Vuosikertomus 2018

Vuosi 2018 oli Metsolle kasvun ja parantuneen kannattavuuden vuosi. Kasvoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja keskityimme onnistuneesti parantamaan heidän tuottavuuttaan kestävällä tavalla.
Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja

Kohokohdat

3 499 MEUR

Tilaukset (+17 %)

3 173 MEUR

Liikevaihto (+18 %)

351 MEUR

Liikevoitto (+61 %)

1,53 EUR

Osakekohtainen tulos

Modernin elämäntavan mahdollistaminen ja arvonluonti


Metso edistää nykyaikaista elämäntapaa tarjoamalle innovaatioita ja kestävää tuottavuutta eri toimialojen asiakkailleen. Ihmiset, teknologinen osaaminen ja maailmanlaajuinen läsnäolomme ovat tärkeimmät resurssimme. Kannattava kasvu luo arvoa kaikille sidosryhmillemme.

image not available

Kannattavan kasvun strategiamme

Kannattava kasvu edellyttää tehokasta ja ketterää organisaatiota, aktiivista kasvuhakuisuutta ja jatkuvaa reagointia toimintaympäristön muutoksiin. Organisaatiorakennettamme muutettiin vuoden 2018 alussa. Muutos tukee strategian toteutusta ja tulokset näkyvät liikevaihdon vahvana kasvuna ja kaikkien liiketoiminta-alueiden parantuneena kannattavuutena vuonna 2018.

Kestävän kehityksen ohjelma

Päivitimme kestävän kehityksen ohjelmamme vuonna 2018.

Vastuullinen ja luotettava kumppani

Rakennamme luottamusta varmistamalla omien toimintojemme vastuullisuuden. Vastuullinen ja luotettava kumppanuus luo perustan kannattavalle liiketoiminnalle.

Kestävä tuottavuus

Asiakkaamme tarvitsevat tuottavampia, tehokkaampia ja luonnonvaroja säästävämpiä ratkaisuja. Meidän on ymmärrettävä asiakkaidemme odotukset ja tarkasteltava suorituskykyämme myös heidän näkökulmastaan.

#CustomerSuccess – esimerkkejä asiakkaidemme tuloksista

Ladattavat vuosikertomuksen osiot

Annual report|2018

Liiketoimintakatsaus

Annual report|2018

Taloudellinen katsaus

Annual report|2018

Hallinnointi

Annual report|2018

GRI-liite
Lähdemme vuoteen 2019 erittäin hyvästä tilanteesta. Siitä kuuluu kiitos Metson työntekijöille, asiakkaille, liikekumppaneille ja osakkeenomistajille.
Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja
image not available