Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2008 Outotec - osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008
lokakuuta 23, 2008

Outotec - osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008

OUTOTEC OYJ   PÖRSSITIEDOTE  23.10.2008  klo 9.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2008

Liiketoiminta edelleen vakaa ja nettorahavirta vahva

Katsauskausi Q1-Q3/2008 lyhyesti (vuoden 2007 vastaavat luvut
sulkeissa):
- Liikevaihto: 819,2 miljoonaa euroa (684,6 milj. euroa)
- Liikevoitto: 72,7 miljoonaa euroa (63,1 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 83,9 miljoonaa euroa (68,7 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos: 1,40 euroa (1,20 euroa)
- Tilauskertymä: 1 033,9 miljoonaa euroa (1 078,8 milj. euroa)
- Tilauskanta: 1 484,5 miljoonaa euroa (1 264,4 milj. euroa)
- Liiketoiminnan nettorahavirta: 143,4 miljoonaa euroa (97,7 milj.
euroa)

Q3/2008 lyhyesti (vuoden 2007 vastaavat luvut sulkeissa):
- Liikevaihto: 318,1 miljoonaa euroa (245,9 milj. euroa)
- Liikevoitto: 28,9 miljoonaa euroa (26,0 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 34,0 miljoonaa euroa (28,8 milj. euroa)
- Tilauskertymä: 259,8 miljoonaa euroa (417,9 milj. euroa)
- Liiketoiminnan nettorahavirta: 19,1 miljoonaa euroa (75,4 milj.
euroa)
- Pääosin realisoitumattomat valuuttasuojausten käypään arvoon
arvostamisesta johtuvat kurssitappiot olivat 11,4 miljoonaa euroa
(Q3/2007: voitto 2,0 milj. euroa)

Päivitetty vuoden 2008 näkymä lyhyesti:
- Liikevaihto tulee olemaan noin 1 200 miljoonaa euroa
- Liikevoitto tulee olemaan noin 120 miljoonaa euroa
- Tilauskanta vuoden 2008 lopussa tulee olemaan suurempi kuin
edellisen vuoden lopussa

Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:"Raportointikauden aikana olemme jatkaneet onnistuneesti projektien
toteutuksia. Bruttokate on edelleen kehittynyt hyvin vaikka
toimituslaajuudeltaan suurempien projektien osuus on tasaisesti
kasvanut. Kasvanut projektien lukumäärä ja projektinhallintakykymme
ovat myös auttaneet meitä saavuttamaan vahvan tuloksen.
Olen myös tyytyväinen siihen, miten palveluliiketoimintamme on
kehittynyt. Olemme lisänneet resurssejamme sekä orgaanisesti että
yritysostolla. Syksyllä ostamamme kanadalainen palveluyritys Auburn
Group vahvistaa resurssejamme ja lisää palvelutuotteitamme.
Tavoitteemme kasvattaa palveluliiketoimintamme 250-300 miljoonan
euron vuositasolle vuoden 2010 loppuun mennessä on hyvää vauhtia
toteutumassa."


Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista

              Q3   Q3  Q1-Q3  Q1-Q3  Viim. Q1-Q4
             2008  2007  2008  2007  12kk  2007
                                  1
Liikevaihto, milj. EUR  318,1  245,9  819,2  684,6 1 134,7 000,1
Bruttokate, %       21,7  19,9  20,9  20,3  20,8  20,4
Liikevoitto, milj. EUR  28,9  26,0  72,7  63,1  105,7  96,1
Liikevoitto, %
liikevaihdosta       9,1  10,6   8,9   9,2   9,3  9,6
Voitto ennen veroja,
milj. EUR         34,0  28,8  83,9  68,7  120,1 104,8
Liiketoiminnan
nettorahavirta, milj.
EUR            19,1  75,4  143,4  97,7  188,7 143,0
Korollinen nettovelka
kauden lopussa, milj.
EUR           -370,5 -247,8 -370,5 -247,8 -370,5 -292,9
Nettovelkaantumisaste
kauden lopussa, %    -175,4 -131,6 -175,4 -131,6 -175,4 -136,4
Käyttöpääoma kauden
lopussa, milj. EUR   -239,3 -145,6 -239,3 -145,6 -239,3 -153,9
Sijoitetun pääoman
tuotto, %         65,8  66,3  53,5  56,9  60,8  59,8
Oman pääoman tuotto, %  46,6  53,7  36,8  40,5  43,1  43,3
Tilauskanta kauden                         1
lopussa, milj. EUR   1 484,5 1 264,4 1 484,5 1 264,4 1 484,5 317,2
Tilauskertymä, milj.                        1
EUR           259,8  417,9 1 033,9 1 078,8 1 418,2 463,0
Henkilöstö keskimäärin
kauden aikana      2 572  2 091  2 434  1 980  2 372 2 031
Osakekohtainen tulos,
EUR            0,57  0,56  1,40  1,20  2,05  1,85OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2008

MARKKINAT

Yritysten rahoituksen järjestäminen on vaikeutunut maailmanlaajuisen
rahoitusalan kriisin ja monilla alueilla vallitsevan yleisen
taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Tilanteen seurauksena joidenkin
kaivos- ja metalliyhtiöiden investointiaktiviteetti on alkanut
hidastua.

Suurimmat kaivos- ja metalliteollisuuden yritykset näkevät pitkällä
aikavälillä metallien kysynnän jatkuvan hyvänä. Lyhyen aikavälin
talousnäkymät ovat kuitenkin huonontuneet ja luovat paineita
metallien kulutukseen ja hintoihin samoin kuin tämänhetkisiin
investointisuunnitelmiin.

Outotecin asiakkaat käynnistivät katsauskaudella rauta-,
perusmetalli- ja rikkihappoteknologioihin liittyviä projekteja. Myös
alumiini- ja ferroseosteknologioiden kysyntä jatkui vahvana.
Nykyisten teknologioiden ristiinmyyntimahdollisuudet muille
prosessiteollisuuden aloille, etenkin lannoiteteollisuudelle,
kasvoivat edelleen.

Ympäristösäädökset ja kohoavat tuotantokustannukset edellyttävät että
kaivos- ja metalliteollisuuden yritykset ylläpitävät
tuotantolaitoksiaan ajan tasalla sijoittamalla jatkuvasti
energiatehokkaampiin ja ympäristöystävällisempiin prosesseihin.
Raaka-aineiden hintojen ollessa alhaalla asiakkailla on tarve
pienentää yksikkökustannuksiaan ja parantaa kilpailukykyään
investoimalla laitosten modernisointeihin sekä laite ja
palveluprojekteihin.

Malmioiden köyhemmät metallipitoisuudet ja erityyppiset
operatiiviseen toimintaan vaikuttavat häiriöt, jotka aiheuttavat
tuotannon tappioita, lisäävät jatkuvasti tarvetta uusinvestointeihin,
jotta tuotanto pysyisi vallitsevan kysynnän tasolla.

Varsinkin uusinvestointihankkeissa asiakkaiden päätöksentekoprosessi
on pitkä, ja maailmanlaajuinen taloustilanne saattaa pitkittää
päätöksentekoa entisestään.


TILAUSKERTYMÄ

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 1 033,9 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/2007: 1 078,8 milj. euroa). Vuoden kolmannen neljänneksen
uusien tilausten arvo oli 259,8 miljoonaa euroa (Q3/2007: 417,9 milj.
euroa). Vuoden kolmannen neljänneksen uusiin tilauksiin kuului
laitostoimituksia joillekin uusille asiakkaille sekä useita pieniä
laitetoimituksia ja palveluja nykyisille asiakkaille.
Suurimmat vuoden kolmannella neljänneksellä saadut tilaukset:
- rautamalmin pelletointilaitos Tata Steelille Jamshedpuriin, Intiaan
(70
miljoonaa euroa); ja
- rautamalmin sintrauslaitos SAILin Rourkelan terästehtaalle Orissan
osavaltioon, Intiaan (yli 25 miljoonaa euroa).

Suurimmat vuoden toisella neljänneksellä saadut tilaukset:
- jauhinteknologiatoimitus suurelle kansainväliselle kaivosyhtiölle
(75 milj. euroa);
- jauhinmyllyjä sisältäen huolto- ja varaosapalveluja ruotsalaiselle
Nordic Minesille Suomessa toteutettavaan Laiva gold -projektiin sekä
venäläiselle Polymetal Tradingille Albazino- ja Dukat-projekteihin
(25 milj. euroa);
- uutta ympäristöystävällistä rautamalmin pelletointiteknologiaa
Shougang Jingtang United Iron & Steelille Caofeidaniin Kiinaan (29
milj. euroa);
- rikkihappotehtaan suunnittelu- ja laitteistotoimitus Petroquimica
de Venezuelalle Moroniin, Venezuelaan (90 milj. euroa);
- vaahdotus- ja sakeutusteknologiaa Salobo Metaisille Brasiliaan (9
milj. euroa); ja
- kuparin uutto- ja elektrolyysilaitos Southern Peru Copper
Corporationille Peruun (150 milj. Yhdysvaltain dollaria eli yli 90
miljoonaa euroa, josta 90 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kirjattiin
toisen neljänneksen tilauskantaan).

Suurimmat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset:
- kahden rautamalmin sintrauslaitoksen perussuunnittelu sekä omaan
tuotekehitykseen perustuvat laitteistot ja erikoislaitteet Bhushan
Steelille Orissan osavaltioon, Intiaan (18 milj. euroa);
- useita alumiiniteknologiatilauksia Kiinassa, kuten valulaitteisto
Huomei Hongjun Aluminium-Powerille, vibrocompactor-laitteisto ja
anodien käsittelylaitoksen prosessilaitteet China Aluminium
International Tradingille sekä valulaitteisto ja anodien
käsittelylaitoksen tärkeimmät laitteet Yellow River Hydropower
Development Companylle (17 milj. euroa);
- rikastusteknologiaa brasilialaisen Mirabela Mineraçãon
nikkelisulfidirikastamoon sekä kuparisulaton kuonarikastamo Umicore
Medille Pirdopiin, Bulgariaan (21 milj. euroa);
- KGHM Polska Miedzin kuparin liekkisulatusuunin modernisointi
Puolassa (yli 10 milj. euroa);
- kromiittimalmin pelletointilaitos sekä esikuumennusuunit
eteläafrikkalaiselle ASA Metalsille (25 milj. euroa); ja
- kolmen vuoden huoltosopimukset Bolidenin Harjavallan ja Kokkolan
tehtaiden kanssa sekä Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaiden
kanssa.


TILAUSKANTA

Kauden lopussa tilauskanta oli yhteensä 1 484,5 miljoonaa euroa
(30.9.2007: 1 264,4 milj. euroa). Tilauskanta kasvoi 17 % vuoden 2007
arvoon verrattuna.

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi 28 yli 10
miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostivat 62 %
kokonaistilauskannasta. Johto arvioi, että nykyisen tilauskannan
projekteista noin 25 % toimitetaan vuonna 2008 ja loput vuonna 2009
sekä sen jälkeen. Outotecin tämän hetken tilauskannan projekteista
noin 5 % kuuluu sellaisille kaivosyhtiöille, jotka ovat rakentamassa
ensimmäistä prosessilaitostaan.

Juomaveden käsittelylaitoksen toimitus Amparan alueen itäisille
rannikkokaupungeille Sri Lankaan (100 milj. Yhdysvaltain dollaria)
odottaa asiakkaan rahoitussopimusta. Toimitusta ei ole kirjattu
30.9.2008 tilauskantaan.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin katsauskauden liikevaihto oli yhteensä 819,2 miljoonaa
euroa (Q1-Q3/2007: 684,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 20 %
edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden kolmannen neljänneksen
liikevaihto oli 318,1 miljoonaa euroa (Q3/2007: 245,9 milj. euroa).
Liikevaihdon kasvu johtui toimitusten määrän kasvusta ja
parantuneesta hinnoittelusta.

Palveluliiketoiminnan osuus, joka sisältyy divisioonien
liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 87,0 miljoonaa euroa
liikevaihdosta (Q1-Q3/2007: 51,8 milj. euroa), kasvaen 68 %
edellisvuoden tasosta. Palveluliiketoiminnan myyntivolyymi oli vuoden
2008 kolmannella neljänneksellä 35,4 miljoonaa euroa (Q3/2007: 18,8
milj. euroa), kasvaen 88 % edellisvuoden tasosta.

Liikevoitto oli katsauskaudella 72,7 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007:
63,1 milj. euroa) eli 8,9 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2007: 9,2 %).
Pääosin realisoitumattomat valuuttasuojausten käypään arvoon
arvostamisesta johtuvat kurssitappiot, Chilen peson ja euron,
Yhdysvaltain dollarin ja euron sekä Australian dollarin ja
Yhdysvaltain dollarin välillä, jotka eivät sisälly suojauslaskentaan,
heikensivät kannattavuutta 9,1 miljoonalla eurolla katsauskaudella
(Q1-Q3/2007: 4,6 miljoonan euron voitto). Vuoden 2008 kolmannen
neljänneksen liikevoitto oli 28,9 miljoonaa euroa (Q3/2007: 26,0
milj. euroa) ja vastaava voittomarginaali oli 9,1 % (Q3/2007: 10,6
%). Kolmannen neljänneksen aikana ei ollut merkittäviä projektien
valmistumisia. Pääosin realisoitumattomat valuuttasuojausten käypään
arvoon arvostamisesta johtuvat kurssitappiot kolmannella
neljänneksellä olivat yhteensä 11,4 miljoonaa euroa (Q3/2007: 2,0
miljoonan euron voitto).

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskauden aikana 9,0
miljoonaa euroa suuremmat kuin vuoden 2007 vastaavalla jaksolla.
Muutos johtui pääasiassa korkeammista hallintokustannuksista, jotka
liittyivät liiketoiminnan kehitykseen ja kasvuun, uuden henkilöstön
rekrytointiin eri puolilla maailmaa, johdon ja henkilöstön
palkkioihin sekä informaatioteknologiakuluihin (IT). IT-kustannusten
kasvu johtui Outotecin itsenäisestä asemasta, liiketoiminnan ja
henkilöstön kasvun edellyttämien IT-lisenssien ja -työkalujen
hankinnasta sekä hiljattain Intiassa ja Kazakstanissa perustettujen
yhtiöiden infrastruktuurin rakentamista.

Intune Circuits Oy:n osakkeet myytiin katsauskauden aikana ja
divestoinnista kirjattiin 1,1 miljoonan euron tappio.

Outotecin voitto ennen veroja oli katsauskaudella 83,9 miljoonaa
euroa (Q1-Q3/2007: 68,7 milj. euroa). Hyvä kassatilanne ja siitä
saadut korkotuotot, 11,2 miljoonaa euroa, paransivat tulosta ennen
veroja. Katsauskauden voitto oli 58,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007:
50,4 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 25,1 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/2007: 18,2 milj. euroa) suhteutettuna koko tilikauden arvioon.
Tämä vastaa 29,9 prosentin efektiivistä veroastetta. Osakekohtainen
tulos oli 1,40 euroa (Q1-Q3/2007: 1,20 euroa).

Outotecin katsastuskauden oman pääoman tuotto oli 36,8 % (Q1-Q3/2007:
40,5 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 53,5 %(Q1-Q3/2007: 56,9 %).


Segmenttien liikevaihto ja
liikevoitto

                     Q3  Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  Q1-Q4
Milj. EUR               2008 2007 2008 2007  2007

Liikevaihto
Minerals Processing          122,0 72,7 274,8 192,4  302,9
Base Metals              76,9 64,1 208,9 188,6  274,2
Metals Processing           116,9 113,0 330,8 311,4  432,3
Muut liiketoiminnat          11,4 11,1 37,2 26,7  37,8
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen
myynti                 -9,2 -15,0 -32,6 -34,5  -47,0
Yhteensä               318,1 245,9 819,2 684,6 1 000,1

Liikevoitto
Minerals Processing           3,1  3,6 10,4  8,9  25,2
Base Metals              13,3 12,1 31,5 34,7  43,9
Metals Processing           14,9 11,5 38,9 26,6  38,1
Muut liiketoiminnat           1,7  1,3  3,3  1,9   2,2
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät  -4,1 -2,5 -11,4 -8,9  -13,3
Yhteensä                28,9 26,0 72,7 63,1  96,1

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja
hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

Minerals Processing

Minerals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella
43 % edellisvuotisesta ja oli yhteensä 274,8 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/2007: 192,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,4 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/2007: 8,9 milj. euroa). Divisioonan liikevoiton parantumiseen
vaikuttivat liikevaihdon kasvu sekä prosessiratkaisuja sisältävien
toimitusten suurempi osuus projektikannassa. Divisioonan
liikevoittoon sisältyi 6,8 miljoonan euron kurssitappio (Q1-Q3/2007:
3,2 milj. euron voitto), joka liittyi lähinnä Australian dollarin ja
Yhdysvaltain dollarin valuuttasuojausten käypään arvoon
arvostamisesta. Kausivaihtelun vuoksi Minerals Processing
-divisioonan tuotto on yleensä heikompi vuoden ensimmäisellä
puoliskolla ja vahvempi jälkimmäisellä puoliskolla.

Base Metals

Base Metals -divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 11 %
edellisvuotisesta ja oli yhteensä 208,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007:
188,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 31,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007:
34,7 milj. euroa). Liikevoiton muutokseen vaikuttivat projektien
rakennusvaiheisiin liittyvät toimitusaikojen pitenemiset, jotka
johtuivat lähinnä Outotecin toimitusosuuden ulkopuolella olevista
syistä. Katsauskauden liikevoittoon sisältyi lisäksi
valuuttasuojausten käypään arvoon arvostamisesta johtuva 1,7
miljoonan euron kurssitappio (Q1-Q3/2007: 0,1 milj. euron tappio),
joka liittyi Chilen peson, euron ja Yhdysvaltain dollarin välisiin
valuuttasuojauksiin.

Metals Processing

Metals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella
edellisvuotisesta 6 % 330,8 miljoonaan euroon (Q1-Q3/2007: 311,4
milj. euroa). Kasvua tuli rikkihappotehdasprojekteista ja
pasuttoprojekteista. Liikevoitto kasvoi merkittävästi ja oli 38,9
miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 26,6 milj. euroa). Kasvuun vaikuttivat
toimitusten määrän kasvu, lisenssitulot, projektien katteiden
paraneminen, muutostilaukset sekä onnistuneet projektien
valmistumiset.


TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli edelleen vahva, 143,4
miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 97,7 milj. euroa). Liiketoiminnan
nettorahavirta parani merkittävästi edellisvuotisesta. Parannus
johtui pääosin hyvästä tuloksesta, käyttöpääoman merkittävästä
pienenemisestä sekä hyvän kassatilanteen tuottamista korkotuloista.
Emoyhtiö jakoi osinkoja 39,9 miljoonaa euroa huhtikuussa 2008
(Q2/2007: 14,7 milj. euroa).
Outotecin rahavarat olivat vuoden kolmannen neljänneksen aikana
yhteensä 371,4 miljoonaa euroa (Q3/2007: 248,9 milj. euroa). Yhtiö
sijoittaa käteisvarat lyhytaikaisiin rahamarkkinasijoituksiin, kuten
pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin. Sijoitukset tehdään
etukäteen pankki- ja yhtiökohtaisesti hyväksymien limiittien ja
sijoitusaikojen puitteissa, joiden määrät tarkistetaan
säännöllisesti. Yhdenkään rahamarkkinasijoituksen erääntymisajasta ei
ollut jäljellä yli kolmea kuukautta 30.9.2008.

Outotecin käyttöpääoma 30.9.2008 oli -239,3 miljoonaa euroa
(30.9.2007: -145,6 milj. euroa). Käyttöpääoman paraneminen johtui
lähinnä saaduista ennakkomaksuista ja vaihto-omaisuuden alhaisesta
tasosta.

Tase säilyi vahvana ja rahoitusrakenne oli terve. Korolliset
nettovelat 30.9.2008 olivat -370,5 miljoonaa euroa (30.9.2007: -247,8
milj. euroa). Saadut ennakkomaksut olivat katsauskauden lopussa
yhteensä 264,7 miljoonaa euroa (30.9.2007: 167,6 milj. euroa), ja
kasvoivat 58 % edellisvuotisesta. Nettoennakkomaksut kauden lopussa
olivat 252,0 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon alihankkijoille
maksetut ennakot 12,7 miljoonaa euroa. Outotecin velkaantumisaste
katsauskauden lopussa oli -175,4 % (30.9.2007:
-131,6 %) ja omavaraisuusaste 38,9 % (30.9.2007: 40,1 %).

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 10,0
miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 9,9 milj. euroa). Ne koostuivat lähinnä
investoinneista informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin sekä
Outotecin Turulan konepajan laitteistoon. Vuonna 2007
käyttöomaisuusinvestoinnit sisälsivät kertakustannuksia, jotka
liittyivät entisestä emoyhtiöstä irtautumiseen. Outotec allekirjoitti
sopimuksen kanadalaisen kaivos- ja metalliteollisuuden
palveluntuottajan Auburn Groupin hankinnasta 5.9.2008. Kaupan arvo
oli noin 10 miljoonaa euroa (15 miljoonaa Kanadan dollaria), ja se
maksetaan vuoden neljännen neljänneksen aikana.

Sopimus monivaluuttaisesta takausjärjestelystä, jonka nimellisarvo
oli 480 miljoonaa euroa, on Outotecin pääluottosopimus. Vuoden
kolmannella neljänneksellä järjestelyn erääntymisaikaa saatiin
pidennetyksi vuodella vuoteen 2011 asti. Tämän lisäksi Outotecillä on
muitakin kahdenvälisiä rahoitussopimuksia.

Katsastuskauden lopussa annettujen takauksien ja kaupallisten
sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden
ennakkotakaukset, oli 435,0 miljoonaa euroa. Määrä kasvoi
edellisvuodesta liiketoiminnan kasvun takia (30.9.2007: 347,1 milj.
euroa).

Outotec on sopinut ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi hankkinut Outotecin
rahoittamana 250 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa
omien osakkeiden hankintana.


TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Outotecin tutkimus- ja teknologiankehityskustannukset olivat
katsauskaudella yhteensä 14,7 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 14,3 milj.
euroa) eli 1,8 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2007: 2,1 %). Outotec jätti 29
uutta patenttihakemusta (Q1-Q3/2007: 28). Sille myönnettiin 182 uutta
kansallista patenttia (Q1-Q3/2007: 211) katsauskauden aikana.

Syyskuussa Porin HydroCopperâ-demonstraatiolaitoksessa saatiin
päätökseen valmistelut Zangezurin kuparirikasteella tehtäviä jatkuvia
testiajoja varten. Testiajot, joissa käytetään 280 tonnia rikastetta,
suoritetaan vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä. Huhtikuussa 2008
yhtiöt solmivat aiesopimuksen HydroCopper®-laitoksen
perussuunnittelusta ja toimittamisesta Armeniaan.

Elokuussa valmistui sisäinen arviointi Outotecin teknologioista sekä
niiden ympäristövaikutuksista ja energiatehokkuudesta. OECD:n
määritelmien mukaan noin 80 % vuoden 2007 tilauskertymästä voidaan
luokitella ympäristöhyödykkeiksi ja -palveluiksi (Environmental Goods
and Services, EGS). Tutkimus myös osoitti, että 63 % Outotecin
teknologioista on selkeästi EGS-teknologioita ja 33 % voi olla
EGS-teknologioita riippuen niiden käyttösovelluksesta.

Kesäkuussa Outotec jakoi 22 työntekijälle teknologiapalkinnon heidän
innovatiivisesta työstään kehittää olemassa olevaa ja uutta
teknologiaa. Palkintojen yhteisarvo oli 96 000 euroa.

Huhtikuussa Outotec liittyi Teknillisen korkeakoulun
energiatutkimusohjelmaan. Yksi tutkimuksen aiheista on energiahävikin
minimoiminen polttoprosesseissa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Outotec ja Geologian
tutkimuskeskus solmivat kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on
edistää mineraaliteknologian tutkimus- ja kehitysyhteistyötä.


HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 498 työntekijää
(30.9.2007: 2 121). Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 2
434 (Q1-Q3/2007: 1 980). Keskimääräinen henkilöstö kasvoi
edellisvuodesta 454 henkilöllä liiketoiminnan kasvun ja aktiivisen
rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisten työntekijöiden määrä oli lähes 17
% yhtiön henkilökunnasta.

Henkilöstö maittain


              30.9.2008 30.9.2007 Muutos, %

Suomi              913    831    9,9
Saksa              366    309   18,4
Muu Eurooppa           240    222    8,1
Pohjois- ja Etelä-Amerikka    627    446   40,6
Australia            217    204    6,4
Muu maailma           135    109   23,9
Yhteensä            2 498   2 121   17,8


Henkilöstön kasvu oli huomattavinta Etelä-Amerikassa, missä suuret
projektit ovat käynnistysvaiheessa. Outotecillä oli syyskuun 2008
lopussa oman henkilöstön lisäksi lähes 600 projekteissa
täyspäiväisesti työskentelevää sopimustyöntekijää.
Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien
käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä
kausivaihteluiden mukaan.

Katsauskaudella palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen
määrä oli 114,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 94,0 milj. euroa).


OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT

Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista
kannustinohjelmaa: Osakepohjainen kannustinohjelma 2007-2008 ja
Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010.

Osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2007-2008 osallistuu noin 20
avainhenkilöä. Ohjelman ansaintakausi alkoi 1.1.2007 ja se päättyy
31.12.2008. Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyy yhtiön
nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen tavoitteiden
saavuttamisen perusteella. Palkkio maksetaan osakkeina ja
käteismaksuna. Osakkeet jaetaan avainhenkilöille keväällä 2009.
Kannustinohjelman enimmäispalkkio on yhteensä 6,7 miljoona euroa.
Lisätietoja on annettu 23.3.2007 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010 koostuu kolmesta
kalenterivuoden mittaisesta ansaintakaudesta. Ansaintakauden 2009 ja
2010 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 avainhenkilöä.
Kannustimena myönnettävien osakkeiden määrä riippuu hallituksen
määrittämistä ja asettamista vuosittaisista yhtiön kasvutavoitteista
liittyen osakekohtaiseen tulokseen, tilauskantaan sekä
palveluliiketoimintaan. Ansaintakauden 2008 mahdolliset kannustimet
maksetaan vuonna 2009. Palkkiosta noin puolet maksetaan Outotecin
osakkeina ja puolet käteisenä. Ansaintakauden 2008 aikana
kannustinohjelmaan osallistuu noin 30 avainhenkilöä. Noin 20
avainhenkilöä, jotka kuuluvat Osakepohjainen kannustinohjelma
2007-2008 piiriin, eivät osallistu 2008-2010 ohjelmaan
ansaintakaudella 2008. Lisätietoja on annettu 3.3.2008 julkaistussa
pörssitiedotteessa.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 PÄÄTÖKSET

Outotec Oyj:n vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2008
Espoossa. Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa
31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,95 euroa osaketta kohden.
Osingot, yhteensä 39,9 miljoonaa euroa, maksettiin 1.4.2008.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien, viisi (5). Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin
uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi
Soila ja Risto Virrankoski. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi Risto Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan
hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
Puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä
varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen
jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen
ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat
suorat kustannukset.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista
seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia.
Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta
antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4 200 000
kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten
annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja
lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä,
liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja
liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4 200 000 kappaletta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta
osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa
kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.

Yllä mainitut valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksia ei ole käytetty 23.10.2008
mennessä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (OTE1V).
Outotecin osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 42,0
miljoonaan osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan
yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


KAUPANKÄYNTI JA PÖRSSIARVO

Katsauskaudella yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli
33,64 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 45,76 euroa ja pienin
noteeraus oli 18,00 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin
katsauskaudella kauppaa yli 104 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa
yli 3 494:ää miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 30.9.2008 oli 789
miljoonaa euroa, ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 18,78
euroa.

Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa
hankittuja osakkeita 30.6.2008. Outotec sopi vuoden 2008
ensimmäisellä neljänneksellä ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana
hankkinut 250 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa
omien osakkeiden hankintana.

25.4.2008 Morgan Stanleyn yhteisomistus Outotec Oyj:n osakkeista
alitti 5 %, ja vastasi 2 062 917:ää osaketta, joka on 4,91 % yhtiön
osakepääomasta ja äänistä. 25.3.2008 Morgan Stanleyn yhteisomistus
Outotec Oyj:n osakkeista ylitti 5 %, mikä vastaa 3 517 978:aa
osaketta. Tämä on 8,37 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. 7.1.2008
UBS AG:n yhteisomistus Outotec Oyj:n osakkeista alitti 5 %, ja
vastasi 2 040 807 osaketta, joka on 4,86 % yhtiön osakepääomasta ja
äänistä. 4.1.2008 UBS AG:n yhteisomistus Outotec Oyj:n osakkeista
ylitti 5 %, ja vastasi 2 331 573 osaketta, joka on 5,55 % yhtiön
osakepääomasta ja äänistä. 30.9.2008 kaikkiaan 11 hallintarekisteriin
rekisteröityjen osakkeiden osuus oli noin 79 % kaikista Outotecin
osakkeista.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Outotec allekirjoitti merkittävän sopimuksen Russian Copper Companyn
tytäryhtiön ZAO Miheevsky GOK:n kanssa uuden kuparirikastamon
suunnittelusta ja toimittamisesta Miheevskyn
porphyriittikuparihankkeeseen, joka sijaitsee Venäjän
Chelyabinskissa. Sopimuksen arvo on yli 175 miljoonaa euroa. Russian
Copper Company toteuttaa Miheevskyn kaivoksen rakentamisen
projektirahoituksen järjestyttyä.

Outotec saattoi päätökseen kaupan kanadalaisesta, kaivos- ja
metallurgiselle teollisuudelle palveluja tarjoavasta Auburn Groupista
10.10.2008. Kauppa julkistettiin alun perin 5.9.2008. Kauppahinta oli
noin 10 miljoonaa euroa (15 milj. Kanadan dollaria). Yritysosto tukee
Outotecin strategiaa kasvattaa palveluliiketoiminta 250-300 miljoonan
euron vuositasolle vuoden 2010 loppuun mennessä.

Keskinäisen Vakuutusosakeyhtiö Ilmarisen omistus Outotec Oyj:n
osakkeista ylitti 15.10.2008 5 %, mikä vastaa 2 138 448 osaketta.
Tämä edustaa 5,09 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Outotecin asiakkaat toimivat pääasiallisesti kaivos- ja
metalliteollisuudessa ja maantieteellisillä alueilla, jotka ovat
taloudellisen syklin eri vaiheissa. Maailmanlaajuinen taloudellinen
laskusuhdanne saattaa heikentää Outotecin tuotteiden ja palveluiden
kysyntää jos metallien kulutus vähenee merkittävästi. Samaan aikaan
talouskriisi ja rahamarkkinoiden luottotilanteen kiristyminen on
alkanut vaikuttaa Outotecin asiakkaiden investointeihin ja
päätöksentekoon uusien projektien neuvotteluvaiheessa. Lisäksi
joitakin projekteja joudutaan mahdollisesti keskeyttämään, siirtämään
tai perumaan koska yhtiöillä on vaikeuksia saada rahoitusta. Myös
vientirahoituksen tarve on ollut kasvussa. Tämä on näkynyt
vientitakuuhakemusten arvon kasvuna Outotecin myyntiprojekteissa.

Osa Outotecin toteutusvaiheessa olevista projekteista on edennyt
suunniteltua hitaammin. Toimitusaikojen piteneminen, mikä johtuu
pääasiassa Outotecin projektien ulkopuolisista tekijöistä, saattaa
aiheuttaa lisäkustannuksia, laatuongelmia ja toimintaongelmia, jotka
voivat vaikuttaa Outotecin tulokseen. Outotec on kehittänyt
järjestelmällisiä menetelmiä tällaisten riskien ja projektien
seurantaan sekä lisännyt näiden projektien ohjausresursseja.

Vuoden kolmannen neljänneksen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki
keskeneräiset osatuloutettavat projektit ja takuuajan piirissä olevat
toimitetut projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset
päivitettiin. Myös lähes sataprosenttisesti valmiit projektit
arvioitiin ja suorituskyky- ja takuuvaraukset sekä mahdolliset
projektitappioihin liittyvät varaukset päivitettiin.
Kokonaisprojektiriskivarauksiin ei tehty oleellisia lisäyksiä.

Katsauskauden lopussa talouskriisi ei ollut aiheuttanut Outotecin
kumppaneille maksu- tai suoritushäiriöitä. Yli puolet Outotecin
kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina,
pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian
realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Yhdysvaltain
dollarin suhteellinen osuus on nousussa. Uusissa projekteissa yhden
valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki
rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä.
Valuuttakurssien vaihtelut voivat aiheuttaa lyhyellä aikavälillä
heilahtelua liikevoitossa. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat
suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien
perusteella. Suojauslaskennan kustannukset otetaan huomioon
projektien hinnoittelussa.

Ammattitaitoisen henkilöstön puute tietyillä alueilla voi johtaa
palkkainflaatioon sekä rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia. Siksi
yhtiö kehittää jatkuvasti kansainvälistä aliurakoitsijaverkostoaan.
Kasvavat kustannukset, tiettyjen komponenttien ja laitteiden laatu ja
puute sekä ammattitaitoisten henkilöiden rekrytoinnin ja sopivien
aliurakoitsijoiden löytämisen kansainväliset haasteet voivat
vaikuttaa liikevaihdon kasvuun, toimitusaikoihin, projektien
valmistumisen ajoittamiseen ja tuloutuksiin.

Outotec on osallisena eräissä tuomioistuin- ja
välimiesoikeudenkäynneissä. Johto uskoo, että näillä ei ole
oleellista vaikutusta Outotecin taloudelliseen tulokseen.


NÄKYMÄ VUODELLE 2008

Yritysten rahoituksen järjestäminen on vaikeutunut maailmanlaajuisen
rahoitusalan kriisin ja monilla alueilla vallitsevan yleisen
taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Tilanteen seurauksena joidenkin
kaivos- ja metalliyhtiöiden investointiaktiviteetti on alkanut
hidastua.

Tämänhetkisen markkinanäkymän, tilauskannan ja tarjouspyyntöjen
määrän perusteella johto arvioi, että:

- Vuoden 2008 liikevaihto tulee olemaan noin 1 200 miljoonaa euroa.
Liikevaihdon kasvu tulee olemaan hitaampaa kuin aikaisemmin tänä
vuonna arvioitiin. Tämä johtuu uusien tilausten ajoituksista ja
eräiden projektien toimitusaikojen pitenemisestä pääasiassa syistä,
jotka ovat Outotecin toimitusosuuden ulkopuolella.
- Liikevoitto tulee olemaan noin 120 miljoonaa euroa riippuen
projektien valmistumisajoista ja valuuttasuojausten
tulosvaikutuksista.
- Tilauskanta vuoden 2008 lopussa tulee olemaan suurempi kuin
edellisen vuoden lopussa ellei rahoitusmarkkinoiden epävarmuus
edelleen viivästytä asiakkaiden päätöksentekoa.


AIKAISEMPI NÄKYMÄ VUODELLE 2008

Outotecin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän hyvinä vuonna 2008.
Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat edelleen hyvinä, ja
metallien tarjonnan niukkuus kannustaa Outotecin asiakasteollisuutta
investoimaan laajasti uusiin tuotantolaitoksiin,
modernisointiprojekteihin ja laajennuksiin. Suotuisan
markkinatilanteen myötä Outotecin prosessiteknologioiden ja
palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan vuonna 2008 vahvana.

Outotec toistaa koko vuotta koskevat näkymät liikevaihdon,
liikevoiton ja vuoden 2008 lopun tilauskannan osalta. Vahvan
tilauskannan, ennakoitujen uusien tilausten sekä toiseen
vuosipuoliskoon painottuvan liikevaihdon ja liikevoiton muodostumisen
perusteella johto arvioi, että vuonna 2008:
- liikevaihto tulee kasvamaan yli 25 prosentilla vuodesta 2007,
- liikevoitto tulee paranemaan vuodesta 2007 ja liikevoittomarginaali
tulee olemaan jonkin verran vuoden 2007 tasoa parempi, mihin
vaikuttavat uusien tilausten tyyppi ja projektien valmistumisajat, ja
että
- tilauskanta vuoden 2008 lopussa tulee olemaan suurempi kuin
edellisen vuoden lopussa.


Espoossa 23.10.2008


Outotec Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com


OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)

Tuloslaskelma

                   Q3   Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  Q1-Q4
Milj. EUR              2008  2007  2008  2007  2007

Liikevaihto            318,1 245,9 819,2 684,6 1 000,1

Hankinnan ja valmistuksen kulut  -249,1 -196,9 -648,2 -545,8 -796,4

Bruttokate             69,0  48,9 170,9 138,9  203,8

Liiketoiminnan muut tuotot      0,2  1,8  0,3  4,7   5,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -12,0 -10,2 -33,8 -32,8  -44,6
Hallinnon kulut          -11,8 -10,2 -39,4 -31,8  -47,0
Tutkimus- ja kehitystoiminnan
kulut                -4,8  -4,0 -14,7 -14,3  -19,9
Liiketoiminnan muut kulut     -11,7  0,0 -10,6  -0,5  -0,7
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta               -  -0,3   -  -1,0  -1,4

Liikevoitto             28,9  26,0  72,7  63,1  96,1

Rahoitustuotot ja -kulut
Nettokorot              4,9  3,3  12,5  8,7  12,4
Markkinahintoihin liittyvät
voitot ja tappiot          1,1  0,3  1,5  -0,1   0,2
Muut rahoitustuotot ja -kulut    -1,0  -0,8  -2,9  -3,0  -3,9
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä  5,0  2,8  11,2  5,6   8,7

Voitto ennen veroja         34,0  28,8  83,9  68,7  104,8

Tuloverot             -10,1  -5,4 -25,1 -18,2  -27,2

Kauden voitto            23,9  23,4  58,8  50,4  77,6

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille        23,9  23,4  58,9  50,5  77,6
Vähemmistölle             -  -0,0  -0,0  -0,0   0,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, EUR      0,57  0,56  1,40  1,20  1,85
Laimennettu osakekohtainen tulos,
EUR                 0,57  0,56  1,40  1,20  1,85

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.


Lyhennetty tase

Milj. EUR               30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet           73,8   75,3    74,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    26,5   25,1    24,6
Sijoitukset ja saamiset
Korolliset                  0,5    1,7    3,4
Korottomat                 13,0   19,9    17,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä        113,8   122,0   120,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus *)             95,5   96,4   117,0
Sijoitukset ja saamiset
Korolliset                  0,5    0,3    0,8
Korottomat                 226,1   169,9   224,0
Rahavarat                 371,4   248,9   291,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä        693,5   515,4   632,8


VARAT YHTEENSÄ               807,3   637,3   752,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma                   211,2   188,3   214,7
Vähemmistöosuus                -    0,0    0,1
Oma pääoma yhteensä            211,2   188,4   214,8

Pitkäaikaiset velat
Korolliset                  1,2    2,0    1,2
Korottomat                 62,5   42,7    47,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä        63,6   44,7    48,6

Lyhytaikaiset velat
Korolliset                  0,7    1,1    1,0
Korottomat **)               531,7   403,2   488,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä        532,4   404,3   489,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        807,3   637,3   752,8

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 12,7 miljoonaa euroa
30.9.2008 (30.9.2007: 17,8 milj. euroa, 31.12.2007: 34,8 milj.
euroa).
**) Joista bruttomääräiset saadut ennakot olivat 953,5 miljoonaa
euroa 30.9.2008 (30.9.2007: 698,3 milj. euroa, 31.12.2007: 589,7
milj. euroa). Nettomääräiset saadut ennakot valmistusasteen mukaisen
osatuloutuksen jälkeen olivat 264,7 miljoonaa euroa 30.9.2008
(30.9.2007: 167,6 milj. euroa, 31.12.2007: 190,1 milj. euroa).


Lyhennetty rahavirtalaskelma
                    Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. EUR                2008 2007 2007
Liiketoiminnan rahavirtaKauden voitto              58,8 50,4 77,6
Oikaisut
 Poistot                8,6  8,4 11,3
 Muut oikaisut             5,8 18,2 25,8
Käyttöpääoman vähennys         85,0 24,5 29,2
Saadut korot              12,2  7,8 11,8
Maksetut korot             -0,3 -0,1 -0,2
Maksetut verot             -26,8 -11,4 -12,6
Liiketoiminnan nettorahavirta     143,4 97,7 143,0
Investoinnit              -10,1 -9,4 -11,6
Aineellisen omaisuuden myynti      0,4  0,5  0,2
Muu investointien rahavirta        - -0,6 -0,6
Investointien nettorahavirta      -9,7 -9,5 -12,1
Rahavirta ennen rahoitusta       133,6 88,2 131,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,3 -0,3 -1,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys       -  0,0   -
Maksetut osingot            -39,9 -14,7 -14,7
Omien osakkeiden hankinta *)      -9,3   -   -
Muu rahoituksen rahavirta        0,1 -0,2 -0,8
Rahoituksen nettorahavirta       -49,3 -15,2 -16,5
Rahavarojen nettomuutos         84,3 73,0 114,5

Rahavarat kauden alussa        291,0 171,4 171,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   -3,9  4,4  5,1
Rahavarojen nettomuutos         84,3 73,0 114,5
Rahavarat kauden lopussa        371,4 248,9 291,0

*) Outotec on sopinut ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi hankkinut Outotecin
rahoittamana 250 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa
omien osakkeiden hankintana.

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Kumulatiiviset muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Vähemmistöosuus
I = Oma pääoma yhteensä

            Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
                   pääoma
Milj. EUR         A  B  C  D  E  F   G  H   I
Oma pääoma 1.1.2007  16,8 20,2 0,1  -  - 5,8 101,1 0,0 144,1
Rahavirran suojaukset:
 Omaan pääomaan
 jaksotettu
 suojaustulos      -  -  - 7,6  -  -   -  -  7,6
 Omaan pääomaan
 kirjatut
 verot          -  -  - -2,2  -  -   -  - -2,2
Muuntoerot        -  -  -  -  - 3,1   - 0,0  3,1
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut erät       -  -  - 5,4  - 3,1   - 0,0  8,5
Kauden voitto       -  -  -  -  -  - 50,5 -0,0 50,4
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä         -  -  - 5,4  - 3,1 50,5 -0,0 59,0
Osingonjako        -  -  -  -  -  - -14,7  - -14,7
Oma pääoma 30.9.2007  16,8 20,2 0,1 5,4  - 8,9 136,9 0,0 188,4

Oma pääoma 1.1.2008  16,8 20,2 0,2 7,9  - 5,7 164,0 0,1 214,8
Rahavirran suojaukset:
 Omaan pääomaan
 jaksotettu
 suojaustulos      -  -  - -7,7  -  -   -  - -7,7
 Omaan pääomaan
 kirjatut
 verot          -  -  - 1,9  -  -   -  -  1,9
Myytävissä olevat
sijoitukset:
 Omaan pääomaan
 kirjattu
 arvonmuutos       -  -  - -2,0  -  -   -  - -2,0
Muuntoerot        -  -  -  -  - -5,7   - 0,0 -5,7
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut erät       -  -  - -7,9  - -5,7   - 0,0 -13,6
Kauden voitto       -  -  -  -  -  - 58,9 -0,0 58,8
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä         -  -  - -7,9  -  - 58,9 -0,0 45,3
Osingonjako        -  -  -  -  -  - -39,9  - -39,9
Omien osakkeiden
hankinta *)        -  -  -  - -9,3  -   -  - -9,3
Osakeperusteiset
maksut:
 vastaanotettujen
 palveluiden arvo    -  -  -  -  -  -  0,1  -  0,1
Vähemmistön hankinta   -  -  -  -  -  -   - -0,0 -0,0
Muut muutokset      -  - -0,0  -  -  -  0,2  -  0,2
Oma pääoma 30.9.2008  16,8 20,2 0,1 0,0 -9,3 0,0 183,4 0,0 211,2

*) Outotec on sopinut ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi hankkinut Outotecin
rahoittamana 250 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa
omien osakkeiden hankintana.


Konsernin tunnusluvut
                Q3   Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4
               2008  2007  2008  2007  12kk  2007
                               1   1
Liikevaihto, milj. EUR    318,1 245,9 819,2 684,6 134,7 000,1
Bruttokate, %         21,7  19,9  20,9  20,3  20,8  20,4
Liikevoitto, milj. EUR    28,9  26,0  72,7  63,1 105,7  96,1
Liikevoitto, %
liikevaihdosta         9,1  10,6  8,9  9,2  9,3  9,6
Voitto ennen veroja, milj.
EUR              34,0  28,8  83,9  68,7 120,1 104,8
Voitto ennen veroja, %
liikevaihdosta        10,7  11,7  10,2  10,0  10,6  10,5
Liiketoiminnan
nettorahavirta, milj. EUR   19,1  75,4 143,4  97,7 188,7 143,0
Korollinen nettovelka
kauden lopussa, milj. EUR  -370,5 -247,8 -370,5 -247,8 -370,5 -292,9
Nettovelkaantumisaste
kauden lopussa, %      -175,4 -131,6 -175,4 -131,6 -175,4 -136,4
Omavaraisuusaste kauden
lopussa, %          38,9  40,1  38,9  40,1  38,9  38,2
Käyttöpääoma kauden
lopussa, milj. EUR     -239,3 -145,6 -239,3 -145,6 -239,3 -153,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit,
milj. EUR           3,6  2,9  10,0  9,9  11,6  11,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit,
% liikevaihdosta        1,1  1,2  1,2  1,4  1,0  1,2
Sijoitetun pääoman tuotto,
%               65,8  66,3  53,5  56,9  60,8  59,8
Oman pääoman tuotto, %    46,6  53,7  36,8  40,5  43,1  43,3
Tilauskanta kauden lopussa,   1   1   1   1   1   1
milj. EUR          484,5 264,4 484,5 264,4 484,5 317,2
                        1   1   1   1
Tilauskertymä, milj. EUR   259,8 417,9 033,9 078,8 418,2 463,0
Henkilöstö keskimäärin
kauden aikana        2 572 2 091 2 434 1 980 2 372 2 031
Kauden voitto, %
liikevaihdosta         7,5  9,5  7,2  7,4  7,6  7,8
Tutkimus- ja
kehitystoiminnan kulut,
milj. EUR           4,8  4,0  14,7  14,3  20,3  19,9
Tutkimus- ja
kehitystoiminnan kulut, %
liikevaihdosta         1,5  1,6  1,8  2,1  1,8  2,0
Osakekohtainen tulos, EUR   0,57  0,56  1,40  1,20  2,05  1,85
Osakekohtainen oma pääoma,
EUR              5,03  4,48  5,03  4,48  5,03  5,11
Osakekohtainen osinko, EUR    -   -   -   -  0,95  0,95


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin
(Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu
samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä
tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Outotec on soveltanut maaliskuusta 2008 alkaen IFRS 2
Osakeperusteiset maksut standardia avainhenkilöiden suunnattuun
osakepohjaiseen osakepalkkiojärjestelmään, jonka ansaintajakso on
vuosina 2008 - 2010.

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat
taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin
raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä
tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä
tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman
käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia,
eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat
johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä
arvioista.

Uusien IFRS tulkintojen soveltaminen

IASB:n julkaisemilla uusilla tulkinnoilla, jotka ovat voimassa
1.1.2008 jälkeen alkavilla tilikausilla, ei ole vaikutusta konsernin
vuoden 2008 osavuosikatsauksiin tai vuoden 2008 tilinpäätökseen.Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät
                          Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. EUR                      2008 2007 2007
Myytävissä olevien rahoitusvarojen luovutusvoitto
*)                           -   -  1,9
Myyntitappio Intune Circuits Oy:n myynnistä     -1,1   -   -

*) Outotecin omistamien Pacific Ore Ltd (UK) osakkeiden tasearvo oli
0,8 miljoonaa euroa 31.12.2006. Vuonna 2007 osakkeet vaihdettiin
Trajan Mineral Limited:n osakkeisiin. Trajan Mineral Limited
listautui Australian pörssiin (ASX) 30.11.2007. Kyseinen
listautuminen tuotti Outotecille 1,9 miljoonan euron voiton. Yhtiön
listautumishetken ja 30.9.2008 välinen osakkeiden käyvän arvon muutos
-2,3 miljoonaa euroa (31.12.2007: -0,3 milj. euroa) on kirjattu
myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostustilille Outotecin omaan
pääomaan.


Tuloverot
                       Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. EUR                   2008 2007 2007
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -16,0 -18,0 -24,5
Laskennalliset verot             -9,1 -0,2 -2,7
Tuloverot yhteensä              -25,1 -18,2 -27,2


Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Milj. EUR               30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Hankintameno kauden alussa         81,3   77,4    77,4
Muuntoerot                 -1,1    0,8    0,0
Lisäykset                  7,5    3,6    5,1
Vähennykset                 -2,9   -0,7    -1,5
Uudelleenryhmittelyt            -0,1     -    0,2
Hankintameno kauden lopussa         84,7   81,2    81,3

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
kauden alussa               -56,7   -50,7   -50,7
Muuntoerot                  0,7   -0,3    0,1
Vähennykset                 2,9    0,3    1,1
Uudelleenryhmittelyt             0,0     -    0,0
Tilikauden poistot             -5,1   -5,4    -7,2
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
kauden lopussa               -58,3   -56,1   -56,7

Kirjanpitoarvo kauden lopussa        26,5   25,1    24,6Vastuusitoumukset

Milj. EUR               30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Annetut pantit                1,1   32,8    2,1
Annetut takaukset kaupallisten
sitoumusten vakuudeksi           180,3   203,8   185,7
Vuokravastuut                56,6   47,8    51,4

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat
ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset
rahoituksen vakuudeksi 30.9.2008 olivat 5,7 miljoonaa euroa
(30.9.2007: 4,1 milj. euroa, 31.12.2007: 2,8 milj. euroa) ja
kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset,
ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 435,0 miljoonaa euroa
(30.9.2007: 347,1 milj. euroa, 31.12.2007: 391,9 milj. euroa).

Johdannaissopimukset

Valuuttajohdannaiset

Milj. EUR      30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Käypä nettoarvo    -6,5 (*   12,5  13,9 (**
Nimellisarvo       469,8   388,2   344,2

(* joista 0,2 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia
(** joista 11,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia

Lähipiiritapahtumat

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa
                Q1-Q3  Q1-Q3  Q1-Q4
Milj. EUR            2008   2007   2007

Myynti               -   0,0   0,0
Rahoitustuotot ja -kulut      -   0,1   0,2
Lainasaamiset           -   1,2   1,2
Myynti- ja muut saamiset     0,1   1,1   1,0

Vuoden 2007 viimeisen kvartaalin ja vuoden 2008 ensimmäisen
kvartaalin aikana Intune Circuits Oy:ssä järjestetyn suunnatun
osakeannin seurauksena Outotec konsernin omistusosuus yhtiössä laski
17,9 prosenttiin. Jäljellä oleva omistus yhtiössä myytiin vuoden 2008
kolmannen kvartaalin aikana. Näiden omistusosuus muutosten johdosta
yhtiötä ei enää yhdistellä Outotec konserniin.

Liiketoimintojen yhdistäminen

Auburn konsernin hankinta

Outotec on saattanut 10.10.2008 päätökseen kaupan, jolla se ostaa
kanadalaisen kaivos ja metallurgiselle teollisuudelle palveluja
tarjoavan Auburn konsernin. Yritys toimittaa teknisiä palveluja ja
kunnossapitoa kaivos- ja metalliteollisuudelle pääasiassa Kanadassa
ja Chilessä, mutta sillä on myös jonkin verran toimintaa muissakin
maissa. Auburn konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli noin 27
miljoonaa euroa (41 miljoonaa Kanadan dollaria).

Kauppahinta on noin 10 miljoonaa euroa (15 miljoonaa Kanadan
dollaria). Myyntisopimuksen mukaisesti myyjä laatii päättävän taseen
10.10.2008 marraskuun loppuun mennessä. Lopullinen kauppahinnan
allokaatio tulee täsmentymään vuoden viimeisen kvartaalin aikana.


Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain

Milj. EUR      Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08
Liikevaihto
Minerals Processing 67,5 95,3 55,2 64,6 72,7 110,5 60,1 92,7 122,0
Base Metals     43,3 53,4 60,1 64,5 64,1 85,6 60,1 72,0 76,9
Metals Processing  71,0 90,8 97,5 100,9 113,0 120,8 104,6 109,2 116,9
Muut liiketoiminnat  6,0 11,9  6,7  8,9 11,1 11,1  9,1 16,7 11,4
Kohdistamattomat
erät*) ja sisäinen
myynti        -7,9 -11,9 -7,8 -11,7 -15,0 -12,5 -8,3 -15,0 -9,2
Yhteensä      179,9 239,6 211,7 227,1 245,9 315,5 225,6 275,5 318,1

Liikevoitto
Minerals Processing  5,2 13,1  1,9  3,3  3,6 16,3  4,1  3,2  3,1
Base Metals      4,1  6,7  9,4 13,2 12,1  9,3  6,3 11,9 13,3
Metals Processing   5,6  5,3  4,7 10,5 11,5 11,5 12,3 11,8 14,9
Muut liiketoiminnat -0,3  1,0  0,0  0,6  1,3  0,3  0,4  1,2  1,7
Kohdistamattomat**)
ja sisäiset erät   -0,2 -3,0 -2,4 -4,1 -2,5 -4,4 -2,2 -5,1 -4,1
Yhteensä       14,5 23,0 13,6 23,4 26,0 33,0 21,0 22,9 28,9

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja
hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


Tunnuslukujen laskentaperusteet

                Korolliset velat - korolliset
Korollinen nettovelka     = varat

Nettovelkaantumisaste     = Korollinen nettovelka     × 100
                Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste       = Oma pääoma yhteensä      × 100
                Taseen loppusumma - saadut
                ennakot

Sijoitetun pääoman tuotto   = Liikevoitto + rahoitustuotot  × 100
                Taseen loppusumma - korottomat
                velat (kauden keskiarvo)

Oman pääoman tuotto      = Kauden voitto         × 100
                Oma pääoma yhteensä (kauden
                keskiarvo)

Tutkimus- ja kehitystoiminnan  Tuloslaskelmaan kirjatut
kulut             = tutkimus- ja kehitystoiminnan
                kulut (mukaan lukien saaduilla
                avustuksilla katetut kulut)

                Emoyhtiön omistajille kuuluva
Osakekohtainen tulos     = kauden voitto
                Osakkeiden keskimääräinen
                osakeantioikaistu lukumäärä kauden
                aikana


Osakekohtainen osinko     = Tilikaudelta jaettu osinko
                Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,      oikaistuna splitin vaikutuksellaTIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Tiedotustilaisuus, jossa toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja talous-
ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät osavuosikatsauksen,
pidetään Helsingissä. Tilaisuus on englanninkielinen.

TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: torstai, 23.10.2008
Aika: 14.00-15.00
Paikka: Hotel Kämp, kokoushuone Akseli Gallen-Kallela,
Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta
osoitteessa www.outotec.com. Rekisteröidy sivuille noin 5-10
minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan
myös nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025.
Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa
26.10.2008 saakka numerossa 09-2314 4681 koodilla 813283.


VUODEN 2008 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotec julkistaa neljännen vuosineljänneksen tuloksen ja
tammi-joulukuu 2008 tilipäätöstiedotteen perjantaina 30.1.2009.


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com
Esitteet
Nimi
Outotec - osavuosikatsaus Q1-Q3 2008 Lataa