Lehdistötiedote joulukuuta 18, 2019 10.55.00 ap. CET

Metson rahoitusjohtajaan liittyvä työsyrjintäsyyte hylätty hovioikeudessa

Helsingin hovioikeus on yksimielisesti kumonnut käräjäoikeuden tuomion vuodelta 2018 ja hylännyt Metsolla työskentelevää esimiestä vastaan nostetun syytteen. Hovioikeuden tuomion mukaisesti esimies ei ole syyllistynyt työsyrjintään. Asia liittyy vuonna 2016 käytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin, joissa Metsolla työskennellyt henkilö irtisanottiin tuotannollisten ja taloudellisten syiden perusteella.

Metso sekä Metsolla työskentelevä syytettynä ollut esimies ovat tyytyväisiä tuomioon. Hovioikeuden tuomion mukaan irtisanomisessa noudatettiin voimassaolevaa työlainsäädäntöä ja irtisanomisen perusteet oli huolellisesti tutkittu ja valmisteltu ennen irtisanomista. Irtisanominen ei liittynyt irtisanotun henkilön perhevapaaseen, vaan työsuhde päättyi tuotannollisten ja taloudellisten syiden perusteella eikä henkilölle selvityksestä huolimatta tuolloin löytynyt sopivaa tehtävää. Hovioikeuden mukaan mikään ei viitannut siihen, että henkilöä olisi syrjitty hänen perhevapaittensa perusteella.

Metso suhtautuu tasa-arvoasioihin hyvin vakavasti eikä syrjintä missään muodossa kuulu yrityksen kulttuuriin.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fitwitter.com/metsogroup 

Lisätietoja:
Metson viestintä
Puh. 020 484 3212

Metso Twitterissä