Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2008 Outotecin avainhenkilöille uusi kannustinjärjestelmä
maaliskuuta 3, 2008

Outotecin avainhenkilöille uusi kannustinjärjestelmä

OUTOTEC OYJ   PÖRSSITIEDOTE  3.3.2008  KLO 14.00

OUTOTECIN AVAINHENKILÖILLE UUSI KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Outotec Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä, joka on tarkoitettu Outotec-konsernin
avainhenkilöille kaudella 2008-2010.

Uudessa kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat
kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkiona maksettavien osakkeiden
määrä riippuu siitä, missä määrin yhtiö saavuttaa hallituksen sille
asettamat vuotuiset osakekohtaista tulosta, tilauskantaa sekä
palvelu- ja huoltoliiketoimintaa koskevat kasvutavoitteet.
Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2008 maksetaan vuonna 2009.
Palkkioista arviolta puolet maksetaan yhtiön osakkeina ja puolet
käteisosuutena.

Ansaintajaksolla 2008 kannustinjärjestelmään kuuluu noin 30
avainhenkilöä. Yhtiön nykyisen avainhenkilöiden osakepohjaisen
kannustinohjelman, joka julkistettiin 23.3.2007 ja joka koskee vuosia
2007 ja 2008, piiriin kuuluvat noin 20 avainhenkilöä eivät kuulu
uuden järjestelmän piiriin ansaintajaksolla 2008. Ansaintajaksolla
2009-2010 järjestelmän piiriin kuuluu yhteensä noin 60 avainhenkilöä.

Kannustinjärjestelmän (2008-2010) kokonaispalkkioiden arvo vastaa
yhteensä enintään noin 500.000 Outotecin osaketta (sisältäen
käteisosuuden), josta ansaintajaksolta 2008 maksetaan osakepalkkioina
enintään 80.000 osaketta vastaava palkkio. Nykyisellä yhtiön osakkeen
kurssilla palkkioiden arvo vuoden 2008 ansaintajaksolta olisi noin 3
miljoonaa euroa. Palkkioiden kokonaisarvo ansaintajaksolta 2008 voi
kuitenkin enintään kaksinkertaistua Outotecin osakkeen
päätöskurssista (36,83 euroa) 29.2.2008.

Palkkiojärjestelmään kuuluu kahden vuoden sitouttamisjakso, jolloin
osakkeita ei saa luovuttaa tai siirtää. Mikäli järjestelmän piirissä
olevan henkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana,
on hänen palautettava kaikki tai osa palkkiona annetuista osakkeista
yhtiölle vastikkeetta. Johtoryhmän jäsenillä on lisäksi kahden
lisävuoden sitouttamisjakso, jolloin heidän on omistettava 40 %
saamistaan osakkeista. Toimitusjohtajan sitouttamisjakso jatkuu aina
toimitusjohtajasopimuksen voimassaoloajan päättymiseen saakka.


OUTOTEC OYJ

Tapani Järvinen
toimitusjohtajaLisätietoja:

Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
puhelin: puhelin 020 529 2000


Rita Uotila
Sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954141
sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com


JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com