Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2008 Kutsu Outotec Oyj:n yhtiökokoukseen
Pörssitiedote helmikuuta 26, 2008

Kutsu Outotec Oyj:n yhtiökokoukseen

OUTOTEC OYJ      PÖRSSITIEDOTE      26.2.2008      KLO 16.00


KUTSU OUTOTEC OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN


Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 18.3.2008 kello 13.00 alkaen Espoossa, Dipolissa, osoitteessa Otakaari 24, Otaniemi. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 12.00.


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat


2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Tällä valtuutuksella ei kuitenkaan oikeuteta hallitusta antamaan optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.200.000 kappaletta. Hallitus päättää osakeannin kaikista ehdoista ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4.200.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin. Hankinta voidaan suorittaa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


4. Osingonmaksu


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,95 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 25.3.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan tiistaina 1.4.2008.


5. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot


Hallitus, joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana, ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski, ja että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Risto Virrankoski.


Hallitus, joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana, ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 5000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 3000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 1000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.


6. Tilintarkastajan valinta


Tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2008 päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.


Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset


Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan osakeantivaltuutukseksi ja omien osakkeiden hankkimista koskevaksi valtuutukseksi ovat nähtävillä viimeistään maanantaina 10.3.2008 alkaen yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.outotec.com sekä yhtiön pääkonttorissa Riihitontuntie 7 C, Espoo. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennös asiakirjoista ja asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen sekä oikeus käyttää äänioikeutta kokouksessa


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään perjantaina 7.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla, joka on sanottuna päivänä merkitty tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.


Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen


Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan  yhtiölle
- kirjeitse yhtiön osoitteeseen Outotec Oyj, Yhtiökokous 2008, PL 86, 02201 Espoo;
- sähköpostitse osoitteessa investor.relations@outotec.com;
- faksilla numeroon 020 529 2201; tai
- puhelimitse numeroon 020 529 2005 tai 020 529 2031 (maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00).
Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään maanantaina 10.3.2008 klo 16.00 mennessä. 


Valtakirjojen toimittaminen ennakolta


Osakkeenomistaja voi käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.


Espoossa 26.2.2008


Outotec Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa:


OUTOTEC OYJ
Rita Uotila
Sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954141
sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com