Vuosikertomus 2019

Talouslukujemme ja saavutustemme perusteella vuosi 2019 oli poikkeuksellinen Metsolle. Ennätyksellisen tuloksen lisäksi julkistimme yritysjärjestelyjä, jotka tulevat muuttamaan yritystämme perusteellisesti.
Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja

Kohokohdat

3 690 MEUR

Tilaukset (+5 %)

3 635 MEUR

Liikevaihto (+15 %)

418 MEUR

Liikevoitto (+19 %)

1,94 EUR

Osakekohtainen tulos

Muutoksen ja kasvun vuosi


Vuosi 2019 oli Metsolle menestyksekäs ja taloudellinen tulos, turvallisuus sekä asiakkaiden ja työntekijöiden sitoutuneisuus paranivat merkittävästi edellisvuodesta. Lisäksi yhtiö julkisti merkittävän järjestelyn, jossa luodaan Metso Outotec ja Neles. Vuonna 2019 Metso jatkoi kannattavaan kasvuun tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista ja teki samalla merkittäviä muutoksia portfoliostrategiaansa. Tästä oli seurauksena suunnitelma yhdistää Metson Minerals-liiketoiminta Outotec-konsernin kanssa ja muodostaa Flow Control -liiketoiminnasta itsenäinen pörssiyhtiö nimeltä Neles. Kaikki liiketoiminnat kasvoivat orgaanisesti ja parantunut toiminnan tehokkuus näkyi koko konsernin parantuneena kannattavuutena ja liikevaihdon kasvuna.

Asiakaskeskeinen lähestymistapamme

Asiakaskeskeinen liiketoimintamallimme auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme maailmanlaajuisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla se vaatii sisäisten ja ulkoisten toimitusketjujen jatkuvaa kehittämistä sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämistä eri asiakasryhmille.

image not available

Vastuullinen ja luotettava kumppani

Haluamme olla vastuullinen ja luotettava kumppani asiakkaillemme ja auttaa heitä toimimaan kestävästi ja tuottavasti. Toimimme tehokkaasti ja vastuullisesti ympäristön ja talouden sekä ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Innovoimalla uusia ja parempia teknologioita sekä muuttamalla nykyisiä toimintatapojamme autamme luomaan kestävämpää tulevaisuutta. Metson kestävän kehityksen ohjelma ja siihen liittyvät toimintasuunnitelmat ja tavoitteet ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Uudet ilmastotavoitteemme merkittävimmille päästölähteille olivat vuoden 2019 kohokohtia:

Science Based Targets initiative hyväksyi ilmastotavoitteemme

Science Based Targets initiative (SBTi) hyväksyi kasvihuonekaasupäästötavoitteemme. Tavoitteet ovat osa Metson ilmasto-ohjelmaa (Climate Program), ja niitä sovelletaan toimintoihin, joista aiheutuu merkittäviä päästöjä: tuotantoon, hankintaan, saapuvaan ja lähtevään kuljetukseen, sekä tuotteisiimme.

#CustomerSuccess – esimerkkejä asiakkaidemme tuloksista

Ladattavat vuosikertomuksen osiot

Annual report|2019

Liiketoimintakatsaus

Annual report|2019

Taloudellinen katsaus

Annual report|2019

Hallinnointi

Annual report|2019

GRI-liite
Metson vahva taloudellinen tulos vuodelta 2019 antaa hyvän lähtökohdan uudelle vuodelle. Haluan kiittää Metson henkilökuntaa, asiakkaitamme ja liiketoimintakumppaneitamme menestyksekkäästä yhteistyöstä. Samalla odotan innokkaana kahden uuden huipputason yrityksen perustamista vuonna 2020.
Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja
image not available