elokuuta 17, 2018 06.00.00 ip. CET

Metso vastaa median uutisointiin

Helsingin käräjäoikeus on todennut tuomiossaan, että Metsolla työskentelevä esimies on syyllistynyt työsyrjintään. Asia liittyy vuonna 2016 käytyihin YT-neuvotteluihin, joissa Metsolla työskennellyt henkilö irtisanottiin tuotannollisten ja taloudellisten syiden perusteella. Tuomio ei ole lainvoimainen. Metso katsoo tuomion virheelliseksi ja tulee valittamaan asiasta hovioikeuteen.

Olemme yllättyneitä päätöksestä ja eri mieltä sen perusteista. Esimies ei näkemyksemme mukaan syyllistynyt työsyrjintään. Korostamme, että irtisanomisessa on noudatettu voimassaolevaa työlainsäädäntöä ja irtisanomisen perusteet on huolellisesti tutkittu ja valmisteltu ennen irtisanomista. Irtisanominen ei liity irtisanotun henkilön perhevapaaseen, vaan työsuhde päättyi tuotannollisten ja taloudellisten syiden perusteella eikä henkilölle selvityksestä huolimatta tuolloin löytynyt sopivaa tehtävää.

Metso suhtautuu tasa-arvoasioihin hyvin vakavasti eikä syrjintä missään muodossa kuulu yrityksemme kulttuuriin.

Metson viestintä

puh. 020 484 3212

Metso Twitterissä