunnittelu, laitteet ja järjestelmät, hankinnat ja käyttöönotto sekä kunnossapito ja käyttö.

ITPS-ratkaisut voidaan myös liittää osaksi Metson räätälöityä elinkaaripalvelusopimusta.

Metson valikoimiin kuuluvat erilaisten kaivosten ja louhosten tarpeisiin vastaavat täysin mobiilit ja semi-mobiilit murskausjärjestelmät sekä kuljetin- ja materiaalinkäsittelyratkaisut.

Täysin mobiili murskausjärjestelmä poistaa riippuvuuden kiviautokuljetuksista. Louhe syötetään kaivoksella liikuteltavan Locotrack®-murskauslaitoksen suppiloon kaivinkoneella. Liikuteltavat Lokolink-kuljettimet siirtävät esimurskatun kiviaineksen kenttäkuljettimelle. Järjestelmä ohjaa murskeen Lokotrackilta rikastamolle tai sivukiven läjitykseen. Lokotrack-murskauslaitokset ja Lokolink-kuljettimet on helppo siirtää loitommalle kaivoksilla tehtävien räjäytysten ajaksi. Räjäytyksen jälkeen pyöräkuormain raivaa alueen, ja Lokotrack-laitos palaa louheen luo. Tuotannon keskeytys on näin minimaalinen.

Semi-mobiili murskausyksikkö lyhentää kiviautojen ajomatkaa. Metson semi-mobiilit yksiköt on suunniteltu siirrettäväksi kokonaisena tai purettuna 4-6 pienempään moduuliin. Yleensä tällainen murskausjärjestelmä siirretään muutaman vuoden välein.

Semi-mobiilissa ratkaisussa yhdistyvät joustavuus ja lyhemmät kuljetusmatkat, mikä vähentää kokonaiskustannuksia. Tavallisimpia käyttökohteita ovat kaivokset, joissa joko käytetään selektiivistä louhintamenetelmää, malmi on sekalaista tai kovaa kiveä louhitaan yli 3000 tonnin tuntikapasiteetilla.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.
www.metso.comwww.twitter.com/metsogroup  

Lisätietoja:

Erik Isokangas, johtaja, In-the-pit Solutions, Metso, Puh. +61 47 772 8515, sähköposti: erik.isokangas@metso.com

Helena Marjaranta, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: helena.marjaranta@metso.com

Esitteet
Nimi
Metso LT160 Lataa

Metso Twitterissä