Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2008 KORJAUS: Outotecin osavuosikatsauksen tammi-maaliskuu 2008 näkymiin: -liikevaihto tulee kasvamaan yli 25 %:lla vuodesta 2007
Pörssitiedote huhtikuuta 23, 2008

KORJAUS: Outotecin osavuosikatsauksen tammi-maaliskuu 2008 näkymiin: -liikevaihto tulee kasvamaan yli 25 %:lla vuodesta 2007

OUTOTEC OYJ        PÖRSSITIEDOTE       23.4.2008      klo 9.00, korjaus klo 10.20


KORJAUS: TAMMI-MAALISKUUN 2008 OSAVUOSIKATSAUS


Uusien tilausten kertymä kasvoi 78 %:lla, liikevoiton kehitys jatkui hyvänä


Tammi-maaliskuu 2008 lyhyesti (vuoden 2007 vastaavat luvut sulkeissa):
- Liikevaihto: 225,6 miljoonaa euroa (211,7 milj. euroa)
- Liikevoitto: 21,0 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 23,1 miljoonaa euroa (15,3 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos: 0,39 euroa (0,25 euroa)
- Tilauskertymä: 298,8 miljoonaa euroa (168,1 milj. euroa)
- Tilauskanta: 1 359,6 miljoonaa euroa (836,5 milj. euroa)
- Liiketoiminnan nettorahavirta: 40,7 miljoonaa euroa (21,1 milj. euroa)
- Outotec toistaa koko vuotta 2008 koskevat näkymät liikevaihdon ja liikevoiton osalta; lisäksi tilauskannan arvioidaan vuoden 2008 lopussa olevan suurempi kuin edellisen vuoden lopussa.


Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:
"Outotecin teknologioiden ja palveluiden kysyntä jatkui voimakkaana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja tilaushankintamme onnistui hyvin. Useissa uusissa tilauksissa omaan tuotekehitykseen perustuvan teknologian osuus oli korkea. Tilauskantamme vahvistui edelleen loppuvuoden ennätyksellisestä tasosta ja tuloskehitys jatkui hyvänä vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.


Olen myös tyytyväinen palveluliiketoimintamme kehitykseen, erityisesti uusiin kolmen vuoden palvelusopimuksiin Bolidenin ja Norilsk Nickelin Suomessa sijaitsevien tehtaiden kanssa. Nämä sopimukset kuvastavat kykyämme tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa palveluilla ja tukevat tavoitettamme kasvattaa palveluliiketoimintaamme merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Vuoden ensimmäisen neljänneksen saavutuksien sekä suotuisana jatkuvien kaivos- ja metalliteollisuuden markkinanäkymien johdosta olemme luottavaisia loppuvuoden 2008 suhteen".


VUODEN 2008 NÄKYMÄT


Outotecin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän hyvinä vuonna 2008. Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat edelleen hyvinä ja metallien tarjonnan niukkuus kannustaa Outotecin asiakasteollisuutta investoimaan laajasti uusiin tuotantolaitoksiin, modernisointiprojekteihin ja laajennuksiin. Hyvän markkinatilanteen myötä Outotecin prosessiteknologioiden ja palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan vuonna 2008 hyvänä.


Outotec toistaa koko vuotta koskevat näkymät liikevaihdon ja liikevoiton osalta. Vahvan tilauskannan ja ennakoitujen uusien tilausten perusteella johto arvioi, että vuonna 2008
- liikevaihto tulee kasvamaan yli 25 %:lla vuodesta 2007, ja että
- liikevoitto tulee paranemaan vuodesta 2007 ja liikevoittomarginaali tulee olemaan jonkin verran vuoden 2007 tasoa parempi, mihin vaikuttavat uusien tilausten tyyppi ja projektien valmistumisajat.


Lisäksi johto arvioi, että tilauskanta vuoden 2008 lopussa tulee olemaan suurempi kuin edellisen vuoden lopussa.


TAMMI-MAALISKUUN 2008 OSAVUOSIKATSAUS


MARKKINAT


Kaivos- ja metalliteollisuuden myönteinen ilmapiiri ja vilkas investointitoiminta jatkuivat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana metallien kasvavan kulutuksen ja tuotannon ansiosta. Asiakasteollisuuden keskittyminen on jatkunut vilkkaana ja tästä aiheutuvat muutokset saattavat vaikuttaa uusien hankkeiden etenemiseen. Metallien kysynnän ja kulutuksen kasvaessa toimialalla on kuitenkin tarve rakentaa uutta tuotantokapasiteettia. Samaan aikaan malmiesiintymät ovat köyhtymässä, ympäristösäännökset tiukentumassa sekä energiatehokkuusvaatimukset kasvamassa. Nämä tekijät tuovat Outotecille ja sen edistyksellisille teknologioille uusia mahdollisuuksia.


Outotecin asiakkaat käynnistivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä perusmetalli- ja alumiiniteknologioihin liittyviä projekteja, mutta myös rauta-, ferroseos- ja rikkihappoteknologioiden kysyntä säilyi voimakkaana.


Uusia potentiaalisia hankkeita ilmaantui edelleen nopeasti kehittyvissä maissa kuten Intiassa ja Kiinassa sekä perinteisissä kaivosmaissa kuten Australiassa ja Chilessä. Myös Lähi-Idässä kysyntä jatkui vilkkaana.


TILAUSKERTYMÄ


Vuoden ensimmäisen neljänneksen uusien tilausten arvo oli 298,8 miljoonaa euroa (Q1/2007: 168,1 milj.  euroa), mikä vastaa 78 % kasvua edellisen vuoden tilauskertymään verrattuna. Saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat pääasiassa melko pieniä toimituslaajuudeltaan, mutta ne sisälsivät merkittävän osuuden omaan tuotekehitykseen perustuvia teknologioita ja laitteistoja.


Suurimmat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset:
- useita alumiiniteknologiatilauksia Kiinassa, kuten valulaitteisto Huomei Hongjun Aluminium-Powerille, Vibrocompactor-laitteisto ja anodien käsittelylaitoksen prosessilaitteet China Aluminium International Tradingille sekä valulaitteisto ja anodien käsittelylaitoksen tärkeimmät laitteet Yellow River Hydropower Developmentille (17 miljoonaa euroa)
- rikastusteknologiatoimitus brasilialaiselle Mirabela Mineraçãolle sekä kuonarikastamo Cumerio Med JSCo:lle Pirdopissa, Bulgariassa sijaitsevaan kuparisulattoon (21 miljoonaa euroa)
- kuparin liekkisulatusuunin modernisointi KGHM:lle Puolaan (yli 10 miljoonaa euroa)
- kromiittimalmin pelletointilaitos sekä esikuumennusuunit eteläafrikkalaiselle ASA Metalsille (25 miljoonaa euroa)
- kolmen vuoden palvelusopimukset Bolidenin Harjavallan- ja Kokkolan-tehtaiden sekä Norilsk Nickelin Harjavallan-tehtaiden kanssa.


TILAUSKANTA


Tilauskanta vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa oli yhteensä 1 359,6 miljoonaa euroa (Q1/2007: 836,5 milj. euroa), mikä oli 63 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaava luku. Yhtiön tilauskannan arvostus 31.3.2008 oli 20 miljoonaa euroa alhaisempi kuin 31.12.2007 valuuttakurssimuutoksista johtuen.


31.3.2008 Outotecin tilauskanta sisälsi 32 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat 63 % kokonaistilauskannasta. Johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 60 % tullaan toimittamaan vuonna 2008 ja loput vuonna 2009 sekä sen jälkeen.


Juomaveden käsittelylaitoksen toimitus Amparan alueen itäisille rannikkokaupungeille Sri Lankaan (100 milj. Yhdysvaltain dollaria) odottaa asiakkaan rahoitussopimusta. Sitä ei ole kirjattu maaliskuun lopun tilauskantaan.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS


Outotecin liikevaihto oli vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 225,6 miljoonaa euroa (Q1/2007: 211,7 milj. euroa). Tietyissä projekteissa Outotecin toimitusosuuteen kuulumattomien töiden viivästyminen hidastutti liikevaihdon kertymistä katsauskaudella. Nämä projektit tullaan kuitenkin kirjaamaan liikevaihdoksi loppuvuoden 2008 aikana. Palveluliiketoiminnan osuus, joka sisältyy divisioonien liikevaihtolukuihin, oli 20,8 miljoonaa euroa liikevaihdosta (Q1/2007: 15,3 milj. euroa), eli se kasvoi 36 % vastaavasta edellisvuoden tasosta.


Liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden 2007 vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 21,0 miljoonaa euroa (Q1/2007: 13,6 milj. euroa) eli 9,3 % liikevaihdosta (Q1/2007: 6,4 %). Liikevoiton kehitys jatkui hyvänä pääosin suurten avaimet käteen -projektien ja muiden teknologiaprojektien onnistuneiden  toteutusten ansiosta. Tulosparannukseen vaikuttivat myös myyntivolyymin kasvu ja parantunut tuotevalikoima toimituksissa.


Kannattavuus parani 0,6 miljoonalla eurolla (Q1/2007: -0,1 milj. euroa) siksi, että euron ja Yhdysvaltain dollarin väliset realisoitumattomat termiinisopimukset, jotka eivät sisälly suojauslaskentaan, arvostettiin käypään arvoon. Rahavirran suojauslaskennan, joka aloitettiin 1.7.2007, mukaan Outotec kirjasi tuloslaskelmaan 3,5 miljoonan euron suojauslaskennan voiton ja omaksi pääomaksi kirjattiin 2,6 miljoona euroa vuoden 2008 ensimmäiseltä neljännekseltä.


Outotecin kiinteät kustannukset olivat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana noin 1,9 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuoden 2007 vastaavalla jaksolla. Hallintokustannusten kasvu liittyi pääasiassa liiketoiminnan kasvuun, uuden henkilöstön rekrytointiin eri puolilla maailmaa sekä hiljattain Intiassa ja Kazakstanissa perustettujen yritysten tietojärjestelmien ja -yhteyksien rakentamiseen.


Outotecin voitto ennen veroja oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 23,1 miljoonaa euroa (Q1/2007: 15,3 milj. euroa). Hyvän nettorahavirran korkotuotot vahvistivat tulosta ennen veroja. Vuoden ensimmäisen neljänneksen voitto oli 16,3 miljoonaa euroa (Q1/2007: 10,3 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (Q1/2007: 0,25 euroa).


Outotecin oman pääoman tuotto tammi-maaliskuussa 2008 oli 33,2 % (Q1/2007: 27,6 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 47,4 % (Q1/2007: 44,5 %).


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


Minerals Processing


Minerals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 9 %, ja se oli 60,1 miljoonaa euroa (Q1/2007: 55,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (Q1/2007: 1,9 milj. euroa). Divisioonan liikevoiton kasvuun vaikuttivat liikevaihdon kasvu sekä prosessiratkaisujen suuri osuus tilauskannassa. Lisäksi divisioonan liikevoitosta noin 2,8 miljoonaa euroa liittyi realisoitumattomien termiinisopimusten käypään arvoon. Toimialakohtaisen kausivaihtelun takia Minerals Processing -divisioonan tulos on yleensä heikompi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja vahvempi jälkimmäisellä puoliskolla.


Base Metals


Base Metals -divisioonan liikevaihto vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 60,1 miljoonaa euroa (Q1/2007: 60,1 milj. euroa) ja liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa (Q1/2007: 9,4 milj. euroa). Liikevaihto pysyi samalla tasolla kuin vuoden 2007 vastaavalla jaksolla ja tähän vaikutti merkittävästi se, että tietyissä projekteissa Outotecin toimitusosuuteen kuulumattomien töiden viivästyminen hidastutti projektien etenemistä. Divisioonan kannattavuus oli heikompi vuoden 2007 vastaavaan kauteen verrattuna, sillä lisenssituloja ja asiakkaalle luovutettuja projekteja oli vähemmän.


Metals Processing


Metals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi edellisvuotisesta 7 % eli 104,6 miljoonaan euroon (Q1/2007: 97,5 milj. euroa). Kasvu johtui alumiini- ja rikkihappotehdasprojekteista sekä pasuttoprojekteista. Liikevoitto kasvoi 12,3 miljoonaan euroon (Q1/2007: 4,7 miljoonaa euroa). Kasvuun vaikuttivat toimitusten lisääntyminen, lisenssitulot, projektien katteiden paraneminen sekä kannattavat muutostilaukset.


TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA


Liiketoiminnan nettorahavirta vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli hyvä, 40,7 miljoonaa euroa (Q1/2007: 21,1 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta parani yli 93 % edellisvuotisesta, mikä johtui pääosin hyvästä tuloksesta, käyttöpääoman pienenemisestä sekä hyvän rahavirran ansiosta saaduista korkotuloista. Tilikauden päätyttyä 31.3.2008 emoyhtiö jakoi osinkoja 39,9 miljoonaa euroa 1.4. 2008.


Outotecin käyttöpääoma 31.3.2008 oli -176,7 miljoonaa euroa (31.3.2007: -129,7 milj. euroa). Käyttöpääoman paraneminen johtui lähinnä asiakas-, aliurakoitsija- ja alihankkijasopimusten suotuisista maksuehdoista.


Tase säilyi vahvana. Korolliset nettovelat 31.3.2008 olivat -316,8 miljoonaa euroa (31.3.2007: -187,8 milj. euroa). Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa saadut ennakkomaksut olivat yhteensä 231,9 miljoonaa euroa (31.3.2007: 141,0 milj. euroa). Ennakkomaksut kasvoivat näin ollen yli 64 %. Outotecin velkaantumisaste katsauskauden lopussa oli -178,2 % (31.3.2007: -121,7 %) ja omavaraisuusaste 34,3 % (31.3.2007: 35,6 %).


Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 3,3 miljoonaa euroa (Q1/2007: 4,6 milj. euroa), ja ne koostuivat lähinnä investoinneista informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin sekä Outotecin Turulan-konepajan laitteistoihin. Vuonna 2007 käyttöomaisuusinvestoinnit sisälsivät kertaeriä, jotka liittyivät entisestä emoyhtiöstä irtautumiseen.


Annettujen takauksien ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkotakaukset, oli 400,1 miljoonaa euroa maaliskuun 2008 lopussa (31.3.2007: 248,8 milj. euroa). Määrä kasvoi edellisvuodesta suhteellisesti liiketoiminnan kasvun myötä.


Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Outotec on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on alla olevan kassavirran suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut 250,000 Outotecin osaketta, jotka on käsitelty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.


TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS


Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 4,6 miljoonaa euroa (Q1/2007: 5,0 milj. euroa) eli 2,0 % liikevaihdosta (Q1/2007: 2,4 %). Outotec jätti kahdeksan uutta patenttihakemusta (Q1/2007: 7), ja sille myönnettiin 26 uutta kansallista patenttia (Q1/2007: 49).


Outotec ja Geologian tutkimuskeskus solmivat maaliskuussa 2008 kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on edistää mineraaliteknologian tutkimus- ja kehitysyhteistyötä. Yhteistyö sisältää esimerkiksi laboratorio-, pienoiskoelaitos- ja demonstraatiolaitosmittakaavaisia tutkimuksia, joiden tarkoitus on kehittää prosesseja uusille malmiesiintymille sekä parantaa toimivien rikastamoiden prosesseja. Outotec ja Geologian tutkimuskeskus ovat myös sopineet tutkijoiden vaihdosta Outotecin asiakkaiden raaka-aineiden testauksen ja uusien laitosten käynnistysten yhteydessä. Kumppanuussopimus syventää entisestään Geologian tutkimuskeskuksen ja Outotecin pitkäaikaista yhteistyötä luonnonvarojen hyödyntämisen sekä mineraalien uusien rikastusteknologioiden kehittämisen alueella.


HENKILÖSTÖ


Outotecillä oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa yhteensä 2 318 työntekijää (31.3.2007: 1 921). Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä Outotecillä oli keskimäärin 2 185 työntekijää (Q1/2007: 1 860). Keskimääräisen henkilöstön määrä kasvoi vuoden 2007 vastaavasta ajanjaksosta 325 henkilöllä liiketoiminnan kasvua seuranneen aktiivisen rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisten työntekijöiden määrä oli noin 17 % yhtiön henkilökunnasta.


Henkilöstö maittain


Outotecillä oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa oman henkilöstön lisäksi yli 500 projekteissa työskentelevää täysipäiväistä sopimustyöntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihteluiden mukaan.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkkojen ja muiden työntekijöiden etuuksien määrä oli 36,2 miljoonaa euroa (Q1/2007: 29,4 milj. euroa).


OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT


Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista kannustinohjelmaa: ensimmäinen, vuosien 2007-2008 kannustinohjelma, julkistettiin 23.3.2007, ja toinen, vuosien 2008-2010 kannustinohjelma, julkistettiin 3.3.2008.


Vuosien 2007-2008 osakepohjainen kannustinohjelma


Kaksivuotiseen osakepohjaiseen kannustinohjelmaan osallistuu noin 20 avainhenkilöä. Ohjelman ansaintakausi alkoi 1.1.2007 ja se päättyy 31.12.2008. Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyy yhtiön nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna. Osakkeet jaetaan avainhenkilöille keväällä 2009. Kannustinohjelman enimmäispalkkio on yhteensä 6,7 miljoona euroa.


Vuosien 2008-2010 osakepohjainen kannustinohjelma


Toinen kannustinohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta: kalenterivuosista 2008, 2009 ja 2010. Ansaintakauden 2009 ja 2010 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 työntekijää. Kannustimena myönnettävien osakkeiden määrä riippuu hallituksen määrittämistä ja asettamista vuosittaisista yhtiön kasvutavoitteista liittyen osakekohtaiseen tulokseen, tilauskantaan sekä huolto- ja varaosaliiketoimintaan. Ansaintakauden 2008 mahdolliset kannustimet maksetaan vuonna 2009. Palkkiosta noin puolet maksetaan Outotecin osakkeina ja puolet käteisenä.


Ansaintakauden 2008 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 30 työntekijää. Noin 20 avainhenkilöä, jotka kuuluvat Outotecin ensimmäisen vuosien 2007-2008 kannustinohjelman piiriin eivät osallistu 2008-2010 ohjelmaan ansaintakaudella 2008.


Vuosien 2008-2010 kannustinohjelman enimmäisarvo vastaa noin 500 000:ta Outotecin osaketta (sisältäen käteisosuuden). Ansaintakauden 2008 osuus vastaa noin 80 000:ta osaketta. Kun otetaan huomioon noteeraus yrityksen osakkeesta 29.2.2008 (36,83 euroa), ansaintakauden 2008 palkkiot vastaisivat noin 3 miljoonaa euroa, mutta ansaintakauden 2008 palkkioiden kokonaisarvo voi kuitenkin enintään kaksinkertaistua.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 PÄÄTÖKSET


Outotec Oyj:n vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2008 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2007.


Osinko


Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,95 euroa osaketta kohden. Osingot, yhteensä 39,9 miljoonaa euroa, maksettiin 1.4.2008.


Hallitus


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, viisi (5). Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: Puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.


Tilintarkastajat


Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.


Hallituksen valtuutukset


Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti:


- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.200.000 kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:


- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.200.000 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismaisen Pörssin Helsingissä järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.


Yllä mainitut valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Outotecin osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 42,0 miljoonaan osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


KAUPANKÄYNTI JA PÖRSSIARVO


Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli 34,12 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 39,86 euroa ja pienin noteeraus oli 27,06 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskaudella kauppaa yli 34,6 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 1 183:a miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 31.3.2008 oli 1 415 miljoonaa euroa, ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 33,70 euroa. Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita 31.3.2008.


25.3.2008 Morgan Stanleyn yhteisomistus Outotec Oyj:n osakkeista ylitti 5 %, mikä vastaa 3 517 978:aa osaketta. Tämä on 8,37 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä.


31.3.2008 kaikkiaan 12 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 83 % kaikista Outotecin osakkeista.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


Huhtikuussa Outotec julkisti sopimuksen (18 milj. euroa) Bhushan Steelin kanssa. Sopimus käsittää kahden Meramandaliin, Orissan osavaltioon, Intiaan rakennettavan rautamalmin sintrauslaitoksen perussuunnittelun sekä omat laitteistot ja erikoislaitteet. Tämä tilaus sisältyy Outotecin vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan.


Huhtikuussa Outotec sai kaksi jauhinteknologiatilausta (25 milj. euroa), joihin sisältyvät varaosat ja palveluja ruotsalaiselta Nordic Mines AB:ltä Suomessa toteutettavaan Laiva gold -projektiin sekä venäläiseltä Polymetal Tradingiltä Venäjällä toteutettaviin Albazino- ja Dukat-projekteihin.


Outotec allekirjoitti huhtikuussa myös sopimuksen (29 milj. euroa) Shougang Jingtang United Iron & Steelin kanssa Kiinan Caofeidanissa sijaitsevan rautamalmin pelletointilaitosprojektin uudesta, ympäristöä säästävästä teknologiasta.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Outotec valvoo merkittävimpiä riskejä aktiivisen riskienhallintamenetelmän avulla lisätäkseen läpinäkyvyyttä sekä hallitakseen liiketoimintaan liittyviä riskejä.


Vuoden ensimmäisen neljänneksen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat projektit ja takuuajan piirissä olevat toimitetut projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset kartoitettiin. Myös lähes 100-prosenttisesti valmiit projektit arvioitiin ja suorituskyky- ja takuuvaraukset sekä mahdolliset projektitappioihin liittyvät varaukset päivitettiin. Projektiriskien varauksiin ei tehty oleellisia lisäyksiä.


Kasvavat kustannukset, tiettyjen komponenttien ja laitteiden laatu ja puute sekä ammattitaitoisten henkilöiden rekrytoinnin ja sopivien aliurakoitsijoiden löytämisen kansainväliset haasteet voivat vaikuttaa liikevaihdon kasvuun, toimitusaikoihin, projektien valmistumisiin ja tuloutuksiin. Pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä tietyillä alueilla voi johtaa palkkainflaatioon sekä rajoittaa kasvumahdollisuuksia. Siksi yhtiö kehittää jatkuvasti kansainvälistä aliurakoitsijaverkostoaan.


Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina, Etelä-Afrikan randeina ja Yhdysvaltain dollareina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Suojauksen kustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.


Kansainvälisen talouden kehitys sekä taloudellisten markkinoiden epävarmuus voi lyhyellä aikavälillä vaikuttaa Outotecin näkymiin, mutta nämä epävarmuustekijät eivät ole keskeyttäneet Outotecin ja sen asiakkaiden välisiä neuvotteluita.


VUODEN 2008 NÄKYMÄT


Outotecin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän hyvinä vuonna 2008. Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat edelleen hyvinä ja metallien tarjonnan niukkuus kannustaa Outotecin asiakasteollisuutta investoimaan laajasti uusiin tuotantolaitoksiin, modernisointiprojekteihin ja laajennuksiin. Hyvän markkinatilanteen myötä Outotecin prosessiteknologioiden ja palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan vuonna 2008 hyvänä.


Outotec toistaa koko vuotta koskevat näkymät liikevaihdon ja liikevoiton osalta. Vahvan tilauskannan ja ennakoitujen uusien tilausten perusteella johto arvioi, että vuonna 2008
- liikevaihto tulee kasvamaan yli 25 %:lla vuodesta 2007, ja että
- liikevoitto tulee paranemaan vuodesta 2007 ja liikevoittomarginaali tulee olemaan jonkin verran vuoden 2007 tasoa parempi, mihin vaikuttavat uusien tilausten tyyppi ja projektien valmistumisajat.


Lisäksi johto arvioi, että tilauskanta vuoden 2008 lopussa tulee olemaan suurempi kuin edellisen vuoden lopussa.


Espoossa 23.4.2008


Outotec Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat


Outotec Oyj
Seppo Rantakari, varatoimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211


Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074


Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198


Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141


sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com
Kaikki osavuosikatsauksen taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.
*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 30,1 miljoonaa euroa 31.3.2008 (31.3.2007: 45,1 milj. euroa, 31.12.2007: 34,8 milj. euroa).
**) Joista bruttomääräiset saadut ennakot olivat 725,3 miljoonaa euroa 31.3.2008 (31.3.2007: 497,1 milj. euroa, 31.12.2007: 589,7 milj. euroa). Nettomääräiset saadut ennakot valmistusasteen mukaisen osatuloutuksen jälkeen olivat 231,9 miljoonaa euroa 31.3.2008 (31.3.2007: 141,0 milj. euroa, 31.12.2007: 190,1 milj. euroa).
***) Sisältää 39,9 miljoonaa euroa osingonmaksuvelkaa 31.3.2008.
*) Outotec on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on alla olevan kassavirran suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut 250,000 Outotecin osaketta, jotka on käsitelty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.


Laskelma oman pääoman muutoksista


A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Kumulatiiviset muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Vähemmistöosuus
I = Oma pääoma yhteensä
*) Outotec on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on alla olevan kassavirran suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut 250,000 Outotecin osaketta, jotka on käsitelty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Outotec on soveltanut maaliskuusta 2008 alkaen IFRS 2 Osakeperusteiset maksut standardia ylimmälle johdolle suunnattuun osakepalkkiojärjestelmään, jonka ansaintajakso on vuosina 2008 - 2010.


Arvioiden käyttö


IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvioista.


Uusien ja muuttuneiden standardien sekä tulkintojen soveltaminen


- IFRIC 11 IFRS 2 - Group and Treasury Share Transactions (voimassa 1.3.2007 jälkeen alkavilla tilikausilla)
- IFRIC 12 Service Concession Arrangements (voimassa 1.1.2008 jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkintaa ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction (voimassa 1.1.2008 jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkintaa ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.


Yllä listatuilla tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin vuoden 2008 tilinpäätökseen.


Lisäksi Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset ja alkaa soveltaa uusia standardeja 1.1.2009 alkavalla tilikaudella:


- IFRS 2 Share-based Payment Vesting Conditions and Cancellations (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IFRS 3 Business Combinations (voimassa 1.7.2009 alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IFRS 8 Operating Segments (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla)
- IAS 1 Presentation of Financial Statements (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IAS 23 Borrowing Costs (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (voimassa 1.7.2009 alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IAS 32 Financial Instruments: Presentation and IAS 1 Presentation of Financial Statements Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
Outotecin omistamien Pacific Ore Ltd (UK) osakkeiden tasearvo oli 0,8 miljoonaa euroa 31.12.2006. Vuonna 2007 osakkeet vaihdettiin Trajan Mineral Limited:n osakkeisiin. Trajan Mineral Limited listautui Australian pörssiin (ASX) 30.11.2007. Kyseinen listautuminen tuotti Outotecille 1,9 miljoonan euron voiton. Yhtiön listautumishetken ja 31.3.2008 välinen osakkeiden käyvän arvon muutos -1,5 miljoonaa euroa (31.12.2007: -0,3 milj. euroa) on kirjattu myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostustilille Outotecin omaan pääomaan.
Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 31.3.2008 0,4 miljoonaa euroa (31.3.2007 0,4 milj. euroa, 31.12.2007 2,8 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, oli 400,1 miljoonaa euroa (31.3.2007 248,8 milj. euroa, 31.12.2007 391,9 milj. euroa).
*) joista 16,3 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia
**) joista 11,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia
Vuoden 2007 viimeisen kvartaalin ja vuoden 2008 ensimmäisen kvartaalin aikana Intune Circuits Oy:ssä järjestetyn suunnatun osakeannin seurauksena Outotec konsernin omistusosuus yhtiössä laski 17,9 prosenttiin. Tämän omistusosuuden muutoksen johdosta yhtiötä ei enää yhdistellä Outotec konserniin osakkuusyhtiönä vuoden 2008 alusta lähtien. Jäljellä oleva omistus yhtiössä sisältyy konsernitilinpäätöksessä myytävissä olevien sijoitusten ryhmään.
*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE


Tiedotustilaisuus, jossa talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala ja varatoimitusjohtaja Seppo Rantakari esittelevät osavuosikatsauksen, pidetään Helsingissä. Tilaisuus on englanninkielinen.


TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: keskiviikko, 23.4.2008
Aika: 15.00-16.00
Paikka: Hotel Kämp, kokoushuone Akseli Gallen-Kallela, Pohjoisesplanadi 29


OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com/Investors. Rekisteröidy sivuille noin 5-10 minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.


OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa 26.4.2008 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 791802.


Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.


VUODEN 2008 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI


Outotec julkistaa vuoden 2008 aikana seuraavat taloudelliset tiedotteet:


Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 keskiviikkona 23.7.2008
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 torstaina 23.10.2008


JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com
Esitteet
Nimi
Outotec - osavuosikatsaus Q1-2008, korjattu Lataa