Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2011 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011
Pörssitiedote huhtikuuta 29, 2011

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011

OUTOTEC OYJ        OSAVUOSIKATSAUS        29.4.2011 KLO 12.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani voimakkaasti

Tammi-maaliskuu 2011 lyhyesti (Q1/2010):

 

 • Liikevaihto: 247,5 miljoonaa euroa (187,0 milj. euroa), +32 % 

 • Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja (PPA-poistot)): 20,2 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa), +506 %  

 • Tilauskanta: 1 444,4 miljoonaa euroa (1 155,7 milj. euroa), +25 % 

 • Tilauskertymä: 343,7 miljoonaa euroa (419,4 milj. euroa), -18 % 

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 59,8 miljoonaa euroa (7,5 milj. euroa) 

 

Tulosohjeistus vuodelle 2011 pysyy ennallaan.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:
"Outotecin kaikkien liiketoiminta-alueiden markkinat vahvistuivat edelleen ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Erityisesti aktiviteetti kulta-, perusmetalli- ja rautateollisuudessa oli vilkasta. Tarjousten laatiminen ja tilausten toimittaminen ovat pitäneet henkilöstömme kiireisenä. Olen erittäin tyytyväinen alkuvuoden vahvaan tilaushankintaamme. Saimme tilauksen muun muassa Serbiasta RTB Borilta, jonka kokonaistoimitus sisältää kuparin liekkisulatusteknologiaa palveluineen. Lisäksi saimme tilauksen Codelcolta jätevedenkäsittelylaitoksen toimittamisesta Chileen Mina Ministro Hales -projektiin, mikä on merkittävä saavutus teollisuusvesien käsittelyyn liittyvän strategiamme eteenpäin viemisessä. Vahva kysyntä ja tilauskanta ja onnistuneet ratkaisu-, laite- ja palvelutoimitukset kasvattivat liikevaihtoamme voimakkaasti ja paransivat kannattavuuttamme. Voidaan todeta, että uusi kasvua ja skaalautuvuutta tukeva toimintamallimme alkaa tuottaa tuloksia. Hankimme itävaltalaisen ASH DEC Umwelt AG:n fosforin kierrätysteknologian tuotemerkkeineen ja patentteineen vahvistaaksemme ympäristöteknologioiden valikoimaamme ja korostaaksemme kierrätysteknologioiden kasvavaa merkitystä missiossamme, joka on maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen. Olemme suunnitelmiemme mukaisella kasvu-uralla, ja markkinanäkymät ovat hyvät."

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuistaQ1Q1Viim.Q1-Q4
 2011201012kk2010
Liikevaihto, milj. EUR247,5187,01 030,1969,6
Bruttokate, %26,624,426,626,2
Liikevoitto liiketoiminnoista, milj. EUR20,23,391,674,7
Liikevoitto liiketoiminnoista, %8,21,88,97,7
Liikevoitto, milj. EUR19,0-10,170,741,6
Liikevoitto, %7,7-5,46,94,3
Voitto ennen veroja, milj. EUR18,1-10,365,437,1
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR59,87,5139,887,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR-248,7-179,5-248,7-200,9
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -75,9-57,9-75,9-56,2
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR-153,0-79,0-153,0-113,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %20,4-11,117,69,2
Oman pääoman tuotto, %14,7-8,914,67,6
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR1 444,41 155,71 444,41 393,1
Tilauskertymä, milj. EUR343,7419,41 319,01 394,7
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana3 2213 1633 1653 151
Osakekohtainen tulos, EUR0,28-0,161,030,59

 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen markkinatilanne jatkui vahvana katsauskauden aikana. Metallien kysynnän pitkän aikavälin myönteiset näkymät erityisesti kehittyvillä markkinoilla tukivat kaivos- ja metalliteollisuutta. Outotecin asiakaskunnan tuotantokapasiteetin käyttöaste säilyi yleisesti ottaen hyvänä, mikä kasvatti investointiaktiivisuutta ja palvelujen kysyntää. Yhtiöt käynnistivät uudelleen investointiprojektejaan, mikä ilmeni runsaina markkinointi- ja myyntitoimina katsauskaudella. Etelä-Amerikan, Australian ja Intian markkinat olivat vahvat erityisesti kupari-, kulta- ja rautaprojektien osalta. Markkinat vahvistuivat myös alumiini-, sinkki- ja nikkeliprojektien osalta. Joidenkin teknologia-alojen asiantuntijaresurssit ovat olleet tiukoilla lisääntyneen kysynnän takia, mutta toimitusajat ja alihankkijaverkoston kapasiteetti pysyivät kuitenkin normaaleina.

Kaivos- ja metalliteollisuus hyötyivät metallien korkeista hinnoista. Rahamarkkinat jatkoivat elpymistään epävakaista olosuhteista huolimatta, mutta rahoituspakettien entistä vaativampien rakenteiden vuoksi erityisesti isojen, uuden kapasiteetin rakentamista edellyttävien projektien päätöksenteko hidastui.

Kiinnostus ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen käyttöön kasvaa jatkuvasti ja teknologioiden ympäristövaikutusten ehdot tiukentuvat entisestään. Trendi on Outotecin kannalta myönteinen, sillä yhtiö toimittaa edistyksellisiä teknologiaratkaisuja, joiden avulla on mahdollista minimoida asiakkaiden tuotantoprosessien elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset sekä maksimoida arvokkaiden raaka-aineiden saanti.

TILAUSKERTYMÄ

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatujen uusien tilausten arvo oli 343,7 miljoonaa euroa (Q1/2010: 419,4 milj. euroa), mihin sisältyi laitostoimituksia, teknologia- sekä laitetoimituksia ja palveluja. Katsauskauden tilauksista noin puolet tuli Euroopan (ml. IVY-maat), Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueelta ja toinen puoli jakautui tasaisesti Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren valtioiden kesken. Tilauskertymän 18 %:n lasku vertailukaudesta johtuu poikkeuksellisen suuresta tilauskertymästä vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä, jolle ajoittui kaksi erityisen suurta tilausta. Julkaisemattomien pienten ja keskisuurten tilausten määrä kasvoi kuitenkin sekä vertailukaudesta (Q1/2010) että vuoden 2010 neljännestä vuosineljänneksestä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen suurimmat tilaukset:

 • kuparin liekkisulatusuuni ja palveluita yhdessä SNC-Lavalinin kanssa RTB Borille, Serbia (60 milj. euroa), 

 • öljyliuskeen esikäsittelylaitos Eesti Energialle, Viro (20 milj. euroa), 

 • jätevedenkäsittelylaitos Codelcolle, Chile (18 milj. euroa) ja 

 • kupari- ja kultarikastamon prosessiteknologiaa ja palveluita Sandfire Resourcesille, Australia (15 milj. euroa). 

 

TILAUSKANTA

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 1 444,4 miljoonaa euroa, mikä on 25 % suurempi kuin vertailukauden lopussa (Q1/2010: 1 155,7 milj. euroa).

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 29 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat yhteensä 67 % tilauskannasta. Johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 60 % (noin 840 milj. euroa) toimitetaan vuonna 2011, loput 2012 ja myöhemmin. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli noin 40 miljoonan euron arvosta keskeytettyjä projekteja (31.3.2010: 70 milj. euroa).  

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 32 % ja oli 247,5 miljoonaa euroa (Q1/2010: 187,0 milj. euroa). Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihdon kasvuun. Liikevaihto kasvoi vahvan palvelujen ja laitteiden myynnin sekä erityisesti Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen onnistuneiden projektitoimitusten ansiosta. Myös Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihto palasi kasvu-uralle.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, joka sisältyy kolmen muun liiketoiminta-alueen liikevaihtolukuihin, kasvoi 41 % vertailukaudesta ja oli 71,1 miljoonaa euroa (Q1/2010: 50,5 milj. euroa). Tämä vastaa 29 % Outotecin liikevaihdosta (Q1/2010: 27 %).

Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 20,2 miljoonaa euroa (Q1/2010: 3,3 milj. euroa), joka vastaa 8,2 % liikevaihdosta (Q1/2010: 1,8 %). Liikevoitto liiketoiminnoista kasvoi vertailukauteen verrattuna suuremman myynnin ja paremman bruttokatteen, joka oli 26,6 %, (Q1/2010: 24,4 %) vuoksi. PPA-poistot olivat katsauskaudella 1,2 miljoonaa euroa.

Katsauskauden liikevoitto oli 19,0 miljoonaa euroa (Q1/2010: -10,1 milj. euroa). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 3,8 miljoonaa euroa (Q1/2010: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 0,3 miljoonaa euroa).

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 50,8 miljoonaa euroa (Q1/2010: 45,6 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti Outotecin maailmanlaajuisen liiketoimintamallin rakentamiseen liittyvistä kuluista, henkilöstömäärän kasvusta, hankittujen yritysten kiinteistä kustannuksista, liiketoiminnan kehityskustannuksista sekä osakepohjaiseen kannustinohjelmaan liittyvistä kuluista. Katsauskauden voitto ennen veroja oli 18,1 miljoonaa euroa (Q1/2010: -10,3 milj. euroa). Se sisälsi 0,9 miljoonaa euroa nettorahoituskuluja (Q1/2010: nettorahoituskulu 0,2 milj. euroa). Nettorahoituskulujen kasvu johtui pääasiassa alhaisesta korkotasosta ja uusiin rahoitusjärjestelyihin liittyvistä maksuista. Katsauskauden voitto oli 12,6 miljoonaa euroa (Q1/2010: -7,3 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 5,5 miljoonaa euroa (Q1/2010: 3,0 milj. euroa positiivinen). Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (Q1/2010: -0,16 euroa).

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 14,7 % (Q1/2010: -8,9 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 20,4 % (Q1/2010: -11,1 %).

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto Q1Q1Q1-Q4
milj. EUR201120102010
Liikevaihto   
Non-ferrous Solutions162,0113,5623,3
Ferrous Solutions43,620,0131,5
Energy, Light Metals and Environmental Solutions46,154,6222,8
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti-4,1-1,0-8,0
Yhteensä247,5187,0969,6
    
Liikevoitto   
Non-ferrous Solutions18,1-15,426,1
Ferrous Solutions3,2-2,511,3
Energy, Light Metals and Environmental Solutions3,310,026,8
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät-5,7-2,2-22,6
Yhteensä19,0-10,141,6


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto kasvoi 43 % vertailukaudesta ja oli 162,0 miljoonaa euroa (Q1/2010: 113,5 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat palveluliiketoiminnan kasvu, vahva tilauskanta, onnistuneet projektitoimitukset sekä suotuisa tuotevalikoima. Liikevoitto liiketoiminnoista oli 19,1 miljoonaa euroa (Q1/2010: -3,2 milj. euroa) ja liikevoitto oli 18,1 miljoonaa euroa (Q1/2010: -15,4 milj. euroa). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 3,9 miljoonaa euroa (Q1/2010: realisoitunut ja realisoitumaton tappio 0,6 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui myynnin kasvusta, paremmasta bruttokatteesta ja onnistuneista projektitoimituksista.

Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 43,6 miljoonaa euroa (Q1/2010: 20,0 milj. euroa). Liikevaihdon 118 %:n kasvu vertailukauteen verrattuna johtui suurien, vuonna 2010 saatujen projektien toimittamisesta. Liikevoitto liiketoiminnoista oli 3,2 miljoonaa euroa (Q1/2010: -2,2 milj. euroa) ja liikevoitto 3,2 miljoonaa euroa (Q1/2010: -2,5 milj. euroa). Liikevoiton paraneminen johtui suuremmasta liikevaihdosta.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 46,1 miljoonaa euroa (Q1/2010: 54,6 milj. euroa). Liikevaihdon supistuminen johtui pääasiassa pitkäkestoisten projektien tuloutumisaikatauluista. Liikevoitto liiketoiminnoista oli 3,5 miljoonaa euroa (Q1/2010: 10,3 milj. euroa) ja liikevoitto 3,3 miljoonaa euroa (Q1/2010: 10,0 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoa paransivat vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä onnistuneesti päätökseen saatettujen projektien varauksien purkautuminen. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 0,1 miljoonaa euroa (Q1/2010: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 0,6 milj. euroa).

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 1 140,2 miljoonaa euroa (31.3.2010: 911,8 milj. euroa). Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma oli 326,6 miljoonaa euroa (31.3.2010: 310,1 milj. euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 7,20 euroa (Q1/2010: 6,82 euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli 59,8 miljoonaa euroa (Q1/2010: 7,5 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi saatujen ennakkomaksujen ansiosta. Outotecin nettovelkaantumisaste pieneni edelleen vertailukaudesta ja oli -75,9 % (31.3.2010: -57,9 %).

Outotecin käyttöpääoma katsauskauden lopussa oli -153,0 miljoonaa euroa (31.3.2010: -79,0 milj. euroa). Käyttöpääoma kehittyi positiivisesti käynnissä oleviin projekteihin ja uusiin tilauksiin liittyvien ennakkomaksujen ansiosta.

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 318,2 miljoonaa euroa (31.3.2010: 232,1 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

Outotecin rahoitusrakenne säilyi vahvana ja maksuvalmius oli hyvä. Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat -248,7 miljoonaa euroa (31.3.2010: -179,5 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut katsauskauden lopussa olivat 244,1 miljoonaa euroa (31.3.2010: 150,7 milj. euroa), mikä on 62 % enemmän kuin vertailukaudella. Outotecin omavaraisuusaste oli 36,6 % (31.3.2010: 40,7 %). Yrityksen investoinnit olivat katsauskaudella 3,5 miljoonaa euroa (Q1/2010: 53,7 milj. euroa) ja ne koostuivat pääasiassa investoinneista informaatioteknologiaan, laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli katsauskauden lopussa 318,5 miljoonaa euroa (31.3.2010: 295,3 milj. euroa).

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Katsauskauden aikana Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 7,5 miljoonaa euroa (Q1/2010: 7,1 miljoonaa euroa) eli 3,0 % liikevaihdosta (Q1/2010: 3,8 %). Outotec jätti kuusi uutta patenttihakemusta (Q1/2010: 17), ja sille myönnettiin 68 uutta kansallista patenttia (Q1/2010: 31).

Helmikuussa Outotec osti itävaltalaisen ASH DEC Umwelt AG:n kehittämän fosforin kierrätysteknologian tuotemerkkeineen ja patentteineen. ASH DECin kehittämässä prosessissa biomassan ja jätelietteen polton sivutuotteena syntyvästä tuhkasta tuotetaan fosfaattipitoista lannoitetta. Prosessi täydentää Outotecin leijupetiteknologiaan perustuvia biomassan polttoratkaisuja. Sopimuksen kauppahintaa ei julkistettu.

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 3 274 työntekijää (31.3.2010: 3 167). Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 3 221 (Q1/2010: 3 163). 58 henkilön keskimääräinen kasvu vertailukaudesta tuki liiketoiminnan kasvua. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 7,5 % yrityksen henkilöstöstä.

Henkilöstö alueittain31.3.201131.3.2010muutos %31.12.2010
EMEA (Eurooppa ml. IVY-maat, Lähi-itä, Afrikka)1 9981 9980,0 %1 945
Amerikka8027428,1 %759
Aasia ja Tyynenmeren valtiot47442711,0 %426
Yhteensä3 2743 1673,4 %3 130

 

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 349 (31.3.2010: 230) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä katsauskaudella oli 62,6 miljoonaa euroa (Q1/2010: EUR 50,6 milj. euroa). Kasvu vertailukaudesta johtui palkkainflaatiosta, bonuksista ja kannustinjärjestelmistä, yritysostoista sekä henkilöstömäärän kasvusta.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUSOHJELMA

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

Outotec Oyj:n hallitus päätti 23.4.2010 Outotec-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, joita ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Koko ohjelmasta maksetaan enintään noin 1 000 000 osakkeen arvoa vastaava määrä sisältäen myös rahana maksettavan osuuden, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintakausi 2010

68 henkilölle maksettava palkkio perustuu kustannussäästöihin, tilaushankintaan ja Outotecin osakekohtaiseen tulokseen liittyvien hallituksen määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkio maksetaan osakkeina (138 554 kpl) ja käteismaksuna, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeet jaetaan avainhenkilöille keväällä 2011. Toimitusjohtaja Pertti Korhosen palkkio maksetaan Outotecin osakkeina (9 824 kpl) ja käteismaksuna, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintakauden jälkeisen kahden vuoden sitouttamisjakson aikana.

Yhtiön edellinen toimitusjohtaja Tapani Järvinen osallistui toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti kannustinohjelmaan 2010-2012 ansaintakaudella 2010. Palkkio maksetaan Outotecin osakkeina (9 824 kpl) ja käteismaksuna, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintakausi 2011

Hallitus hyväksyi (1.3.2011) 94 henkilöä ansaintakaudelle 2011 ja päätti tavoitteiksi tilaushankinnan, osakekohtaisen tuloksen sekä liikevaihdon kasvun. Kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2011 on yhteensä 435 625 Outotecin osakkeen arvoa vastaava määrä (sisältäen käteismaksun, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut).

Johtoryhmän osakeomistusohjelma

Outotecin hallitus päätti vuonna 2010 uudesta johtoryhmän jäsenten osakeomistusohjelmasta. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustivat osakeyhtiön Outotec Management Oy:n, jonka koko osakekannan he omistavat. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoryhmän jäsenet yhtiöön kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja tätä kautta kasvattamaan yhtiön pitkän aikavälin omistaja-arvoa. Johto sijoittaa henkilökohtaisesti huomattavan määrän omia varojaan yhtiön osakkeisiin ja osittain yhtiön lainoituksen avulla. Outotecin hallitus päätti antaa Outotec Management Oy:lle enintään 4.980.000 euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Ohjelma on toteutettu kokonaisuudessaan, ja johtoryhmän jäsenet omistavat perustetun yhtiön kautta noin 0,34 % Outotecin osakkeista.

Outotec on konsolidoinut Outotec Management Oy:n konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 191 211 (29.4.2011: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden hankintana.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2011 PÄÄTÖKSET

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2011 Espoossa. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergström ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2010.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta 0,75 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 25.3.2011 ja osingon maksupäivä 8.4.2011.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen, Hannu Linnoinen ja Anssi Soila sekä uutena jäsenenä Timo Ritakallio. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf Bergströmin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

-        Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.

-        Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä valtuutusta ei ole käytetty 29.4.2011 mennessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

-        Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.

-        Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta.

-        Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksia ei ole käytetty 29.4.2011 mennessä.

Yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen määräämässään yhdessä tai useammassa laajalevikkisessä päivälehdessä tai yhtiön Internet-sivuilla.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Eija Ailasmaan, Hannu Linnoisen, Timo Ritakallion ja Anssi Soilan. Hannu Linnoinen toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä jatkavat Carl-Gustaf Bergström puheenjohtajana sekä Tapani Järvinen ja Karri Kaitue.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu 45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 41,43 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 46,78 euroa ja pienin noteeraus 37,61 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 23 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 984 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo katsauskauden lopussa oli 1 943 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 42,44 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534. Katsauskauden aikana tämän sopimuksen perusteella ei ole ostettu Outotecin osakkeita.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n (Outotecin johtoryhmän kannustinjärjestelmä) konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 191 211 (29.4.2011: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omina osakkeina.

Outotecillä oli katsauskauden lopussa 14 621 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan 15 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 54,9 % ja kotimaisten kotitalouksien osuus 12,8 % kaikista Outotecin osakkeista.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

1.4.2011 Outotec ilmoitti ostaneensa alumiinioksidin jalostukseen käytettävän pystypainesuodatinten teknologian (VPF) teollisoikeuksineen australialaiselta Australian Process Technology Pty Ltd:ltä. Kauppaan ei sisälly henkilöstösiirtoja. Osapuolet eivät julkistaneet sopimuksen kauppahintaa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Outotecin globaaliin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Toiminta globaaleilla markkinoilla voi altistaa yhtiön taloudelliseen ja poliittiseen epävakauteen liittyville riskeille. Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa muuttaa ja viivästyttää tilausten saamista ja toimittamista.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Outotec antaa suoritustakuita projektitoimitusten yhteydessä ja on vastuuvelvollinen takuuajan puutteellisuuksista. Katsauskauden riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Maailmantalouden epävakaus voi vähentää Outotecin tarjoamien teknologioiden ja palveluiden kysyntää. Liikevaihdon suuret vaihtelut saattavat vaikuttaa liikevoittoprosenttiin, koska kiinteiden kustannusten sopeutustoimet saattavat vaikuttaa viiveellä. Myös tuotevalikoima vaikuttaa Outotecin bruttokatteeseen. Erityisesti lisenssimaksuja sisältävät tilaukset saattavat vaikuttaa voimakkaasti bruttokatteeseen. Outotecin kannattavuuteen voivat vaikuttaa työvoimakustannusten vaihtelu erityisesti korkean inflaation maissa, raaka-aineiden ja ulkoisten palveluiden hinnanvaihtelut sekä komponenttien saatavuus.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on useissa maissa, joissa on erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä, jotka voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa yhtiön liikevoittoa.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti.

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät merkittävästi vaikuta Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että Outotecin asiakkaille ja toimittajille tulee rahoitusvaikeuksia. Rahoituksen puute voi johtaa projektien ja maksujen viivästymisiin ja jopa konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille. Asiakkailta vaaditut etumaksut, osamaksut ja remburssit vähentävät näitä riskejä. Katsauskauden aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita ja katsauskauden lopussa kaikki saatavat tarkistettiin ja luottotappioriskivaraukset päivitettiin.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa liittyen muun muassa liiketoiminnan laajuuteen vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin likvidit varat on sijoitettu pääosin lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja korkotuloja.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta käytetään niin laajasti kuin mahdollista, ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan kokonaisuudessaan termiineillä. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

MARKKINANÄKYMÄT

Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan vahvana. Useiden kaivos- ja metalliyhtiöiden tiedotteiden perusteella niiden investoinnit kasvavat vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna, kun useita keskeytettyjä projekteja käynnistetään uudelleen. Projektirahoituksen saatavuus on parantunut, mutta erityisesti isojen investointien päätöksentekoprosessit vievät aikaa. Huolimatta viime vuosien kapasiteetin lisäyksistä, metallien tuotanto ei riitä tyydyttämään yhä kasvavaa kysyntää. Kaivos- ja metalliteollisuusyritysten on pakko lisätä ja tehostaa tuotantoaan. Kiristyvät tehokkuus- ja ympäristövaatimukset yhdessä pienenevien malmien metallipitoisuuksien kanssa vaativat investointeja tuotantolaitosten nykyaikaistamiseen, tuotannon optimointiin ja automaatioon. Energian hinnan nousu ohjaa yrityksiä kehittämään prosessejaan alentaakseen yksikkökustannuksiaan. Työvoimakustannukset ovat kasvussa avainmarkkinoilla ja raaka-aineiden, komponenttien ja ulkoisten palveluiden hinnanvaihtelut aiheuttavat hinnoittelupaineita.

Non-ferrous Solutions

Perusmetalliteknologiamarkkinoiden odotetaan vahvistuvan edelleen. Erityisesti kulta- ja kuparihankkeita mutta myös sinkki- ja nikkeliprojekteja on käynnistymässä. Uusiin kaivoksiin ja rikastamoihin liittyvät investoinnit etenevät metallurgisiin laitoksiin liittyviä investointeja nopeammin. Kilpailu uusista projekteista on edelleen kovaa. Pitkän aikavälin näkymät ovat kuitenkin hyvät, koska malmien metallipitoisuuksien laskiessa tarvitaan enemmän rikastuskapasiteettia ja edistyksellisiä teknologiaratkaisuja. Samanaikaisesti ympäristösäädökset kiristyvät, energian ja veden hinnat nousevat, minkä vuoksi tarvitaan uutta teknologiaa ja nykyaikaisia ratkaisuja.

Ferrous Solutions

Teräksen raaka-aineiden, rautamalmin ja koksitushiilen kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Myös ruostumattoman teräksen raaka-aineiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti, ja ferroseoshankkeiden aktiviteetti lisääntyy jatkuvasti. Brasilia, Intia ja Etelä-Afrikka jatkavat infrastruktuurinsa nopeaa kehittämistä ja runsaiden luonnonvarojensa hyödyntämistä. Lähinnä Kiinan markkinoiden jatkuvaa kysyntää varten Brasiliassa ja Intiassa on kehitteillä useita rikasteita ja rautapellettejä tuottavien rautamalmin käsittelylaitosten laajennuksia ja uusinvestointeja. Lisäksi palamalmiesiintymien ehtyminen edistää sintraus- ja pelletointilaitosinvestointeja Intiassa. Outotecin ferroseosratkaisut sekä rautamalmin sintraus- ja pelletointiratkaisut ovat ympäristön kannalta kestäviä ja energiatehokkaita ja siten kilpailukykyisiä. Tulevaisuudessa uudenlaiset tekniset ratkaisut, kuten raudan suorapelkistys, tarjoavat yhä enemmän mahdollisuuksia heikompilaatuisten raaka-ainelähteiden hyödyntämiseen, energiantuotannon optimointiin ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Kohoava öljyn hinta ja ehtyvät öljyvarat lisäävät vaihtoehtoisten energiamuotojen, kuten öljyliuskeen, öljyhiekan ja biojätteen kysyntää. Maailman hyödynnettävissä olevat öljyliuske- ja öljyhiekkavarat ovat ainakin kymmenkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria esiintymiä on Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa. Outotec ja Eesti Energia ovat kehittäneet uuden, Outotecin kiertoleijupetiteknologiaa hyödyntävän Enefit-teknologian. Teknologia tulee käyttöön Eesti Energian Narvaan rakenteilla olevaan öljyliusketta hyödyntävään laitokseen, ja sitä voidaan soveltaa öljyliuskeen ja öljyhiekan käsittelyyn muuallakin.

Alumiinin kysyntä on kasvamassa. Sen seurauksena bauksiitin ja alumiinioksidin jalostukseen liittyviä hankkeita on käynnistymässä uudelleen. Lähi-itä hyödyntää suotuisaa energiataloudellista asemaansa rakentamalla uusia sulattoja ja jalostuskapasiteettia.

Liiketoiminta-alueen ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappo-, kaasunpuhdistus- ja lämmön talteenottoteknologiat. Rikkihappoteknologian markkinanäkymät ovat hyvät. Rikkihappoa tarvitaan hydrometallurgisissa prosesseissa ja sitä tuotetaan pyrometallurgisten prosessien sivutuotteena sekä prosessin ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Rikkihappoa tarvitaan jatkuvasti myös lannoiteteollisuudessa. Rikkihappotehtaiden lisäksi kaikki metallurgiset laitokset tarvitsevat muita ympäristöä säästäviä ratkaisuja kuten poistokaasujen puhdistusta ja jätevesien ja vesien käsittelylaitoksia.

Ympäristöteknologian uudet mahdollisuudet, kuten kierrätys, jätteenkäsittely ja teollisuusvesien käsittely lisääntyvät jatkuvasti. Liiketoiminta-alueen markkina-asema vahvistui edelleen katsauskaudella ostettujen teknologiasovellusten johdosta.

Services

Outotecin palveluliiketoimintaa ohjaa elinkaaripalveluajattelu, johon kuuluvat teollisuuden tuotantokapasiteetin käyttöasteen kasvattaminen, laitosten uudistukset ja laajennukset sekä uuden kapasiteetin rakentaminen. Asiakkaiden varaosien, huollon ja laitosten nykyaikaistamisen tarve kasvaa kapasiteetin käyttöasteen kasvaessa ja tuotantolinjojen uudelleen käynnistämisen myötä. Asiakkaiden tarpeiden kirjo on laaja vaihdellen yksittäisistä varaosista täysin ulkoistettuihin huoltosopimuksiin. Tämä teollisuuden trendi luo kasvumahdollisuuksia ja tukee Outotecin tavoitetta olla asiakkaidensa kumppani koko laitoksen elinkaaren ajan. Vuonna 2010 hankitut liiketoiminnat laajentavat Outotecin palvelutarjontaa ja vahvistavat kykyä toimia maailmanlaajuisesti.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2011

Outotecin vuoden 2011 tulosohjeistus pysyy ennallaan. Vahvaan alkuvuoden tilauskantaan ja markkinatilanteeseen pohjautuen vuonna 2011:

 • tilaushankinnan odotetaan kasvavan edelleen, 

 • liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 1,25-1,35 miljardiin euroon ja 

 • liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2010 ja operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentin odotetaan olevan noin 8-9 %. 


Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.

Espoossa 29.4.2011

Outotec Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

 

OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)

Konsernin laaja tuloslaskelmaQ1Q1Q1-Q4
milj. EUR201120102010
    
Liikevaihto247,5187,0969,6
    
Hankinnan ja valmistuksen kulut-181,8-141,5-715,7
    
Bruttokate65,845,5253,9
    
Muut tuotot 4,23,07,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut-19,8-20,8-85,0
Hallinnon kulut-23,5-17,7-75,1
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut-7,5-7,1-28,5
Muut kulut-0,2-12,9-30,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta-0,0-0,2-0,3
    
Liikevoitto19,0-10,141,6
    
Rahoitustuotot ja -kulut   
        Korkotuotot ja -kulut1,10,51,5
        Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot-0,40,0-1,7
        Muut rahoitustuotot ja -kulut-1,6-0,7-4,4
Rahoitustuotot ja -kulut-0,9-0,2-4,5
    
Voitto ennen veroja 18,1-10,337,1
    
Tuloverot-5,53,0-10,4
    
Tilikauden voitto12,6-7,326,7
    
Muut laajan tuloksen erät   
        Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta  
        johtuvat voitot ja tappiot-9,79,325,5
        Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran   
        suojauksista-0,0-0,10,9
        Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin 0,00,0-0,2
        Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot   
        myytävissä olevista sijoituksista0,2-0,00,3
        Tuloverot liittyen myytävissä oleviin sijoituksiin--0,0
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen-9,59,226,5
    
Tilikauden laaja tulos3,12,053,1
    
Tilikauden voiton jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille12,6-7,326,7
Määräysvallattomien omistajien osuus---
    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille3,12,053,1
Määräysvallattomien omistajien osuus---
    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta   
laskettu osakekohtainen tulos:    
Osakekohtainen tulos, EUR0,28-0,160,59
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR0,28-0,160,59


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin lyhennetty tase   
milj. EUR31.3.201131.3.201031.12.2010
    
VARAT   
    
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet220,4202,4223,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet51,652,652,7
Sijoitukset ja saamiset   
Korolliset2,71,52,5
Korottomat41,241,940,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä315,9298,5319,0
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus *)126,4105,0101,0
Sijoitukset ja saamiset   
    Korolliset0,50,80,5
    Korottomat379,3275,5367,2
Rahavarat318,2232,1280,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä824,3613,4748,9
    
VARAT YHTEENSÄ  1 140,2911,81 068,0
    
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
    
Oma pääoma   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma326,6310,1356,7
Määräysvallattomien omistajien osuus1,0-1,0
Oma pääoma yhteensä327,6310,1357,7
    
Pitkäaikaiset velat   
Korolliset55,139,456,6
Korottomat100,4105,898,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä155,4145,2154,7
    
Lyhytaikaiset velat   
Korolliset17,515,525,7
Korottomat   
        Saadut ennakkomaksut **)244,1150,7198,7
        Muut korottomat lyhytaikaiset velat395,6290,4331,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä657,1456,5555,5
    
Velat yhteensä812,6601,7710,2
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ1 140,2911,81 068,0


*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 33,7 miljoonaa euroa 31.3.2011 (31.3.2010: 23,8 milj. euroa, 31.12.2010: 17,9 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 089,1 miljoonaa euroa 31.3.2011 (31.3.2010: 1 045,5 milj. euroa, 31.12.2010: 1 042,1 milj. euroa).

Lyhennetty rahavirtalaskelmaQ1Q1Q1-Q4
milj. EUR201120102010
Liiketoiminnan rahavirrat   
Tilikauden voitto12,6-7,326,7
Oikaisut   
        Poistot4,75,319,0
        Muut oikaisut5,67,628,1
Käyttöpääoman vähennys42,46,241,0
Saadut korot1,51,05,2
Maksetut korot-0,1-0,2-0,9
Maksetut verot-6,9-5,1-31,6
Liiketoiminnan nettorahavirta59,87,587,5
    
Investoinnit-3,4-2,5-16,8
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla--20,6-38,8
Hankitut liiketoiminnot---2,3
Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta---0,2
Tytäryhtiöosakkeiden myynti--0,8
Aineellisen omaisuuden myynti0,53,55,2
Muu investointien rahavirta-0,0--
Investointien nettorahavirta-3,0-19,6-52,1
Rahavirta ennen rahoitusta56,8-12,135,3
    
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-1,8-8,7-17,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot--30,0
Lyhytaikaisten lainojen vähennys-8,7-11,9-17,7
Lyhytaikaisten lainojen lisäys0,51,611,4
Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin---4,1
Maksetut osingot---32,0
Muu rahoituksen rahavirta-0,0-0,10,4
Rahoituksen nettorahavirta-10,0-19,1-29,4
    
Rahavarojen nettomuutos46,8-31,35,9
    
Rahavarat tilikauden alussa280,3258,5258,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus-8,94,915,9
Rahavarojen nettomuutos46,8-31,35,9
Rahavarat tilikauden lopussa318,2232,1280,3

 

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

Laskelma oman pääoman muutoksista
           
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
           
milj. EURABCDEFGHIJ
Oma pääoma 1.1.201016,820,20,31,1-4,663,43,5214,327,4342,4
Osingonjako--------32,0--32,0
Osakeanti0,4----24,3---24,7
Osakeperusteiset maksut:
vastaanotettujen palveluiden arvo
-------0,2-0,2
Tilikauden laaja tulos----0,1--9,3-7,3-2,0
Larox konsernin hankintaan liittyvä määräysvallattomien omistajien osuus---------27,4-27,4
Muut muutokset--0,0----0,2-0,3
Oma pääoma 31.3.201017,220,20,31,0-4,687,712,8175,4-310,1
           
Oma pääoma 1.1.201117,220,20,42,1-9,787,729,0210,01,0357,7
Osingonjako--------34,3--34,3
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä*)--------0,00,0
Osakeperusteiset maksut:          
        vastaanotettujen         palveluiden arvo-------0,9-0,9
Tilikauden laaja tulos---0,2---9,712,6-3,1
Muut muutokset--0,0----0,2-0,2
Oma pääoma 31.3.201117,220,20,42,2-9,787,719,3189,31,0327,6


*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 31.3.2011 191 211 Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Konsernin tunnusluvutQ1Q1Viim.Q1-Q4
 2011201012kk2010
Liikevaihto, milj. EUR247,5187,01 030,1969,6
Bruttokate, %26,624,426,626,2
Liikevoitto, milj. EUR19,0-10,170,741,6
Liikevoitto, % 7,7-5,46,94,3
Voitto ennen veroja, milj. EUR18,1-10,365,437,1
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta7,3-5,56,43,8
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR59,87,5139,887,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR-248,7-179,5-248,7-200,9
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -75,9-57,9-75,9-56,2
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %36,640,736,641,2
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR-153,0-79,0-153,0-113,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR3,553,746,696,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta1,428,74,510,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %20,4-11,117,69,2
Oman pääoman tuotto, %14,7-8,914,67,6
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR1 444,41 155,71 444,41 393,1
Tilauskertymä, milj. EUR343,7419,41 319,01 394,7
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana3 2213 1633 1653 151
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta5,1-3,94,52,8
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR7,57,128,928,5
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta3,03,82,82,9
Osakekohtainen tulos, EUR0,28-0,161,030,59
Osakekohtainen oma pääoma, EUR7,206,827,207,87
Osakekohtainen osinko, EUR --0,750,75

 

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä sekä alla esitettyjä vuonna 2011 käyttöönotettuja muutettuja standardeja. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Uusien ja muutettujen IFRS -standardien ja IFRIC -tulkintojen soveltaminen

Outotec on soveltanut vuoden 2011 alusta lähtien seuraavia muutettuja tai uusia standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:

 • IAS 24 - Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä. Muutettu standardi yksinkertaistaa tietovaatimuksia valtioon sidoksissa olevilta yrityksiltä ja selventää lähipiirin käsitettä 

 • IAS 32 - Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu. Standardimuutos käsittelee kirjanpitokäsittelyä muussa kuin liikkeeseenlaskijan toimintavaluutassa olevien instrumenttien osalta. Yrityksen omaan pääomaan kytketty johdannainen on oman pääoman ehtoinen instrumentti, jos se oikeuttaa vaihdossa kiinteään määrään yrityksen osakkeita kiinteää rahamäärää tai muuta rahoitussaamista vastaan. Aikaisemmin nämä merkintäoikeudet käsiteltiin kirjanpidossa johdannaisvelkana.  

 • IFRIC 14 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäis-rahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (tulkinta standardiin IAS 19). Tulkinta poistaa odottamattomat seuraukset, jotka johtuivat ennakoiden käsittelystä järjestelmässä, jossa on vähimmäisrahastovaatimus. Tulkinnan jälkeen etuuspohjaiseen järjestelmään maksetut ennakot voidaan tietyin edellytyksin merkitä kustannuksen sijasta varoiksi taseeseen.  

 • IFRIC 19 - Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi. Tulkinnan mukaan velkoja ja velallinen voivat neuvotella lainan ehdot uudelleen siten, että laina tai sen osa maksetaan takaisin velallisen oman pääoman ehtoisin instrumentein, velka vaihdetaan omaksi pääomaksi. Nämä oman pääoman ehtoiset instrumentit ovat "maksettua vastiketta" IAS 39.41 mukaisesti ja rahoitusvelan (tai sen osan) kirjanpitoarvon ja myönnettyjen instrumenttien alkuperäisen arvostushinnan erotus kirjataan tulosvaikutteisesti.  

 • IFRS standardien vuosittaiset muutokset 

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erätQ1Q1Q1-Q4
milj. EUR201120102010
Kertaluonteiset erät liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin--12,4-26,5
Ausmelt Ltd:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen ja hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus-2,22,2

 

TuloverotQ1Q1Q1-Q4
milj. EUR201120102010
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot-7,8-4,4-30,9
Laskennalliset verot2,37,420,5
Tuloverot yhteensä-5,53,0-10,4

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   
milj. EUR31.3.201131.3.201031.12.2010
Hankintameno kauden alussa128,9117,8117,8
Muuntoerot-1,62,44,5
Lisäykset2,11,310,7
Vähennykset-0,5-0,0-3,6
Tytäryhtiöiden hankinta-0,91,6
Uudelleenryhmittelyt0,0-0,1-2,0
Hankintameno kauden lopussa128,8122,3128,9
    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa-76,2-65,7-65,7
Muuntoerot0,9-1,3-2,6
Vähennykset0,30,02,2
Uudelleenryhmittelyt-0,0-1,9
Tilikauden arvonalentumiset--0,4-2,4
Tilikauden poistot-2,2-2,3-9,6
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa-77,2-69,6-76,2
    
Kirjanpitoarvo kauden lopussa51,652,652,7

 

Vastuusitoumukset   
milj. EUR31.3.201131.3.201031.12.2010
Annetut pantit ja kiinnitykset0,02,50,6
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi177,6189,4184,7
Vuokravastuut71,160,770,5


Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Outotec (Shanghai) Co. Ltd:n luottolimiitteihin.

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 31,8 miljoonaa euroa 31.3.2011 (31.3.2010: 41,5 milj. euroa, 31.12.2010: 36,5 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 318,5 miljoonaa euroa 31.3.2011 (31.3.2010: 295,3 milj. euroa, 31.12.2010: 308,1 milj. euroa).

Johdannaissopimukset   
    
Valuuttajohdannaiset   
milj. EUR31.3.201131.3.201031.12.2010
Käypä nettoarvo-0,8 *)-5,6**)-1,3 ***)
Nimellisarvo411,5313,6444,4


*) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista -0,2 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

Lähipiiritapahtumat
 
Avoimet saldot johtoon kuuluvien avain henkilöiden kanssa

Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 5,0 miljoonan euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Tästä lainasta oli avoimena 4,1 miljoonaa euroa 31.3.2011 (31.12.2010: 4,1 milj. euroa).

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssaQ1Q1Q1-Q4
milj. EUR201120102010
Myynti-0,00,1
Ostot-0,1--0,7
Myynti- ja muut saamiset0,20,00,4
Lyhytaikaiset velat--0,2
Lainasaamiset0,2-0,2

 

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain
milj. EURQ1/09Q2/09Q3/09Q4/09Q1/10Q2/10Q3/10Q4/10Q1/11
Liikevaihto         
Non-ferrous Solutions129,9132,2104,6115,9113,5141,3144,6223,9162,0
Ferrous Solutions27,734,234,949,920,032,935,543,243,6
Energy, Light Metals and Environmental Solutions76,874,351,356,354,652,650,365,346,1
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti-2,7-3,1-2,2-2,3-1,0-3,0-1,8-2,2-4,1
Yhteensä231,6237,6188,7219,8187,0223,8228,5330,3247,5
          
Liikevoitto         
Non-ferrous Solutions10,57,39,47,9-15,44,813,523,218,1
Ferrous Solutions1,60,22,65,1-2,51,44,28,23,2
Energy, Light Metals and Environmental Solutions7,09,24,66,810,01,93,511,43,3
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät-2,7-2,7-1,5-6,5-2,2-2,6-3,1-14,7-5,7
Yhteensä16,313,915,113,3-10,15,518,128,119,0


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

 

Tunnuslukujen laskentaperusteet 
    
Korollinen nettovelka=Korolliset velat - korolliset varat 
    
Nettovelkaantumisaste=Korollinen nettovelka× 100
  Oma pääoma yhteensä 
    
Omavaraisuusaste=Oma pääoma yhteensä× 100
  Taseen loppusumma - saadut ennakot  
    
Sijoitetun pääoman tuotto=Liikevoitto + rahoitustuotot× 100
  Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo) 
    
Oman pääoman tuotto=Tilikauden voitto× 100
  Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo) 
    
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut=Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan  
  kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut) 
    
Osakekohtainen tulos=Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 
  Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
    
Osakekohtainen osinko=Tilikaudelta jaettu osinko 
  Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa
   

VUODEN 2011 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotec julkistaa vuoden 2011 aikana seuraavat taloudelliset raportit:

 • Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011: perjantaina 29.7. ja 

 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011: torstaina 27.10.
   

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: perjantai 29.4.2011
Aika: 14.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin www-sivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnus on 891318. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa viisi päivää 3.5.2011 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 891318.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Outotecin Q1/2011 osavuosikatsaus Lataa