Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2010 Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012
huhtikuuta 23, 2010

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE, 23.4.2010 KLO 9.30

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

Outotec Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Outotec-konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta,
jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain
erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän,
ansaintakriteerit ja tavoitteet.

Hallitus hyväksyi 71 henkilöä vuosien 2010-2012 kannustinohjelman piiriin
ansaintakaudelle 2010, joka alkoi 1.1.2010. Maksettava palkkio perustuu
kustannussäästöihin, tilaushankintaan ja Outotecin osakekohtaiseen tulokseen
liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkio maksetaan vuonna 2011 osittain
yhtiön osakkeina ja osittain rahana, joka kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja
veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintakauden jälkeisen
kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli henkilön työsuhde päättyy
sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava kaikki tai osa palkkiona
saamistaan osakkeista yhtiölle vastikkeetta.

Vuosien 2010-2012 kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2010 on
yhteensä enintään 361.750 Outotec Oyj:n osakkeen arvoa vastaava määrä ja koko
ohjelmasta maksetaan yhteensä enintään noin 1.000.000 osakkeen arvoa vastaava
määrä sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Outotecin aikaisemman, vuosien 2008-2010 osakepohjaisen kannustinohjelman vuoden
2010 ansaintakaudelle ei valittu kohderyhmää eikä asetettu ansaintakriteereitä,
koska uusi kannustinohjelma korvaa aikaisemman ohjelman.


Lisätietoja:

OUTOTEC OYJ

Ari Jokilaakso, henkilöstöjohtaja
puhelin 020 529 2008

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2004, 0400 817 198

sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com 


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com