Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2010 Heinä-syyskuun 2010 osavuosikatsaus
lokakuuta 22, 2010

Heinä-syyskuun 2010 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 9.00

Heinä-syyskuun 2010 osavuosikatsaus

Kannattavuus parani onnistuneiden projektitoimitusten ja palveluliiketoiminnan
kasvun ansiosta

Tammi-syyskuu 2010 lyhyesti (Q1-Q3/2009):

 * Tilauskertymä: 1 038,2 miljoonaa euroa (446,6 milj. euroa)

 * Liikevaihto: 639,4 miljoonaa euroa (657,9 milj. euroa), palveluliiketoiminta
  182,0 miljoonaa euroa (103,3 milj. euroa)

 *       Liikevoitto ennen kertaeriä (22,3 milj. euroa), hankintamenon
  allokointiin liittyviä poistoja (7,6 milj. euroa) ja Ausmeltin nettoerää
  (2,2 milj. euroa): 41,2 miljoonaa euroa

 * Liikevoitto: 13,5 miljoonaa euroa (45,3 milj. euroa)

 * Liiketoiminnan nettorahavirta: 92,3 miljoonaa euroa (15,2 milj. euroa)
Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti (Q3/2009):

 *       Tilauskertymä: 269,1 miljoonaa euroa (201,5 milj. euroa)

 *       Liikevaihto: 228,5 miljoonaa euroa (188,7 milj. euroa)

 *       Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja: 26,4 miljoonaa euroa

 *       Liikevoitto: 18,1 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa),

 *       Liiketoiminnan nettorahavirta: 50,3 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa)
Uusien segmenttien mukainen raportointi aloitettiin 1.4.2010.

Tulosohjeistus vuodelle 2010 säilyy ennallaan:
Tilaushankinta paranee merkittävästi vuodesta 2009, liikevaihto tulee kasvamaan
noin 1 miljardiin euroon sisältäen yritysostot, ja liikevoitto, joka sisältää
hankintamenojen allokointiin liittyvät 10 miljoonan euron poistot, tulee
pysymään samalla tasolla kuin vuonna 2009, poislukien kertaerät.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:
"Kaivos- ja metalliteollisuus jatkoi elpymistään kehittyvien maiden metallien
kysynnän myönteisten pitkän aikavälin näkymien ansiosta. Optimismi näkyi
lisääntyneinä asiakasneuvotteluina sekä uusina tilauksina. Palveluliiketoiminnan
kasvun tukemana tilauskertymämme pysyi korkealla tasolla. Liikevaihdon kasvu oli
ennakoitua hitaampaa, mikä johtui tiettyjen suurten projektien viivästymisistä
meistä riippumattomista syistä. Tästä huolimatta pysymme koko vuodelle
asettamassamme liikevaihtotavoitteessa. Onnistuneiden projektitoimitusten,
vahvan palveluliiketoiminnan sekä kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta
kannattavuutemme parani edelleen. Kolmannen neljänneksen bruttokate oli korkea
tiettyjen suurten onnistuneiden projektitoimitusten ansiosta. Olemme edistyneet
hyvin uuden toimintamallin käyttöönotossa. Hankittujen liiketoimintojen
integrointi ja synergioiden saavuttaminen etenee suunnitellusti. Jatkoimme
rakenteellisia säästötoimenpiteitä saavuttaaksemme vuositasolla tavoittelemamme
25 miljoonan euron säästöt kiinteissä kuluissa vuoden 2010 loppuun mennessä."

+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Tiivistelmä konsernin      |   Q3|  Q3| Q1-Q3| Q1-Q3| Viim.| Q1-Q4|
|tunnusluvuista          |    |   |    |   |    |   |
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|                 |  2010| 2009|  2010| 2009|  12kk| 2009|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Liikevaihto, milj. EUR      | 228,5| 188,7| 639,4| 657,9| 859,1| 877,7|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Bruttokate, %          |  27,3| 24,6|  25,8| 20,8|  25,4| 21,7|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Liikevoitto ennen kertaeriä ja  |    |   |    |   |    |   |
|PPA-poistoja, milj. EUR     |  26,4| 15,1|  41,2| 45,3|  54,5| 58,6|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Liikevoitto ennen kertaeriä ja  |    |   |    |   |    |   |
|PPA-poistoja, %         |  11,5|  8,0|  6,4|  6,9|  6,3|  6,7|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Liikevoitto, milj. EUR      |  18,1| 15,1|  13,5| 45,3|  26,8| 58,6|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Liikevoitto, %          |  7,9|  8,0|  2,1|  6,9|  3,1|  6,7|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Voitto ennen veroja, milj. EUR  |  16,7| 16,0|  12,1| 47,6|  25,3| 60,9|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Liiketoiminnan nettorahavirta,  |    |   |    |   |    |   |
|milj. EUR            |  50,3|  2,5|  92,3| 15,2|  48,3| -28,8|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Korollinen nettovelka kauden   |    |   |    |   |    |   |
|lopussa, milj. EUR        | -206,0|-279,3| -206,0|-279,3| -206,0|-191,0|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Nettovelkaantumisaste kauden   |    |   |    |   |    |   |
|lopussa, %            | -62,8|-119,1| -62,8|-119,1| -62,8| -55,8|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Käyttöpääoma kauden lopussa,   |    |   |    |   |    |   |
|milj. EUR            | -141,3|-147,3| -141,3|-147,3| -141,3| -62,8|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Sijoitetun pääoman tuotto, %   |  18,5| 31,0|  3,9| 30,2|  8,5| 20,9|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Oman pääoman tuotto, %      |  14,2| 20,3|  3,3| 19,3|  6,2| 14,9|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Tilauskanta kauden lopussa, milj.|    |   |    |   |    |   |
|EUR               |1 332,2| 980,0|1 332,2| 980,0|1 332,2| 867,4|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Tilauskertymä, milj. EUR     | 269,1| 201,5|1 038,2| 446,6|1 148,7| 557,1|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Henkilöstö keskimäärin kauden  |    |   |    |   |    |   |
|aikana              | 3 143| 2 566| 3 160| 2 568| 3 056| 2 612|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Osakekohtainen tulos, EUR    |  0,25| 0,28|  0,18| 0,80|  0,39| 1,01|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2010

UUSI LIIKETOIMINTAMALLI JA RAPORTOINTISEGMENTIT

Outotecin liiketoiminnot on organisoitu 1.4.2010 alkaen neljään liiketoiminta-
alueeseen, joista kolme on raportoivia segmenttejä. Uudet raportointisegmentit
ovat:

- Non-ferrous Solutions, sisältää kuparin, nikkelin, sinkin, lyijyn, kullan,
hopean ja platinametallien jalostamiseen koko arvoketjussa malmista metalliksi
liittyvät liiketoiminnat. Yritysostoilla hankitut Laroxin, Ausmeltin ja
Millteamin liiketoiminnat kuuluvat liiketoiminta-alueeseen.

- Ferrous Solutions, sisältää raudan ja rautapitoisten aineiden jalostamiseen
rikasteiksi, pelleteiksi, sintteriksi, suorapelkistetyksi ja kuumabriketöidyksi
raudaksi, ferroseoksiksi ja titaanin raaka-aineiksi liittyvät liiketoiminnat.

- Energy, Light Metals and Environmental Solutions, käsittää energian (kuten
öljyliuske, öljyhiekka ja biomassa), alumiinioksidin, alumiinin ja
kevytmetallien prosessointiin liittyvät liiketoiminnat. Ympäristöratkaisut
käsittävät rikkihappotehtaat, sovellukset kaasujen puhdistukseen ja lämmön
talteenottoon sekä teollisuusvesien käsittelyn. Ostettu Edmeston sisältyy
liiketoiminta-alueeseen.

Palveluliiketoiminta

Palveluliiketoiminta sisältyy kolmen raportointisegmentin lukuihin, mutta sen
liikevaihto raportoidaan lisäksi erikseen. Services-liiketoiminta-alue keskittyy
palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen maailmanlaajuisesti ja
toimittamaan asiakkaille elinkaaripalveluja.

Matriisissa toimivat alueelliset myyntiin ja paikalliseen projektien
toteutukseen keskittyvät yksiköt sekä maailmanlaajuiset tukitoiminnot
varmistavat tehokkaan tuen Outotecin liiketoiminnoille ja mahdollistavat
Outotecin teknologioiden ja resurssien joustavan hyödyntämisen.

Outotec julkaisi 30.6.2010 uuden toimintamallin mukaiset tiedot sisältäen
kertaerien kohdentamisen liiketoiminnoille raportointikausilta tammi-joulukuu
2009 ja tammi-maaliskuu 2010.

Konsernin kustannusten kohdentamisperiaatteet eivät ole muuttuneet uudessa
toimintasegmenttirakenteessa ja laskentaperiaatteet jatkuvat ennallaan.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen markkinatilanne parani edelleen katsauskauden ja kolmannen
vuosineljänneksen aikana. Kaivos- ja metalliteollisuus jatkoi elpymistään
kehittyvien maiden metallien kysynnän myönteisten pitkän aikavälin näkymien
ansiosta. Metallien kysyntä kasvoi edelleen ja varastotasot laskivat.
Laskusuhdanteen jälkeen asiakkaille oli kertynyt tarpeita investoida nykyisiin
tuotantolaitoksiinsa ja yhtiöt käynnistivät myös uudelleen
investointisuunnitelmiaan. Tuotantokapasiteetin käyttöasteen kasvaessa
erilaisten laite-, laitos- ja kunnossapitopalveluiden tarve kasvaa.

Asiakasneuvotteluja on käyty erityisesti kupari-, kulta- ja rautaprojekteista,
mutta aktiviteetti on lisääntymässä myös muiden metallien osalta. Metalli- ja
kaivosteollisuus hyötyy metallien korkeasta hintatasosta. Toisaalta edelleen
haasteellinen rahoitustilanne voi vaikeuttaa erityisesti pienimpien yritysten
investointimahdollisuuksia.

Outotec tarjoaa edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja, jotka minimoivat
asiakkaiden tuotantoprosessien elinkaarikustannukset, mikä on edesauttanut
uusien tilauksen saamista tavanomaisin bruttokattein ja maksuehdoin haastavasta
kilpailutilanteesta huolimatta.

TILAUSKERTYMÄ

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 1 038,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009:
446,6 milj. euroa) sisältäen suuria laitostoimituksia, teknologiatoimituksia
sekä laitetoimituksia ja palveluja. Etelä-Amerikasta ja eteläisestä Afrikasta
saadut tilaukset edustivat kumpikin noin neljännestä katsauskauden tilauksista.
Toinen puoli koostui tilauksista useilta markkina-alueilta Aasiasta, Euroopasta,
Australiasta ja Pohjois-Amerikasta. Heinä-syyskuussa 2010 saatujen tilausten
arvo oli 269,1 miljoonaa euroa (Q3/2009: 201,5 milj. euroa).

Suurimmat kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 *       teknologiaa kuparirikastamon laajennukseen Iraniin IRASCO-yhtiölle,
  Italia (40 milj. euroa),

 *       rautarikastamon vaahdottamo sekä suodatusjärjestelmät Karara Iron Ore
  Projectille Australiaan (28 milj. euroa),

 *       rautamalmin sintrauslaitos Steel Authority of India Ltd:lle Intiaan
  (kauppahintaa ei julkistettu mutta tyypillisesti vastaavanlaajuiset
  teknologiatoimitukset ovat arvoltaan 20-25 miljoonaa euroa) ja

 *       sähköuuni siihen liittyvine palveluineen Konkola Copper Minesille
  Sambiaan (13 milj. euroa).
Suurimmat toisella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 *       kuparin uutto- ja elektrolyysilaitos Minera Lumina Copperille Chileen
  (65 milj. euroa),

 *       vaahdotusteknologiaa First Quantum Mineralille Suomeen ja Sambiaan (20
  milj. euroa),

 *       kromiittimalmin sintrausteknologiaa Xstrata Merafelle Etelä-Afrikkaan
  (17 milj. euroa) ja

 *       Kaldo-uuniteknologiaa Bolidenin Rönnskärin kuparisulatolle Ruotsiin
  (kauppahintaa ei julkistettu).
Suurimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 *       sintrauslaitos Kalagadi Manganeselle Etelä-Afrikkaan (119 milj.
  euroa),

 *       kuparirikasteen pasutuslaitos ja rikkihappotehdas Codelcolle Chileen
  (116 milj. euroa),

 *       kuparisulattoteknologiaa Tongling Non-Ferrous Metals Groupille Kiinaan
  (15 milj. euroa),

 *       jalometallilaitos Baiyin Non Ferrous Groupille Kiinaan (6 milj.
  euroa),

 *       pelletointiteknologiaa Bhushan Power & Steel Plantille Intiaan
  (kauppahintaa ei julkistettu) ja

 *       sintrausteknologiaa JSW Steel Limited:lle Intiaan (kauppahintaa ei
  julkistettu).
TILAUSKANTA

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 1 332,2 miljoonaa euroa (30.9.2009: 980,0
milj. euroa) vastaten 36 % kasvua vertailukaudesta ja 54 % kasvua vuoden 2009
lopusta (31.12.2009: 867,4 milj. euroa).

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 25 projektia, joista kunkin
arvo ylitti 10 miljoonaa euroa muodostaen yhteensä 65 % tilauskannasta. Johto
arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 26 % (noin 350 milj. euroa)
toimitetaan vuonna 2010 ja loput vuonna 2011 ja sen jälkeen. Katsauskauden
lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi noin 60 miljoonan euron arvosta
keskeytettyjä projekteja (30.6.2010: 60 milj. euroa).

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella 639,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009:
657,9 milj. euroa) eli 3 % alhaisempi kuin vertailukaudella johtuen vuoden alun
pienemmästä tilauskannasta. Lisäksi tietyt isot projektit eivät edistyneet
suunnitellussa aikataulussa Outotecistä riippumattomista syistä. Heinä-syyskuun
2010 liikevaihto oli 228,5 miljoonaa euroa, joka on korkeampi kuin
vertailukaudella (Q3/2009: 188,7 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui
korkeammasta tilauskannasta ja muutaman ison projektin päättymisen
ajoittumisesta kolmannelle vuosineljännekselle.

Palveluliiketoiminta, joka sisältyy kolmen liiketoiminta-alueen
liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 182,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009:
103,3 milj. euroa) kasvaen 76 % vertailukaudesta ja vastaten 28 %
liikevaihdosta. Heinä-syyskuun palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 69,5
miljoonaa euroa (Q3/2009: 29,9 milj. euroa). Palveluliiketoiminnan liikevaihdon
kasvu tuli pääosin hankituista liiketoiminnoista. Laroxin ja Millteamin
liiketoimintojen ostojen tukemana Outotec pysyy tavoitteessaan saavuttaa
250-300 miljoonan euron myynti palveluliiketoiminnasta vuoden 2010 loppuun
mennessä.

Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli katsauskaudella 41,2 miljoonaa
euroa vastaten 6,4 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2009: 6,9 %). Kauden liikevoitto
ennen kertaeriä ja PPA-poistoja heikkeni, koska liikevaihto oli pienempi ja
kiinteät kulut yritysostojen vuoksi vertailukautta korkeammat. Katsauskauden
kertaluonteiset uudelleenorganisointiin liittyvät kulut olivat 22,3 miljoonaa
euroa, joista yli puolet tuli omaisuuden alaskirjauksista ja loput
henkilöstövähennysten kuluista ja kuluvarauksista sekä hankittujen
liiketoimintojen integrointiin liittyvistä kertaeristä. Hankintamenojen
allokointiin liittyvät poistot (PPA-poistot) olivat katsauskaudella 7,6
miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 13,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 45,3 milj. euroa).
Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät
kurssivoitot paransivat kannattavuutta 3,3 miljoonalla eurolla (Q1-Q3/2009:
realisoitunut ja realisoitumaton voitto 1,6 miljoonaa euroa). Tulos sisälsi myös
Ausmeltin yrityskauppaan liittyvän 2,2 miljoonan euron positiivisen nettoerän,
joka sisältää 3,3 miljoonan euron osakkeiden uudelleenarvostukseen liittyvän
tuoton ja 1,1 miljoonan euron hankintamenokulun.

Kannattavuus parani entisestään vuoden kolmannella neljänneksellä. Heinä-
syyskuun liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 26,4 miljoonaa euroa
vastaten 11,5 % (Q3/2009: 8,0 %) liikevaihdosta. Heinä-syyskuun liikevoitto oli
18,1 miljoonaa euroa (Q3/2009: 15,1 milj. euroa). Heinä-syyskuun korkea
bruttokateprosentti 27,3 % (Q3/2009: 24,6 %) oli pääasiassa onnistuneiden
projektitoimitusten ja palveluliiketoiminnan liikevaihdon suuren osuuden
ansiota. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin
liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 4,7 miljoonalla eurolla
(Q3/2009: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 0,6 miljoonaa euroa).

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 134,0 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/2009: 95,9 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti hankittujen
yritysten kiinteistä kustannuksista. Katsauskauden kiinteät kustannukset
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ilman yritysostoja olivat noin 3
miljoonaa euroa korkeammat kuin vertailukaudella. Kiinteiden kulujen kasvu
johtui lisääntyneiden tarjouspyyntöjen ja tarjousten vaatimasta myynti- ja
markkinointityöstä.

Katsauskauden voitto ennen veroja oli 12,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 47,6
milj. euroa). Se sisälsi -1,4 miljoonaa euroa nettorahoitustuottoa (Q1-Q3/2009:
2,3 milj. euroa). Rahoitustuottojen väheneminen johtui pääasiassa alhaisemmista
koroista ja pienentyneestä nettokassasta. Katsauskauden voitto oli 8,3 miljoonaa
euroa (Q1-Q3/2009: 33,3 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 3,7 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/2009: 14,3 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (Q1-Q3/2009:
0,80 euroa).

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 3,3 % (Q1-Q3/2009: 19,3 %) ja
sijoitetun pääoman tuotto oli 3,9 % (Q1-Q3/2009: 30,2 %).

+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto     |  Q3|  Q3|Q1-Q3|Q1-Q3|Q1-Q4|
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|milj. EUR                    | 2010| 2009| 2010| 2009| 2009|
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Liikevaihto                   |   |   |   |   |   |
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Non-ferrous Solutions              |144,6|104,6|399,4|366,7|482,6|
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ferrous Solutions                | 35,5| 34,9| 88,4| 96,8|146,7|
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Energy, Light Metals and Environmental Solutions| 50,3| 51,3|157,5|202,4|258,7|
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti   | -1,8| -2,2| -5,9| -8,0|-10,3|
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Yhteensä                    |228,5|188,7|639,4|657,9|877,7|
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|                         |   |   |   |   |   |
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Liikevoitto                   |   |   |   |   |   |
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Non-ferrous Solutions              | 13,5| 9,4| 2,9| 27,1| 35,1|
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ferrous Solutions                | 4,2| 2,6| 3,1| 4,4| 9,5|
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Energy, Light Metals and Environmental Solutions| 3,5| 4,6| 15,3| 20,8| 27,6|
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät      | -3,1| -1,5| -7,9| -7,0|-13,5|
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Yhteensä                    | 18,1| 15,1| 13,5| 45,3| 58,6|
+------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelut.

+------------------------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
|Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat      |  Q3| Q3|Q1-Q3|Q1-Q3|Q1-Q4|
|kertaluonteiset erät              |   |  |   |   |   |
+------------------------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
|milj. EUR                    | 2010|2009| 2010| 2009| 2009|
+------------------------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
|Kertaluonteiset kulut liittyen liiketoiminnan     |  |   |   |   |
|                            |   |   |   |   |
|uudelleenjärjestelyihin                |  |   |   |   |
+------------------------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
|Non-ferrous Solutions              | -5,4|  -|-18,6|  -|  -|
+------------------------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
|Ferrous Solutions                | -0,0|  -| -1,2|  -|  -|
+------------------------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
|Energy, Light Metals and Environmental Solutions| -0,8|  -| -1,8|  -|  -|
+------------------------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
|Kohdistamattomat erät              | -0,1|  -| -0,7|  -|  -|
+------------------------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
|Ausmelt Ltd.:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen             |
|ja hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus                |
+------------------------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
|Non-ferrous Solutions              |   -|  -| 2,2|  -|  -|
+------------------------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
|Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus    |    |   |   |   |   |
+------------------------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
|Kohdistamattomat erät              |   -|  -|  -|  -| -2,5|
+------------------------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
|Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat kertaluonteiset |   |   |   |   |
|erät                          |  |   |   |   |
+------------------------------------------------+------+----+-----+-----+-----+
|Non-ferrous Solutions              |   -|-0,1|  -| 2,4| 2,4|
+------------------------------------------------+------+----+-----+-----+-----+


Yritysostoihin liittyvät PPA poistot olivat katsauskaudella 7,6 miljoonaa euroa
ja 2,0 miljoonaa euroa heinä-syyskuussa 2010. Nämä PPA poistot vaikuttivat
lähinnä Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevoittoon.

Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi katsauskaudella
9 % vertailukaudesta ja oli 399,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 366,7 milj.
euroa). Liikevaihdon kasvu johtui hankituista liiketoiminnoista. Liikevoitto
ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 26,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,9
miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 27,1 milj. euroa). Hankituista liiketoiminnoista
johtuvat kiinteät kulut vaikuttivat liiketoiminta-alueen liikevoittoon ennen
kertaeriä ja PPA-poistoja. Realisoituneet ja realisoitumattomat
valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta
0,6 miljoonalla eurolla (Q1-Q3/2009: realisoitunut ja realisoitumaton voitto
0,4 miljoonaa euroa). Yritysostojen ja hyvän tilaushankinnan ansiosta heinä-
syyskuun liikevaihto 144,6 miljoonaa euroa oli merkittävästi korkeampi kuin
vertailukaudella (Q3/2009: 104,6 milj. euroa). Heinä-syyskuun liikevoitto ennen
kertaeriä ja PPA-poistoja oli 20,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 13,5
miljoonaa euroa (Q3/2009: 9,4 miljoonaa euroa). Realisoituneet ja
realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat
kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoa 4,0 miljoonalla eurolla (Q1-Q3/2009:
realisoitunut ja realisoitumaton voitto 1,3 miljoonaa euroa).

Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 88,4 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/2009: 96,8 milj. euroa). 9 % supistuminen johtui siitä, että aktiivisessa
toimitusvaiheessa olevia projekteja oli vähemmän. Liikevoitto ennen kertaeriä
oli 4,4 milj. euroa ja liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 4.4
milj. euroa). Liikevoittoon vaikuttivat lisääntyneet myynti- ja
markkinointikulut sekä säästöohjelman kertaerät. Päättyneet projektit paransivat
liiketoiminta-alueen kannattavuutta heinä-syyskuussa.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen
liikevaihto oli 157,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 202,4 milj. euroa). 22 %
supistuminen johtui pääasiassa vuoden 2009 alhaisesta tilauskertymästä. Vähemmän
projekteja oli sellaisessa vaiheessa, jolloin niissä tehdään suurimmat
toimitukset, joten liikevaihtoa tuloutui vähemmän. Lisäksi tietyt isot projektit
eivät edistyneet suunnitellussa aikataulussa Outotecistä riippumattomista
syistä. Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 17,4 miljoonaa euroa ja
liikevoitto 15,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 20,8 milj. euroa). Liikevoiton
heikkeneminen johtui pienemmästä liikevaihdosta. Liikevoitto suhteessa
liiketoiminta-alueen liikevaihtoon pysyi kuitenkin korkeana ja oli 10 %, koska
projekteja saatiin onnistuneesti päätökseen. Realisoituneet ja
realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat
kannattavuutta 1,7 miljoonalla eurolla (Q1-Q3/2009: realisoitunut ja
realisoitumaton voitto 2,1 miljoonaa euroa).

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli 92,3 miljoonaa euroa (Q1-
Q3/2009: 15,2 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli positiivinen
saatujen tilausten ennakkomaksujen ansiosta.

Outotecin käyttöpääoma katsauskauden lopussa oli -141,3 miljoonaa euroa
(30.9.2009: -147,3 milj. euroa). Raportointikaudella käyttöpääoma kehittyi
positiivisesti saatujen suurten tilausten ansiosta.

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 264,8 miljoonaa euroa
(30.9.2009: 279,9 milj. euroa). Muutokseen vaikutti osaltaan huhtikuussa 2010
tapahtunut 32,0 miljoonan euron osingon maksu (maaliskuu 2009: 42,0 milj.
euroa). Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin
rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

Outotecin rahoitusrakenne säilyi vahvana. Korolliset nettovelat katsauskauden
lopussa olivat -206,0 miljoonaa euroa (30.9.2009:
-279,3 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut katsauskauden lopussa olivat 189,4
miljoonaa euroa (30.9.2009: 203,0 milj. euroa) laskien 7 % vertailukaudesta.
Outotecin nettovelkaantumisaste oli -62,8 % (30.9.2009: -119,1 %) ja
omavaraisuusaste 41,9 % (30.9.2009: 44,5 %). Muutokset korollisessa nettovelassa
ja nettovelkaantumisasteessa johtuivat osin yritysostojen 39,0 miljoonan euron
nettokassavaikutuksesta ja Laroxin 34,6 miljoonan euron korollisesta velasta
hankintahetkellä vuonna 2009.

Yrityksen investoinnit olivat katsauskaudella 86,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009:
13,3 milj. euroa), joista 74,8 miljoonaa euroa johtui yritysostoista. Muut
investoinnit koostuivat pääasiassa investoinneista informaatioteknologiaan,
laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien
konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset oli katsauskauden lopussa 326,0
miljoonaa euroa (30.9.2009: 352,7 milj. euroa). Panttien ja kiinnitysten
kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 0,8 miljoonaa euroa (30.9.2009: 1,9
milj. euroa). Lasku vuodenvaihteesta (31.12.2009: 33,4 milj. euroa) oli
seurausta siitä, että pääosa Laroxin ulkoisista veloista maksettiin.

Outotec perusti 23.4.2010 jatkuvan kotimaisen yritystodistusohjelman
suuruudeltaan 100 miljoonaa euroa. Katsauskauden loppuun mennessä Outotec oli
laskenut liikkeelle 17,5 miljoonan euron arvosta yritystodistuksia.

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA

Outotecin tavoitteena on saavuttaa 25 miljoonan euron säästöt vuositasolla
liiketoiminnan kiinteissä kuluissa, mukaan lukien myös tuotannon kiinteät kulut,
verrattuna vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen kustannustasoon vuoden 2010
loppuun mennessä ja täysimääräisinä vuonna 2011.

Säästöt saavutetaan uuden toimintamallin käyttöönotolla ja yritysostoista
saatavilla synergiaeduilla. Säästöjen saavuttamiseksi syntyy arviolta noin 25
miljoonan euron kertakulut. Suurin osa ostettujen yritysten sulauttamiseen
liittyvistä kertakuluista kirjattiin vuoden 2010 kolmannelle
vuosineljännekselle. Loput kustannussäästöohjelmaan ja yritysostoihin
liittyvistä kertakulueristä kirjataan neljännelle vuosineljännekselle.

Säästöohjelmaan ja integraatioon liittyvät kertaerät olivat katsauskaudella
22,3 miljoonaa euroa, jotka johtavat vuosittaisiin noin 20 miljoonan euron
pysyviin kustannussäästöihin. Yli puolet näistä kertaeristä syntyi omaisuuden
alaskirjauksista ja loput henkilövähennyksiä varten tehdyistä varauksista.
Outotec julkisti helmikuussa 2010 vähentävänsä 170 henkilöä maailmanlaajuisesti
vuoden 2010 aikana. Outotec sai päätökseen vuoden 2010 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana YT-neuvottelut Suomessa. Neuvottelujen seurauksena 84
henkilöä irtisanottiin huhtikuussa konserninjohdosta, tukitoiminnoista,
tutkimuskeskuksesta ja Suomen liiketoimintayksiköistä.

Katsauskaudella toteutuneet kustannussäästöt toiminnan kiinteistä kuluista ja
kertaeristä olivat 9,8 miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINTAVERKOSTON LAAJENTAMINEN JA YRITYSOSTOT

Laroxin hankinta

Outotec julkisti tammikuussa 2010 julkisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen,
jonka mukaan Outotecin omistusosuus oli 98,5 % Laroxin osakkeista ja 99,7 %
kaikista äänistä. Yritysosto saatiin päätökseen 10.6.2010. Larox kehittää ja
toimittaa teollisuussuodattimia kiintoaineen erottamiseksi nesteestä. Laroxin
suodatinratkaisuja käytetään maailmanlaajuisesti lähinnä kaivos- ja
metallurgisessa teollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Yritysoston johdosta
Outotecin tarjonta kattaa teknologiat ja palvelut koko jalostusketjuun
kaivoksesta metalliksi. Laroxin raportoima liikevaihto vuonna 2009 oli 150
miljoonaa euroa, ja se työllisti noin 550 henkilöä toimien yli 40 maassa.
Laroxin liiketoiminnan sulauttaminen aloitettiin välittömästi kun Laroxin
osakkeet oli poistettu pörssilistalta. Yritysoston hinta oli noin 90 miljoonaa
euroa, joka maksettiin pääosin osakkeina.

Ausmeltin hankinta

Outotec julkisti maaliskuussa 2010 saaneensa onnistuneesti päätökseen
australialaisen pörssiyhtiön Ausmelt Ltd:n hankinnan ja omistavansa 100 %
kaikista Ausmeltin osakkeista ja äänistä. Ausmelt kehittää, suunnittelee ja
toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top Submerged Lance) metallien tuotantoon ja
teollisuusjätteiden käsittelyyn. Ausmeltin TSL-teknologia täydentää Outotecin
sulatusteknologiavalikoimaa. Yritysoston ansiosta Outotecillä on alansa kattavin
sulatusratkaisujen valikoima aina suuren kapasiteetin primäärisulatoista
erilaisten raaka-aineiden kuten raudan, sinkin, lyijyn, tinarikasteiden,
sinkkisakkojen sekä sivutuotteiden sulatukselle pienissä ja keskikokoisissa
laitoksissa. TSL-teknologian avulla on myös mahdollista saada talteen arvokkaat
metallit sivutuotteista. Ausmeltin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 10 miljoonaa
euroa ja yritys työllisti 40 henkilöä Australiassa ja Aasiassa. Yritysoston
hinta oli noin 30 miljoonaa euroa, joka maksettiin käteisenä.

Edmestonin hankinta

Outotec hankki toukokuussa 2010 ruotsalaisen rikkihapon tuotantolaitteistoihin
ja järjestelmiin keskittyvän Edmeston AB:n koko osakekannan. Edmestonilla on
ainutlaatuista osaamista erittäin syövyttäviin olosuhteisiin sopivista
ruostumattoman teräksen erikoislaaduista. Yritysosto vahvistaa edelleen
Outotecin asemaa rikkihappotehtaiden toimittajana. Edmestonin liikevaihto vuonna
2009 oli noin 10 miljoonaa euroa ja se työllisti kymmenen henkilöä. Kauppahinta,
jota osapuolet eivät julkistaneet, maksettiin käteisenä.

Millteamin hankinta

Outotec hankki maaliskuussa 2010 Millteam Swedenin huoltoliiketoiminnan.
Millteam tarjoaa kaivosyhtiöille kunnossapitopalveluja, asennuksia ja
asennusvalvontaa, huoltotarkastuksia ja huoltolaitteita ja yrityksellä on
erikoisosaamista jauhinmyllyjen huollossa. Millteamin hankinta tukee Outotecin
strategiaa kasvattaa palveluliiketoimintaa. Uuden Ruotsissa sijaitsevan
palvelukeskuksen ansiosta Outotec voi nyt tarjota parempia elinkaaripalveluja
asiakkailleen Euroopassa ja IVY-maissa. Kauppaan liittyvät ehdot toteutuivat
1.4.2010. Millteamin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 4 miljoonaa euroa ja
yritys työllisti 35 henkilöä. Kauppahinta, jota osapuolet eivät julkistaneet,
maksettiin käteisenä.

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Katsauskauden aikana Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 20,6
miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 15,9 miljoonaa euroa) eli 3,2 % liikevaihdosta (Q1-
Q3/2009: 2,4 %). Outotec jätti 40 uutta patenttihakemusta (Q1-Q3/2009: 38) ja
sille myönnettiin 170 uutta kansallista patenttia (Q1-Q3/2009: 168).

Syyskuussa Outotec ilmoitti osallistuvansa Albertan yliopiston teolliseen
tutkimusohjelmaan, jonka tavoitteena on tehostaa veden kestävää käyttöä Kanadan
öljyhiekkojen prosessoinnissa. Outotec on perustanut Kemiran, Suncor Energy
Services -yhtiön, Kanadan hallituksen ja Albertan vesitutkimuskeskuksen kanssa
teollisuuden tukeman professuurin Kanadan Edmontonissa sijaitsevan Albertan
yliopiston öljyhiekkateollisuuden veden laatua tutkivaan yksikköön.
Viisivuotisen tutkimusohjelman painopisteenä on tutkia teollisuuden käyttämän
veden laatua, kulutusta, uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä
öljyhiekkaesiintymillä tapahtuvassa öljyn talteenotossa.

Syyskuussa Outotec ja Kemira sopivat strategisesta yhteistyöstä kehittääkseen
kummankin yrityksen liiketoimintaa kaivosalan ja öljyhiekan jalostuksen
ratkaisuissa sekä niihin liittyvässä teollisuusvesien käsittelyssä. Outotecin
mineraalien rikastukseen ja öljyhiekan jalostukseen liittyvä prosessiosaaminen
yhdessä Kemiran vesikemian ja sen sovellusten asiantuntemuksen kanssa
mahdollistaa kustannustehokkuutta ja laatua parantavan prosessien optimoinnin
tarjoamisen asiakasyrityksille.

Outotec ja brasilialainen alumiinioksidin tuottaja Alunorte saivat
energiatehokkuuspalkinnon Hannoverin messuilla huhtikuussa 2010. Alunorte sai
erityismaininnan kalsinointiprosessissa käytettävistä sykloneista. Syklonien
ansiosta lämmönsiirto paranee ja painehävikki pienenee, mikä säästää energiaa ja
tekee tuotannosta vakaampaa. Alunorte käyttää Outotecin kalsinointiteknologiaa
tuotannossaan.

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 3 126 työntekijää (30.9.2009:
2 555), joista 610 työntekijää tuli yritysostoista. Työntekijöitä oli
katsauskaudella keskimäärin 3 160 (Q1-Q3/2009: 2 568). Outotecin keskimääräinen
henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta 592:lla henkilöllä lähinnä yritysostojen
vuoksi. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 7 % yrityksen henkilöstöstä.

Outotec sai ensimmäisellä neljänneksellä päätökseen YT-neuvottelut Suomessa.
Neuvotteluissa etsittiin vaihtoehtoja kustannussäästöihin ja
henkilöstövähennysten minimointiin. Neuvottelujen päätyttyä 84 henkilöä
irtisanottiin huhtikuussa konserninjohdosta, tukitoiminnoista,
tutkimuskeskuksesta ja liiketoimintayksiköistä Suomessa. Vuoden 2010 aikana
henkilöstömäärä vähenee maailmanlaajuisesti arviolta 170:llä, josta 120 henkilöä
Suomesta, kun eläkkeelle jäävät ja määräaikaisten työsuhteiden päättymiset
otetaan huomioon.

+-------------------+-+---------+---------+---------+----------+
|Henkilöstö maittain| |30.9.2010|30.9.2009|muutos, %|31.12.2009|
+-------------------+-+---------+---------+---------+----------+
|Suomi       | |  1 081|   880|   22,8|   1 145|
+-------------------+-+---------+---------+---------+----------+
|Saksa       | |   443|   407|   8,8|    472|
+-------------------+-+---------+---------+---------+----------+
|Muu Eurooppa    | |   331|   238|   39,1|    283|
+-------------------+-+---------+---------+---------+----------+
|Amerikka      | |   732|   667|   9,7|    740|
+-------------------+-+---------+---------+---------+----------+
|Australia     | |   270|   204|   32,2|    239|
+-------------------+-+---------+---------+---------+----------+
|Muu maailma    | |   269|   159|   69,2|    249|
+-------------------+-+---------+---------+---------+----------+
|Yhteensä      | |  3 126|  2 555|   22,3|   3 128|
+-------------------+-+---------+---------+---------+----------+

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi
sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 290 (30.6.2010: 250)
täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee
projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten
sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille katsauskaudella maksettujen etujen määrä oli
161,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 117,4 milj. euroa).

MUUTOKSIA KONSERNIN JOHDOSSA

Outotec ilmoitti 8.10.2010 nimittäneensä KTM Mikko Puolakan talous- ja
rahoitusjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 1.12.2010 alkaen. Konsernin
talousjohtaja Outi Lampela vastaa väliaikaisesti talous- ja rahoitustoiminnoista
1.12.2010 saakka ja toimitusjohtaja Pertti Korhonen sijoittajasuhteista.

9.2.2010 Outotec julkaisi uuden johtoryhmän korvaamaan nykyisen johtoryhmän ja
laajennetun johtoryhmän. Uusi johtoryhmä aloitti toimintansa 1.4.2010 uuden
toimintamallin käyttöönoton yhteydessä. Johtoryhmän jäsenet vastuualueineen
ovat:

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Mikko Puolakka, talous ja rahoitus (1.12.2010 alkaen)
Jari Rosendal, Non-ferrous Solutions
Pekka Erkkilä, Ferrous Solutions
Peter Weber, Energy, Light Metals and Environmental Solutions
Kalle Härkki, Services
Martti Haario, Markkinatoiminnot
Michael Frei, Hankintatoiminnot
Ari Jokilaakso, Henkilöstö
Tapio Niskanen, Liiketoimintainfrastruktuuri
Mika Saariaho, Strategiajohtaja

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUSOHJELMA

Outotecillä on kaksi osakepohjaista kannustinohjelmaa: Osakepohjainen
kannustinohjelma 2008-2010, joka julkistettiin 3.3.2008, ja Osakepohjainen
kannustinohjelma 2010-2012, joka julkistettiin 23.4.2010.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010

Osakkeita ei allokoitu ansaintajaksolta 2009. Hallitus päätti myös, ettei
henkilöitä valita ansaintakaudelle 2010, koska uusi Osakepohjainen
kannustinohjelma 2010-2012 korvaa ohjelman.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

Outotec Oyj:n hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta
kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka ovat
kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain erikseen
kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja
tavoitteet.

Hallitus hyväksyi 71 henkilöä kannustinohjelman piiriin ansaintakaudelle 2010,
joka alkoi 1.1.2010. Maksettava palkkio perustuu kustannussäästöihin,
tilaushankintaan ja Outotecin osakekohtaiseen tulokseen liittyvien tavoitteiden
saavuttamiseen. Palkkio maksetaan vuonna 2011 osittain yhtiön osakkeina ja
osittain rahana, joka kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset
maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintakauden jälkeisen kahden vuoden
sitouttamisjakson aikana. Mikäli henkilön työsuhde päättyy sitouttamisjakson
aikana, on hänen palautettava kaikki tai osa palkkiona saamistaan osakkeista
yhtiölle vastikkeetta.

Vuosien 2010-2012 kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2010 on
yhteensä enintään 361 750 Outotec Oyj:n osakkeen arvoa vastaava määrä ja koko
ohjelmasta maksetaan yhteensä enintään noin 1.000.000 osakkeen arvoa vastaava
määrä sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Johtoryhmän osakeomistusohjelma

Outotecin hallitus päätti 21.5.2010 uudesta johtoryhmän jäsenten
osakeomistusohjelmasta. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustavat
osakeyhtiön Outotec Management Oy, jonka koko osakekannan he omistavat.
Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoryhmän jäsenet Outoteciin
kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja tätä kautta
kasvattamaan yhtiön omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Johto sijoittaa
henkilökohtaisesti huomattavan määrän omia varojaan yhtiön osakkeisiin ja
osittain yhtiön lainoituksen avulla. Outotecin hallitus päätti antaa Outotec
Management Oy:lle enintään 4.980.000 euron suuruisen korollisen lainan Outotecin
osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Kun ohjelma on toteutettu
kokonaisuudessaan, johtoryhmän jäsenet omistavat noin 0,34 % Outotecin
osakkeista perustetun yhtiön kautta.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n konsernin taseeseen.
Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 191 211 (22.10.2010:
191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien
osakkeiden hankintana. Tämä on pienentänyt Outotecin omaa pääomaa 5,2
miljoonalla eurolla. Lisätietoja ohjelman vaikutuksesta konsernin omaan pääomaan
on esitetty Laskelma oman pääoman muutoksista -taulukossa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET

Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2010 Espoossa.
Hallituksen puheenjohtaja Risto Virrankoski avasi kokouksen ja puheenjohtajana
toimi asianajaja Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden 2009 yhdistellyt
tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti jakaa 0,70 euroa osinkoa osaketta kohden 31.12.2009
päättyneeltä tilikaudelta. Osingot olivat yhteensä 32,0 miljoonaa euroa ja ne
maksettiin 8.4.2010.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström,
Karri Kaitue, Hannu Linnoinen ja Anssi Soila sekä uusina jäseninä Eija Ailasmaa
ja Tapani Järvinen. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf
Bergströmin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle
5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk, ja
kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa
hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat
suorat kustannukset.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin
siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää
kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.

- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut
kaupantekohetkellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä
valtuutusta ei ole käytetty 22.10.2010 mennessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei
kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.

- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta.

- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien
osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta
merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien
uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden
lopullisesta määrästä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä
valtuutusta ei ole käytetty 22.10.2010 mennessä.

Yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että kutsu
yhtiökokoukseen tulee toimittaa vähintään 28 päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään rahalahjoituksista valitsemilleen
suomalaisille korkeakouluille enintään 600.000 euroon asti.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi
Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Eija
Ailasmaan, Anssi Soilan ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajana.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin
osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu
45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen
yhtiön yhtiökokouksessa.

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 26,17 euroa,
osakkeen suurin noteeraus oli 31,47 euroa ja pienin noteeraus 18,85 euroa.
Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 76 miljoonalla
osakkeella, mikä vastaa yli 1 997 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo
katsauskauden lopussa oli 1 422 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen
noteeraus oli 31,06 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan
omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden
osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet
on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä
omia osakkeita oli yhteensä 332 534. Katsauskauden aikana tämän sopimuksen
perusteella ei ole ostettu Outotecin osakkeita.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n (Outotecin johtoryhmän
kannustinjärjestelmä) konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec
Management Oy:llä oli 191 211 (22.10.2010: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on
esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden hankintana. Tämä on pienentänyt
Outotecin omaa pääomaa 1,0 miljoonalla eurolla. Lisätietoja ohjelman
vaikutuksesta konsernin omaan pääomaan on esitetty Laskelma oman pääoman
muutoksista -taulukossa.

Outotecillä oli katsauskauden lopussa 16 120 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan
16:en hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 55 % ja
kotitalouksien osuus 15 % kaikista Outotecin osakkeista.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Lokakuussa Outotec sopi yhteistyöstä Mongolian kansallisen kehitysyhtiön (NDC)
kanssa ja tekee Mongolian Sainshandiin kaavaillun kuparisulaton
konseptisuunnittelun. Mongolian hallitus suunnittelee rakentavansa Sainshandiin
teollisuusalueen, jossa jalostetaan mineraaliesiintymiä, kuten Oyu Tolgoin
kupariesiintymää, ja siten monipuolistetaan maan taloutta.

Outotec ilmoitti 8.10.2010 nimittäneensä KTM Mikko Puolakan talous- ja
rahoitusjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 1.12.2010 alkaen.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Outotecin globaalin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset
ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Toiminta globaaleilla markkinoilla voi
aiheuttaa taloudelliseen ja poliittiseen epävakauteen liittyviä riskejä.
Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa viivästyttää projektitilausten
saamista.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Katsauskauden riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat
ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset
päivitettiin. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittäviä
muutoksia.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on
useissa maissa, joissa on erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista
verolaeista ja säännöksistä, jotka voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai
epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa tilikauden voittoa.

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi keskeytettyjä projekteja
noin 60 miljoonan euron arvosta (30.6.2010: 60 milj. euroa). Jotkut keskeytyneet
projektit saattavat peruuntua tai niistä neuvotellaan uudestaan.
Markkinatilanteesta riippumatta projektiluonteisessa liiketoiminnassa on aina
riski projektien siirtymisestä tai viivästymisestä.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy
riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti.

Outotecillä on kustannussäästöohjelma, jonka tavoitteena on saavuttaa 25
miljoonan euron säästöt vuosittaisissa toiminnan kiinteissä kuluissa, mukaan
lukien myös tuotannon kiinteät kulut, vuoden 2010 loppuun mennessä verrattuna
vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen kustannustasoon. On mahdollista, että
tavoiteltuja säästöjä ei saavuteta. Osa kustannussäästöistä on arvioitu saatavan
uuden liiketoimintamallin avulla ja sen käyttöönottoon maailmanlaajuisesti
liittyy riskejä.

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä.
Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät vaikuta
merkittävästi Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudellinen epävarmuus voi vähentää Outotecin tuotteiden ja palvelujen
kysyntää. Outotecin bruttokatteeseen vaikuttaa tuotevalikoima. Erityisesti
tilauksilla, jotka sisältävät lisenssimaksuja, on suuri vaikutus
bruttokatteeseen.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että Outotecin asiakkaille ja toimittajille tulee
rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen puuttuessa ne voivat ajautua konkurssiin,
mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille. Asiakkailta vaaditut
etumaksut, osamaksut ja remburssit vähentävät näitä riskejä. Katsauskauden
aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä
luottotappioita.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja
niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä
rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin
maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin
likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja
kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä
sijoituksista saatuja korkotuloja.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri
valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina,
Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa
projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki
rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä.
Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton
vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan
erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta
käytetään niin laajasti kuin mahdollista ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot
suojataan kokonaisuudessaan termiineillä. Suojauskustannukset otetaan huomioon
projektien hinnoittelussa.

MARKKINANÄKYMÄT

Kehittyvien maiden nopea kasvu ja taloudellinen kehitys tukee metallien kysynnän
myönteisiä näkymiä pitkällä aikavälillä. Metallien kysyntä on elpymässä myös
kehittyneimmillä talousalueilla. Huolimatta siitä, että useita uusia
investointeja ja kapasiteetin lisäyksiä on tehty viime vuosina, metallien
tuotanto ei riitä tyydyttämään yhä kasvavaa kysyntää. Kaivos- ja
metalliteollisuusyritysten on pakko lisätä tuotantoaan sekä kehittää yhä
kompleksisempia ja haastavampia malmioitaan. Suuntaus vaatii yhä
edistyksellisempää ja uutta teknologiaa. Ennustettu metallien kysynnän ja
tarjonnan epätasapaino tukee myös metallien hintatasoa.

Lisäksi kaivoksilla ja metallurgisilla laitoksilla tarvitaan jatkuvasti
uudistuksia ja tuotannon tehostamista sekä energiatehokkaampia ja kestävämpiä
ratkaisuja. Kaivos- ja metalliyhtiöiden tiedotteiden perusteella niiden
investoinnit kasvavat kuluvana vuonna vuodesta 2009. Taantuman jälkeen monet
hankkeet ovat uudelleen aktivoituneet, mutta teollisuuden läpimenoajat ovat
yleensä pitkiä varsinkin suurissa investoinneissa. Maailmanlaajuisten
metallimarkkinoiden kahtiajako on havaittavissa, kun monet uudet suunnitellut
metallinjalostusinvestoinnit ovat siirtymässä lähemmäs loppukäyttäjäänsä
kehittyville markkinoille.

Non-ferrous Solutions

Värimetalliteknologiamarkkinat vahvistuvat edelleen. Erityisesti kulta-, kupari-
ja sinkkihankkeita on käynnistymässä. Rikastamoihin liittyvät investoinnit
etenevät nopeammin kuin sulattoihin, elektrolyyseihin ja uuttolaitoksiin
liittyvät investoinnit. Kilpailu uusista projekteista on edelleen kovaa. Pitkän
aikavälin näkymät ovat kuitenkin hyvät, koska malmien metallipitoisuuksien
laskiessa tarvitaan enemmän rikastuskapasiteettia ja edistyksellisiä
teknologisia ratkaisuja. Samanaikaisesti ympäristösäädökset kiristyvät sekä
energian ja veden hinta nousee ja siksi tarvitaan uutta teknologiaa ja moderneja
ratkaisuja. Laroxin, Ausmeltin ja Millteamin yritysostojen ansiosta Outotecin
johtava markkina-asema kokonaisratkaisujen toimittajana malmista metalliksi
-arvoketjuun vahvistui edelleen katsauskauden aikana hankittujen
liiketoimintojen myötä.

Ferrous Solutions

Teräksen raaka-aineiden, rautamalmin ja koksitushiilen kysynnän jatkumisesta
ennätystasolla on vahvoja merkkejä. Myös ruostumattoman teräksen raaka-aineiden
kysyntä on kasvanut voimakkaasti ja aktiviteetti ferroseoshankkeissa lisääntyy
jatkuvasti. Brasilia, Intia ja Etelä-Afrikka jatkavat infrastruktuurinsa nopeaa
kehittämistä ja runsaiden luonnonvarojensa hyödyntämistä. Useita terästehtaiden
laajennuksia ja uusinvestointeja on kehitteillä Brasiliassa ja Intiassa
tuottamaan rikasteita ja rautapellettejä, joita tarvitaan jatkuvasti Kiinan
markkinoilla. Outotecin kestävät ratkaisut sekä ferroseoksille että rautamalmin
sintraukseen ja pelletointiin ovat kilpailukykyisiä energiatehokkuutensa ja
ympäristöystävällisyytensä ansiosta.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Alumiinin kysyntä on kasvamassa. Sen seurauksena bauksiitin ja alumiinioksidin
jalostukseen liittyvät hankkeet ovat uudelleen käynnistymässä erityisesti
Kiinassa ja seuduilla, jotka toimittavat raaka-aineita Kiinan markkinoille,
mutta myös alueilla, joilla halpaa energiaa on tarjolla. Myös Lähi-Itä hyödyntää
tilannetta rakentamalla uusia sulattoja ja jalostuskapasiteettia.

Liiketoiminta-alueen ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappo-, kaasunpuhdistus-
ja lämmön talteenottoteknologiat. Rikkihappoteknologian markkinanäkymät ovat
hyvät. Rikkihappoa tarvitaan hydrometallurgisissa prosesseissa ja sitä tuotetaan
pyrometallurgisissa prosesseissa sivutuotteena. Rikkihappoa tarvitaan myös
jatkuvasti lannoiteteollisuudessa. Rikkihappotehtaiden lisäksi pyrometallurgiset
laitokset tarvitsevat muita ympäristöä säästäviä ratkaisuja kuten poistokaasujen
puhdistusta ja jätevesien ja vesien käsittelylaitoksia. Outotecin markkina-asema
edistyksellisten rikkihappotehtaiden toimittajana vahvistui edelleen Edmestonin
hankinnan johdosta.

Uudet mahdollisuudet ympäristöteknologioiden, kuten materiaalien kierrätyksen ja
jätteenkäsittelyn alueella lisääntyvät jatkuvasti ja siksi
energiateknologiamarkkinat sisältävät vaihtoehtoisten energialähteiden, kuten
öljyliuskeen, öljyhiekan ja biojätteen hyödyntämisen. Enefit-teknologiaa, joka
on kehitetty Eesti Energian Narvassa rakenteilla olevaan öljyliusketta
hyödyntävään laitokseen, voidaan soveltaa muuallakin. Maailman hyödynnettävissä
olevat öljyliuske- ja öljyhiekkavarat ovat ainakin kymmenkertaiset perinteisiin
öljyvaroihin verrattuna. Suuria esiintymiä on Yhdysvalloissa, Brasiliassa,
Kanadassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa.

Services

Outotecin palveluliiketoimintaan vaikuttavat teollisuuden tuotantokapasiteetin
taso, uudistukset ja laajennukset sekä uuden kapasiteetin rakentaminen.
Asiakkaiden varaosien, huollon ja modernisointien tarve on kasvanut, koska he
käynnistävät tuotantolinjoja uudelleen. Tarvittavien palvelujen kirjo on laaja,
yksittäisistä varaosista kokonaan ulkoistettuihin huoltosopimuksiin. Tämä
teollisuuden trendi luo kasvumahdollisuuksia monilla tasoilla ja tukee Outotecin
tavoitetta olla asiakkaidensa kumppani koko laitosten elinkaaren ajan.
Hankittujen liiketoimintojen odotetaan laajentavan Outotecin palvelutarjontaa ja
vahvistavan läsnäoloa maailmanlaajuisesti.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2010

Katsauskauden tilauskertymän perusteella johto arvioi, että vuonna 2010:

 * tilaushankinta paranee merkittävästi vuodesta 2009

 * liikevaihto tulee kasvamaan noin 1 miljardiin euroon sisältäen yritysostot,
  ja

 * liikevoitto, joka sisältää hankintamenojen allokointiin liittyvät 10
  miljoonan euron poistot, tulee pysymään samalla tasolla kuin vuonna 2009,
  poislukien kertaerät.
Vuonna 2010 kertaeriin kuuluvat kertaluonteiset kulut ovat arviolta noin 25
miljoonaa euroa.

Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten
ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.

VUODEN 2011 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotec julkistaa vuoden 2011 aikana seuraavat taloudelliset raportit:

 *       Koko vuoden 2010 ja neljännen vuosineljänneksen 2010 tulos: tiistai
  8.2.

 *       Osavuosikatsaus tammi - maaliskuu 2011: perjantai 29.4.

 *       Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu 2011: perjantai 29.7. ja

 *       Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2011: torstai 27.10.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 22.3.2011.TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: perjantai 22.10.2010.
Aika: 14.00-15.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa
www.outotec.com. Webcast-lähetys tullaan myös nauhoittamaan ja julkaisemaan
Outotecin kotisivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia
ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec/877899.
Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa viisi päivää 27.10.2010 klo 24.00
saakka numerossa 09-2314 4681 koodilla 877899.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin
tarkoituksiin.

Espoossa 22.10.2010

Outotec Oyj
HallitusLisätietoja antavat:

Outotec Oyj
Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.comOSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)

+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Konsernin laaja tuloslaskelma       |  Q3|  Q3| Q1-Q3| Q1-Q3| Q1-Q4|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|milj. EUR                 | 2010| 2009| 2010| 2009| 2009|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Liikevaihto                | 228,5| 188,7| 639,4| 657,9| 877,7|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Hankinnan ja valmistuksen kulut      |-166,1|-142,3|-474,4|-520,8|-687,5|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Bruttokate                 | 62,4| 46,4| 164,9| 137,1| 190,1|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Muut tuotot                |  6,1|  0,9|  7,6|  5,1|  4,1|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Myynnin ja markkinoinnin kulut       | -19,5| -13,8| -61,7| -40,1| -56,5|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Hallinnon kulut              | -15,2| -13,2| -51,7| -39,9| -54,6|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut    | -6,9| -5,0| -20,6| -15,9| -20,5|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Muut kulut                 | -8,7| -0,1| -24,8| -0,9| -3,9|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta     |  0,0| -0,0| -0,3| -0,0| -0,2|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Liikevoitto                | 18,1| 15,1| 13,5| 45,3| 58,6|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Rahoitustuotot ja -kulut          |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Korkotuotot ja -kulut           |  0,8|  0,9|  1,9|  4,1|  5,2|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Markkinahintoihin liittyvät voitot ja   | -1,5|  0,6| -0,9|  0,9|  0,6|
|tappiot                  |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Muut rahoitustuotot ja -kulut       | -0,7| -0,6| -2,4| -2,8| -3,5|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Rahoitustuotot ja -kulut          | -1,4|  0,9| -1,4|  2,3|  2,2|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Voitto ennen veroja            | 16,7| 16,0| 12,1| 47,6| 60,9|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Tuloverot                 | -5,1| -4,5| -3,7| -14,3| -18,6|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Tilikauden voitto             | 11,6| 11,5|  8,3| 33,3| 42,3|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Muut laajan tuloksen erät         |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta  |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|johtuvat voitot ja tappiot         | -2,6|  4,0| 15,0| 15,1| 19,5|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot     |    |    |    |    |
|rahavirran                    |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|suojauksista                |  1,2| -0,2|  0,8|  1,2|  2,7|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin | -0,3|  0,0| -0,2| -0,1| -0,3|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot  |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|myytävissä olevista sijoituksista     |  0,2|  0,0|  0,2| -0,2|  2,4|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Tuloverot liittyen myytävissä oleviin   |   -|   -|   -|   -| -0,0|
|sijoituksiin                |   |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | -1,5|  3,8| 15,9| 16,1| 24,3|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Tilikauden laaja tulos           | 10,0| 15,3| 24,2| 49,4| 66,6|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Tilikauden voiton jakautuminen:      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Emoyhtiön omistajille           | 11,6| 11,5|  8,3| 33,3| 42,3|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Määräysvallattomien omistajien osuus    |   -|   -|   -|   -|   -|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:  |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Emoyhtiön omistajille           | 10,0| 15,3| 24,2| 49,4| 66,6|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Määräysvallattomien omistajien osuus    |   -|   -|   -|   -|   -|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|                      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden    |    |    |    |    |
|voitosta                     |   |   |   |   |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|laskettu osakekohtainen tulos:       |    |    |    |    |    |
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Osakekohtainen tulos, EUR         | 0,25| 0,28| 0,18| 0,80| 1,01|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+
|Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR   | 0,25| 0,28| 0,18| 0,80| 1,01|
+-------------------------------------------+------+------+------+------+------+


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Konsernin lyhennetty tase        |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|milj. EUR                |30.9.2010|30.9.2009|31.12.2009|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|                     |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|VARAT                  |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|                     |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset varat           |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Aineettomat hyödykkeet         |  214,9|   84,2|   170,2|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  |   51,2|   32,8|   52,1|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Sijoitukset ja saamiset         |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Korolliset               |   2,2|   1,2|    5,1|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Korottomat               |   38,6|   26,1|   37,2|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset varat yhteensä      |  306,9|  144,4|   264,6|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|                     |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset varat           |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Vaihto-omaisuus *)           |  115,3|   60,2|   93,2|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Sijoitukset ja saamiset         |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Korolliset               |   0,4|   0,6|    0,7|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Korottomat               |  285,1|  245,2|   292,7|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Rahavarat                |  264,8|  279,9|   258,5|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset varat yhteensä      |  665,6|  586,0|   645,0|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|                     |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|VARAT YHTEENSÄ             |  972,5|  730,3|   909,6|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|                     |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|                     |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT           |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|                     |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Oma pääoma               |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma|  326,9|  234,5|   315,0|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Määräysvallattomien omistajien osuus  |   1,1|    -|   27,4|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Oma pääoma yhteensä           |  328,0|  234,5|   342,4|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|                     |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset velat           |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Korolliset               |   30,8|   2,2|   41,2|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Korottomat               |   97,7|   76,0|   98,2|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset velat yhteensä      |  128,5|   78,2|   139,4|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|                     |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset velat           |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Korolliset               |   30,6|   0,2|   32,0|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Korottomat               |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Saadut ennakkomaksut **)        |  189,4|  203,0|   150,9|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muut korottomat lyhytaikaiset velat   |  296,0|  214,4|   244,9|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset velat yhteensä      |  516,0|  417,7|   427,8|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|                     |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|Velat yhteensä             |  644,5|  495,9|   567,2|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|                     |     |     |      |
+----------------------------------------+---------+---------+----------+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      |  972,5|  730,3|   909,6|
+----------------------------------------+---------+---------+----------+


*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 25,4 miljoonaa euroa 30.9.2010
(30.9.2009: 8,6 milj.euroa, 31.12.2009: 17,0 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta
olivat 1 102,8 miljoonaa euroa 30.9.2010 (30.9.2009: 1 128,9 milj.euroa,
31.12.2009: 1 041,2 milj. euroa).

+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Lyhennetty rahavirtalaskelma                |Q1-Q3|Q1-Q3|Q1-Q4|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|milj. EUR                          | 2010| 2009| 2009|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Liiketoiminnan rahavirrat                  |   |   |   |
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Tilikauden voitto                      | 8,3| 33,3| 42,3|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Oikaisut                          |   |   |   |
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Poistot                           | 15,5| 8,7| 12,1|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Muut oikaisut                        | 19,0| 14,7| 21,4|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Käyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-)           | 70,8|-22,3|-75,0|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Saadut korot                        | 3,1| 4,8| 6,1|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Maksetut korot                       | -1,0| -0,5| -0,7|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Maksetut verot                       |-23,6|-23,5|-34,9|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Liiketoiminnan nettorahavirta                | 92,3| 15,2|-28,8|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|                               |   |   |   |
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Investoinnit                        | -9,8|-13,3|-17,0|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken     |-36,8| -2,9| -1,9|
|rahavaroilla                        |   |   |   |
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Hankitut liiketoiminnot                   | -2,2|  -|  -|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta              |  -|  -|-10,4|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Aineellisen omaisuuden myynti                | 4,2| 0,3| 0,0|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Muu investointien rahavirta                 |  -| -0,0| -0,2|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Investointien nettorahavirta                |-44,6|-15,9|-29,5|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Rahavirta ennen rahoitusta                 | 47,7| -0,7|-58,3|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|                               |   |   |   |
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut           |-13,6| -0,1| -0,2|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Pitkäaikaisten lainojen nostot               |  -|  -| 30,6|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Lyhytaikaisten lainojen vähennys              |-17,0| -1,0|  -|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Lyhytaikaisten lainojen lisäys               | 16,5|  -| 1,7|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Omien osakkeiden hankinta                  |  -| -3,3| -3,3|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin *)    | -4,1|  -|  -|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Maksetut osingot                      |-32,0|-42,0|-42,0|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Muu rahoituksen rahavirta                  | 0,5| -0,1| -0,2|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Rahoituksen nettorahavirta                 |-49,8|-46,5|-13,4|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|                               |   |   |   |
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Rahavarojen nettomuutos                   | -2,1|-47,3|-71,7|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|                               |   |   |   |
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Rahavarat tilikauden alussa                 |258,5|317,8|317,8|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Valuuttakurssien muutosten vaikutus             | 8,3| 9,4| 12,5|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Rahavarojen nettomuutos                   | -2,1|-47,3|-71,7|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Rahavarat tilikauden lopussa                |264,8|279,9|258,5|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+


*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän
kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 30.9.2010 191 211
(22.10.2010: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa
omien osakkeiden hankintana.

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

+------------------------------------------------------------------------------+
|                                        |
+-------------------------+----------------------------------------+-----+-----+
|             |Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma|   |   |
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|milj. EUR        |  A|  B| C|  D|  E|  F|  G|  H|  I|  J|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Oma pääoma 1.1.2009   |16,8|20,2|0,1|-3,7|-9,4|  -|-16,0|218,5|  -|226,4|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Osingonjako       |  -|  -| -|  -|  -|  -|  -|-42,0|  -|-42,0|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Omien osakkeiden hankinta|  -|  -| -|  -|-3,3|  -|  -|  -|  -| -3,3|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Omien osakkeiden siirto |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|osakepalkkiojärjes-   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|telmään kuuluville    |  -|  -| -|  -| 8,1|  -|  -| -4,8|  -| 3,3|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Osakeperusteiset maksut: |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Vastaanotettujen     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|             |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|palveluiden arvo     |  -|  -| -|  -|  -|  -|  -| 0,0|  -| 0,0|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Tilikauden laaja tulos  |  -|  -| -| 1,0|  -|  -| 15,1| 33,3|  -| 49,4|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Muut muutokset      |  -|  -|0,2|  -|  -|  -|  -| 0,4|  -| 0,6|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Oma pääoma 30.9.2009   |16,8|20,2|0,3|-2,8|-4,6|  -| -0,9|205,3|  -|234,4|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|             |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Oma pääoma 1.1.2010   |16,8|20,2|0,3| 1,1|-4,6|63,4| 3,5|214,3| 27,4|342,4|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Osingonjako       |  -|  -| -|  -|  -|  -|  -|-32,0|  -|-32,0|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Osakeanti        | 0,4|  -| -|  -|  -|24,3|  -|  -|  -| 24,7|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Outotec-konsernin    |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|johtoryhmän kan-     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|nustinjärjestelmä *)   |  -|  -| -|  -|-5,2|  -|  -|  -| 1,1| -4,1|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Osakeperusteiset maksut: |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Vastaanotettujen     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|             |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|palveluiden arvo     |  -|  -| -|  -|  -|  -|  -| 0,5|  -| 0,5|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Tilikauden laaja tulos  |  -|  -| -| 0,8|  -|  -| 15,0| 8,3|  -| 24,2|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Larox konsernin     |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|hankintaan liittyvä   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|määräysvallattomien   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|omistajien osuus     |  -|  -| -|  -|  -|  -|  -|  -|-27,4|-27,4|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Muut muutokset      |  -|  -|0,1|  -|  -|  -|  -| -0,3|  -| -0,2|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+
|Oma pääoma 30.9.2010   |17,2|20,2|0,4| 1,9|-9,7|87,7| 18,5|190,7| 1,1|328,0|
+-------------------------+----+----+---+----+----+----+-----+-----+-----+-----+


*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän
kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 30.9.2010 191 211
(22.10.2010: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa
omien osakkeiden hankintana.

+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Konsernin tunnusluvut      |   Q3|  Q3| Q1-Q3| Q1-Q3| Viim.| Q1-Q4|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|                 |  2010| 2009|  2010| 2009|  12kk| 2009|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Liikevaihto, milj. EUR      | 228,5| 188,7| 639,4| 657,9| 859,1| 877,7|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Bruttokate, %          |  27,3| 24,6|  25,8| 20,8|  25,4| 21,7|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Liikevoitto, milj. EUR      |  18,1| 15,1|  13,5| 45,3|  26,8| 58,6|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Liikevoitto, %          |  7,9|  8,0|  2,1|  6,9|  3,1|  6,7|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Voitto ennen veroja, milj. EUR  |  16,7| 16,0|  12,1| 47,6|  25,3| 60,9|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Voitto ennen veroja, %      |    |   |    |   |    |   |
|liikevaihdosta          |  7,3|  8,5|  1,9|  7,2|  2,9|  6,9|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Liiketoiminnan nettorahavirta,  |    |   |    |   |    |   |
|milj. EUR            |  50,3|  2,5|  92,3| 15,2|  48,3| -28,8|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Korollinen nettovelka kauden   |    |   |    |   |    |   |
|lopussa, milj. EUR        | -206,0|-279,3| -206,0|-279,3| -206,0|-191,0|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Nettovelkaantumisaste kauden   |    |   |    |   |    |   |
|lopussa, %            | -62,8|-119,1| -62,8|-119,1| -62,8| -55,8|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Omavaraisuusaste kauden lopussa, |    |   |    |   |    |   |
|%                |  41,9| 44,5|  41,9| 44,5|  41,9| 45,1|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Käyttöpääoma kauden lopussa,   |    |   |    |   |    |   |
|milj. EUR            | -141,3|-147,3| -141,3|-147,3| -141,3| -62,8|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj.|    |   |    |   |    |   |
|EUR               |  6,2|  4,1|  86,9| 13,3| 171,7| 98,0|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Käyttöomaisuusinvestoinnit, %  |    |   |    |   |    |   |
|liikevaihdosta          |  2,7|  2,2|  13,6|  2,0|  20,0| 11,2|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Sijoitetun pääoman tuotto, %   |  18,5| 31,0|  3,9| 30,2|  8,5| 20,9|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Oman pääoman tuotto, %      |  14,2| 20,3|  3,3| 19,3|  6,2| 14,9|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Tilauskanta kauden lopussa, milj.|    |   |    |   |    |   |
|EUR               |1 332,2| 980,0|1 332,2| 980,0|1 332,2| 867,4|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Tilauskertymä, milj. EUR     | 269,1| 201,5|1 038,2| 446,6|1 148,7| 557,1|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Henkilöstö keskimäärin kauden  |    |   |    |   |    |   |
|aikana              | 3 143| 2 566| 3 160| 2 568| 3 056| 2 612|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Tilikauden voitto, %       |    |   |    |   |    |   |
|liikevaihdosta          |  5,1|  6,1|  1,3|  5,1|  2,0|  4,8|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Tutkimus- ja kehitystoiminnan  |    |   |    |   |    |   |
|kulut, milj. EUR         |  6,9|  5,0|  20,6| 15,9|  25,2| 20,5|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Tutkimus- ja kehitystoiminnan  |    |   |    |   |    |   |
|kulut, % liikevaihdosta     |  3,0|  2,7|  3,2|  2,4|  2,9|  2,3|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Osakekohtainen tulos, EUR    |  0,25| 0,28|  0,18| 0,80|  0,39| 1,01|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Osakekohtainen oma pääoma, EUR  |  7,22| 5,63|  7,22| 5,63|  7,22| 7,09|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
|Osakekohtainen osinko, EUR    |   -|   -|   -|   -|  0,70| 0,70|
+---------------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin
mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä sekä alla
esitettyjä vuonna 2010 käyttöönotettuja muutettuja standardeja. Tämä
osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Uusien ja muutettujen IFRS -standardien ja IFRIC -tulkintojen soveltaminen

Outotec on soveltanut vuoden 2010 alusta lähtien seuraavia muutettuja
standardeja:

 * IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistetun standardin myötä
  vähemmistön voi arvostaa joko käypään arvoon tai suhteellisena osuutena
  hankitun yhtiön nettovaroista. Vaiheittaisissa liiketoimintojen hankinnoissa
  aikaisemmin hankitut omistusosuudet arvostetaan hankinta-ajankohdan käypään
  arvoon ja arvonmuutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Hankintoihin liittyvät
  kulut kirjataan tulosvaikutteisesti kun palvelut on vastaanotettu. Muutettua
  standardia on sovellettu Ausmelt Ltd:n, Millteam Swedenin
  palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n hankintaan. Tämän seurauksena vuoden
  2009 aikana hankitut Ausmelt Ltd:n osuudet on arvostettu käypään arvoon ja
  arvonmuutos on kirjattu tulosvaikutteisesti. Lisäksi Ausmelt Ltd:n
  hankintaan liittyvät menot on kirjattu tulosvaikutteisesti.

 * IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistetun standardin
  myötä konsernin tytäryhtiöiden omistusosuuksien lisäysten tai vähennysten
  käsittely on täsmentynyt. Määräysvallan muuttuessa syntyvät voitot ja
  tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Jos määräysvallassa ei omistusosuuden
  muutoksesta johtuen tapahdu muutosta, kirjataan se omaan pääomaa koskevina
  liiketoimina. Uudistettua standardia on sovellettu Ausmelt Ltd:n, Millteam
  Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n hankinnassa. Uudistettu
  standardi vaikutti Ausmelt Ltd:n hankintaan. Määräysvallan muutoksen myötä
  hankitut Ausmelt Ltd:n osakkeet arvostettiin käypään arvoon
  tulosvaikutteisesti.

 * IFRS standardien vuosittaiset muutokset.

Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2010 alusta lähtien seuraavia muutettuja
standardeja, joilla ei odoteta olevan vaikutusta konsernin osavuosikatsauksiin
tai tilinpäätökseen:

 * IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat konsernin
  osakeperusteiset liiketoimet (voimassa 1.1.2010 alkavilla tilikausilla).

 * IAS 39 Rahoitusinstrumentit - Kirjaaminen ja arvostaminen suojauslaskennan
  kohteet (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset ja alkaa soveltaa
uusia standardeja 1.1.2011 alkavalla tilikaudella:

 * IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (voimassa 1.1.2011 tai
  sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

 * IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Osakeantien, optioiden ja
  merkintäoikeuksien luokittelu (voimassa 1.2.2010 tai sen jälkeen alkavilla
  tilikausilla).

 * IFRIC 14 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja,
  vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (voimassa 1.1.2011
  tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

 * IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi
  instrumenteiksi (voimassa 1.7.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

Muuttuneet toimintasegmentit ja uusi liiketoimintamalli

Helmikuussa 2010 julkistetun uuden toimintamallin myötä Outotecin
organisaatiorakenne muuttui. Taloudellinen raportointi uuden rakenteen mukaan
aloitettiin 1.4.2010. Outotecin uudet IFRS 8:n mukaiset raportoitavat segmentit
ovat Non-ferrous Solutions, Ferrous Solutions ja Energy, Light Metals and
Environmental Solutions. Lisätietoa uusista toimintasegmenteistä löytyy
osavuosikatsauksesta tammi-syyskuu 2010 kohdasta "Uusi liiketoimintamalli ja
raportointisegmentit".

Outotec julkaisi toimintasegmenttien muutokseen liittyvät vuoden 2009
vertailutiedot pörssitiedotteessa 30.6.2010.

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen
laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen
raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-
arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien
suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta,
aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja,
tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot
perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät |Q1-Q3|Q1-Q3|Q1-Q4|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|milj. EUR                          | 2010| 2009| 2009|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Kertaluonteiset erät liittyen liiketoiminnan        |   |   |   |
|uudelleenjärjestelyihin                   |-22,3|  -|  -|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Ausmelt Ltd:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen ja   |   |   |   |
|hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus         | 2,2|  -|  -|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus          |  -|  -| -2,5|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat kertaluonteiset erät |  -| 2,4| 2,4|
+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----++--------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Tuloverot                  |Q1-Q3|Q1-Q3|Q1-Q4|
+--------------------------------------------+-----+-----+-----+
|milj. EUR                  | 2010| 2009| 2009|
+--------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot|-18,4|-13,1|-13,7|
+--------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Laskennalliset verot            | 14,7| -1,2| -4,9|
+--------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Tuloverot yhteensä             | -3,7|-14,3|-18,6|
+--------------------------------------------+-----+-----+-----++-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|milj. EUR                   |30.9.2010|30.9.2009|31.12.2009|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Hankintameno kauden alussa           |  117,8|   87,6|   87,6|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muuntoerot                   |   2,7|   2,3|    3,3|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Lisäykset                   |   6,0|   7,4|   14,9|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Vähennykset                  |   -0,7|   -0,6|   -0,9|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Tytäryhtiöiden hankinta            |   2,1|    -|   12,9|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Uudelleenryhmittelyt              |   0,0|   -0,1|   -0,0|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Hankintameno kauden lopussa          |  127,9|   96,5|   117,8|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden  |  -65,7|  -58,1|   -58,1|
|alussa                     |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muuntoerot                   |   -1,6|   -1,3|   -1,8|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Vähennykset                  |   0,3|   0,4|    1,0|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Uudelleenryhmittelyt              |   -0,2|   0,1|    0,2|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Tilikauden arvonalentumiset          |   -2,5|    -|     -|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Tilikauden poistot               |   -7,0|   -4,9|   -7,0|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden  |  -76,7|  -63,8|   -65,7|
|lopussa                    |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Kirjanpitoarvo kauden lopussa         |   51,2|   32,8|   52,1|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------++-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Vastuusitoumukset               |     |     |      |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|milj. EUR                   |30.9.2010|30.9.2009|31.12.2009|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Annetut pantit ja kiinnitykset         |   0,8|   1,9|   33,4|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten   |  177,5|  211,1|   218,2|
|vakuudeksi                   |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Vuokravastuut                 |   68,3|   63,8|   64,4|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+


Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Outotec (Shanghai) Co. Ltd:n
luottolimiitteihin.

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat
ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen
vakuudeksi olivat 37,0 miljoonaa euroa 30.9.2010 (30.9.2009: 8,2 milj. euroa,
31.12.2009: 47,1 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut
takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 326,0 miljoonaa euroa
30.9.2010 (30.9.2009: 352,7 milj. euroa, 31.12.2009: 321,3 milj. euroa).

+--------------------+---------+---------+----------+
|Johdannaissopimukset|     |     |     |
|          |     |     |      |
|           |     |     |     |
+--------------------+---------+---------+----------+
|Valuuttajohdannaiset|     |     |      |
+--------------------+---------+---------+----------+
|milj. EUR      |30.9.2010|30.9.2009|31.12.2009|
+--------------------+---------+---------+----------+
|Käypä nettoarvo   |  4,8 *)| -2,0**)| -1,9***)|
+--------------------+---------+---------+----------+
|Nimellisarvo    |  321,4|  310,1|   319,3|
+--------------------+---------+---------+----------+


*) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista -0,7 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
***) joista 1,4 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

+--------------------------------------------------------+-+-+-+
|Lähipiiritapahtumat                   | | | |
|                            | | | |
|                            | | | |
|Avoimet saldot johtoon kuuluvien avainhenkilöiden kanssa| | | |
+--------------------------------------------------------+-+-+-+


Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 5,0 miljoonan euron
suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi.
Tästä lainasta oli avoimena 4,1 miljoonaa euroa 30.9.2010.

+------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa|Q1-Q3|Q1-Q3|Q1-Q4|
+------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|milj. EUR                       | 2010| 2009| 2009|
+------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Myynti                        | 0,1| 0,1| 0,1|
+------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Ostot                         | -0,2|  -|  -|
+------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Myynti- ja muut saamiset               | 0,0| 0,0| 0,1|
+------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Lyhytaikaiset velat                  |  -|  -| 0,4|
+------------------------------------------------------+-----+-----+-----+
|Lainasaamiset                     | 0,0|  -|  -|
+------------------------------------------------------+-----+-----+-----++-----------------------------+-+-+-+
|Liiketoimintojen yhdistäminen| | | |
|               | | | |
|               | | | |
+-----------------------------+-+-+-+


Larox-konsernin hankinta

Outotec toteutti Laroxin määräysvallan hankintaan johtavat kaupat suunnatulla
osakeannilla 21.12.2009 ja teki pakollisen julkisen ostotarjouksen lopuista
Laroxin osakkeista. Outotec julkisti 27.1.2010 julkisen ostotarjouksen
lopullisen tuloksen, jonka mukaan Outotecin omistusosuus oli noin 98,5 % Laroxin
osakkeista ja noin 99,7 % kaikista äänistä. Keskuskauppakamarin
lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus vahvisti 10.6.2010, että Outotec on
saanut omistusoikeuden kaikkiin Laroxin osakkeisiin asettamalla välimieoikeuden
hyväksymän vakuuden lunastushinnalle ja sille kertyvälle korolle. Lunastushinta
ja sille kertynyt korko maksettiin vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana.

Ostettujen Laroxin osakkeiden kauppahinta oli 94,5 miljoonaa euroa sisältäen
aktivoidut hankintaan liittyvät kustannukset 4,1 miljoonaa euroa. Suurin osa
kauppahinnasta maksettiin 3.780.373 Outotecin uutena osakkeena, joka vastasi
88,1 miljoonaa euroa.

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio on alustava, koska aineettomien ja
aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja tarkistetaan. Lopullinen kauppahinnan
allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana.
Alustavassa kauppahinnan allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille
hyödykkeille kuten teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille. Liikearvo
perustuu pääosin Laroxin kokeneeseen henkilökuntaan ja synergiaetuihin, joita
transaktiossa arvioidaan syntyvän vuositasolla vähintään 7 miljoonaa euroa.
Synergiaedut tulevat osin Laroxin ja Outotecin myynti- ja palveluverkostojen
yhdistämisestä ja osin Laroxin paremmista kasvumahdollisuuksista osana
Outotecia. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana aineellisten hyödykkeiden
käypiin arvoihin tehtiin tarkistuksia, jotka olivat määriltään vähäisiä. Näillä
kauppahinnan allokaation tarkistuksilla ei ollut tulosvaikutusta.

+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                |    Yhdistämisessä| Kirjanpitoarvot ennen|
|milj. EUR            | kirjatut käyvät arvot|     yhdistämistä|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Aineettomat hyödykkeet     |         41,0|         17,4|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Aineelliset           |         11,9|         12,9|
|käyttöomaisuushyödykkeet    |           |           |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Vaihto-omaisuus         |         26,3|         22,8|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Myyntisaamiset ja muut saamiset |         41,0|         39,0|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Rahavarat            |          1,5|          1,5|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Varat yhteensä         |         121,9|         93,8|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Korolliset velat        |         34,6|         34,6|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Laskennalliset verovelat    |          8,4|          1,7|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Ostovelat ja muut velat     |         32,0|         32,0|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Velat yhteensä         |         75,0|         68,3|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Nettovarat           |         46,8|         25,5|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Hankintameno, (oma pääoma)   |         88,1|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Hankintameno, (raha)      |          6,4|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Liikearvo            |         47,6|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Hankittujen tytäryritysten   |          1,5|            |
|rahavarat            |           |           |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Maksettu hankintameno 30.9.2010 |          4,4|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Maksettu hankintameno 30.12.2009|          2,0|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Rahavirtavaikutus 30.9.2010   |          4,4|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+Larox-konsernin hankinnan vaikutus Outotecin 2009 liikevaihtoon ja tilikauden
tulokseen

Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2009 olisi ollut 1 027,9 miljoonaa euroa ja
tilikauden voitto 31,8 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneen
yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2009.

Ausmelt Ltd:n hankinta

Outotec julkisti 23.3.2010 saaneensa onnistuneesti päätökseen australialaisen
pörssiyhtiön Ausmelt Ltd:n hankinnan ja omistavansa 100 % kaikista Ausmeltin
osakkeista ja äänistä. Ostettujen Ausmelt Ltd:n osakkeiden kauppahinta oli noin
49 miljoonaa Australian dollaria (noin 34 milj. euroa). IFRS 3 vaatimusten
mukaisesti Ausmeltin osakkeet arvostettiin käypään arvoon, kun Outotec saavutti
määräysvallan yhtiössä. Käypään arvoon arvostus nosti osakkeiden arvoa noin 3,3
miljoonaa euroa. Lisäksi Ausmeltin hankintaan liittyvät kulut 1,1 miljoonaa
euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti konsernin laajan tuloslaskelman erään Muut
kulut.

Ausmelt kehittää, suunnittelee ja toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top
Submerged Lance) metallien tuotantoon ja teollisuusjätteiden käsittelyyn.
Ausmeltin TSL-teknologia täydentää Outotecin sulatusteknologiavalikoimaa.
Outotec toimittaa kuparin ja nikkelin liekkisulatusteknologiaa suuriin
laitoksiin, kun taas Ausmeltin TSL metodi sopii pienistä keskisuuriin laitoksiin
sekä muille raaka-aineille, kuten raudalle, sinkille, lyijylle, tinarikasteelle,
sinkkisakoille sekä sivutuotteisiin ja poisteisiin. Teknologian avulla on myös
mahdollista saada talteen arvokkaat metallit sivutuotteista.

Hankitun yhtiön liikevaihto ostohetkestä kolmannen vuosineljänneksen loppuun oli
7,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tappio oli 1,1 miljoonaa euroa.

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio on alustava, koska aineettomien ja
aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja tarkistetaan. Lopullinen kauppahinnan
allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana.
Alustavassa kauppahinnan allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille
hyödykkeille (teknologioille, tilauskertymälle ja asiakassuhteille) sekä
aineellisille hyödykkeille. Liikearvo perustuu pääosin Ausmeltin kokeneeseen
henkilöstöön ja synergiaetuihin, joita odotetaan syntyvän Ausmeltin paremmista
kasvumahdollisuuksista osana Outotecia, kun se hyötyy Outotecin globaalista
myyntiverkosta. Kauppahinnan allokaatio päivitettiin vuoden 2010 toisen
neljänneksen aikana. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden käypiin arvoihin
tehtiin tarkistuksia, jotka olivat määriltään vähäisiä. Määrältään vähäinen
muutos tehtiin ostovelkojen ja muiden velkojen avaaviin kirjanpitoarvoihin
vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana. Näillä kauppahinnan allokaatio
tarkistuksilla ei ollut tulosvaikutusta.

+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                |    Yhdistämisessä| Kirjanpitoarvot ennen|
|milj. EUR            | kirjatut käyvät arvot|     yhdistämistä|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Aineettomat hyödykkeet     |         10,4|          0,5|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Aineelliset           |          1,7|          0,2|
|käyttöomaisuushyödykkeet    |           |           |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Vaihto-omaisuus         |          0,6|          0,6|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Myyntisaamiset ja muut saamiset |          2,2|          2,2|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Rahavarat            |          4,4|          4,4|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Varat yhteensä         |         19,3|          8,0|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Laskennalliset verovelat    |          3,4|           -|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Ostovelat ja muut velat     |          8,0|          8,0|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Velat yhteensä         |         11,4|          8,0|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Nettovarat           |          7,9|         -0,1|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Hankintameno          |         34,4|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|IFRS hankintamenon uudelleen  |          3,4|            |
|arvostus            |           |           |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Muuntoerot           |         -0,4|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Liikearvo            |         29,4|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Hankittujen tytäryritysten   |          4,4|            |
|rahavarat            |           |           |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Maksettu hankintameno 30.9.2010 |         24,0|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Maksettu hankintameno 31.12.2009|         10,4|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Kurssiero            |         -1,1|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Rahavirtavaikutus 30.9.2010   |         18,5|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+

Muut hankitut liiketoiminnot

Outotec hankki Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan 18.3.2010

Outotec on vahvistanut palveluliiketoimintaansa hankkimalla ruotsalaisen
Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan. Millteam tarjoaa huoltopalveluita,
asennuksia, asennusvalvontaa, kunnossapitotarkastuksia ja kaivosyritysten
laitteiden huoltoa ja sillä on erikoisosaamista jauhinmyllyjen kunnossapidosta.
Millteamin vuosiliikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa ja se työllistää 35
henkilöä. Millteamin hankinta tukee Outotecin strategiaa laajentaa
palveluliiketoimintaansa. Uuden Ruotsissa sijaitsevan palveluyksikkönsä ansiosta
Outotec voi tarjota parempia laitosten elinkaaripalveluita asiakkailleen
Euroopassa ja IVY-maissa.

Outotec täydensi rikkihappoteknologioitaan hankkimalla Edmeston AB:n koko
osakekannan 17.5.2010.

Edmeston AB on Göteborgissa sijaitseva yhtiö, joka on erikoistunut pääasiassa
rikkihappotehtaissa käytettävien prosessilaitteiden suunnitteluun ja
valmistuttamiseen. Edmestonilla on erikoisosaamista erittäin syövyttäviin
olosuhteisiin sopivista ruostumattoman teräksen erikoislaaduista. Edmestonin
vuosiliikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja se työllistää toistakymmentä
ammattilaista. Edmestonin hankinta vahvistaa Outotecin asemaa johtavana
rikkihappoteknologioiden toimittajana. Edmeston täydentää Outotecin tarjontaa
rikkihappotehtaille ja parantaa palvelutasoa erityisesti laitteistojen
kunnostuksissa ja ajanmukaistamisessa.

Hankittujen liiketoimintojen liikevaihto ostohetkistä vuoden 2010 kolmannen
vuosineljänneksen loppuun oli 5,7 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 1,0
miljoonaa euroa.

Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n kauppahinta oli
yhteensä noin 170 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 18,8 milj. euroa).
Hankintoihin liittyvät kulut 0,3 miljoona euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti
konsernin laajan tuloslaskelman erään Hallinnon kulut.

Alla esitetty yhdistetty kauppahinnan allokaatio on alustava, koska aineettomien
ja aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja tarkistetaan. Lopullinen kauppahinnan
allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana.
Alustavassa kauppahinnan allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille
hyödykkeille kuten teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille. Lisäksi
aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostettiin käypään arvoon. Liikearvo
perustuu pääosin kokeneeseen henkilöstöön ja synergiaetuihin, joita odotetaan
syntyvän hankittujen liiketoimintojen paremmista kasvumahdollisuuksista osana
Outotecia.

+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                |    Yhdistämisessä| Kirjanpitoarvot ennen|
|milj. EUR            | kirjatut käyvät arvot|     yhdistämistä|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Aineettomat hyödykkeet     |          5,4|           -|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Aineelliset           |          0,4|          0,1|
|käyttöomaisuushyödykkeet    |           |           |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Vaihto-omaisuus         |          3,1|          3,1|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Myyntisaamiset ja muut saamiset |          0,3|          0,3|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Rahavarat            |          0,9|          0,9|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Varat yhteensä         |         10,1|          4,4|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Laskennalliset verovelat    |          1,3|           -|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Ostovelat ja muut velat     |          2,2|          2,2|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Velat yhteensä         |          3,5|          2,2|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Nettovarat           |          6,6|          2,3|
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Hankintameno          |         18,0|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Hankintameno jaksotettu velaksi |          0,8|            |
|30.9.2010            |           |           |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Liikearvo *)          |         11,4|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|                 |            |            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Hankittujen tytäryritysten   |          0,9|            |
|rahavarat            |           |           |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Maksettu hankintameno 30.9.2010 |         18,0|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Kurssiero            |         -1,0|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+
|Rahavirtavaikutus 30.9.2010   |         16,1|            |
+--------------------------------+----------------------+----------------------+


*) josta 0,9 miljoonaa euroa on verotuksessa vähennyskelpoista.

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus Outotecin vuoden 2010 kolmannen
neljänneksen liikevaihtoon ja tilikauden tulokseen

Outotecin liikevaihto 1.1.-30.9.2010 olisi ollut 644,3 miljoonaa euroa ja
tilikauden voitto 9,3 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneet
Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edemeston AB:n yrityshankinnan
yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2010. Larox konserni sekä Ausmelt on
konsolidoitu Outotec-konserniin vuoden 2010 alusta lähtien.

+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Segmenttien liikevaihto ja     |   |   |   |   |   |   |   |
|liikevoitto kvartaaleittain     |   |   |   |   |   |   |   |
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|milj. EUR              |Q1/09|Q2/09|Q3/09|Q4/09|Q1/10|Q2/10|Q3/10|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Liikevaihto             |   |   |   |   |   |   |   |
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Non-ferrous Solutions        |129,9|132,2|104,6|115,9|113,5|141,3|144,6|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ferrous Solutions          | 27,7| 34,2| 34,9| 49,9| 20,0| 32,9| 35,5|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Energy, Light Metals and      |   |   |   |   |   |   |   |
|Environmental Solutions       | 76,8| 74,3| 51,3| 56,3| 54,6| 52,6| 50,3|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen |   |   |   |   |   |   |   |
|myynti               | -2,7| -3,1| -2,2| -2,3| -1,0| -3,0| -1,8|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Yhteensä              |231,6|237,6|188,7|219,8|187,0|223,8|228,5|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                   |   |   |   |   |   |   |   |
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Liikevoitto             |   |   |   |   |   |   |   |
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Non-ferrous Solutions        | 10,5| 7,3| 9,4| 7,9|-15,4| 4,8| 13,5|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Ferrous Solutions          | 1,6| 0,2| 2,6| 5,1| -2,5| 1,4| 4,2|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Energy, Light Metals and      |   |   |   |   |   |   |   |
|Environmental Solutions       | 7,0| 9,2| 4,6| 6,8| 10,0| 1,9| 3,5|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät| -2,7| -2,7| -1,5| -6,5| -2,2| -2,6| -3,1|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Yhteensä              | 16,3| 13,9| 15,1| 13,3|-10,1| 5,5| 18,1|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelut.

+------------------------------------------------------------------------+-----+
|Tunnuslukujen laskentaperusteet                     |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |                  |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|Korollinen nettovelka       |=|Korolliset velat - korolliset   |   |
|                  | |varat               |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |                  |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|Nettovelkaantumisaste       |=|Korollinen nettovelka       |× 100|
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |Oma pääoma yhteensä        |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |                  |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|Omavaraisuusaste          |=|Oma pääoma yhteensä        |× 100|
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |Taseen loppusumma - saadut ennakot|   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |                  |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|Sijoitetun pääoman tuotto     |=|Liikevoitto + rahoitustuotot   |× 100|
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |Taseen loppusumma - korottomat  |   |
|                  | |velat (kauden keskiarvo)     |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |                  |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|Oman pääoman tuotto        |=|Tilikauden voitto         |× 100|
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |Oma pääoma yhteensä (kauden    |   |
|                  | |keskiarvo)            |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |                  |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut|=|Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut |   |
|                  | |tutkimus- ja kehitystoiminnan   |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |kulut (mukaan lukien saaduilla  |   |
|                  | |avustuksilla katetut kulut)    |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |                  |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|Osakekohtainen tulos        |=|Emoyhtiön omistajille kuuluva   |   |
|                  | |tilikauden voitto         |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |Osakkeiden keskimääräinen        |
|                  | |osakeantioikaistu lukumäärä kauden   |
|                  | |aikana                 |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |                  |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|Osakekohtainen osinko       |=|Tilikaudelta jaettu osinko    |   |
+-----------------------------------+-+----------------------------------+-----+
|                  | |Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä |
|                  | |kauden lopussa             |
+-----------------------------------+-+----------------------------------------+
|                  | |                     |
+-----------------------------------+-+----------------------------------------+JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.comEsitteet
Nimi
Heina-syyskuun 2010 osavuosikatsaus Lataa