Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on keskeinen osa Metson toimintoja. Asetamme ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden aina etusijalle toiminnassamme.

Suunnannäyttäjä vastuullisuudessa

Tavoitteenamme on olla alallamme kestävän kehityksen suunnannäyttäjä vuoteen 2020 mennessä. Saavuttaaksemme tavoitteemme olemme suunnitelleet käytännöllisen lähestymistavan, joka sisältää kattavia toimintasuunnitelmia lyhyen aikavälin tavoitteilla vuosille 2016-2018 ja pitkän aikavälin tavoitteilla vuoteen 2020.

Vastuullisuus on kaiken toimintamme ydin. Uskomme, että sisällyttämällä vastuullisuuden strategiaamme ja liiketoimintoihimme luomme kestävää menestystä ja hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme, yhteiskunta mukaan lukien. Toimintamallimme kantava ajatus on, että tarjonnallaan yhteiskunnan ja ympäristön myönteistä kehitystä maailmanlaajuisesti tukeva yhtiö menestyy kilpailijoitaan paremmin ja pystyy säilyttämään kilpailukykynsä ja kannattavuutensa myös pitkällä aikavälillä.

Vastuullisuus osana päivittäistä toimintaamme

Meillä on toimiva yritysvastuun hallintomalli ja tehokkaat mittarit. Käymme sidosryhmiemme kanssa aktiivista vuoropuhelua vastuullisuudesta kaikissa yhteisöissä, joissa toimimme. Kestävän kehityksen strategia nivoo vastuullisuustavoitteemme yhteen strategisten elinehtojemme kanssa. Edistämme kestävää kehitystä tarjoamalla tuotteita ja palveluja, jotka pienentävät ympäristökuormitusta ja parantavat asiakkaidemme toiminnan laatua. Kehitämme innovatiivisia palvelumalleja vastataksemme asiakkaidemme monimutkaisiin ja vaihteleviin tarpeisiin kestävän kehityksen alueella. Vahvistamalla edelleen läsnäoloamme kasvumaissa pystymme toimimaan lähellä asiakkaitamme heidän paikallisena yhteistyökumppaninaan. Olemme sitoutuneet tarjoamaan turvallisen työympäristön ja estämään kaikki työtapaturmat. Pyrimme myös kestävään toimintaan toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Vastuullisuuden painopistealueet

Metson kestävän kehityksen strategia sisältää neljä fokusaluetta, jotka on jaoteltu vielä mitattaviin, yrityksen omaa toimintaa arvioiviin alakategorioihin. Fokusalueet ovat:

Asiakkaiden menestyksen tukeminen – Tuotamme ympäristötehokkaita ja -turvallisia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita. Luomme lisäarvoa asiakkaalle tiiviin kumppanuuden ja yhteistyön kautta.

Vastuullinen toimitusketju – Haluamme varmistaa vastuullisuuden toteutumisen koko toimitusketjussamme kehittämällä vastuullisuuden johtamiskäytäntöjä sekä Metsossa että toimittajiemme keskuudessa sekä noudattamalla parhaita käytäntöjä sääntelyn seuraamiseksi.

Yhdessä toimiminen – Tarjoamme terveellisen ja turvallisen työympäristön, jonka kulttuuri tukee hyvää suoriutumista ja pätevyyttä sekä noudattaa eettisiä periaatteitamme. Teemme yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ympäristöstä huolehtiminen – Teemme jatkuvaa työtä toimintamme aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Vähennämme veden ja energiankulutusta sekä jätteitä ja päästöjä tuotannossamme.

Lue lisää kestävästä kehityksestä englanninkielisiltä sivuiltamme.