Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2011 Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Pörssitiedote maaliskuuta 22, 2011

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ   PÖRSSITIEDOTE      22.3.2011    KLO 14.00

 

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

 

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 22.3.2011 Espoossa. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergström ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.

 

Tilinpäätös

 

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2010.

 

Osinko

 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta 0,75 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2011 ja osingon maksupäivä 8.4.2011.

 

Hallitus ja tilintarkastajat

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila, Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen sekä uutena jäsenenä Timo Ritakallio.

 

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf Bergströmin.

 

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk, ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan.

 

Hallituksen valtuutukset

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

 

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.

 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

 

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.

 

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

 

Yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen määräämässään yhdessä tai useammassa laajalevikkisessä päivälehdessä tai yhtiön internet-sivuilla.

 

 

Hallituksen järjestäytymiskokous

 

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Eija Ailasmaan, Anssi Soilan, Timo Ritakallion ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä jatkavat Tapani Järvinen, Karri Kaitue sekä sen puheenjohtajana Carl-Gustaf Bergström.

 

Kokouksen pöytäkirja

 

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 5.4.2011 alkaen.

 

 

 

OUTOTEC OYJ

 

Rita Uotila
sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954 141
sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com

 

 

JAKELU

 

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com