Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2007 Outotec Oyj - Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2007
heinäkuuta 27, 2007

Outotec Oyj - Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2007

OUTOTEC OYJ    PÖRSSITIEDOTE   25.7.2007   klo 9.00


Outotec Oyj - Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2007


Kannattava kasvu jatkui


Q1-Q2/2007 (sulkeissa vuoden 2006 vastaavat luvut):
- Liikevaihto: 438,8 miljoonaa euroa (320,9 milj. euroa)
- Liikevoitto: 37,1 miljoonaa euroa (14,1 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 39,9 miljoonaa euroa (15,6 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos: 0,64 euroa (0,21 euroa)
- Tilauskertymä: 660,9 miljoonaa euroa (425,9 milj. euroa)
- Tilauskanta tarkastelujakson lopussa: 1 110,8 miljoonaa euroa (693,8 milj. euroa)
- Liiketoiminnan nettorahavirta: 22,3 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa)


Q2/2007 (sulkeissa vuoden 2006 vastaavat luvut):
- Liikevaihto: 227,1 miljoonaa euroa (176,8 milj. euroa)
- Liikevoitto: 23,4 miljoonaa euroa (10,0 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 24,6 miljoonaa euroa (10,3 milj. euroa)
- Tilauskertymä: 492,9 miljoonaa euroa (240,4 milj. euroa)


Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:
"Outotecin markkinatilanne säilyi suotuisana toisella vuosineljänneksellä, mikä näkyi uusien tilausten määrän voimakkaana kasvuna. Solmimme kaikkien aikojen suurimman eli 270 miljoonan euron arvoisen sopimuksen saudiarabialaisen Ma'adenin kanssa, ja lisäksi saimme useita muita suuria tilauksia. Näiden tilausten ansiosta tilauskantamme ylitti ensimmäisen kerran miljardi euroa. Kannattavuutemme parani edelleen, sillä tehokas kansainvälinen verkostomme yhdessä projektiosaamisemme kanssa tuottaa tulosta. Metallien maailmanlaajuisessa kysynnässä ei tällä hetkellä näy hidastumisen merkkejä, mikä on tärkeä tekijä markkinoiden kehityksessä. Laajan teknologiavalikoimamme ansiosta markkina-asemamme on vahva."


VUODEN 2007 NÄKYMÄT


Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat hyvinä, ja taustalla oleva metallien kysynnän ja tarjonnan epätasapaino rohkaisee toimialaa sijoittamaan sekä uusiin hankkeisiin että laajennuksiin. Hyvä taloudellinen kehitys yhdessä vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon vahvan tilauskannan kanssa muodostavat vankan pohjan loppuvuodelle. Outotecin johto on luottavainen, että yrityksellä on riittävät resurssit ja kapasiteetti toteuttaa odotettua kasvua markkinoillaan vuoden 2007 aikana.


Ennätyksellisen tilauskertymän, vahvan tilauskannan ja vuoden ensimmäisen puoliskon hyvän taloudellisen tuloksen vuoksi Outotecin johto arvioi, että:
- koko vuoden 2007 liikevaihto tulee olemaan jonkin verran yli miljardi euroa,
- liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi vuodesta 2006 ja toisen vuosipuoliskon liikevoittoprosentti tulee olemaan vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla tai sen yli, riippuen projektien valmistumisen ajoituksista ja uusien tilauksien tuotevalikoimasta, ja
- tilauskanta vuoden 2007 lopussa ylittää selvästi vuoden 2006 lopun tilauskannan.


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS


MARKKINAT


Talouskehitys jatkui tarkastelujaksolla vahvana useimmilla Outotecin markkina-alueilla. Myös toisella vuosineljänneksellä vallitsi myönteinen ilmapiiri maailmanlaajuisesti, eikä kaivos- ja metalliteollisuudessa näkynyt merkkejä tuotantoinvestointien vähenemisestä.


Koska markkinaolosuhteet ja metallien kysynnän näkymät ovat hyvät, kaivos- ja metalliyritykset nopeuttavat uusinvestointeja ja korvaus- tai laajennusinvestointeja koskevia päätöksiään.


Uusia hankkeita käynnistyi runsaasti kaivos- ja metallialan yritysten hyvän maksuvalmiuden ansiosta. Investointeja on tehty lähinnä rautamalmi-, alumiini-, kupari-, nikkeli- ja sinkkiprojekteihin. Myös muut prosessiteollisuuden alat ovat aktivoituneet toisella vuosineljänneksellä.


TILAUSKERTYMÄ


Outotecin uusien tilausten määrä lisääntyi huomattavasti tarkastelujaksolla. Uusia tilauksia saatiin kaikkiaan 660,9 miljoonalla eurolla (Q1-Q2/2006: 425,9 milj. euroa) eli kasvua edellisestä vuodesta oli 55 %. Kasvuun vaikuttivat sekä vahva markkinatilanne että laaja tuotevalikoima.


Toisella neljänneksellä saatujen tilausten arvo oli 492,9 miljoonaa euroa (Q2/2006: 240,4 milj. euroa). Kauden aikana saatiin myös yhtiön historian suurin yksittäinen tilaus, arvoltaan 270 miljoonan euroa. Tilaus koskee kolmea rikkihappotehdasta, jotka Outotec toimittaa lannoitteita tuottavalle Saudi Arabian Mining Companylle (Ma'aden). Projekti on hyvä esimerkki Outotecin teknologioiden käyttömahdollisuuksista muussa prosessiteollisuudessa perinteisen kaivos- ja metalliteollisuuden ohella. Kauppa myös vahvistaa Outotecin asemaa Lähi-idässä.


Suurimmat vuoden 2007 toisella neljänneksellä saadut tilaukset:
- jauhinteknologiatoimitus australialaisen Mirabela Nickelin Santa Ritan nikkelisulfidiprojektiin Brasilian Bahian osavaltioon,
- jauhinteknologiatoimitus kanadalaisen Adanac Molybdenumin Ruby Creekin molybdeeniprojektiin Kanadan Brittiläiseen Kolumbiaan,
- jauhinteknologiatoimitus kazakstanilaisen Shalkiya Zincin sinkki-lyijyprojektiin Kazakstaniin,
- toisen kaasujenpuhdistuslaitoksen toimitus IHI Engineeringille Bluewatersin uuteen 208 MW:n voimalaitokseen Australiaan,
- Sierra Rutile Ltd:n (Titanium Resources Group Ltd:n tytäryhtiö) mineraalihiekkalaitosten suunnittelu ja laajennus Sierra Leoneen Länsi-Afrikkaan,
- kahden anodien tuotantoon tarkoitetun Vibrocompactor-laitteiston toimitus Gansu Hualu Aluminium Co. Ltd:lle Gansun maakuntaan Kiinaan,
- kahden valulaitteiston toimitus Henan Wanji Aluminum Co. Ltd:lle Kiinaan,
- Vibrocompactor-laitteiston toimitus Qingtongxia Qingxin Fangyuan Carbon Co. Ltd:lle, jonka omistaa Qingtongxia Aluminum Group Co. Ltd, Ningxian maakuntaan Kiinaan,
- toisen pelletointilaitoksen toimitus Kazchromen Donskoyn kromikaivokseen Kazakstaniin, jokayhdessä Outotecin vuonna 2005 toimittaman vastaavan laitoksen kanssa tulee olemaan maailman suurin kromipellettien tuotantolaitos (40 milj. euroa),
- maailman suurimman rikkihapon tuotantolaitoksen toimitus Saudi Arabian Mining Companylle (Ma'aden) (270 milj. euroa) Saudi-Arabiaan,
- kahden alumiinioksidin kalsinointilaitoksen toimitus ZAO Komi Aluminiumille Sosnogorskin alumiinioksidijalostamolle Komin tasavaltaan Venäjälle (20 milj. euroa).


Suurimmat vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset:
- hopean raffinointilaitoksen toimitus JSC Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plantille Venäjälle,
- kokonaisen sakeutuspiirin toimitus Boddington Gold Minelle Australiaan,
- uutta, ympäristöä säästävää liuotustekniikkaa hyödyntävän sinkkitehtaan laajennus Hunan Zhuye Torch Metals Co. Ltd:lle Kiinaan,
- liekkisulatuslinjan modernisointi (voimaantuloehtojen mukaisesti projekti kirjattiin jo vuoden 2006 tilauskantaan) Norilsk Nickelin Nadezhan metallurgisessa laitoksessa Venäjällä (16 milj. euroa),
- kolmen TankCell®-300-vaahdotuskennon toimitus OceanaGoldin Macraesin rikastamolle Uuteen-Seelantiin,
- kaasujenpuhdistuslaitoksen toimitus IHI Engineeringille Bluewatersin uuteen 208 MW:n voimalaitokseen Australiaan,
- KALDO-jalometalliteknologian toimitus Tongling Nonferrous Metals (Group) Inc:lle Kiinaan,
- kuparin konvertointi- ja poistokaasujen käsittelyteknologian toimitus Engineering Dobersek GmbH:lle Kazzincin uuteen kuparisulattoon Kazakstaniin.


TILAUSKANTA


Vuoden 2007 toisen neljänneksen lopussa tilauskanta oli yhteensä 1 110,8 miljoonaa euroa (30.6.2006: 693,8 milj. euroa). Tilauskannan arvo kasvoi 60 prosentilla vuoden 2006 vastaavasta ajankohdasta. Tilauskantaa vahvisti vahvan viime vuoden jälkeen myös tarkastelujaksolla saatu ennätyssuuri tilauskertymä.


Vuoden 2007 toisen neljänneksen lopussa tilauskanta sisälsi 20 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat 60 % kokonaistilauskannasta. Projektien ajoittumisen takia uusien tilausten ja tilauskannan arvojen vaihtelut vuosineljänneksittäin eivät anna oikeaa kuvaa kokonaismarkkinatilanteesta eivätkä ole osoitus markkinoiden muutoksesta. Outotecin johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 50 % toimitetaan vuonna 2007 ja loput vuonna 2008, 2009 ja sen jälkeen.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS


Outotecin liikevaihto kasvoi vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla 37 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 438,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2006: 320,9 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi kaikissa divisioonissa ja kasvu oli orgaanista. Huoltopalvelu- ja varaosaliiketoiminta, joka sisältyy divisioonien liiketoimintalukuihin, oli 33,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2006: 25,5 milj. euroa). Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 28 % edellisvuodesta ja oli 227,1 miljoonaa euroa (Q2/2006: 176,8 milj. euroa).


Liikevoitto parani tarkastelujaksolla merkittävästi verrattuna vuoden 2006 vastaavaan jaksoon ja oli 37,1 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2006: 14,1 milj. euroa) eli 8,5 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2006: 4,4 %).


Vuoden 2007 toisen neljänneksen liikevoitto oli 23,4 miljoonaa euroa (Q2/2006: 10,0 milj. euroa) ja vastaava voittomarginaali oli 10,3 % (Q2/2006: 5,7 %).


Tulosparannus johtui liikevaihdon ja kannattavuuden kasvusta, paremmasta tuotevalikoimasta, tehokkaista projektitoteutuksista sekä asiakkaiden hyväksymien projektien varausten purkamisista.


Liikevoiton positiivinen kehitys toisella vuosineljänneksellä johtui myös lisenssituloista ja onnistuneesti päätetyistä projekteista. Kannattavuus parani osittain myös valuuttasuojausten ansiosta, kun euron ja Yhdysvaltain dollarin väliset realisoitumattomat termiinisopimukset arvostettiin käypään arvoon kauden lopussa. 


Outotecin kiinteät kustannukset olivat tarkastelujaksolla hieman edellisvuotta korkeammat. Hallintokustannusten kasvu johtui yhtiön muuttumisesta pörssiyhtiöksi 10.10.2006, siitä seuranneesta johdon ja tukitoimintojen vahvistamisesta sekä IT-järjestelmien eriyttämisestä entisestä emoyhtiöstä. Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset olivat tarkastelujaksolla hieman edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat.


Outotecin voitto ennen veroja oli tarkastelujaksolla 39,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2006: 15,6 milj. euroa). Projekteista saatujen ennakoiden korkotuotot vahvistivat tulosta ennen veroja kauden aikana. Vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon voitto oli 27,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2006: 8,7 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (Q1-Q2/2006: 0,21 euroa).


Outotecin oman pääoman tuotto tarkastelujaksolla oli 35,6 % (Q1-Q2/2006: 15,3 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 54,8 % (Q1-Q2/2006: 29,7 %).


Divisioonan liikevaihto vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla oli 119,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2006: 93,8 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi merkittävästi edellisvuotisesta 5,3 miljoonaan euroon (Q1-Q2/2006: -5,6 milj. euroa).


Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdosta, parantuneesta tuotevalikoimasta ja aiempaa tehokkaammista projektien toteutuksista. Divisioonalle koitui edellisvuoden vastaavalla jaksolla lisäkustannuksia, jotka liittyivät suurten projektien viimeistelyyn. Toimialakohtaisen kausivaihtelun takia Minerals Processing -divisioonan tulos on yleensä heikompi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja vahvempi jälkimmäisellä puoliskolla.


Base Metals


Divisioonan liikevaihto oli tarkastelujaksolla 124,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2006: 95,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 22,5 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2006: 12, 7 milj. euroa). Kannattavuus kasvoi merkittävästi liikevaihdon ja omaa teknologiaa sisältävien toimitusten lisääntymisen ansiosta. Lisäksi lisenssitulot ja kolmen pitkäaikaisen projektin valmistuminen vaikuttivat suotuisasti liikevoittoon. Divisioonan kaikki tärkeimmät projektit etenivät aikataulussa.


Metals Processing


Divisioonan liikevaihto kasvoi merkittävästi ja oli 198,4 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2006: 130,4 milj. euroa). Kasvu johtui vuoden alun vahvasta projektikannasta. Liikevoitto oli tarkastelujaksolla 15,1 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2006: 10,2 milj. euroa). Toimitusten määrän kasvu ja entistä tehokkaammat projektitoimitukset paransivat divisioonan tulosta.


TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA


Liiketoiminnan nettorahavirta tarkastelujaksolla 2007 oli hyvä 22,3 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2006: 0,6 milj. euroa). Vaikka kasvu oli voimakasta ja pääomaa oli sidottuna projektien toimituksiin, varastoihin ja myyntisaamisiin, liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi edellisvuotisesta. Emoyhtiö jakoi osinkoja 14,7 miljoonaa euroa huhtikuussa 2007.


Käyttöpääoma lisääntyi vuoden 2007 toisella neljänneksellä jonkin verran usean suuren projektin toteuttamisen ja toimintojen rahoittamisen vuoksi. Toisella vuosineljänneksellä vastaanotetut uudet tilaukset ja niihin liittyvät ennakkomaksut vaikuttivat suotuisasti projektien rahoitukseen. Maksuvalmius oli tarkastelujakson lopussa hyvä ja oli 176,6 miljoonaa euroa (30.6.2006: 111,4 milj. euroa).


Yhtiön tase pysyi hyvänä. Korolliset nettovelat 30.6.2007 olivat -176,3 miljoonaa euroa (30.6.2006: -108,5 milj. euroa). Tarkastelujakson lopussa saadut ennakkomaksut olivat yhteensä 189,3 miljoonaa euroa (30.6.2006: 124,2 milj. euroa). Outotecin velkaantumisaste oli -110,3 % (30.6.2006: -93,4 %) ja omavaraisuusaste 39,8 % (30.6.2006: 40,9 %).


Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tarkastelujaksolla 7,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2006: 3,8 milj. euroa) ja koostuivat lähinnä koneiden uusimisesta, informaatioteknologiainfrastruktuurin luomisesta osana irtautumisprosessia entisestä emoyhtiöstä sekä uusista immateriaalioikeuksista.


Annettujen takauksien ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkotakaukset, oli 273,7 miljoonaa euroa tarkastelujakson lopussa. Määrä kasvoi edellisvuodesta liiketoiminnan kasvun takia (30.6.2006: 167,1 milj. euroa).


TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS


Tutkimus ja teknologian kehitys on Outotecissä konsernitason toiminto ja avaintekijä yhtiön kilpailuedun säilyttämisen sekä tulevaisuuden menestyksen ja kehityksen kannalta. Toiminto keskittyy parantamaan ja kehittämään nykyisiä teknologisia ratkaisuja yhdessä divisioonien kanssa sekä koordinoimaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämistä ja kaupallistamista.


Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat tarkastelujaksolla 10,3 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2006: 8,5 milj. euroa) eli 2,3 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2006: 2,7 %). Outotec jätti tarkastelujaksolla 16 uutta patenttihakemusta ja sille myönnettiin 121 uutta kansallista patenttia.


Outotec vahvisti kesäkuussa 2007 halideihin liittyvää teknologiaosaamistaan, joihin HydroCopper®-prosessi perustuu, solmimalla australialaisen Intec Ltd:n kanssa aiesopimuksen yhteistyöstä kloridipohjaisen hydrometallurgian alalla. Sopimuksen mukaan Intec antaa Outotecin käyttöön kansainvälisesti patentoimansa erilaisten halidien liuotusteknologian, joka parantaa kullan ja jalometallien saantia mineraalirikasteista.


Outotec kaupallisti kaksi uutta tuotetta vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla. Yhtiö sopi Kiinan johtavan sinkin tuottajan Hunan Zhuye Torch Metals Co. Ltd:n kanssa uutta, ympäristöä säästävää liuotustekniikkaa hyödyntävän sinkintuotantolaitoksen laajennuksen suunnittelusta ja toimituksesta. Lisäksi Outotec sopi kolmen TankCell®-300-vaahdotuskennon toimituksesta OceanaGoldin Macraesin rikastamolle Uuteen-Seelantiin. TankCell®-300, jonka aktiivinen kapasiteetti on yli 300 m3, on maailman suurin mekaaninen vaahdotuskenno.


Outotec täydensi vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä teknologiatarjontaansa ostamalla Chena® (Chemistry Navigator) -tavaramerkin suomalaiselta Liqum-yritykseltä. Teknologiahankinta vahvistaa Outotecin kilpailukykyä entisestään rikastus- ja hydrometallurgisten prosessiratkaisujen alalla. Chena® on patentoitu teknologia, jolla tehostetaan tuotantoprosesseja.


Outotecin Porin ja Frankfurtin tutkimuskeskusten toiminta oli aktiivista omien kehitys- ja toteutusprojektien sekä asiakkaille toimitettujen testauspalveluiden ansiosta.


HENKILÖSTÖ


Outotecillä oli tarkastelujakson lopussa yhteensä 2 042 työntekijää (30.6.2006: 1 889). Omaa henkilöstöä oli jaksolla keskimäärin 1 925 (Q1-Q2/2006: 1 829). Omien työntekijöiden määrä kasvoi edellisvuoden lopusta 245 henkilöllä liiketoiminnan kasvua seuranneen aktiivisen rekrytoinnin vuoksi. Tilapäisten työntekijöiden määrä oli noin 15 % yhtiön henkilökunnasta.


Henkilöstö maittain
*Saksan raportointitapa sisälsi myös alihankkijat.


Oman henkilöstön lisäksi Outotec on luonut kansainvälisen suunnittelun ja valmistuksen alihankkijaverkoston. Vuokrahenkilöiden osuus oli tarkastelujaksolla noin 20 % yhtiön vakituisista työntekijöistä.


AVAINHENKILÖIDEN OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINOHJELMA


Outotec julkisti 23.3.2007 osakepohjaisen kannustinohjelman. Kannustinohjelman tavoitteena on sitouttaa yhtiön avainhenkilöt yhtiöön ja kannustaa heitä yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä yhtiön osakkeen arvon kasvattamisessa. Kaksivuotiseen osakepohjaiseen kannustinohjelmaan osallistuu noin 20 avainhenkilöä. Ohjelman ansaintakausi on alkanut 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2008.


Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyy yhtiön nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna (joka vastaa osapuilleen palkkiosta maksettavia tuloveroja). Osakkeet allokoidaan avainhenkilöille keväällä 2009. Kannustinohjelman maksimipalkkio on yhteensä 6,7 miljoonaa euroa.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Outotecin osakkeet liitettiin suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 22.9.2006. Yhtiön osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 42 miljoonaan osakkeeseen. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,40 euroa kappaleelta. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiö ei omistanut omia osakkeitaan tarkastelujakson lopussa.


KAUPANKÄYNTI JA PÖRSSIARVO
Outotecin osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä(OTE1V). Tarkastelujaksolla yhtiön osakkeen suurin noteeraus oli 41,50 euroa ja pienin 19,25 euroa.  Outotecin osakkeilla käytiin tarkastelujakson aikana kauppaa yli 73,7 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa noin 2 140 miljoonaa euroa. Entinen emoyhtiö Outokumpu Oyj myi 27.4.2007 jäljellä olevan omistusosuutensa, 12 %, Outotec Oyj:stä. Outotecin pörssiarvo 30.6.2007 oli 1 717 miljoonaa euroa.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2007 PÄÄTÖKSET


Outokumpu Technology Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa 2.4.2007. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden 2006 tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,35 euroa osaketta kohden 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 5.4.2007, ja osinko maksettiin 17.4.2007.


Yhtiökokous määräsi hallituksen jäsenten määräksi viisi (5), puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuessa. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken ja varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat kuukausittaiset palkkiot seuraavasti: Puheenjohtaja 3 000 euroa, varapuheenjohtaja 2 500 euroa ja muut hallituksen jäsenet 2 000 euroa, sekä lisäksi 500 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta jokaiselle hallituksen jäsenelle.


Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen laillistettu tilintarkastaja KPMG Oy Ab ja päätilintarkastajaksi Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun perusteella.


Yrityksen yhtiöjärjestyksen ja toiminimen muutos


Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutokset, mukaan luettuna yhtiön toiminimen muuttaminen muotoon Outotec Oyj. Uusi toiminimi tuli voimaan 24.4.2007. Muita muutoksia ovat yrityksen toimialan tekninen muutos ja hallituksen varapuheenjohtajan valintamenettelyn muutos. Lisäksi tehtiin muita luonteeltaan teknisiä muutoksia.


HALLITUKSEN VALTUUTUKSET


Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeista seuraavasti:


- Valtuutus sisältää oikeuden laskea liikkeelle uusia osakkeita, levittää yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisia erityisiä oikeuksia. Tämä hallitukselle annettu valtuutus ei kuitenkaan oikeuta hallitusta antamaan henkilöstölle optio-oikeuksia kannusteeksi.
- Valtuutukseen sisältyvien liikkeelle laskettavien uusien osakkeiden ja levitettävien omien osakkeiden kokonaismäärä ei saa ylittää 4 200 000:tta osaketta.
- Hallitus saa päättää osakeannin ehdot, kuten merkintähinnan määritysperusteet ja lopullisen merkintähinnan, merkintöjen hyväksymisehdot sekä liikkeelle laskettavien osakkeiden jakoperusteet ja lopullisen määrän.


Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.


Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle oikeuden päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:


- Yhtiö voi ostaa enintään 4 200 000 omaa osaketta vapaalla omalla pääomalla ja poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeisiin edellyttäen, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakekannasta.
- Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä hankintahetken markkinahintaan.


Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Valtuutuksia ei ole käytetty 25.7.2007 mennessä.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Projekteihin tarjous- ja toteutusvaiheessa liittyviä riskejä arvioitiin  projektien koon mukaan kuukausittain ja neljännesvuosittain, eikä lähitulevaisuudessa ole havaittu liiketoimintariskejä, joiden oletetaan toteutuvan.


Projektien riskimatriisi kattaa kaikki yli miljoonan euron arvoiset projektit sekä ne tekijät, jotka vaikuttavat Outotecin liikevaihtoon, voittoihin, kassavirtaan, laatuun sekä resurssien ja teknologioiden saatavuuteen. Uusia kaupallistettuja tuotteita sisältävien projektien ja Outotecin tuotteiden uusiin sovellusalueisiin liittyvien projektien riskejä arvioidaan erikseen. Kun potentiaalisten riskien laatu ja määrä on arvioitu, tehdään tarvittavat varaukset.


Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä, ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Brasilian realeina ja Australian dollareina. Uusien projektien myötä eri valuuttojen painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki sidotut rahavirrat suojataan termiineillä. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella.

Yhdysvaltain dollareissa mitattavien tilausten määrä on lisääntynyt tarkastelujaksolla etenkin Ma'aden-sopimuksen ansiosta. Koska Outotec suojaa sopimuksiin liittyvät sidotut rahavirrat termiineillä, termiinien määrä on lisääntynyt ja valuuttatermiineihin liittyvien voittojen ja tappioiden muutokset ovat lisänneet liikevoiton vaihteluita. Vuoden 2007 aikana yhtiö tutkii mahdollisuutta noudattaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa tietyissä projekteissa. Yhdysvaltain dollarin käyttö Outotec-yhtiöiden perusvaluuttana on kuitenkin sen verran vähäistä, että sillä ei ole suurta roolia Outotecin muuntoeroriskissä.

Koska maailmanlaajuiset markkinat jatkuvat vilkkaina, yhtiöllä saattaa olla haasteita ammattitaitoisen ja kokeneen työvoiman palkkaamisessa tietyillä alueilla.


TARKASTELUJAKSON JÄLKEISET TAPAHTUMAT


Outotec Oyj ja yhtiön toimitusjohtaja Tapani Järvinen sopivat 25.7.2007 toimitusjohtajasopimuksen muuttamisesta siten, että se on voimassa vuoden 2009 loppuun asti ja sen jälkeen toistaiseksi.


Outotec on solminut heinäkuussa sopimuksen Companhia Brasileira de Aluminio S.A:n (CBA) kanssa alumiinioksidin kalsinointilaitoksen toimittamisesta Brasiliaan Sao Paulon osavaltiossa sijaitsevaan Aluminioon. Sopimuksen kokonaisarvo on yli 40 miljoonaa euroa.


Outotec siirrettiin 2. heinäkuuta 2007 alkaen suurten yritysten Large Cap -listalle OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä.


VUODEN 2007 NÄKYMÄT


Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat hyvinä, ja taustalla oleva metallien kysynnän ja tarjonnan epätasapaino rohkaisee toimialaa sijoittamaan sekä uusiin hankkeisiin että laajennuksiin. Hyvä taloudellinen kehitys yhdessä vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon vahvan tilauskannan kanssa muodostavat vankan pohjan loppuvuodelle. Outotecin johto on luottavainen, että yrityksellä on riittävät resurssit ja kapasiteetti toteuttaa odotettua kasvua markkinoillaan vuoden 2007 aikana.


Ennätyksellisen tilauskertymän, vahvan tilauskannan ja vuoden ensimmäisen puoliskon hyvän taloudellisen tuloksen vuoksi Outotecin johto arvioi, että:
- koko vuoden 2007 liikevaihto tulee olemaan jonkin verran yli miljardi euroa,
- liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi vuodesta 2006 ja toisen vuosipuoliskon liikevoittoprosentti tulee olemaan vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla tai sen yli, riippuen projektien projektien valmistumisen ajoituksista ja uusien tilauksien tuotevalikoimasta, ja
- tilauskanta vuoden 2007 lopussa ylittää selvästi vuoden 2006 lopun tilauskannan.


VUODEN 2007 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI


Outotec julkistaa tammi-syyskuun 2007 osavuosikatsauksen torstaina 25.10.2007.
Espoossa 25.7.2007
Outotec Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat:


Outotec Oyj
Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211


Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074


Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198


Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141


sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)outotec.com


TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE


Tiedotustilaisuus, jossa toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät osavuosikatsauksen, pidetään Helsingissä. Tilaisuus on englanninkielinen.


TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: keskiviikko, 25.7.2007
Aika: 15.00
Paikka: Hotel Marski, kokoushuone Carl, Mannerheimintie 10


OSALLISTUMINEN AUDIO WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa audio webcast -lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com/Presentations. Rekisteröidy sivuille noin 5-10 minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua.


OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5 - 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa 28.7.2007 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 759754.


Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.


JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com
TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Vertailuvuoden 2006 tiedot perustuvat yhdisteltyyn tilinpäätökseen, joka on tehty niin, että konsernin yhtiörakenne ja sitä kautta esitetty taloudellinen informaatio kuvaavat Outotecin toiminnan tulosta, rahavirtoja ja taloudellista asemaa mahdollisimman hyvin.


Arvioiden käyttö


Osavuosikatsauksen laadinta IFRS:n mukaan edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvioista.


Uusien ja muuttuneiden standardien sekä tulkintojen soveltaminen


Outotec on ottanut käyttöön seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat:


- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimassa 1.1.2007 jälkeen alkavilla tilikausilla).


- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, standardin muutos: tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot (voimassa 1.1.2007 jälkeen alkavilla tilikausilla).


Yllä listattujen standardien käyttöönotto vaikuttaa lähinnä konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen liitetietoihin.


-IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala (voimassa 1.5.2006 jälkeen alkavilla tilikausilla)
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi (voimassa 1.6.2006 jälkeen alkavilla tilikausilla)
- IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment (voimassa 1.11.2006 jälkeen alkavilla tilikausilla)


Yllä listatuilla tulkinnoilla ei ole vaikutusta ei ole vaikutusta konsernin vuoden 2007 tilinpäätökseen.


Lisäksi Outotec arvioi seuraavan standardin käyttöönoton vaikutukset vuoden 2007 aikana:


- IFRS 8 Operating Segments (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla). Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
  


  
Virallinen talousraportointikieli


Outotec julkaisee kaikki taloudelliset tiedotteet suomen- ja englanninkielisinä. Johtuen liiketoiminnan kansainvälisestä jakaumasta konsernin pääkieli on  englanti (US). Suomenkieliset tiedotteet ovat käännöksiä alkuperäisistä, hyväksytyistä englanninkielisistä tiedotteista.
Esitteet
Nimi
Outotec Q2 Osavuosikatsaus Lataa