Historia

Metso syntyi, kun Valmet ja Rauma yhdistyivät vuonna 1999. Tutustu historiaamme tällä sivulla.

 

Yritysostot ja -myynnit ovat muokanneet konsernin rakennetta 1999-2001

Amerikkalaisen paperikonevalmistaja Beloitin telapinnoitusliiketoiminta, paperikoneiden varaosa- ja muu huoltoliiketoiminta sekä siihen liittyvä paperikoneteknologia konepiirustukset mukaan lukien hankittiin vuonna 2000 vahvistamaan Metson markkina-asemaa paperikoneiden ylläpito- ja modernisointimarkkinoilla.

Kiven ja mineraalien käsittelylaitteita valmistavasta ruotsalaisesta Svedala Industri AB:sta tehtiin ostotarjous kesällä 2000 ja se toteutettiin tarvittavien viranomaislupien jälkeen syyskuussa 2001.

Vastaavasti metsäkoneita valmistava Timberjack myytiin huhtikuussa 2000 amerikkalaiselle Deere & Companylle.

Yritysostot ja myynnit vuosina 2002-2006

Viime vuosina Metson yritysostoilla on keskitytty täydentämään lähinnä Metso Paperin ja Metso Automationin tuote- ja palvelutarjontaa.

Metson yritysmyynnit ovat painottuneet ydinliiketoimintojen ulkopuolisten liiketoimintojen myyntiin. Tavoitteena on ollut konsernin rakenteen selkeyttäminen ja taseen vahvistaminen, ja sitä kautta kannattavuuden parantaminen.

Yritysostoin globaalin läsnäolon vahvistaminen, 2007-2008

Strategiansa mukaisesti Metso arvioi fuusioita ja yritysostoja kannattavan kasvun näkökulmasta. Tavoitteena on, että yritysostot tukevat strategiaa lisäämällä Metson läsnäoloa tietyillä markkinoilla, vahvistamalla palveluliiketoimintaa tai parantamalla teknologiatarjontaa.

Metso myi osan Metso Paper -liiketoiminta-alueeseen kuuluneesta levyliiketoiminnasta. Nämä liiketoiminnan myynnit tukevat Metso Paperin strategiaa kannattavuuden kehittämiseksi.

Vahva perusta haastavien aikojen varalle, 2009

Vuonna 2008 Metso oli Suomen yhdeksänneksi suurin yritys, ja vuoden 2008 aikana Metson osakkeenomistajien määrä kasvoi 25 000:sta 42 000:een. Metso vahvisti markkina-asemaansa ja palvelukykyään kasvavilla markkinoilla, etenkin Intiassa ja Kiinassa. Ahmedabadin valimon sekä Bawalin tehtaan laajennukset Intiassa valmistuivat.

Metso osti ruotsalaiselta STFI-Packforsk AB:lta sen tutkimus- ja kehitysyhtiö LignoBoost AB:n osakkeet. Kauppa sisälsi teollisoikeudet sekä LignoBoost-tuotemerkin ja siihen liittyvän tietotaidon.

Metso osti myös japanilaisen Mitsubishi Heavy Industriesin (MHI) paperikoneteknologian. Kaupan seurauksena Metsosta tuli maailmanlaajuisesti Beloitin paperikoneteknologian yksinomistaja.

Maailma vaikuttaa meihin, 2009

Kymmenessä vuodessa Metsosta  oli kehittynyt aidosti globaali, toimintamalleiltaan joustava yhtiö, jonka palveluliiketoiminnan liikevaihto oli yli kaksi miljardia euroa. Metson vuonna 2009 saamista tilauksista lähes puolet tuli kehittyviltä markkinoilta, kun vastaava osuus vuonna 1999 oli alle viidennes.

Vuonna 2009 Metso solmi yhdistymissopimuksen Tamfeltin kanssa, joka on yksi maailman johtavista teknisten tekstiilien valmistajista. Sopimuksen mukaisesti Metso teki julkisen vaihtotarjouksen kaikista Tamfeltin osakkeista. Hankinta vahvisti Metson palveluliiketoimintaa.

Tuloksia yhdessä tekemällä, 2010
Elokuussa 2010 Matti Kähkönen nimitettiin Metso Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Aikaisemmin Kähkönen toimi Metson Kaivos ja maarakennus  -segmentin toiminnasta vastaavana johtajana. Kähkönen aloitti toimitusjohtajan tehtävissä 1. maaliskuuta 2011.

Marraskuussa sijoitusyhtiöt Pontos ja Teollisuussijoitus sijoittivat Metson autoteollisuusliiketoimintaan ja saivat siten yhteensä 34 prosentin osuuden Valmet Automotivesta.

Valmiina tulevaan, 2011
Metson kannattavuus kasvoi tasaisesti vuonna 2011 globaalista taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli noin 40 prosenttia ja saatujen tilausten arvo oli yli kolme miljardia euroa.

Elokuussa Metso osti Arizonassa Yhdysvalloissa sijaitsevan Copperstate Industrial Services -yhtiön kaivoslaitteiden huoltoliiketoiminnan. Hankittu liiketoiminta vahvistaa Metson johtavaa asemaa kaivosteollisuuden palvelujen ja teknologian toimittajana Pohjois-Amerikassa ja Meksikossa.

Elokuussa 2011 Metso solmi sopimuksen kiinalaisen SAC, Guodian Nanjing Automationion kanssa tukeakseen strategiaansa voimantuotannon automaatiojärjestelmien markkinoilla Kiinassa.

Joulukuussa 2011 Metso myi Valkeakosken konepajansa ja siihen liittyvän laite- ja sihtilieriövalmistuksen.

Matkamme jatkuu, 2012

Vuonna 2012 palveluliiketoiminta oli yksi Metson tärkeimpiä strategisia painopistealueita. Metso keskittyi edelleen verkostojen kasvattamiseen ja asiakasprosessien syvälliseen ymmärtämiseen. 

Marraskuussa 2012 Metso sopi yhteisyrityksen perustamisesta kiinalaisen LiuGong Groupin kanssa kehittääkseen tela-alustaisten murskauslaitteiden liiketoimintaa Kiinassa. Marraskuussa Metso osti myös 75 prosenttia Shaorui Heavy Industries  yhtiöstä, joka kuuluu Kiinan johtaviin keskimarkkinoille tarkoitettujen murskaus- ja seulontalaitteiden valmistajiin

Metso eteni uusille markkinoille ostamalla eteläkorealaisen istukkaventtiilejä valmistavan Valstonen. 

Lisäksi Metso keskitti venttiililiiketoimintansa Yhdysvalloissa uusiin tiloihin Massachusettsissa ja avasi uuden palvelu- ja toimituskeskuksen Vadodaraan Intiaan.

Jakautuminen, 2013

Elokuussa 2014 Metso saattoi loppuun kiinalaisen mangaanivalimo JX:n hankinnan. Hankinta vahvistaa mahdollisuuksiamme toimittaa kulutusosia kaivos- ja maarakennusalojen asiakkaillemme Kiinassa ja muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 1.10.2013 Metson jakautumisen kahdeksi yhtiöksi. Jakautumisen jälkeen vuoden 2014 alusta lähtien Metso Oyj:n Kaivos ja maarakennus- sekä Automaatio-liiketoiminnat muodostavat Metso Oyj:n ja Metson Massa, paperi ja voimantuotanto  liiketoiminnat muodostavat uuden yhtiön, joka toimii nimellä Valmet Oyj.

Joulukuussa 2013 Metso sai päätökseen järjestelyt, joilla Metson omistus Valmet Automotivessa laski 41 prosenttiin. Järjestelyjen myötä Valmet Automotiven asema Metson erillisenä tytäryhtiönä päättyi.  Valmet Automotivea ei enää muutoksen jälkeen yhdistellä erillisenä yksikkönä Metson konsernitilinpäätökseen vaan se raportoidaan osakkuusyhtiönä.

2015

Metso sopi strategiansa mukaisesti 15.1.2015 Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjansa (PAS) myymisestä Valmetille. Kauppaan sisältyy koko PAS:n liiketoiminta: automaatio- ja laadunvalvontajärjestelmät, analysaattorit ja mittausjärjestelmät sekä näihin liittyvät palvelut. Lue lisää tiedotteestamme täällä ja Metson strategiasta täällä. 

2017

Nico Delvaux aloitti Metson toimitusjohtajan tehtävässä 1.8.2017. 

1990-luku

Repola Oy perustetaan tammikuussa 1991- Rauma syntyy

Rauma-Repolan nimi siirtyy historiaan, kun Rauma-Repola Oy ja suuri suomalainen metsäteollisuusyhtiö Yhtyneet Paperitehtaat Oy fuusioituvat 1. tammikuuta 1991. Uusi yhtiö, Repola Oy, on yksityinen liikeyritys, jonka toiminta jakautuu metsä- ja metalliteollisuuteen. Repolan yhteen tytäryhtiöön, Rauma Osakeyhtiöön keskitetään uuden yhtiön kone- ja metalliteollisuus.

Rauma Oy listautuu Helsingin ja New Yorkin (NYSE) pörsseihin kesäkuussa 1995. Kymmene Oy:n ja Repola Oy:n sulautuessa toukokuussa 1996 UPM-Kymmene Osakeyhtiöksi Rauma Oy:stä tulee UPM-Kymmenen tytäryhtiö. UPM-Kymmene on vähitellen laskenut omistusosuuttaan Raumasta, 31.12.1998 sen omistuksessa oli 34,5 % Rauman osakkeista.


Valmet järjestelee liiketoimintojaan 1990-luvulla

Valmetin liiketoimintaa järjestellään uudelleen 1990-luvulla. Toukokuussa 1992 konserniin hankitaan enemmistö Tampella Papertech Oy:n osakekannasta. Samalla perustetaan uusi Valmet-Tampella -liiketoimintaryhmä, johon keskitetään kartonki-, pehmopaperi- ja erikoispaperikoneiden valmistus. Valmet-Tampella sulautetaan Valmetin Paperikoneet-ryhmään tammikuussa 1995 ja niistä muodostetaan Paperi- ja kartonkikoneet -ryhmä. Traktoreiden valmistus myydään Sisulle huhtikuussa 1994. Lentokoneiden osia valmistavasta ja lentokoneita huoltavasta Patria Finavitecistä myydään 50,1 prosenttia Suomen valtiolle tammikuussa 1996 ja loput joulukuussa 1998.


Valmet New Yorkin pörssiin 1996

Valmet listautuu New Yorkin (NYSE) pörssiin toukokuussa 1996.


Uusi yhtiö Metso syntyy 1999

Rauman ja Valmetin hallitukset ehdottavat 17. marraskuuta 1998 Rauman ja Valmetin sulautumista. Ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyvät 31.1.1999 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan yhtiöt sulautuvat 1. heinäkuuta 1999 muodostaen uuden yhtiön. Uuden yhtiön nimeksi tulee Metso.

1980-luku

1980-luvulla suuri osa Suomen viennistä menee Neuvostoliittoon ja SEV-maihin; Rauma-Repolankin viennistä reilu kolmannes menee tälle alueelle vielä vuosikymmenen lopussa. Kun Neuvostoliitto markkina-alueena katoaa ja laivanrakennusteollisuuden markkinat pysähtyvät 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, on Rauma-Repolan metalliteollisuus suurten muutosten edessä. Yhtiö aloittaa kilpailukykyiseksi osoittautuneiden toimialojensa määrätietoisen kehittämisen.

Myös Valmet selkeyttää ja uudistaa toimintaansa 1980-luvulla ja aloittaa keskittymisen paperikoneisiin ja niihin liittyvään teknologiaan. Valmet luopuu eräistä liiketoiminnoista kuten laivanrakennuksesta, kiskokalustosta ja hissien valmistuksesta. Vuosi 1986 on Valmetin Telakkaryhmän viimeinen toimintavuosi. Valmet myy telakkateollisuutensa Wärtsilälle ja ostaa puolestaan Wärtsilältä Järvenpäässä toimivan paperin jälkikäsittelylaitteita valmistavan yksikön, josta yhdessä Valmetissa jo olevan paperikonevalmistuksen kanssa muodostetaan Valmet Paperikoneet Oy. Yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.1987. Valmetin 1980-lukua leimaa myös voimakas kansainvälistyminen.

1980-luku on Rauma-Repolalle suurten yrityskauppojen aikaa. Yhtiö ostaa suomalaisen Neleksen ja yhdysvaltalaisen Jamesburyn, jotka yhdistyvät vuonna 1988 Neles-Jamesburyksi. Vuonna 1997 Neles-Jamesburystä tulee Neles Controls.

Vuonna 1987 Rauma-Repola ostaa Euroopan johtavan murskainvalmistajan Bergeaudin tytäryhtiöineen sekä Nordberg UK:n. Vuonna 1989 Rauma-Repola tekee kaksi suurta yrityskauppaa: yhdysvaltalaiset Nordberg Inc ja Timberjack Corporation siirtyvät sen omistukseen. Ruotsalainen Sunds Defibrator Industries AB siirtyy vuosina 1988-1991 vaiheittain Rauma-Repolan omistukseen.

1970-luku

Tampereella toimiva, jo vuonna 1915 perustettu Lokomo Oy siirtyy Rauma-Repolan omistukseen vuonna 1970. Yrityskauppa tuo mukanaan sarjavalmisteiset koneet, mm. murskaimet, kaivukoneet, tiehöylät, nosturit ja metsäkoneet.

1960-luku

Valmet ja ruotsalainen Saab-Scania AB perustavat vuonna 1968 Uuteenkaupunkiin autotehtaan, jonka tuotanto käynnistyy marraskuussa 1969. Tehtaan ensimmäinen automalli on Saab 96. Myöhemmin tuotantoon otetaan mukaan myös muita automerkkejä, mm. Chrysler Talbot, Opel Calibra ja Porsche Boxter.

Vuonna 1992 Uudenkaupungin tehdas siirtyy kokonaan Valmetin omistukseen ja vuoden 1995 syyskuussa yksikön nimeksi tulee Valmet Automotive.

1950-luku

Suomen talouselämän ensimmäinen suurfuusio näkee päivänvalon, kun Rauma-Raahe Osakeyhtiöön liitetään kaksi merkittävää saha- ja puutavarayhtiötä: Repola-Viipuri Oy ja Lahti Oy.

Uusi yhtiö, Rauma-Repola, on aluksi vahvasti puunjalostusyritys, jonka toiminnan pääpaino on sahateollisuudessa ja selluloosan tuotannossa. Rauma-Repolan johto pyrkii kuitenkin määrätietoisesti laajentamaan yhtiön toimintapohjaa koneenrakennuksen suuntaan. 1950-luvulla yhtiön tuotealueita ovat mm. selluloosateollisuuden ja metallurgian koneet sekä laivanrakennusteollisuus.

Laivanrakennus säilyy Rauma-Repolan keskeisenä toimialana 1980-luvun lopulle asti. Yhtiö luopuu laivanrakennuksesta kokonaan 1990-luvun alussa

1940-luku

Rauma-Raahe Oy syntyy vuonna 1942, kun joukko höyrysahoista kehittyneitä saha- ja puutavarayhtiöitä yhdistyy.

Vuonna 1946 useita Suomen valtion omistamia metallitehtaita yhdistyy Valtion Metallitehtaiksi. Vuoden 1951 alussa Valtion Metallitehtaista tulee Valmet Oy. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat mm. laivat, lentokoneet, aseet, veturit, traktorit, laivamoottorit ja hissit.

Valmet aloittaa paperikoneiden valmistuksen entisellä tykkitehtaallaan Rautpohjassa 1950-luvun alussa ja toimittaa ensimmäisen paperikoneensa vuonna 1953. Kansainvälisesti merkittäväksi paperikonevalmistajaksi Valmet kohoaa 1960-luvun puolivälissä toimittaessaan useita koneita maailman johtaviin paperiteollisuusmaihin.