Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2006 Outokumpu Technology Oyj:n listalleottoesitteen täydennys on julkistettu
syyskuuta 29, 2006

Outokumpu Technology Oyj:n listalleottoesitteen täydennys on julkistettu

OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.9.2006 KLO 16:45Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa
tai Japanissa.Outokumpu Technology Oyj on 29.9.2006 täydentänyt yhtiön osakkeiden myyntiin
liittyvää listalleottoesitettä seuraavalla täydennyksellä:"TÄYDENNYS OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:N 25.9.2006 PÄIVÄTTYYN YHTIÖN OSAKKEIDEN MYYNTIIN LIITTYVÄÄN LISTALLEOTTOESITTEESEENOutokumpu Technology Oyj täydentää 25.9.2006 päivättyä yhtiön osakkeiden
myyntiin ("Osakemyynti") liittyvää listalleottoesitettä. Listalleottoesitteen
osion "Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät -
Viimeaikaiset tapahtumat" viimeisen kappaleen jälkeen lisätään kaksi seuraavaa
kappaletta:"Outokumpu Technology on 29.9.2006 julkistanut saamansa suuren rautamalmin
pelletointilaitostilauksen Brasiliasta. Yhtiö on sopinut Minerações Brasileiras
Reunidas -yhtiön ("MBR") kanssa prosessilaitteiston toimituksesta MBR:n uuteen
pelletointilaitokseen, joka rakennetaan Nova Limaan, Brasilian Minas Geraisin
osavaltioon. Sopimuksen arvo ylittää 110 miljoonaa euroa ja se on jatkoa
suunnittelusopimukselle, jonka yhtiöt julkistivat maaliskuussa 2006. Outokumpu
Technologyn toimitus sisältää kaksi kattavaa laitteistokokonaisuutta, toinen
rautapellettien sintrausuunin ja toinen raakapelletointilinjan rakentamiseksi.
Käynnistyttyään arviolta vuoden 2008 puolivälissä laitos tulee tuottamaan
seitsemän miljoonaa tonnia rautapellettejä vuosittain. Outokumpu Technology
hankkii suurimman osan toimituksensa laitteista paikallisesti Brasiliasta.
Brasilialainen CVRD omistaa enemmistön MBR:stä.  Uusi pelletointilaitos on osa
MBR:n Itabiritos-projektia, joka on 760 miljoonan Yhdysvaltain dollarin
investointi ja käsittää pelletointilaitoksen lisäksi 10 miljoonaa tonnia
rautamalmia vuodessa käsittelevän rikastamon ja viisi kilometriä putkistoa.Outokumpu Technology on 29.9.2006 julkistanut tekemänsä merkittävän sopimuksen
brasilialaisen rautamalmin tuottajan ThyssenKrupp CSA Companhia Siderúrgican
("CSA") kanssa rautamalmin sintrauslaitoksen toimittamisesta CSA:lle. Sopimuksen
kokonaisarvo on noin 160 miljoonaa euroa, josta noin 90 miljoonaa euroa
kirjataan Outokumpu Technologyn liikevaihtoon. Sopimus perustuu 22.9.2006
julkistettuun hanketta koskevaan aiesopimukseen (letter of understanding).
Outokumpu Technologyn toimitusosuus kattaa koko sintrauslaitoksen suunnittelun,
prosessilaitteet, rakentamisen ja käynnistyksen. Sintrauslaitos on osa CSA:n
uutta terästehdasta, joka rakennetaan Sepetibaan, Rio de Janeiron osavaltioon.
Sintrauslaitoksen kapasiteetti tulee olemaan 4,4 miljoonaa tonnia sintteriä
vuodessa ja sen on arvioitu käynnistyvän vuonna 2009. Noin 65 prosenttia
sopimuksen kattamista palveluista ja toimituksista hankitaan paikallisesti
Brasiliassa ja asiakas maksaa osan näistä  paikallisista palveluista suoraan
alihankkijoille. Sen johdosta Outokumpu Technologyyn kirjattava projektin
myyntiarvo on alhaisempi kuin sopimuksen kokonaisarvo. Aiesopimuksen mukaan
Outokumpu Technology on aloittanut suunnittelun ja Yhtiön johto odottaa
sopimuksen tulevan voimaan vuoden 2006 loppuun mennessä kun muun muassa
paikalliset luvat on saatu."Osakemyynnin ehtojen mukaisesti sijoittajilla, jotka ovat antaneet
ostositoumuksensa ennen listalleottoesitteen täydentämistä, on oikeus
arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa ostositoumuksensa kahden (2)
pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Ostositoumuksen
peruuttamismenettely on kuvattu listalleottoesitteen osiossa "Osakemyynnin ehdot
- Osakemyynnin yleiset ehdot - Ostositoumuksen peruuttaminen - Menettely
ostositoumusta peruutettaessa".Espoossa 29.9.2006
OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ"Listalleottoesitteen täydennys on saatavilla internet-osoitteista
www.outokumputechnology.fi/listautuminen ja www.nordea.fi/sijoita, minkä lisäksi
täydennys on saatavilla niissä paikoissa, joissa listalleottoesite on
saatavilla.Lisätietoja antavat:Outokumpu Technology Oyj
Tapani Järvinen, toimitusjohtaja, puh. 020 5292000Seppo Rantakari, liiketoiminnan kehitysjohtaja
puh. 040 5006526Eila Paatela, viestintäpäällikkö
puh. 020 5292004, 0400 817198
eila.paatela@outokumputechnology.com, www.outokumputechnology.com

Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. Tämän
tiedotteen sisältämä materiaali ei ole tarjous osakkeiden myymiseksi
Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja osakkeita ei voi tarjota eikä myydä
Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933)
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai tilanteessa
jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien
osavaltioiden lakien piirissä. Tätä osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei tulla
rekisteröimään  Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti
Yhdysvalloissa.
 
Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista osakkeiden
myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla, joilla kyseisten
osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen osakkeiden
rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti.
 
Seuraavat tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole rekisteröity
eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä arvopapereita näin ollen tule
myydä tai tarjota myytäväksi Iso-Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, joiden
liiketoimen toimenkuvaan kuuluu sijoitusten tekeminen ja hallinnointi  ja kenen
on kohtuullista olettaa tekevän sijoituksia tai hallinnoivan niitä (joko
päämiehenä tai agenttina) liiketoimintatarkoituksessa.