Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2008 Outotec - tammi-kesäkuun 2008 osavuosikatsaus
Pörssitiedote heinäkuuta 23, 2008

Outotec - tammi-kesäkuun 2008 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ        PÖRSSITIEDOTE       23.7.2008      klo 9.00


TAMMI-KESÄKUUN 2008 OSAVUOSIKATSAUS


Ennätyksellinen tilauskanta - vahva liiketoiminnan nettorahavirta


Katsauskausi Q1-Q2/2008 lyhyesti (vuoden 2007 vastaavat luvut sulkeissa):
- Liikevaihto: 501,0 miljoonaa euroa (438,8 milj. euroa)
- Liikevoitto: 43,8 miljoonaa euroa (37,1 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 50,0 miljoonaa euroa (39,9 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos: 0,83 euroa (0,64 euroa)
- Tilauskertymä: 774,2 miljoonaa euroa (660,9 milj. euroa)
- Tilauskanta: 1 548,4 miljoonaa euroa (1 110,8 milj. euroa)
- Liiketoiminnan nettorahavirta: 124,2 miljoonaa euroa (22,3 milj. euroa)


Q2/2008 lyhyesti (vuoden 2007 vastaavat luvut sulkeissa):
- Liikevaihto: 275,5 miljoonaa euroa (227,1 milj. euroa)
- Liikevoitto: 22,9 miljoonaa euroa (23,4 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 26,8 miljoonaa euroa (24,6 milj. euroa)
- Tilauskertymä: 475,4 miljoonaa euroa (492,9 milj. euroa)
- Liiketoiminnan nettorahavirta: 83,6 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa)


Näkymät ennallaan: yhtiö toistaa vuoden 2008 näkymät liikevaihdon, liikevoiton ja vuoden 2008 lopun tilauskannan osalta


Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:
"Kohdemarkkinat pysyivät vilkkaina vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla. Liiketoimintamme kehittyi suotuisasti, vaikka yleinen taloudellinen epävakaus on jatkunut. Saavutimme kaikkien aikojen suurimman tilauskannan. Olen tyytyväinen saamistamme suurista tilauksista, jotka koskevat kuparin uutto- ja elektrolyysilaitosta Peruun ja rikkihappotehdasta venezuelalaiselle lannoitteiden tuottajalle. Liikevoittomme kasvoi edelleen vaikkakin toisella vuosineljänneksellä se pysyi edellisen vuoden tasolla johtuen muuttuneista ajoituksista, jotka liittyvät projektien luovutuksiin ja valuuttakurssieroihin sekä kertaluontoisiin kustannuksiin.


Kasvava palveluliiketoiminta, vahva tilauskanta ja yhtiön taloudellinen suorituskyky katsauskauden aikana tukevat koko vuoden 2008 näkymiämme."


Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista
VUODEN 2008 NÄKYMÄT


Outotecin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän hyvinä vuonna 2008. Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat edelleen hyvinä, ja metallien tarjonnan niukkuus kannustaa Outotecin asiakasteollisuutta investoimaan laajasti uusiin tuotantolaitoksiin, modernisointiprojekteihin ja laajennuksiin. Suotuisan markkinatilanteen myötä Outotecin prosessiteknologioiden ja palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan vuonna 2008 vahvana.


Outotec toistaa koko vuotta koskevat näkymät liikevaihdon, liikevoiton ja vuoden 2008 lopun tilauskannan osalta. Vahvan tilauskannan, ennakoitujen uusien tilausten sekä toiseen vuosipuoliskoon painottuvan liikevaihdon ja liikevoiton muodostumisen perusteella johto arvioi, että vuonna 2008:
- liikevaihto tulee kasvamaan yli 25 %:lla vuodesta 2007, 
- liikevoitto tulee paranemaan vuodesta 2007 ja liikevoittomarginaali tulee olemaan jonkin verran vuoden 2007 tasoa parempi, mihin vaikuttavat uusien tilausten tyyppi ja projektien valmistumisajat, ja että
- tilauskanta vuoden 2008 lopussa tulee olemaan suurempi kuin edellisen vuoden lopussa.


TAMMI-KESÄKUUN 2008 OSAVUOSIKATSAUS


MARKKINAT


Katsauskauden aikana kaivos- ja metalliteollisuuden myönteinen ilmapiiri ja vilkas investointitoiminta jatkuivat kansainvälisen teollisuustuotannon sekä metallien kulutuksen kasvun ansiosta. Asiakastoimialojen keskittyminen on jatkunut ja muutokset saattavat vaikuttaa yksittäisten projektien kehitykseen ja uusiin investointipäätöksiin. Niin kauan kuin metallien kysynnän ja kulutuksen kasvu jatkuu, uuteen kapasiteettiin on kuitenkin tarve sijoittaa. Samalla on louhittava entistä matalapitoisempia ja vaikeammin hyödynnettäviä malmioita, ympäristösäädökset tiukentuvat ja prosessien energiatehokkuutta koskevat vaatimukset kasvavat. Kaikki nämä tekijät luovat uusia mahdollisuuksia Outotecille ja yhtiön edistyksellisille teknologioille.


Outotecin asiakkaat käynnistivät katsauskaudella rauta-, perusmetalli- ja rikkihappoteknologioihin liittyviä projekteja. Myös alumiini- ja ferroseosteknologioiden kysyntä jatkui vahvana. Nykyisten teknologioiden ristiinmyyntimahdollisuudet muille prosessiteollisuuden aloille, etenkin lannoiteteollisuudelle, kasvoivat edelleen.


Uusia potentiaalisia hankkeita ilmaantui nopeasti kehittyvillä talousalueilla, kuten Intiassa ja Kiinassa, sekä perinteisissä kaivosmaissa, kuten Australiassa, Chilessä ja Venäjällä. Markkinatilanne jatkui vilkkaana myös Lähi-Idässä.


Kesäkuussa Outotec ja Kazakstanin Kazgiprotsvetmet solmivat strategisen yhteistyösopimuksen rikastamojen ja metallurgisten laitosten sekä niihin liittyvien palveluiden markkinoinnista ja toimittamisesta Kazakstanissa ja sen lähialueilla. Uusi yhteistyösopimus vahvistaa entisestään Outotecin asemaa alueella.


TILAUSKERTYMÄ


Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 774,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 660,9 milj. euroa), mikä oli 17 % edellisen vuoden lukua suurempi. Vuoden 2008 toisella neljänneksellä tilauskertymä oli 475,4 miljoonaa euroa (Q2/2007: 492,9 milj. euroa).

Suurimmat vuoden toisella neljänneksellä saadut tilaukset:


- jauhinteknologiatoimitus suurelle kansainväliselle kaivosyhtiölle (75 milj. euroa);
- jauhinmyllyjä sisältäen huolto- ja varaosapalveluja ruotsalaiselle Nordic Minesille Suomessa toteutettavaan Laiva gold -projektiin sekä venäläiselle Polymetal Tradingille Albazino- ja Dukat-projekteihin (25 milj. euroa);
- uutta ympäristöystävällistä rautamalmin pelletointiteknologiaa Shougang Jingtang United Iron & Steelille Caofeidaniin Kiinaan (29 milj. euroa);
- rikkihappotehtaan suunnittelu ja laitteistotoimitus Petroquimica de Venezuelalle Moroniin, Venezuelaan (90 milj. euroa);
- vaahdotus- ja sakeutusteknologiaa Salobo Metaisille Brasiliaan (9 milj. euroa); ja
- kuparin uutto- ja elektrolyysilaitos Southern Peru Copper Corporationille Peruun (150 milj. Yhdysvaltain dollaria, yli EUR 90 milj., josta 90 milj.  Yhdysvaltain dollaria on toisen neljänneksen tilauskannassa).


Suurimmat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset:
- kahden rautamalmin sintrauslaitoksen perussuunnittelu sekä omaan tuotekehitykseen perustuvat laitteistot ja erikoislaitteet Bhushan Steelille Orissan osavaltioon, Intiaan (18 milj. euroa);
- useita alumiiniteknologiatilauksia Kiinassa, kuten valulaitteisto Huomei Hongjun Aluminium-Powerille, vibrocompactor-laitteisto ja anodien käsittelylaitoksen prosessilaitteet China Aluminium International Tradingille sekä valulaitteisto ja anodien käsittelylaitoksen tärkeimmät laitteet Yellow River Hydropower Development Companylle (17 milj. euroa);
- rikastusteknologiaa brasilialaisen Mirabela Mineraçãon nikkelisulfidirikastamoon sekä kuparisulaton kuonarikastamo Umicore Medille Pirdopiin, Bulgariaan (21 milj. euroa);
- KGHM Polska Miedzin kuparin liekkisulatusuunin modernisointi Puolassa (yli 10 milj. euroa);
- kromiittimalmin pelletointilaitos sekä esikuumennusuunit eteläafrikkalaiselle ASA Metalsille (25 milj. euroa); ja
- kolmen vuoden huoltosopimukset Bolidenin Harjavallan ja Kokkolan tehtaiden kanssa sekä Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaiden kanssa.    


TILAUSKANTA


Katsauskauden lopussa tilauskanta oli yhteensä 1 548,4 miljoonaa euroa (30.6.2007:
1 110,8 milj. euroa), mikä on 39 % enemmän vuoden 2007 vastaavaan lukuun verrattuna ja vahvistui edelleen vuoden 2008 ensimmäisestä neljänneksestä.


Outotecin tilauskanta katsauskauden lopussa sisälsi 33 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat 62 % kokonaistilauskannasta. Johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta 46 % toimitetaan vuonna 2008 ja loput vuonna 2009 sekä sen jälkeen.


Juomaveden käsittelylaitoksen toimitus Amparan alueen itäisille rannikkokaupungeille Sri Lankaan (100 milj. Yhdysvaltain dollaria) odottaa asiakkaan rahoitussopimusta. Sitä ei ole kirjattu 30.6.2008 tilauskantaan.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS


Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella yhteensä 501,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 438,8 milj. euroa), kasvua 14 % edellisen vuoden vastaavaan lukuun verrattuna. Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisestä neljänneksestä ja oli 275,5 miljoonaa euroa (Q2/2007: 227,1 milj. euroa). Parannus johtui toimitusten määrän kasvusta ja tiettyjen osatuloutettavien projektien korkeammasta valmistumisasteesta.


Palveluliiketoiminta, joka sisältyy divisioonien liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 51,6 miljoonaa euroa liikevaihdosta (Q1-Q2/2007: 33,0 milj. euroa), eli se kasvoi 56 % edellisvuoden tasosta. Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli vuoden 2008 toisella neljänneksellä 30,8 miljoonaa euroa (Q2/2007: 17,7 milj. euroa).


Liikevoitto oli katsauskaudella 43,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 37,1 milj. euroa) eli 8,7 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2007: 8,5 %). Realisoituneet ja realisoimattomat kurssivoitot liittyen pääasiassa euron ja Yhdysvaltain dollarin välisiin termiinisopimuksiin, jotka eivät sisälly suojauslaskentaan, paransivat kannattavuutta 2,3 miljoonalla eurolla katsauskaudella (Q1-Q2/2007: 2,7 milj. euroa). Kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 4,8 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuoden 2007 vastaavalla kaudella. Lisäys johtui pääasiassa korkeammista hallintokustannuksista, jotka liittyvät lähinnä liiketoiminnan kasvuun, uuden henkilöstön rekrytointiin eri puolilla maailmaa, johdon ja henkilöstön palkkioihin sekä informaatioteknologiakuluihin (IT). Lisääntyneet IT-kustannukset johtuvat Outotecin itsenäisestä asemasta, liiketoiminnan ja henkilöstön kasvun edellyttämien lisenssien ja -työkalujen hankinnasta sekä hiljattain Intiassa ja Kazakstanissa perustettujen yritysten IT-infrastruktuurin rakentamisesta.


Vuoden 2008 toisen neljänneksen liikevoitto oli 22,9 miljoonaa euroa (Q2/2007: 23,4 milj. euroa) ja vastaava voittomarginaali oli 8,3 % (Q2/2007: 10,3 %). Toisella vuosineljänneksellä ei ollut merkittäviä projektien luovutuksia. Realisoituneet ja realisoitumattomat kurssitappiot olivat 1,0 miljoonaa euroa (Q2/2007: kurssivoitot 2,6 milj. euro). Liikevoitto sisälsi myös 1,0 miljoonan euron kustannusvarauksen Intune Circuits Oy:n saamisten ja investoinnin arvonalennuksesta.


Outotecin voitto ennen veroja oli katsauskaudella 50,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 39,9 milj. euroa). Hyvä kassatilanne ja siitä saadut korkotuotot paransivat tulosta ennen veroja. Kauden voitto oli 34,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 27,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa (Q1-Q2/2007: 0,64 euroa).


Outotecin oman pääoman tuotto katsauskaudella oli 33,8 % (Q1-Q2/2007: 35,6 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 50,1 % (Q1-Q2/2007: 54,8 %).
*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


Minerals Processing


Divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 28 % vertailukaudesta ja oli 152,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 119,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 5,3 milj. euroa). Divisioonan liikevoiton paranemiseen vaikuttivat liikevaihdon kasvu sekä prosessiratkaisuja sisältävien toimitusten suurempi osuus projektikannassa. Lisäksi divisioonan liikevoittoon sisältyi 2,1 miljoonan euron kurssivoitto, joka liittyi realisoitumattomien termiinisopimusten käypään arvoon. Toimialakohtaisen kausivaihtelun vuoksi Minerals Processing -divisioonan tuotto on yleensä heikompi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja vahvempi jälkimmäisellä puoliskolla.


Base Metals


Divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 6 % vertailukaudesta ja oli 132,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 124,6 milj. euroa). Liikevoitto oli vastaavasti 18,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 22,5 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta kaudesta huolimatta projektien rakennusvaiheisiin liittyneistä pidentyneistä toimitusajoista ja hitaasta uusien tilausten kertymästä. Nämä vaikuttivat myös katsauskauden liikevoittoon.


Metals Processing


Metals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella 8 % vertailukaudesta, ja oli 213,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 198,4 milj. euroa). Kasvu johtui alumiini- ja rikkihappotehdasprojekteista sekä pasuttoprojekteista. Liikevoitto parani merkittävästi, ja oli 24,1 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 15,1 milj. euroa). Tulokseen vaikuttivat suotuisasti toimitusten määrän kasvu, lisenssitulot, projektien katteiden paraneminen sekä kannattavat muutostilaukset.


TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA


Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli vahva, 124,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 22,3 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta parani katsauskaudella yli 100 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Parannus johtui pääosin hyvästä tuloksesta, käyttöpääoman merkittävästä pienenemisestä sekä hyvän kassatilanteen tuottamista korkotuloista. Emoyhtiö jakoi osinkoja 39,9 miljoonaa euroa huhtikuussa 2008 (Q2/2007: 14,7 milj. euroa).


Outotecin käyttöpääoma 30.6.2008 oli -240,3 miljoonaa euroa (30.6.2007: -105,5 milj. euroa). Käyttöpääoman paraneminen johtui saaduista ennakoista ja vaihto-omaisuuden alhaisesta tasosta.


Tase säilyi vahvana. Korolliset nettovelat 30.6.2008 olivat -358,5 miljoonaa euroa (30.6.2007: -176,3 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut olivat katsauskauden lopussa yhteensä 298,1 miljoonaa euroa (30.6.2007: 189,3 milj. euroa) ja kasvoivat näin ollen yli 57 % vertailukaudesta. Outotecin nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli
-180,4 % (30.6.2007: -110,3 %) ja omavaraisuusaste 40,0 % (30.6.2007: 39,8 %).


Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 6,3 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 7,0 milj. euroa), ja ne koostuivat lähinnä investoinneista informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin sekä Outotecin Turulan koneisiin ja laitteisiin. Vuonna 2007 käyttöomaisuusinvestoinnit sisälsivät kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät entisestä emoyhtiöstä irtautumiseen.


Annettujen takauksien ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkotakaukset, oli 415,6 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa kasvaen edellisvuodesta suhteellisesti liiketoiminnan kasvun myötä (30.6.2007: 273,7 milj. euroa).


Outotec on sopinut ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut 250 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana.


TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS


Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat katsauskaudella yhteensä 9,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 10,3 milj. euroa) eli 2,0 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2007: 2,3 %). Outotec jätti 20 uutta patenttihakemusta (Q1-Q2/2007: 16) ja sille myönnettiin 119 uutta kansallista patenttia (Q1-Q2/2007: 121) katsauskauden aikana.


Huhtikuussa 2008 Outotec sopi Zangezur Copper-Molybdenum Combine CJSC:n kanssa jatkuvatoimisista testiajoista, jotka tehdään Zangezurin rikasteella Outotecin Porin HydroCopper®-demonstraatiolaitoksessa. Outotec on suorittanut onnistuneita eräkohtaisia liuotustestejä Zangezurin kuparirikasteella. Yhtiöt ovat myös solmineet aiesopimuksen HydroCopper®-laitoksen perussuunnittelusta ja toimittamisesta Armeniaan.


Huhtikuussa 2008 Outotec liittyi Teknillisen korkeakoulun energiatutkimusohjelmaan. Yksi tutkimuksen aiheista on energiahäviöiden minimoiminen polttoprosesseissa.


Kesäkuussa 2008 Outotec jakoi 22 työntekijälle teknologiapalkinnon heidän innovatiivisesta työstään kehittää olemassa olevaa ja uutta teknologiaa. Palkintojen yhteisarvo oli 96 000 euroa.


Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Outotec ja Geologian tutkimuskeskus solmivat kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on edistää mineraaliteknologian tutkimus- ja kehitysyhteistyötä.


HENKILÖSTÖ


Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 667 työntekijää (30.6.2007: 2 042). Työntekijöitä oli kaudella keskimäärin 2 365 (Q1-Q2/2007: 1 925). Keskimääräinen henkilöstö kasvoi edellisvuodesta 440 henkilöllä liiketoiminnan kasvua seuranneen aktiivisen rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisten työntekijöiden määrä kausiharjoittelijat mukaan lukien oli noin 25 % henkilöstöstä.


Henkilöstö maittain
Kasvu oli suurin Etelä-Amerikassa, missä suuret projektit ovat käynnistysvaiheessa. Outotecillä oli kesäkuun lopussa oman henkilöstön lisäksi yli 600 projekteissa työskentelevää täysipäiväistä sopimustyöntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihteluiden mukaan.

Katsauskaudella palkkojen ja muiden työsuhde-etuuksien määrä oli 76,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 62,3 milj. euroa).


OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT


Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista kannustinohjelmaa: Osakepohjainen kannustinohjelma 2007-2008 ja Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010.


Osakepohjainen kannustinohjelma 2007-2008


Kaksivuotiseen kannustinohjelmaan osallistuu noin 20 avainhenkilöä. Ohjelman ansaintakausi alkoi 1.1.2007 ja se päättyy 31.12.2008. Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyy yhtiön nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna. Osakkeet jaetaan avainhenkilöille keväällä 2009. Kannustinohjelman enimmäispalkkio on yhteensä 6,7 miljoona euroa.


Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010


Kannustinohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta: kalenterivuosista 2008, 2009 ja 2010. Ansaintakauden 2009 ja 2010 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 avainhenkilöä. Kannustimena myönnettävien osakkeiden määrä riippuu hallituksen määrittämistä ja asettamista vuosittaisista yhtiön kasvutavoitteista liittyen osakekohtaiseen tulokseen, tilauskantaan sekä palveluliiketoimintaan. Ansaintakauden 2008 mahdolliset kannustimet maksetaan vuonna 2009. Palkkiosta noin puolet maksetaan Outotecin osakkeina ja puolet käteisenä.


Ansaintakauden 2008 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 30 henkilöä. Noin 20 avainhenkilöä, jotka kuuluvat Osakepohjainen kannustinohjelma  2007-2008 piiriin, eivät osallistu 2008-2010 ohjelmaan ansaintakaudella 2008.


Vuosien 2008-2010 kannustinohjelman enimmäisarvo vastaa noin 500 000:ta Outotecin osaketta (sisältäen käteisosuuden). Ansaintakauden 2008 maksimiosuus vastaa 80 000:ta osaketta. Kun otetaan huomioon noteeraus yrityksen osakkeesta 29.2.2008 (36,83 euroa), ansaintakauden 2008 palkkiot vastaisivat noin 3 miljoonaa euroa, mutta ansaintakauden 2008 palkkioiden kokonaisarvo voi kuitenkin enintään kaksinkertaistua.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 PÄÄTÖKSET


Outotec Oyj:n vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2008 Espoossa.


Osinko


Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,95 euroa osaketta kohden. Osingot, yhteensä 39,9 miljoonaa euroa, maksettiin 1.4.2008.


Hallitus


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, viisi (5). Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: Puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.


Tilintarkastajat


Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.


Hallituksen valtuutukset


Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti:


- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4 200 000 kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:


- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4 200 000 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismaisen Pörssin Helsingissä järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.


Yllä mainitut valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksia ei ole käytetty 23.7.2008 mennessä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


Outotecin osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä (OTE1V). Outotecin osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 42,0 miljoonaan osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


KAUPANKÄYNTI JA PÖRSSIARVO


Katsauskaudella yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli 36,21 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 45,76 euroa ja pienin noteeraus oli 27,06 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskaudella kauppaa yli 61,8 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 2 239:ää miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 30.6.2008 oli 1 700 miljoonaa euroa, ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 40,48 euroa.


Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita 30.6.2008. Outotec sopi vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut 250 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana.


30.6.2008 kaikkiaan 13 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli noin 82 % kaikista Outotecin osakkeista. 25.4.2008 Morgan Stanleyn yhteisomistus Outotec Oyj:n osakkeista alitti 5 %, ja vastasi 2 062 917:ää osaketta, joka on 4,91 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. 25.3.2008 Morgan Stanleyn yhteisomistus Outotec Oyj:n osakkeista ylitti 5 %, mikä vastaa 3 517 978:aa osaketta. Tämä on 8,37 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


Outotec ja Boliden solmivat viisivuotisen sopimuksen konsultointi-, suunnittelu- ja projektipalveluiden toimittamisesta Bolidenin kaivoksille ja sulatoille Ruotsiin sekä  Tara-kaivokselle Irlantiin.


Outotec sai merkittävän tilauksen (75 milj. euroa, mikä sisältyy toisen neljänneksen tilauskantaan) jauhinteknologian toimittamisesta suurelle kansainväliselle kaivosyhtiölle.


Outotec on sopinut Southern Peru Copper Corporationin (SPCC) kanssa kuparin uutto- ja elektrolyysilaitoksen toimittamisesta SPCC:n Tía María -hankkeeseen Arequipan alueelle Peruun. Tilauksen arvo on 150 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (yli 90 miljoonaa euroa), josta 90 miljoonaa dollaria sisältyy jo Outotecin vuoden 2008 toisen neljänneksen tilauskantaan.


Outotec on myynyt 17,9 % omistusosuutensa RFID-antenneja valmistavasta Intune Circuits Oy:stä Savcor Group Ltd:lle.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Kansainvälisen talouden kehitys sekä taloudellisten markkinoiden epävarmuus voivat lyhyellä aikavälillä vaikuttaa Outotecin näkymiin, mutta nämä epävarmuustekijät eivät ole keskeyttäneet Outotecin ja sen asiakkaiden välisiä neuvotteluja. Markkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa etenkin suurimpien asiakasprojektien ajoitukseen ja toteutukseen sekä raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen ja hintakehitykseen.


Vuoden toisen neljänneksen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat projektit ja takuuajan piirissä olevat toimitetut projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Myös lähes sataprosenttisesti valmiit projektit arvioitiin ja suorituskyky- ja takuuvaraukset sekä mahdolliset projektitappioihin liittyvät varaukset päivitettiin. Kokonaisprojektiriskivarauksiin ei tehty oleellisia lisäyksiä.


Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina, Etelä-Afrikan randeina ja Yhdysvaltain dollareina. Uusissa projekteissa yhden valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Suojauslaskennan kustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.


Ammattitaitoisen henkilöstön puute tietyillä alueilla voi johtaa palkkainflaatioon sekä rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia. Siksi yhtiö kehittää jatkuvasti kansainvälistä aliurakoitsijaverkostoaan. Kasvavat kustannukset, tiettyjen komponenttien ja laitteiden laatu ja puute sekä ammattitaitoisten henkilöiden rekrytoinnin ja sopivien aliurakoitsijoiden löytämisen kansainväliset haasteet voivat vaikuttaa liikevaihdon kasvuun, toimitusaikoihin, projektien valmistumisen ajoittamiseen ja tuloutuksiin.


Outotec on osallisena eräissä tuomioistuin- ja välimiesoikeudenkäynneissä. Johto uskoo, että näillä ei ole oleellista vaikutusta Outotecin taloudelliseen tulokseen.


VUODEN 2008 NÄKYMÄT


Outotecin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän hyvinä vuonna 2008. Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat edelleen hyvinä, ja metallien tarjonnan niukkuus kannustaa Outotecin asiakasteollisuutta investoimaan laajasti uusiin tuotantolaitoksiin, modernisointiprojekteihin ja laajennuksiin. Suotuisan markkinatilanteen myötä Outotecin prosessiteknologioiden ja palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan vuonna 2008 vahvana.


Outotec toistaa koko vuotta koskevat näkymät liikevaihdon, liikevoiton ja vuoden 2008 lopun tilauskannan osalta. Vahvan tilauskannan, ennakoitujen uusien tilausten sekä toiseen vuosipuoliskoon painottuvan liikevaihdon ja liikevoiton muodostumisen perusteella johto arvioi, että vuonna 2008:
- liikevaihto tulee kasvamaan yli 25 %:lla vuodesta 2007,
- liikevoitto tulee paranemaan vuodesta 2007 ja liikevoittomarginaali tulee olemaan jonkin verran vuoden 2007 tasoa parempi, mihin vaikuttavat uusien tilausten tyyppi ja projektien valmistumisajat, ja että
- tilauskanta vuoden 2008 lopussa tulee olemaan suurempi kuin edellisen vuoden lopussa.


Espoossa 23.7.2008


Outotec Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat:


Outotec Oyj


Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211


Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074


Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198


Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141


sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.
*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 16,7 miljoonaa euroa 30.6.2008 (30.6.2007: 51,2 milj. euroa, 31.12.2007: 34,8 milj. euroa).
**) Joista bruttomääräiset saadut ennakot olivat 907,8 miljoonaa euroa 30.6.2008 (30.6.2007: 613,2 milj. euroa, 31.12.2007: 589,7 milj. euroa). Nettomääräiset saadut ennakot valmistusasteen mukaisen osatuloutuksen jälkeen olivat 298,1 miljoonaa euroa 30.6.2008 (30.6.2007: 189,3 milj. euroa, 31.12.2007: 190,1 milj. euroa).
*) Outotec on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan kassavirran suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut 250 000 Outotecin osaketta, jotka on käsitelty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.


Laskelma oman pääoman muutoksista


A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Kumulatiiviset muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Vähemmistöosuus
I = Oma pääoma yhteensä


*) Outotec on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan kassavirran suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut 250 000 Outotecin osaketta, jotka on käsitelty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.
TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Outotec on soveltanut maaliskuusta 2008 alkaen IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardia avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään, jonka ansaintajakso on vuosina 2008-2010.


Arvioiden käyttö


IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.


Uusien IFRS-tulkintojen soveltaminen


IASB:n julkaisemilla uusilla tulkinnoilla, jotka ovat voimassa 1.1.2008 jälkeen alkavilla tilikausilla, ei ole vaikutusta konsernin vuoden 2008 osavuosikatsauksiin tai vuoden 2008 tilinpäätökseen.
*) Outotecin omistamien Pacific Ore Ltd (UK) -osakkeiden tasearvo oli 0,8 miljoonaa euroa 31.12.2006. Vuonna 2007 osakkeet vaihdettiin Trajan Mineral Limitedin osakkeisiin. Trajan Mineral Limited listautui Australian pörssiin (ASX) 30.11.2007. Kyseinen listautuminen tuotti Outotecille 1,9 miljoonan euron voiton. Yhtiön listautumishetken ja 30.6.2008 välinen osakkeiden käyvän arvon muutos -2,2 miljoonaa euroa (31.12.2007: -0,3 milj. euroa) on kirjattu myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostustilille Outotecin omaan pääomaan.
**) Saamisten ja investoinnin arvonalennuskirjaus Intune Circuits Oy:ssä. Vuoden 2008 alusta lähtien, Intune Circuits Oy ei ole enää Outotecin konsernin osakkuusyhtiö. Omistusosuus yhtiössä laski 17,9 prosenttiin vuoden 2007 viimeisen kvartaalin ja vuoden 2008 ensimmäisen kvartaalin aikana järjestetyn suunnatun osakeannin myötä. Jäljellä oleva omistus yhtiössä sisältyy konsernitilinpäätöksessä myytävissä olevien rahoitusvarojen ryhmään.
Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamia ennakonmaksutakauksia. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 4,3 miljoonaa euroa 30.6.2008 (30.6.2007: 5,5 milj. euroa, 31.12.2007: 2,8 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 415,6 miljoonaa euroa 30.6.2008 (30.6.2007: 273,7 milj. euroa, 31.12.2007: 391,9 milj. euroa).


*) joista 13,6 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia
**) joista 11,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia


Vuoden 2007 viimeisen kvartaalin ja vuoden 2008 ensimmäisen kvartaalin aikana Intune Circuits Oy:ssä järjestetyn suunnatun osakeannin seurauksena Outotec konsernin omistusosuus yhtiössä laski 17,9 prosenttiin. Tämän omistusosuuden muutoksen johdosta yhtiötä ei enää yhdistellä Outotec konserniin osakkuusyhtiönä vuoden 2008 alusta lähtien. Jäljellä oleva omistus yhtiössä sisältyy konsernitilinpäätöksessä myytävissä olevien rahoitusvarojen ryhmään.


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.
TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE


Tiedotustilaisuus, jossa toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät osavuosikatsauksen, pidetään Helsingissä. Tilaisuus on englanninkielinen.


TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: keskiviikko, 23.7.2008
Aika: 15.00-16.00
Paikka: Hotel Kämp, kokoushuone Akseli Gallen-Kallela, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki


OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Rekisteröidy sivuille noin 5-10 minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan myös nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.


OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa 26.7.2008 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 801909.


VUODEN 2008 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI


Outotec julkistaa vuoden 2008 aikana seuraavat taloudelliset tiedotteet:


Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 torstaina 23.10.2008


JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com
Esitteet
Nimi
Outotec - osavuosikatsaus Q1-Q2 2008 Lataa