Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2010 Osavuosikatsaus tammi─kesäkuu 2010
Pörssitiedote elokuuta 5, 2010

Osavuosikatsaus tammi─kesäkuu 2010

 

OUTOTEC OYJ             OSAVUOSIKATSAUS           5.8.2010 KLO 9.00

 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI─KESÄKUU 2010

 

Jatkunut markkinoiden elpyminen paransi tilauskertymää

 

Tammi─kesäkuu 2010 lyhyesti (Q1─Q2/2009 vastaavat luvut):

 • Tilauskertymä: 769,1 miljoonaa euroa (245,1 milj. euroa)  

 • Tilauskanta: 1 310,1 miljoonaa euroa (966,6 milj. euroa) 

 • Liikevaihto: 410,8 miljoonaa euroa (469,2 milj. euroa) 

 • Liikevoitto ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja (PPA-poistot): 14,9 miljoonaa euroa  

 • Liikevoitto: -4,6 miljoonaa euroa (30,2 milj. euroa) 

 • Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertakulut: 16,1 miljoonaa euroa  

 • Yritysostojen PPA-poistot: 5,6 miljoonaa euroa 

 • Voitto ennen veroja: -4,6 miljoonaa euroa (31,6 milj. euroa) 

 • Osakekohtainen tulos: -0,07 euroa (0,53 euroa) 

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 42,0 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa) 

 

Huhti─kesäkuu 2010 lyhyesti (Q2/2009 vastaavat luvut):

 • Tilauskertymä: 349,7 miljoonaa euroa (105,8 milj. euroa)  

 • Liikevaihto: 223,8 miljoonaa euroa (237,6 milj. euroa) 

 • Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja: 11,3 miljoonaa euroa  

 • Liikevoitto: 5,5 miljoonaa euroa (13,9 milj. euroa), kannattavuus parani selvästi vuoden ensimmäisestä neljänneksestä (-10,1 milj. euroa) 

 • Voitto ennen veroja: 5,7 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa) 

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 34,6 miljoonaa euroa (23,4 milj. euroa) 

 

Uusien segmenttien mukainen raportointi aloitettiin 1.4.2010.

 

Tulosohjeistus vuodelle 2010 säilyy ennallaan.

 

 

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:
"Markkinatilanne kaivos- ja metalliteollisuudessa parani edelleen toisen neljänneksen aikana. Teollisuuden optimismi näkyi lisääntyneinä asiakasneuvotteluina ja lukuisina hyvinä hankkeina. Ensimmäisen vuosipuoliskon tilauskertymämme oli hyvä. Siihen vaikuttivat osaltaan kehittyvien maiden metallien kysynnän myönteiset pitkän aikavälin näkymät, kertyneet investointitarpeet ja parantuneet tuotantokapasiteetin käyttöasteet, mikä edisti palveluliiketoiminnan kasvua. Kannattavuus parani myös selvästi vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Otimme huhtikuussa käyttöön maailmanlaajuisesti uuden yhtenäisen toimintamallin vauhdittaaksemme kasvua sekä parantaaksemme kustannustehokkuuttamme, toimintakykyämme ja joustavuuttamme. Globaalin verkostomme ja toimintatapamme ansiosta olemme voineet olla mukana kehittyvien maiden voimakkaassa kasvussa eikä Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoiden hidas elpyminen ole vaikuttanut meihin merkittävästi. Saimme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana päätökseen Laroxin, Ausmeltin, Millteamin ja Edmestonin yritysostot ja edistymme hyvin tarjonnan ja sisäisten toimintojen yhdistämisessä. Jatkoimme myös rakenteellisia säästötoimenpiteitä saavuttaaksemme vuositasolla 25 miljoonan euron säästöt kiinteissä kuluissa vuoden 2010 loppuun mennessä."

 

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Viim. Q1-Q4
  2010 2009 2010 2009 12kk 2009
Liikevaihto, milj. EUR 223,8 237,6 410,8 469,2 819,3 877,7
Bruttokate, % 25,5 18,3 25,0 19,3 24,6 21,7
Liikevoitto, milj. EUR 5,5 13,9 -4,6 30,2 23,8 58,6
Liikevoitto, % 2,4 5,9 -1,1 6,4 2,9 6,7
Voitto ennen veroja, milj. EUR 5,7 13,6 -4,6 31,6 24,6 60,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 34,6 23,4 42,0 12,6 0,6 -28,8
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -166,8 -278,3 -166,8 -278,3 -166,8 -191,0
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -51,8 -127,1 -51,8 -127,1 -51,8 -55,8
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -107,8 -150,7 -107,8 -150,7 -107,8 -62,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,6 30,8 -2,9 30,9 8,9 20,9
Oman pääoman tuotto, % 5,1 17,9 -2,0 19,6 6,4 14,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 310,1 966,6 1 310,1 966,6 1 310,1 867,4
Tilauskertymä, milj. EUR 349,7 105,8 769,1 245,1 1 081,1 557,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 3 171 2 540 3 168 2 569 2 911 2 612
Osakekohtainen tulos, EUR 0,09 0,22 -0,07 0,53 0,41 1,01

 

 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010

 

 

UUSI LIIKETOIMINTAMALLI JA RAPORTOINTISEGMENTIT

 

Outotecin liiketoiminnot on organisoitu 1.4.2010 alkaen neljään liiketoiminta-alueeseen, joista kolme on raportoivia segmenttejä. Uudet raportointisegmentit ovat:

 

-Non-ferrous Solutions, sisältää kuparin, nikkelin, sinkin, lyijyn, kullan, hopean ja platinametallien jalostamiseen koko arvoketjussa malmista metalliksi liittyvät liiketoiminnat. Yritysostoilla hankitut Laroxin, Ausmeltin ja Millteamin liiketoiminnat kuuluvat liiketoiminta-alueeseen.
-Ferrous Solutions, sisältää raudan ja rautapitoisten aineiden jalostamiseen rikasteiksi, pelleteiksi, sintteriksi, suorapelkistetyksi ja kuumabriketöidyksi raudaksi, ferroseoksiksi ja titaanin raaka-aineiksi liittyvät liiketoiminnat.
-Energy, Light Metals and Environmental Solutions, käsittää energian (kuten öljyliuske, öljyhiekka ja biomassa), alumiinioksidin, alumiinin ja kevytmetallien prosessointiin liittyvät liiketoiminnat. Ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappotehtaat, sovellukset kaasujen puhdistukseen ja lämmön talteenottoon sekä teollisuusvesien käsittelyn. Ostettu Edmeston sisältyy liiketoiminta-alueeseen.

 

Palveluliiketoiminta sisältyy kolmen raportointisegmentin lukuihin, mutta sen liikevaihto raportoidaan lisäksi erikseen. Services-liiketoiminta-alue keskittyy palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen maailmanlaajuisesti ja toimittamaan asiakkaille elinkaaripalveluja.

 

Matriisissa toimivat alueelliset myyntiin ja paikalliseen projektien toteutukseen keskittyvät yksiköt sekä maailmanlaajuiset tukitoiminnot varmistavat tehokkaan tuen Outotecin liiketoiminnoille ja mahdollistavat Outotecin teknologioiden ja resurssien joustavan hyödyntämisen.

 

Outotec julkaisi 30.6.2010 uuden toimintamallin mukaiset tiedot sisältäen kertaerien kohdentamisen liiketoiminnoille raportointikausilta tammi-joulukuu 2009 ja tammi-maaliskuu 2010.

 

Konsernin kustannusten kohdentamisperiaatteet eivät ole muuttuneet uudessa toimintasegmenttirakenteessa ja laskentaperiaatteet jatkuvat ennallaan.

 

 

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Yleinen markkinatilanne parani edelleen katsauskauden aikana. Kaivos- ja metalliteollisuudessa näkyi elpymisen merkkejä kehittyvien maiden metallien kysynnän myönteisten pitkän aikavälin näkymien ansiosta. Metallien kysyntä kasvoi edelleen ja varastotasot laskivat. Laskusuhdanteen seurauksena asiakkaille oli kertynyt tarpeita investoida nykyisiin tuotantolaitoksiinsa ja yhtiöt käynnistivät myös uudelleen investointisuunnitelmiaan. Tuotantokapasiteetin käyttöasteen kasvaessa erilaisten laite-, laitos- ja kunnossapitopalveluiden tarve kasvaa. Haastavasta kilpailutilanteesta huolimatta Outotec on pystynyt hankkimaan uusia tilauksia tavanomaisin bruttokattein ja maksuehdoin, koska yritys tarjoaa edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja, jotka minimoivat tuotantolaitoksen elinkaarikustannukset. Kevyen taseensa ansiosta yrityksen on myös mahdollista säilyttää bruttokate hyvällä tasolla myös tiukassa markkinatilanteessa.

 

TILAUSKERTYMÄ

 

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 769,1 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 245,1 milj. euroa) sisältäen suuria laitostoimituksia, teknologiatoimituksia sekä laitetoimituksia ja palveluja. Etelä-Amerikasta saadut tilaukset edustivat noin kolmannesta ja eteläisestä Afrikasta saadut tilaukset noin yhtä neljännestä katsauskauden tilauksista. Loppuosa koostui tilauksista useilta markkina-alueilta Aasiasta, Euroopasta, Australiasta ja Pohjois-Amerikasta. Huhti-kesäkuussa 2010 saatujen tilausten arvo oli 349,7 miljoonaa euroa (Q2/2009: 105,8 milj. euroa).

 

Suurimmat toisella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 • kuparin uutto- ja elektrolyysilaitos Minera Lumina Copperille Chileen (65 milj. euroa), 

 • vaahdotusteknologiaa First Quantum Mineralsille Suomeen ja Sambiaan (20 milj. euroa), 

 • kromiittimalmin sintrausteknologiaa Xstrata Merafelle Etelä-Afrikkaan (17 milj. euroa) ja 

 • Kaldo-uuniteknologiaa Bolidenin Rönnskärin kuparisulatolle Ruotsiin (kauppahintaa ei julkistettu) 

 

Suurimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 • sintrauslaitos Kalagadi Manganeselle Etelä-Afrikkaan (119 milj. euroa), 

 • kuparirikasteen pasutuslaitos ja rikkihappotehdas Codelcolle Chileen (116 milj. euroa), 

 • kuparisulattoteknologiaa Tongling Non-Ferrous Metals Groupille Kiinaan (15 milj. euroa), 

 • jalometallilaitos Baiyin Non Ferrous Groupille Kiinaan (6 milj. euroa),  

 • pelletointiteknologiaa Bhushan Power & Steel Plantille Intiaan (kauppahintaa ei julkistettu) ja 

 • sintrausteknologiaa JSW Steel Limited:lle Intiaan (kauppahintaa ei julkistettu). 

 

 

TILAUSKANTA

 

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 1 310,1 miljoonaa euroa (30.6.2009: 966,6 milj. euroa) vastaten 36 % kasvua vertailukaudesta ja 51 % kasvua vuoden 2009 lopusta (31.12.2009: 867,4 milj. euroa).

 

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 25 projektia, joista kunkin arvo ylitti 10 miljoonaa euroa muodostaen yhteensä 65 % tilauskannasta. Johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 40 % (noin 530 milj. euroa) toimitetaan vuonna 2010 ja loput vuonna 2011 ja sen jälkeen. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi noin 60 miljoonan euron arvosta keskeytettyjä projekteja (31.3.2010: 70 milj. euroa).  

 

 

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

 

Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella 410,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 469,2 milj. euroa) eli 12 % alhaisempi kuin vertailukaudella. Huhti-kesäkuun 2010 liikevaihto oli 223,8 miljoonaa euroa (Q2/2009: 237,6 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui vuoden alun pienemmästä tilauskannasta ja koska projekteja oli vähemmän sellaisessa vaiheessa, jolloin niissä tehdään suurimmat toimitukset, joten liikevaihdon tuloutusaste oli matalampi. Lisäksi tietyissä isoissa projekteissa toimitusaikataulut viivästyivät johtuen pääosin Outotecin toimituskokonaisuuden ulkopuolisista syistä.

 

Palveluliiketoiminta, joka sisältyy kolmen liiketoiminta-alueen liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 112,5 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 73,4 milj. euroa) kasvaen 53 % vertailukaudesta ja vastaten 27 % liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 62,0 miljoonaa euroa (Q2/2009: 42,5 milj. euroa). Kasvu tuli hankituista liiketoiminnoista. Laroxin ja Millteamin liiketoimintojen oston tuella Outotec pysyy tavoitteessaan saavuttaa 250-300 miljoonan euron myynti palveluliiketoiminnasta vuoden 2010 loppuun mennessä.

 

Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli katsauskaudella 14,9 miljoonaa euroa vastaten 3,6 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2009: 6,4 %). Kauden tulos ennen kertaeriä ja PPA-poistoja heikkeni, koska liikevaihto oli alhaisella tasolla ja kiinteät kulut vertailukautta korkeammat yritysostojen vuoksi. Katsauskauden kertaluonteiset kulut olivat 16,1 miljoonaa euroa, joista yli puolet tuli käyttöomaisuuden alaskirjauksista ja loput pääosin Suomen henkilöstövähennysten kuluvarauksista. Hankintamenojen allokointiin liittyvät poistot (PPA-poistot) olivat katsauskaudella 5,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -4,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 30,2 milj. euroa). Tulos sisälsi myös 2,2 miljoonan euron positiivisen nettoerän Ausmeltin osakkeiden uudelleenarvostuksesta ja hankintamenojen kirjaamisesta tulosvaikutteisesti.

 

Huhti-kesäkuun liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 11,3 miljoonaa euroa vastaten 5,1 % (Q2/2009: 5,9 %) liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa (Q2/2009: 13,9 milj. euroa). Konsernin kannattavuus parani selvästi vuoden 2010 ensimmäisestä neljänneksestä (Q1/2010: -10,1 milj. euroa).

 

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 92,3 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 63,9 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti hankittujen yritysten kiinteistä kustannuksista. Katsauskauden kiinteät kustannukset vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ilman yritysostoja olivat 2,6 miljoonaa euroa korkeammat kuin vertailukaudella. Kulujen kasvu johtui lisääntyneiden tarjouspyyntöjen ja tarjousten vaatimasta myynti- ja markkinointityöstä.

 

Katsauskauden voitto ennen veroja oli -4,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 31,6 milj. euroa). Se sisälsi 0,0 miljoonaa euroa nettorahoitustuottoa (Q1-Q2/2009: 1,4 milj. euroa). Rahoitustuottojen väheneminen johtui pääasiassa alhaisemmista koroista ja pienentyneestä nettokassasta. Katsauskauden voitto oli -3,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 21,8 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa positiiviset (Q1-Q2/2009: -9,8 milj. euroa), koska tappioista kirjattiin laskennallinen verosaatava. Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (Q1-Q2/2009: 0,53 euroa).

 

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella -2,0 % (Q1-Q2/2009: 19,6 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli -2,9 % (Q1-Q2/2009: 30,9 %).

 

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2010 2009 2009
Liikevaihto          
Non-ferrous Solutions 141,3 132,2 254,8 262,1 482,6
Ferrous Solutions 32,9 34,2 52,9 61,9 146,7
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 52,6 74,3 107,2 151,1 258,7
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -3,0 -3,1 -4,0 -5,8 -10,3
Yhteensä 223,8 237,6 410,8 469,2 877,7
           
Liikevoitto          
Non-ferrous Solutions 4,8 7,3 -10,6 17,7 35,1
Ferrous Solutions 1,4 0,2 -1,1 1,8 9,5
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 1,9 9,2 11,9 16,2 27,6
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -2,6 -2,7 -4,8 -5,5 -13,5
Yhteensä 5,5 13,9 -4,6 30,2 58,6

 

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

 

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2010 2009 2009
Kertaluonteiset kulut liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin        
  Non-ferrous Solutions -1,9 - -13,2 - -
  Ferrous Solutions -1,0 - -1,2 - -
  Energy, Light Metals and Environmental Solutions -0,8 - -1,1 - -
  Kohdistamattomat erät - - -0,6 - -
Ausmelt Ltd.:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen
ja hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus
  Non-ferrous Solutions - - 2,2 - -
Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus          
  Kohdistamattomat erät - - - - -2,5
Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat kertaluonteiset erät        
  Non-ferrous Solutions - 2,5 - 2,5 2,4

 

Yritysostoihin liittyvät PPA poistot olivat katsauskaudella 5,6 miljoonaa euroa ja 2,2 miljoonaa euroa huhti-kesäkuussa 2010. Nämä PPA poistot vaikuttivat lähinna Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevoittoon.

 

 

Non-ferrous Solutions

 

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihto supistui katsauskaudella 3 % vertailukaudesta ja oli 254,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 262,1 milj. euroa). Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 5,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli -10,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 17,7 milj. euroa). Hankituista liiketoiminnoista johtuvat kiinteät kulut alensivat pääasiassa liiketoiminta-alueen liikevoittoa ennen kertaeriä ja PPA-poistoja. Liikevaihdon supistuminen johtui lähinnä alhaisemmasta vuoden alun tilauskannasta. Yritysostojen ja hyvän tilaushankinnan ansiosta huhti-kesäkuun liikevaihto 141,3 miljoonaa euroa oli korkeampi kuin vertailukaudella (Q2/2009: 132,2 milj. euroa).  

 

 

Ferrous Solutions

 

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihto supistui katsauskaudella 15 % vertailukaudesta ja oli 52,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 61,9 milj. euroa). Supistuminen johtui lähinnä siitä, että toteutusvaiheessa olevia projekteja oli vähemmän. Liikevoitto ennen kertaeriä oli 0,1 milj. euroa ja liikevoitto oli -1,1 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 1,8 milj. euroa). Liiketappio johtui pääasiassa alhaisemmasta liikevaihdosta, lisääntyneistä myynti- ja markkinointikuluista sekä säästöohjelman kertaeristä.

 

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

 

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihto supistui katsauskaudella 29 % vertailukaudesta 107,2 miljoonaan euroon (Q1-Q2/2009: 151,1 milj. euroa). Supistuminen johtui pääasiassa vuoden 2009 alhaisesta tilauskertymästä. Lisäksi projekteja oli vähemmän sellaisessa vaiheessa, jolloin niissä tehdään suurimmat toimitukset, joten liikevaihdon tuloutusaste oli matalampi. Lisäksi tiettyissä suurissa projekteissa toimitusaikataulut viivästyivät johtuen pääosin Outotecin toimituskokonaisuuden ulkopuolisista syistä. Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 13,0 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 11,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 16,2 milj. euroa). Liikevoiton heikkeneminen johtui pienemmästä liikevaihdosta. Liikevoitto suhteessa liiketoiminta-alueen liikevaihtoon pysyi korkeana ja oli 11 % koska projekteja saatiin onnistuneesti päätökseen.

 

 

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

 

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli 42,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 12,6 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli positiivinen saatujen tilausten ennakkomaksujen ansiosta.

 

Outotecin käyttöpääoma katsauskauden lopussa oli -107,8 miljoonaa euroa (30.6.2009: -150,7 milj. euroa). Käyttöpääoman muutos johtui vuonden 2009 pienestä tilauskertymästä, joka puolestaan johti vähäisempiin saatuihin ennakkomaksuihin vuonna 2009, mutta katsauskaudella saatujen suurten uusien tilausten ansiosta käyttöpääoma parani.

 

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 220,9 miljoonaa euroa (30.6.2009: 281,6 milj. euroa). Muutokseen vaikutti osaltaan huhtikuussa 2010 tapahtunut 32,0 miljoonan euron osingon maksu (maaliskuu 2009: 42,0 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

 

Outotecin rahoitusrakenne säilyi vahvana. Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat -166,8 miljoonaa euroa (30.6.2009: -278,3 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut katsauskauden lopussa olivat 166,5 miljoonaa euroa (30.6.2009: 248,3 milj. euroa) laskien 33 % vertailukaudesta. Outotecin nettovelkaantumisaste oli -51,8 % (30.6.2009: -127,1%) ja omavaraisuusaste 42,9 % (30.6.2009: 40,2 %). Muutokset korollisessa nettovelassa ja nettovelkaantumisasteessa johtuivat osin yritysostojen  36,9 miljoonan euron nettokassavaikutuksesta ja Laroxin 34,6 miljoonan euron korollisesta velasta hankintahetkellä vuonna 2009.

 

Yrityksen investoinnit olivat katsauskaudella 80,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 9,2 milj. euroa), joista 74,2 miljoonaa euroa johtui yritysostoista. Muut investoinnit koostuivat lähinnä investoinneista informaatioteknologiaan, laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

 

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, kasvoi vertailukaudesta kasvaneen tilauskertymän vuoksi ja oli katsauskauden lopussa 335,7 miljoonaa euroa (30.6.2009: 328,2 milj. euroa). Panttien ja kiinnitysten kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 2,6 miljoonaa euroa (30.6.2009: 1,8 milj. euroa). Lasku vuodenvaihteesta (31.12.2009: 33,4 milj. euroa) oli seurausta siitä, että pääosa Laroxin ulkoisista veloista maksettiin.

 

Outotec perusti 23.4.2010 jatkuvan kotimaisen yritystodistusohjelman suuruudeltaan 100 miljoonaa euroa. Katsauskauden loppuun mennessä Outotec oli laskenut liikkeelle 10,0 miljoonan euron arvosta yritystodistuksia.

 

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA

Outotecin tavoitteena on saavuttaa 25 miljoonan euron säästöt vuositasolla liiketoiminnan kiinteissä kuluissa verrattuna vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen kustannustasoon, mukaan lukien myös tuotannon kiinteät kulut, vuoden 2010 loppuun mennessä ja täysimääräisinä vuonna 2011. Säästöt saavutetaan uuden toimintamallin  käyttöönotolla ja yritysostoista saatavilla synergiaeduilla. Säästöjen saavuttamiseksi syntyy arviolta 20-25 miljoonan euron kertakulut. Ostettujen yritysten sulauttamiseen liittyvät kertakulut arvioidaan kirjattavan vuoden 2010 kolmannelle vuosineljännekselle.

Säästöohjelmaan liittyvät kertaerät olivat katsauskaudella 16,1 miljoonaa euroa, jotka johtavat vuosittaisiin noin 10 miljoonan euron pysyviin kustannussäästöihin. Yli puolet näistä kertaeristä syntyi kiinteän omaisuuden alaskirjauksista ja loput enimmäkseen Suomen henkilövähennyksiä varten tehdyistä varauksista. Outotec julkisti helmikuussa 2010 vähentävänsä 170 henkilöä maailmanlaajuisesti vuoden 2010 aikana.

Outotec sai päätökseen vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana YT-neuvottelut Suomessa. Neuvottelujen seurauksena 84 henkilöä irtisanottiin huhtikuussa konserninjohdosta, tukitoiminnoista, tutkimuskeskuksesta ja Suomen liiketoimintayksiköistä.

Katsauskaudella toteutuneet kustannussäästöt toiminnan kiinteistä kuluista ja kertaeristä olivat 4,6 miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINTAVERKOSTON LAAJENTAMINEN JA YRITYSOSTOT

Laroxin hankinta

Outotec julkisti tammikuussa 2010 julkisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen, jonka mukaan Outotecin omistusosuus oli 98,5 % Laroxin  osakkeista ja 99,7 % kaikista äänistä. Yritysosto saatiin päätökseen 10.6.2010. Larox kehittää ja toimittaa teollisuussuodattimia kiintoaineen erottamiseksi nesteestä. Laroxin suodatinratkaisuja käytetään maailmanlaajuisesti lähinnä kaivos- ja metallurgisessa teollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Yritysoston johdosta Outotecin tarjonta kattaa teknologiat ja palvelut koko jalostusketjuun kaivoksesta metalliksi. Laroxin raportoima liikevaihto vuonna 2009 oli 150 miljoonaa euroa, ja se työllisti noin 550 henkilöä toimien yli 40 maassa. Laroxin liiketoiminnan sulauttaminen aloitettiin välittömästi kun Laroxin osakkeet oli poistettu pörssilistalta. Yritysoston hinta oli noin 90 miljoonaa euroa, joka maksettiin pääosin osakkeina.

Ausmeltin hankinta

Outotec julkisti maaliskuussa 2010 saaneensa onnistuneesti päätökseen australialaisen pörssiyhtiön Ausmelt Ltd:n hankinnan ja omistavansa 100 % kaikista Ausmeltin osakkeista ja äänistä. Ausmelt kehittää, suunnittelee ja toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top Submerged Lance) metallien tuotantoon ja teollisuusjätteiden käsittelyyn. Ausmeltin TSL-teknologia täydentää Outotecin sulatusteknologiavalikoimaa. Yritysoston ansiosta Outotecillä on alansa kattavin sulatusratkaisujen valikoima aina suuren kapasiteetin primäärisulatoista erilaisten raaka-aineiden kuten raudan, sinkin, lyijyn, tinarikasteiden, sinkkisakkojen sekä sivutuotteiden sulatukselle pienissä ja keskikokoisissa laitoksissa. TSL-teknologian avulla on myös mahdollista saada talteen arvokkaat metallit sivutuotteista. Ausmeltin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 10 miljoonaa euroa ja yritys työllisti 40 henkilöä Australiassa ja Aasiassa. Yritysoston hinta oli noin 30 miljoonaa euroa, joka maksettiin käteisenä.

 

Edmestonin hankinta

 

Outotec hankki toukokuussa 2010 ruotsalaisen rikkihapon tuotantolaitteistoihin ja järjestelmiin keskittyvän Edmeston AB:n koko osakekannan. Edmestonilla on ainutlaatuista osaamista erittäin syövyttäviin olosuhteisiin sopivista ruostumattoman teräksen erikoislaaduista. Yritysosto vahvistaa edelleen Outotecin asemaa rikkihappotehtaiden toimittajana. Edmestonin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 10 miljoonaa euroa ja se työllisti kymmenen henkilöä. Kauppahinta, jota osapuolet eivät julkistaneet, maksettiin käteisenä.

 

Millteamin hankinta

 

Outotec hankki maaliskuussa.2010 Millteam Swedenin huoltoliiketoiminnan. Millteam tarjoaa kaivosyhtiöille kunnossapitopalveluja, asennuksia ja asennusvalvontaa, huoltotarkastuksia ja huoltolaitteita ja yrityksellä on erikoisosaamista jauhinmyllyjen huollossa. Millteamin hankinta tukee Outotecin strategiaa kasvattaa palveluliiketoimintaa. Uuden Ruotsissa sijaitsevan palvelukeskuksen ansiosta Outotec voi nyt tarjota parempia elinkaaripalveluja asiakkailleen Euroopassa ja IVY-maissa. Kauppaan liittyvät ehdot toteutuivat 1.4.2010. Millteamin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 4 miljoonaa euroa ja yritys työllisti 35 henkilöä. Kauppahinta, jota osapuolet eivät julkistaneet, maksettiin käteisenä.

 

 

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

 

Katsauskauden aikana Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 13,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 10,9 miljoonaa euroa) eli 3,3 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2009: 2,3 %). Outotec jätti 32 uutta patenttihakemusta (Q1-Q2/2009: 31) ja sille myönnettiin 81 uutta kansallista patenttia (Q1-Q2/2009: 95).

 

Outotec ja brasilialainen alumiinioksidin tuottaja Alunorte saivat energiatehokkuuspalkinnon Hannoverin messuilla huhtikuussa 2010. Alunorte sai erityismaininnan kalsinointiprosessissa käytettävistä sykloneista. Syklonien ansiosta lämmönsiirto paranee ja painehävikki pienenee, mikä säästää energiaa ja tekee tuotannosta vakaampaa. Alunorte käyttää Outotecin kalsinointiteknologiaa tuotannossaan.

 

 

HENKILÖSTÖ

 

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 3 199 työntekijää (30.6.2009: 2 549), joista 646 työntekijää tuli yritysostoista. Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 3 168 (Q1-Q2/2009: 2 569). Keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta 598:lla henkilöllä lähinnä uusimpien yritysostojen vuoksi. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 8 % yrityksen henkilöstöstä.

 

Outotec sai ensimmäisellä neljänneksellä päätökseen YT-neuvottelut Suomessa. Neuvotteluissa etsittiin vaihtoehtoja kustannussäästöihin ja henkilöstövähennysten minimointiin. Neuvottelujen päätyttyä 84 henkilöä irtisanottiin huhtikuussa konserninjohdosta, tukitoiminnoista, tutkimuskeskuksesta ja liiketoimintayksiköistä Suomessa. Vuoden 2010 aikana henkilöstömäärä vähenee arviolta 170:llä maailmanlaajuisesti, josta Suomessa 120:llä henkilöllä kun eläkkeelle jäävät ja määräaikaisten työsuhteiden päättymiset otetaan huomioon.

 

Henkilöstö maittain 30.6.2010 30.6.2009 muutos, % 31.12.2009
Suomi 1 116 909 22,8 1 145
Saksa 455 400 13,8 472
Muu Eurooppa 333 240 38,8 283
Amerikka 748 643 16,3 740
Australia 280 199 40,9 239
Muu maailma 267 158 69,0 249
Yhteensä 3 199 2 549 25,5 3 128

 

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 250 (31.3.2010: 230) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille katsauskaudella maksettujen etujen määrä oli 106,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 80,4 milj. euroa).

 

 

MUUTOKSIA KONSERNIN JOHDOSSA

 

9.2.2010 Outotec julkaisi uuden uuden johtoryhmän nimittämisen korvaamaan nykyisen johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän. Uusi johtoryhmä aloitti toimintansa 1.4.2010 uuden toimintamallin käyttöönoton yhteydessä.  Johtoryhmän jäsenet vastuualueineen ovat:

 

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Vesa-Pekka Takala, talous ja rahoitus (31.7.2010 asti)
Jari Rosendal, Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alue
Pekka Erkkilä, Ferrous Solutions -liiketoiminta-alue (12.4.2010 alkaen)
Peter Weber, Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alue
Kalle Härkki, Services -liiketoiminta-alue
Martti Haario, markkinatoiminnot
Tapio Niskanen, liiketoimintainfrastruktuuri
Ari Jokilaakso, henkilöstö

 

Huhtikuussa Outotec nimitti TkT Mika Saariahon strategiajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.8.2010 alkaen. Toukokuussa TkT Michael Frei nimitettiin hankintajajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.9.2010 alkaen.

 

Huhtikuussa Outotec aloitti uuden talous- ja rahoitusjohtajan rekrytointiprosessin Vesa-Pekka Takalan ilmoitettua jättävänsä yhtiön. Konsernin talousjohtaja Outi Lampela vastaa väliaikaisesti talous- ja rahoitustoiminnoista ja sijoittajasuhteista vastaa toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

 

 

OSAKEPOHJAISET  KANNUSTINOHJELMAT JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUSOHJELMA

 

Outotecillä on kaksi osakepohjaista kannustinohjelmaa: Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010, joka julkistettiin 3.3.2008, ja Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012, joka julkistettiin 23.4.2010.

 

Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010

 

Osakkeita ei allokoitu ansaintajaksolta 2009. Hallitus päätti myös, ettei henkilöitä valita ansaintakaudelle 2010, koska uusi Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012 korvaa ohjelman.

 

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

 

Outotec Oyj:n hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet.

 

Hallitus hyväksyi 71 henkilöä kannustinohjelman piiriin ansaintakaudelle 2010, joka alkoi 1.1.2010. Maksettava palkkio perustuu kustannussäästöihin, tilaushankintaan ja Outotecin osakekohtaiseen tulokseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkio maksetaan vuonna 2011 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana, joka kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintakauden jälkeisen kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli henkilön työsuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava kaikki tai osa palkkiona saamistaan osakkeista yhtiölle vastikkeetta.

 

Vuosien 2010-2012 kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2010 on yhteensä enintään 361 750 Outotec Oyj:n osakkeen arvoa vastaava määrä ja koko ohjelmasta maksetaan yhteensä enintään noin 1.000.000 osakkeen arvoa vastaava määrä sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

 

Johtoryhmän osakeomistusohjelma

 

Outotecin hallitus päätti 21.5.2010 uudesta johtoryhmän jäsenten osakeomistusohjelmasta. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustavat osakeyhtiön Outotec Management Oy, jonka koko osakekannan he omistavat. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoryhmän jäsenet Outoteciin kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja tätä kautta kasvattamaan yhtiön omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Johto sijoittaa henkilökohtaisesti huomattavan määrän omia varojaan yhtiön osakkeisiin ja osittain yhtiön lainoituksen avulla. Outotecin hallitus päätti antaa Outotec Management Oy:lle enintään 4.980.000 euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Kun ohjelma on toteutettu kokonaisuudessaan, johtoryhmän jäsenet omistavat noin 0,34 % Outotecin osakkeista perustetun yhtiön kautta.

 

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 35 273 (5.8.2010: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden hankintana. Tämä on pienentänyt Outotecin omaa pääomaa 1,0 miljoonalla eurolla. Lisätietoja ohjelman vaikutuksesta konsernin omaan pääomaan on esitetty Laskelma oman pääoman muutoksista -taulukossa.

 

 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET

 

Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2010 Espoossa. Hallituksen puheenjohtaja Risto Virrankoski avasi kokouksen ja puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindsholm.

 

Tilinpäätös

 

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden 2009 yhdistellyt tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

 

Osinko

 

Yhtiökokous päätti jakaa 0,70 euroa osinkoa osaketta kohden 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta. Osingot olivat yhteensä 32,0 miljoonaa euroa ja ne maksettiin 8.4.2010.

 

Hallitus  

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen ja Anssi Soila sekä uusina jäseninä Eija Ailasmaa ja Tapani Järvinen. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf Bergströmin.  

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk, ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.  

 

Tilintarkastajat

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.

 

Hallituksen valtuutukset

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.

 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä valtuutusta ei ole käytetty 5.8.2010 mennessä.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.

 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä valtuutusta ei ole käytetty 5.8.2010 mennessä.

 

Yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa vähintään 28 päivää ennen yhtiökokousta.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään rahalahjoituksista valitsemilleen suomalaisille korkeakouluille enintään 600.000 euroon asti.  

 

Hallituksen järjestäytymiskokous

 

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Eija Ailasmaan, Anssi Soilan ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.  

 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

 

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu 45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

 

 

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

 

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 25,45 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 30,23 euroa ja pienin noteeraus 18,85 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 54 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa  yli 1 375 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo katsauskauden lopussa oli 1 178 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 25,73 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

 

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534. Katsauskauden aikana tämän sopimuksen perusteella ei ole ostettu Outotecin osakkeita.

 

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n (Outotecin johtoryhmän kannustinjärjestelmä) konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 35 273 (5.8.2010: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden hankintana. Tämä on pienentänyt Outotecin omaa pääomaa 1,0 miljoonalla eurolla. Lisätietoja ohjelman vaikutuksesta konsernin omaan pääomaan on esitetty Laskelma oman pääoman muutoksista -taulukossa.

 

Outotecillä oli katsauskauden lopussa 16 282 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan 16:en hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli  53 % ja kotitalouksien osuus 16 % kaikista Outotecin osakkeista.

 

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Outotec julkisti elokuussa RB Met Engineering (Pty) Ltd:n ja Xstrata Merafe PSV:n kanssa tekemänsä sopimuksen kromiittimalmin sintrausteknologian toimituksesta Xstrata Merafen ferrokromilaitokselle Etelä-Afrikan Rustenburgiin. Sopimuksen arvo on noin 17 miljoonaa euroa. Tilaus sisältyy Outotecin vuoden 2010 toisen neljänneksen tilauskertymään ja tilauskantaan.

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

 

Outotecin globaalin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Toiminta globaaleilla markkinoilla voi aiheuttaa taloudelliseen ja poliittiseen epävakauteen liittyviä riskejä. Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa viivästyttää saatujen projektitilausten käynnistymistä.

 

Outotecin liiketoiminnan riskit

 

Katsauskauden riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

 

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on useissa maissa, joissa on erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä, jotka voivat aiheittaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa tilikauden voittoa.

 

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi keskeytettyjä projekteja noin 60 miljoonan euron arvosta (31.3.2010: 70 milj. euroa). Jotkut keskeytyneet projektit saattavat peruuntua tai niistä neuvotellaan uudestaan. Markkinatilanteesta riippumatta projektiluonteisessa liiketoiminnassa on aina riski projektien siirtymisestä tai viivästymisestä.

 

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti.

 

Outotecillä on kustannussäästöohjelma, jonka tavoitteena on saavuttaa 25 miljoonan euron säästöt vuosittaisissa toiminnan kiinteissä kuluissa, mukaan lukien myös tuotannon kiinteät kulut, vuoden 2010 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen kustannustasoon. On mahdollista, että tavoiteltuja säästöjä ei saavuteta. Osa kustannussäästöistä on arvioitu saatavan uuden liiketoimintamallin avulla ja sen käyttöönottoon maailmanlaajuisesti liittyy riskejä.

 

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät vaikuta merkittävästi Outotecin taloudelliseen tulokseen.

 

Taloudellinen epävarmuus voi vähentää Outotecin tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Outotecin joihinkin teknologioihin liittyy lisenssimaksuja ja näitä teknologioita koskevien tilausten puute saattaa merkittävästi heikentää bruttokateprosenttia.

 

Taloudelliset riskit

 

Riskinä on, että Outotecin asiakkaille ja toimittajille tulee rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen puuttuessa ne voivat ajautua konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille. Asiakkailta vaaditut etumaksut, osamaksut ja remburssit vähentävät näitä riskejä. Katsauskauden aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita.

 

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja korkotuloja.

 

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta käytetään niin laajasti kuin mahdollista ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan kokonaisuudessaan termiineillä. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

 

 

MARKKINANÄKYMÄT

 

Metallien kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla tukee yleistä markkinoiden piristymistä. Pelkästään Kiinan osuus vuoden 2010 kasvusta odotetaan olevan lähes 50 %. Myös Kiinan ulkopuolella on merkkejä metallien kysynnän elpymisestä. Lisäksi kaivoksilla ja metallurgisilla laitoksilla tarvitaan jatkuvasti uudistuksia ja tuotannon tehostamista sekä energiatehokkaampia ja kestävämpiä ratkaisuja. Kaivos- ja metalliyhtiöiden tiedotteiden perusteella niiden investoinnit kasvavat kuluvana vuonna vuodesta 2009. Taantuman seurauksena monet hankkeet ovat aktivoituneet, mutta teollisuuden läpimenoajat ovat yleensä pitkiä varsinkin suurissa investoinneissa.

 

Non-ferrous Solutions

 

Värimetalliteknologiamarkkinat ovat hitaasti piristymässä. Erityisesti kulta-, kupari- ja sinkkihankkeita on käynnistymässä. Rikastamoihin liittyvät investoinnit etenevät nopeammin kuin sulattoihin, elektrolyyseihin ja uuttolaitoksiin liittyvät investoinnit. Kilpailu uusista projekteista on edelleen kovaa. Pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät ja edelleen paranemassa, koska malmien metallipitoisuuksien laskiessa tarvitaan enemmän rikastuskapasiteettia ja edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja. Samanaikaisesti ympäristösäädökset kiristyvät sekä energian ja veden hinta nousee. Siksi tarvitaan uutta teknologiaa ja moderneja ratkaisuja. Laroxin, Ausmeltin ja Millteamin yritysostojen ansiosta Outotecin johtava markkina-asema on edelleen vahvistunut kokonaisratkaisujen toimittajana malmista metalliksi -arvoketjuun.

 

Ferrous Solutions

 

Teräksen raaka-aineiden, rautamalmin ja koksitushiilen kysynnän jatkumisesta ennätystasolla on vahvoja merkkejä. Myös ruostumattoman teräksen raaka-aineiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti ja ferroseoshankkeita on käynnistymässä. Brasilia, Intia ja Etelä-Afrikka jatkavat infrastruktuurinsa nopeaa kehittämistä ja runsaiden luonnonvarojensa hyödyntämistä. Useita terästehtaiden laajennuksia ja uusinvestointeja on kehitteillä Brasiliassa ja Intiassa tuottamaan rikasteita ja rautapellettejä, joita tarvitaan jatkuvasti Kiinan markkinoilla. Outotecin kestävät ratkaisut sekä ferroseoksille että rautamalmin sintraukseen ja pelletointiin ovat kilpailukykyisiä energiatehokkuutensa ja ympäristöystävällisyytensä ansiosta.

 

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

 

Alumiinin kysyntä on kasvamassa. Sen seurauksena bauksiitin ja alumiinioksidin jalostukseen liittyvät hankkeet ovat uudelleen käynnistymässä erityisesti Kiinassa ja seuduilla, jotka toimittavat raaka-aineita Kiinan markkinoille. Myös Lähi-Itä keskittyy enemmän jalostuskapasiteetin rakentamiseen.

 

Liiketoiminta-alueen ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappo-, kaasunpuhdistus- ja lämmön talteenottoteknologiat sekä koksin ja teollisuusvesien käsittelyn. Metallien jatkuvan kysynnän ja rikasteiden tuotannon vuoksi rikkihappoteknologian markkinanäkymät  ovat hyvät. Rikkihappoa tarvitaan hydrometallurgisissa prosesseissa ja sitä tuotetaan pyrometallurgisissa prosesseissa sivutuotteena. Rikkihappoa tarvitaan myös jatkuvasti lannoiteteollisuudessa. Rikkihappotehtaiden lisäksi pyrometallurgiset laitokset tarvitsevat muita ympäristöä säästäviä ratkaisuja kuten poistokaasujen puhdistusta ja jätevesien käsittelylaitoksia.
Outotecin markkina-asema edistyksellisten rikkihappotehtaiden toimittajana vahvistui edelleen Edmestonin hankinnan johdosta.

 

Uudet mahdollisuudet ympäristöteknologioiden, kuten materiaalien kierrätyksen alueella lisääntyvät jatkuvasti. Enefit-teknologiaa, joka on kehitetty Eesti Energian Narvassa rakenteilla olevaan öljyliusketta hyödyntävään laitokseen, voidaan soveltaa muuallakin. Maailman hyödynnettävissä olevat öljyliuske- ja öljyhiekkavarat ovat moninkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria esiintymiä on Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa.

 

Services

 

Outotecin palveluliiketoimintaan vaikuttavat teollisuuden tuotantokapasiteetin taso, uudistukset ja laajennukset sekä uuden kapasiteetin rakentaminen. Asiakkaiden varaosien, huollon ja modernisointien tarve on kasvanut, koska he käynnistävät tuotantolinjoja uudelleen. Tarvittavien palvelujen kirjo on laaja, yksittäisistä varaosista kokonaan ulkoistettuihin huoltosopimuksiin. Tämä teollisuuden trendi luo kasvumahdollisuuksia monilla tasoilla ja tukee Outotecin tavoitetta olla asiakkaidensa kumppani koko laitosten elinkaaren ajan. Hankittujen liiketoimintojen odotetaan laajentavan Outotecin palvelutarjontaa ja vahvistavan läsnäoloa maailmanlaajuisesti.

 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2010

 

Katsauskauden tilauskertymän perusteella johto arvioi, että vuonna 2010:

 • tilaushankinta paranee merkittävästi vuodesta 2009  

 • liikevaihto tulee kasvamaan noin 1 miljardiin euroon sisältäen yritysostot, ja 

 • liikevoitto, joka sisältää hankintamenojen allokointiin liittyvät 10 miljoonan euron poistot, tulee pysymään samalla tasolla kuin vuonna 2009, poislukien kertaerät. 

 

Vuonna 2010 kertaeriin kuuluvat kertaluonteiset kulut ovat arviolta 20-25 miljoonaa euroa. Ostettujen yritysten integraatiosta syntyvät kertakulut arvioidaan kirjattavan kolmannen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseen.  

 

Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta. 
 
VUODEN 2010 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 

Outotec julkistaa vuoden 2010 aikana seuraavan osavuosikatsauksen:

 

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010: perjantaina 22.10.2010

 

 

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

 

Päivä: torstai 5.8.
Aika: 14.00-15.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9

 

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys tullaan myös nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.

 

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec/869848. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa viisi päivää 10.8.2010 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 869848.

 

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

 

 

Espoossa 5.8.2010

 

Outotec Oyj
Hallitus

 

 

Lisätietoja antavat:
Outotec Oyj

 

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

 

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

 

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

 

 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

 

 

OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)

 

Konsernin laaja tuloslaskelma Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2010 2009 2009
           
Liikevaihto 223,8 237,6 410,8 469,2 877,7
           
Hankinnan ja valmistuksen kulut -166,8 -194,1 -308,3 -378,5 -687,5
           
Bruttokate 57,0 43,5 102,5 90,7 190,1
           
Muut tuotot 0,3 3,6 2,9 4,2 4,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut -21,4 -13,1 -42,2 -26,3 -56,5
Hallinnon kulut -18,8 -13,5 -36,4 -26,7 -54,6
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -6,6 -5,8 -13,7 -10,9 -20,5
Muut kulut -5,0 -0,8 -17,5 -0,8 -3,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,1 - -0,3 - -0,2
           
Liikevoitto 5,5 13,9 -4,6 30,2 58,6
           
Rahoitustuotot ja -kulut          
  Korkotuotot ja -kulut 0,6 1,4 1,1 3,2 5,2
  Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot 0,5 -0,7 0,6 0,3 0,6
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -1,1 -1,6 -2,2 -3,5
Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 -0,3 0,0 1,4 2,2
           
Voitto ennen veroja 5,7 13,6 -4,6 31,6 60,9
           
Tuloverot -1,6 -4,3 1,4 -9,8 -18,6
           
Tilikauden voitto 4,0 9,3 -3,2 21,8 42,3
           
Muut laajan tuloksen erät          
  Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta          
  johtuvat voitot ja tappiot 8,3 7,5 17,6 11,1 19,5
  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran          
  suojauksista -0,3 2,5 -0,4 1,4 2,7
  Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin 0,1 -0,6 0,1 -0,1 -0,3
  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot          
  myytävissä olevista sijoituksista 0,0 -0,0 0,0 -0,2 2,4
  Tuloverot liittyen myytävissä oleviin sijoituksiin - - - - -0,0
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 8,2 9,4 17,4 12,3 24,3
           
Tilikauden laaja tulos 12,2 18,7 14,2 34,1 66,6
           
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 4,0 9,3 -3,2 21,8 42,3
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 12,2 18,7 14,2 34,1 66,6
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta          
laskettu osakekohtainen tulos:          
Osakekohtainen tulos, EUR 0,09 0,22 -0,07 0,53 1,01
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,09 0,22 -0,07 0,53 1,01

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

 

Konsernin lyhennetty tase      
milj. EUR 30.6.2010 30.6.2010 31.12.2009
       
VARAT      
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 215,3 82,9 170,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 54,1 32,1 52,1
Sijoitukset ja saamiset      
  Korolliset 2,0 0,4 5,1
  Korottomat 35,0 23,3 37,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 306,3 138,7 264,6
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus *) 105,0 102,2 93,2
Sijoitukset ja saamiset      
  Korolliset 0,4 0,5 0,7
  Korottomat 285,5 269,8 292,7
Rahavarat 220,9 281,6 258,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 611,8 654,2 645,0
       
VARAT YHTEENSÄ   918,2 792,9 909,6
       
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
Oma pääoma      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 321,3 219,0 315,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,9 - 27,4
Oma pääoma yhteensä 322,2 219,0 342,4
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset 32,0 2,3 41,2
Korottomat 103,7 72,3 98,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 135,7 74,6 139,4
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset 24,5 1,9 32,0
Korottomat      
  Saadut ennakkomaksut **) 166,5 248,3 150,9
  Muut korottomat lyhytaikaiset velat 269,3 248,9 244,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä 460,3 499,2 427,8
       
Velat yhteensä 595,9 573,8 567,2
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 918,2 792,9 909,6

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 25,8 miljoonaa euroa 30.6.2010 (30.6.2009: 25,3 milj.euroa, 31.12.2009: 17,0 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 107,5 miljoonaa euroa 30.6.2010 (30.6.2009: 1 070,0 milj.euroa, 31.12.2009: 1 041,2 milj. euroa).

 

Lyhennetty rahavirtalaskelma Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2009
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto -3,2 21,8 42,3
Oikaisut      
  Poistot 10,5 5,8 12,1
  Muut oikaisut 7,5 10,9 21,4
Käyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-) 40,2 -16,3 -75,0
Saadut korot 2,0 3,7 6,1
Maksetut korot -0,7 -0,4 -0,7
Maksetut verot -14,3 -13,0 -34,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 42,0 12,6 -28,8
       
Investoinnit -6,5 -9,0 -17,0
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -34,7 -2,8 -1,9
Hankitut liiketoiminnot -2,2 - -
Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta - - -10,4
Aineellisen omaisuuden myynti 3,9 0,4 0,0
Muu investointien rahavirta - -0,0 -0,2
Investointien nettorahavirta -39,5 -11,5 -29,5
Rahavirta ennen rahoitusta 2,5 1,1 -58,3
       
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -12,3 -0,1 -0,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot - - 30,6
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -18,1 - -
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 10,3 0,7 1,7
Omien osakkeiden hankinta - -3,3 -3,3
Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin *) -0,1 - -
Maksetut osingot -32,0 -42,0 -42,0
Muu rahoituksen rahavirta 0,5 0,1 -0,2
Rahoituksen nettorahavirta -51,7 -44,6 -13,4
       
Rahavarojen nettomuutos -49,2 -43,5 -71,7
       
Rahavarat tilikauden alussa 258,5 317,8 317,8
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 11,6 7,4 12,5
Rahavarojen nettomuutos -49,2 -43,5 -71,7
Rahavarat tilikauden lopussa 220,9 281,6 258,5

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 30.6.2010 35 273 (5.8.2010: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

 

Laskelma oman pääoman muutoksista

 

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

 

Laskelma oman pääoman muutoksista
   
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
milj. EUR A B C D E F G H I J
Oma pääoma 1.1.2009 16,8 20,2 0,1 -3,7 -9,4 - -16,0 218,5 - 226,4
Osingonjako - - - - - - - -42,0 - -42,0
Omien osakkeiden hankinta  

-
 

-
 

-
 

-
 

-3,3
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-3,3
Omien osakkeiden siirto osakepalkkiojärjestelmään kuuluville  

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

8,1
 

 

-
 

 

-
 

 

-4,8
 

 

-
 

 

3,3
Osakeperusteiset maksut:                    
   vastaanotettujen
  palveluiden arvo
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-0,1
 

-
 

-0,1
Tilikauden laaja tulos - - - 1,1 - - 11,1 21,8 - 34,1
Muut muutokset - - - - - - - 0,6 - 0,6
Oma pääoma 30.6.2009 16,8 20,2 0,1 -2,6 -4,6 - -4,9 193,9 - 219,0
                     
Oma pääoma 1.1.2010 16,8 20,2 0,3 1,1 -4,6 63,4 3,5 214,3 27,4 342,4
Osingonjako - - - - - - - -32,0 - -32,0
Osakeanti 0,4 - - - - 24,3 - - - 24,7
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä *)  

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

-1,0
 

 

-
 

 

-
 

 

-
 

 

0,9
 

 

-0,1
Osakeperusteiset maksut:                    
   vastaanotettujen
  palveluiden arvo
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

0,2
 

-
 

0,2
Tilikauden laaja tulos - - - -0,2 - -  17,6 -3,2 - 14,2
Larox-konsernin hankintaan liittyvä määräysvallattomien omistajien osuus  

 

 

-
 

 

 

-
 

 

 

-
 

 

 

-
 

 

 

-
 

 

 

-
 

 

 

-
 

 

 

-
 

 

 

-27,4
 

 

 

-27,4
Muut muutokset - - 0,0 - - - - 0,2 - 0,3
Oma pääoma 30.6.2010 17,2 20,2 0,4 0,9 -5,6 87,7 21,1 179,5 0,9 322,2

 

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 30.6.2010 35 273 (5.8.2010: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

 

Konsernin tunnusluvut Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Viim. Q1-Q4
  2010 2009 2010 2009 12kk 2009
Liikevaihto, milj. EUR 223,8 237,6 410,8 469,2 819,3 877,7
Bruttokate, % 25,5 18,3 25,0 19,3 24,6 21,7
Liikevoitto, milj. EUR 5,5 13,9 -4,6 30,2 23,8 58,6
Liikevoitto, % 2,4 5,9 -1,1 6,4 2,9 6,7
Voitto ennen veroja, milj. EUR 5,7 13,6 -4,6 31,6 24,6 60,9
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 2,5 5,7 -1,1 6,7 3,0 6,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 34,6 23,4 42,0 12,6 0,6 -28,8
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -166,8 -278,3 -166,8 -278,3 -166,8 -191,0
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -51,8 -127,1 -51,8 -127,1 -51,8 -55,8
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 42,9 40,2 42,9 40,2 42,9 45,1
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -107,8 -150,7 -107,8 -150,7 -107,8 -62,8
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 27,0 4,5 80,7 9,2 169,5 98,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 12,1 1,9 19,6 2,0 20,7 11,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,6 30,8 -2,9 30,9 8,9 20,9
Oman pääoman tuotto, % 5,1 17,9 -2,0 19,6 6,4 14,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 310,1 966,6 1 310,1 966,6 1 310,1 867,4
Tilauskertymä, milj. EUR 349,7 105,8 769,1 245,1 1 081,1 557,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 3 171 2 540 3 168 2 569 2 911 2 612
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta 1,8 3,9 -0,8 4,7 2,1 4,8
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR 6,6 5,8 13,7 10,9 23,3 20,5
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta 2,9 2,4 3,3 2,3 2,8 2,3
Osakekohtainen tulos, EUR 0,09 0,22 -0,07 0,53 0,41 1,01
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 7,08 5,26 7,08 5,26 7,08 7,09
Osakekohtainen osinko, EUR - - - - 0,70 0,70

 

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä sekä alla esitettyjä vuonna 2010 käyttöönotettuja muutettuja standardeja. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 

Uusien ja muutettujen IFRS -standardien ja IFRIC -tulkintojen soveltaminen

 

Outotec on soveltanut vuoden 2010 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja:

 • IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistetun standardin myötä vähemmistön voi arvostaa joko käypään arvoon tai suhteellisena osuutena hankitun yhtiön nettovaroista. Vaiheittaisissa liiketoimintojen hankinnoissa aikaisemmin hankitut omistusosuudet arvostetaan hankinta-ajankohdan käypään arvoon ja arvonmuutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Hankintoihin liittyvät kulut kirjataan tulosvaikutteisesti kun palvelut on vastaanotettu. Muutettua standardia on sovellettu Ausmelt Ltd:n hankintaan, jonka seurauksena vuoden 2009 aikana hankitut osuudet on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutos on kirjattu tulosvaikutteisesti. Lisäksi Ausmeltin hankintaan liittyvät menot on kirjattu tulosvaikutteisesti.  

 • IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistetun standardin myötä konsernin tytäryhtiöiden omistusosuuksien lisäysten tai vähennysten käsittely on täsmentynyt. Määräysvallan muuttuessa syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Jos määräysvallassa ei omistusosuuden muutoksesta johtuen tapahdu muutosta, kirjataan se omaan pääomaa koskevina liiketoimina. Uudistettua standardia on sovellettu Ausmeltin hankinnassa. Määräysvallan muutoksen myötä hankitut osakkeet arvostettiin käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 

 • IFRS standardien vuosittaiset muutokset. 

 

Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2010 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja, joilla ei odoteta olevan vaikutusta konsernin osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:

 • IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat konsernin osakeperusteiset liiketoimet (voimassa 1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 

 • IAS 39 Rahoitusinstrumentit - Kirjaaminen ja arvostaminen suojauslaskennan kohteet (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 

 

Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset ja alkaa soveltaa uusia standardeja 1.1.2011 alkavalla tilikaudella:

 • IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (voimassa 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu (voimassa 1.2.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

 • IFRIC 14 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (voimassa 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

 • IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi (voimassa 1.7.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

 

Muuttuneet toimintasegmentit ja uusi liiketoimintamalli

 

Helmikuussa 2010 julkistetun uuden toimintamallin myötä Outotecin organisaatiorakenne muuttui. Taloudellinen raportointi uuden rakenteen mukaan aloitettiin 1.4.2010. Outotecin uudet IFRS 8:n mukaiset raportoitavat segmentit ovat Non-ferrous Solutions, Ferrous Solutions ja Energy, Light Metals and Environmental Solutions. Lisätietoa uusista toimintasegmenteistä löytyy osavuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2010 kohdasta "Uusi liiketoimintamalli ja raportointisegmentit".

 

Outotec julkaisi toimintasegmenttien muutokseen liittyvät vuoden 2009 vertailutiedot pörssitiedotteessa 30.6.2010.

 

 

Arvioiden käyttö

 

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

 

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2009
Kertaluonteiset erät liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin -16,1 - -
Ausmelt Ltd:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen ja hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus 2,2 - -
Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus - - -2,5
Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat kertaluonteiset erät - 2,5 2,4
       
       
Tuloverot Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2009
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -4,8 -9,0 -13,7
Laskennalliset verot 6,2 -0,8 -4,9
Tuloverot yhteensä 1,4 -9,8 -18,6
       
       
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      
milj. EUR 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
Hankintameno kauden alussa 117,8 87,6 87,6
Muuntoerot 4,1 1,9 3,3
Lisäykset 3,6 5,3 14,9
Vähennykset -0,6 -0,6 -0,9
Tytäryhtiöiden hankinta 2,3 - 12,9
Uudelleenryhmittelyt -0,0 0,0 -0,0
Hankintameno kauden lopussa 127,1 94,3 117,8
       
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -65,7 -58,1 -58,1
Muuntoerot -2,3 -1,0 -1,8
Vähennykset 0,3 0,2 1,0
Uudelleenryhmittelyt -0,0 0,0 0,2
Tilikauden arvonalentumiset -0,5 - -
Tilikauden poistot -4,9 -3,3 -7,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -73,1 -62,2 -65,7
       
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 54,1 32,1 52,1
       
       
Vastuusitoumukset      
milj. EUR 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
Annetut pantit ja kiinnitykset 2,6 1,8 33,4
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 192,6 192,7 218,2
Vuokravastuut 60,3 66,1 64,4

Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Outotec (Shanghai) Co. Ltd:n ja Outotec Ausmelt Pty Ltd:n luottolimiitteihin. Panttien ja kiinnitysten kokonaismäärä laski raportointikauden aikana, sillä pääosa Laroxin ulkoisista veloista maksettiin.

 

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 45,7 miljoonaa euroa 30.6.2010 (30.6.2009: 4,9 milj. euroa, 31.12.2009: 47,1 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 335,7 miljoonaa euroa 30.6.2010 (30.6.2009: 328,2 milj. euroa, 31.12.2009: 321,3 milj. euroa).

 

Johdannaissopimukset      
       
Valuuttajohdannaiset      
milj. EUR 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
Käypä nettoarvo -5,5 *) -6,0**) -1,9***)
Nimellisarvo 331,6 345,5 319,3
*) joista -0,7 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista -2,8 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
***) joista 1,4 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

 
     
       
Lähipiiritapahtumat      
       
Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2009
Myynti 0,0 - 0,1
Ostot -0,1 - -
Myynti- ja muut saamiset 0,0 - 0,1
Lyhytaikaiset velat - - 0,4
Lainasaamiset 1,1 - -

 

Liiketoimintojen yhdistäminen      
       

 

Larox-konsernin hankinta

 

Outotec toteutti Laroxin määräysvallan hankintaan johtavat kaupat suunnatulla osakeannilla 21.12.2009 ja teki pakollisen julkisen ostotarjouksen lopuista Laroxin osakkeista. Outotec julkisti 27.1.2010 julkisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen, jonka mukaan Outotecin omistusosuus oli noin 98,5 % Laroxin  osakkeista ja noin 99,7 % kaikista äänistä. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus vahvisti 10.6.2010, että Outotec on saanut omistusoikeuden kaikkiin Laroxin osakkeisiin asettamalla välimieoikeuden hyväksymän vakuuden lunastushinnalle ja sille kertyvälle korolle.

 

Ostettujen Laroxin osakkeiden kauppahinta oli 94,2 miljoonaa euroa sisältäen aktivoidut hankintaan liittyvät kustannukset 3,8 miljoonaa euroa sekä velan liittyen vähemmistöön. Suurin osa kauppahinnasta maksettiin 3.780.373 Outotecin uutena osakkeena, joka vastasi 88,1 miljoonaa euroa.  

 

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio on alustava, koska aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja tarkistetaan. Lopullinen kauppahinnan allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 aikana. Alustavassa kauppahinnan allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille kuten teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille. Liikearvo perustuu pääosin synergiaetuihin, joita  transaktiossa arvioidaan syntyvän vuositasolla vähintään 7 miljoonaa euroa.

 

 

milj. EUR
Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä
     
Aineettomat hyödykkeet 41,0 17,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12,9 12,9
Vaihto-omaisuus 26,3 22,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 41,0 39,0
Rahavarat 1,5 1,5
Varat yhteensä 122,9 93,8
     
Korolliset velat 34,6 34,6
Laskennalliset verovelat 8,7 1,7
Ostovelat ja muut velat 32,0 32,0
Velat yhteensä 75,3 68,3
     
Nettovarat 47,6 25,5
     
Hankintameno, (oma pääoma) 88,1  
Hankintameno, (raha) 4,7  
Velka liittyen määräysvallattomien omistajien osuuteen 1,4  
Liikearvo 46,6  
     
Hankittujen tytäryritysten rahavarat 1,5  
Maksettu hankintameno 30.6.2010 2,7  
Maksettu hankintameno 29.12.2009 2,0  
Rahavirtavaikutus 30.6.2010 2,7  

 

Larox-konsernin hankinnan vaikutus Outotecin 2009 liikevaihtoon ja tilikauden tulokseen

 

Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2009 olisi ollut 1 027,9 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 31,8 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneen yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2009.

 

Ausmelt Ltd:n hankinta

 

Outotec julkisti 23.3.2010 saaneensa onnistuneesti päätökseen australialaisen pörssiyhtiön Ausmelt Ltd:n hankinnan ja omistavansa 100 % kaikista Ausmeltin osakkeista ja äänistä. Ostettujen Ausmeltin osakkeiden kauppahinta oli noin 49 miljoonaa Australian dollaria (noin 33 milj. euroa). IFRS 3 vaatimusten mukaisesti Ausmeltin osakkeet arvostettiin käypään arvoon, kun Outotec saavutti määräysvallan yhtiössä. Käypään arvoon arvostus nosti osakkeiden arvoa noin 3,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Ausmeltin hankintaan liittyvät kulut on kirjattu tuilosvaikutteisesti konsernin laajan tuloslaskelman erään Muut kulut.

 

Ausmelt kehittää, suunnittelee ja toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top Submerged Lance) metallien tuotantoon ja teollisuusjätteiden käsittelyyn. Ausmeltin TSL-teknologia täydentää Outotecin sulatusteknologiavalikoimaa. Outotec toimittaa kuparin ja nikkelin liekkisulatusteknologiaa suuriin laitoksiin, kun taas Ausmeltin TSL metodi sopii pienistä keskisuuriin laitoksiin sekä muille raaka-aineille, kuten raudalle, sinkille, lyijylle, tinarikasteelle, sinkkisakoille sekä sivutuotteisiin ja poisteisiin. Teknologian avulla on myös mahdollista saada talteen arvokkaat metallit sivutuotteista.

 

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio on alustava,koska aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja tarkistetaan. Lopullinen kauppahinnan allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 aikana. Alustavassa kauppahinnan allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille (teknologioille, tilauskertymälle ja asiakassuhteille) sekä aineellisille hyödykkeille. Liikearvo perustuu pääosin synergiaetuihin, joita odotetaan syntyvän Ausmeltin paremmista kasvumahdollisuuksista osana Outotecia. Kauppahinnan allokaatio päivitettiin vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden käypiin arvoihin tehtiin tarkistuksia, jotka olivat määriltään vähäisiä. Näillä kauppahinnan allokaatio tarkistuksilla ei ollut tulosvaikutusta.

 

 

milj. EUR
Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä
     
Aineettomat hyödykkeet 10,4 0,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,7 0,2
Vaihto-omaisuus 0,6 0,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,2 2,2
Rahavarat 4,4 4,4
Varat yhteensä 19,3 8,0
     
Laskennalliset verovelat 3,4 -
Ostovelat ja muut velat 7,5 7,5
Velat yhteensä 10,8 7,5
     
Nettovarat 8,5 0,5
     
Hankintameno 33,7  
IFRS hankintamenon uudelleen arvostus 3,3  
Muuntoerot -0,5  
Liikearvo 28,1  
     
Hankittujen tytäryritysten rahavarat 4,4  
Maksettu hankintameno 30.6.2010 23,3  
Maksettu hankintameno 31.12.2009 10,4  
Kurssiero -0,6  
Rahavirtavaikutus 30.6.2010 18,3  

 

Muut hankitut liiketoiminnot

 

Outotec hankki Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan 18.3.2010

 

Outotec on vahvistanut palveluliiketoimintaansa hankkimalla ruotsalaisen Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan. Millteam tarjoaa huoltopalveluita, asennuksia, asennusvalvontaa, kunnossapitotarkastuksia ja kaivosyritysten laitteiden huoltoa ja sillä on erikoisosaamista jauhinmyllyjen kunnossapidosta. Millteamin vuosiliikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa ja se työllistää 35 henkilöä. Millteamin hankinta tukee Outotecin strategiaa laajentaa palveluliiketoimintaansa. Uuden Ruotsissa sijaitsevan palveluyksikkönsä ansiosta Outotec voi tarjota parempia laitosten elinkaaripalveluita asiakkailleen Euroopassa ja IVY-maissa.

 

Outotec täydensi rikkihappoteknologioitaan hankkimalla Edmeston AB:n koko osakekannan 17.5.2010.

 

Edmeston AB on Göteborgissa sijaitseva yhtiö, joka on erikoistunut pääasiassa rikkihappotehtaissa käytettävien prosessilaitteiden suunnitteluun ja valmistuttamiseen.  Edmestonilla on erikoisosaamista erittäin syövyttäviin olosuhteisiin sopivista ruostumattoman teräksen erikoislaaduista. Edmestonin vuosiliikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja se työllistää toistakymmentä ammattilaista. Edmestonin hankinta vahvistaa. Outotecin asemaa johtavana rikkihappoteknologioiden toimittajana. Edmeston täydentää Outotecin tarjontaa rikkihappotehtaille ja parantaa palvelutasoa erityisesti laitteistojen kunnostuksissa ja ajanmukaistamisessa

 

Alla esitetty yhdistetty kauppahinnan allokaatio on alustava,koska aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja tarkistetaan. Lopullinen kauppahinnan allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 aikana. Alustavassa kauppahinnan allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille kuten teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille. Lisäksi aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon. Liikearvo perustuu pääosin synergiaetuihin.

 

 

milj. EUR
Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä
     
Aineettomat hyödykkeet 5,4 -
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,4 0,1
Vaihto-omaisuus 3,1 3,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,3 0,3
Rahavarat 0,9 0,9
Varat yhteensä 10,1 4,4
     
Laskennalliset verovelat 1,3 -
Ostovelat ja muut velat 2,2 2,2
Velat yhteensä 3,5 2,2
     
Nettovarat 6,6 2,3
     
Hankintameno 17,3  
Hankintameno jaksotettu velaksi 30.6.2010 0,7  
Liikearvo *) 11,3  
     
Hankittujen tytäryritysten rahavarat 0,9  
Maksettu hankintameno 30.6.2010 17,3  
Kurssiero -0,5  
Rahavirtavaikutus 30.6.2010 15,9  

*) josta 0,8 miljoonaa euroa on verotuksessa vähennyskelpoista.

 

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus Outotecin vuoden 2010 toisen neljänneksen liikevaihtoon ja tilikauden tulokseen

 

Outotecin liikevaihto 1.1.-30.6.2010 olisi ollut 415,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tappio -2,3 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneet Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2010. Larox-konserni sekä Ausmelt on konsolidoitu Outotec-konserniin vuoden 2010 alusta lähtien.

 

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain
milj. EUR Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/2010
Liikevaihto            
Non-ferrous Solutions 129,9 132,2 104,6 115,9 113,5 141,3
Ferrous Solutions 27,7 34,2 34,9 49,9 20,0 32,9
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 76,8 74,3 51,3 56,3 54,6 52,6
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -2,7 -3,1 -2,2 -2,3 -1,0 -3,0
Yhteensä 231,6 237,6 188,7 219,8 187,0 223,8
             
Liikevoitto            
Non-ferrous Solutions 10,5 7,3 9,4 7,9 -15,4 4,8
Ferrous Solutions 1,6 0,2 2,6 5,1 -2,5 1,4
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 7,0 9,2 4,6 6,8 10,0 1,9
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -2,7 -2,7 -1,5 -6,5 -2,2 -2,6
Yhteensä 16,3 13,9 15,1 13,3 -10,1 5,5

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

 

 

Tunnuslukujen laskentaperusteet  
       
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat  
       
Nettovelkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100
    Oma pääoma yhteensä  
       
Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä × 100
    Taseen loppusumma - saadut ennakot  
       
Sijoitetun pääoman tuotto = Liikevoitto + rahoitustuotot × 100
    Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo)  
       
Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto × 100
    Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)  
       
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut = Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan  
    kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut)  
       
Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto  
    Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
       
Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko  
    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa
     

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus tammi─kesäkuu 2010 Lataa