Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2012 Outotecin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012
Pörssitiedote lokakuuta 25, 2012

Outotecin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012

OUTOTEC OYJ        OSAVUOSIKATSAUS        25.10.2012 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

Vahva liikevaihdon kasvu ja parantunut kannattavuus, liikevaihdon ohjeistusta nostettu vuodelle 2012

Katsauskausi tammi-syyskuu 2012 lyhyesti (2011)

 • Tilauskertymä: 1 613,2 miljoonaa euroa (1 678,4 milj. euroa), -4 % 

 • Tilauskanta: 2 155,8 miljoonaa euroa (2 052,5 milj. euroa), +5 % 

 • Liikevaihto: 1 437,6 miljoonaa euroa (888,8 milj. euroa), +62 % 

 • Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja (PPA-poistot)): 119,8 miljoonaa euroa, 8,3 % liikevaihdosta (66,6 milj. euroa, 7,5 % liikevaihdosta), +80 %  

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 80,4 miljoonaa euroa (225,8 milj. euroa), -64 % 

 • Osakekohtainen tulos: 1,66 euroa (0,93 euroa), +78 % 

Heinä-syyskuu 2012 lyhyesti (2011)

 • Tilauskertymä: 452,4 miljoonaa euroa (802,7 milj. euroa), -44 % 

 • Liikevaihto: 502,8 miljoonaa euroa (352,8 milj. euroa), +43 % 

 • Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja (PPA-poistot)): 44,7 miljoonaa euroa 8,9 % liikevaihdosta, (34,3 milj. euroa, 9,7 % liikevaihdosta), +30 %  

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 13,4 miljoonaa euroa (120,1 milj. euroa), -89 % 

Tarkennettu tulosohjeistus vuodelle 2012

Yhdeksän ensimmäisen kuukauden taloudellisen tuloksen, syyskuun lopun vahvan tilauskannan, projektitoimitusten ja markkinanäkymien perusteella johto arvioi, että vuonna 2012

 • liikevaihto kasvaa noin 1,9 - 2,1 miljardiin euroon erityisesti projektien tuloutuksen ansiosta ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto on noin 9 - 10 % liikevaihdosta (ennen kertaeriä ja PPA-poistoja). 

Ohjeistuksen saavuttaminen riippuu liikevaihdon koostumuksesta ja palveluliiketoiminnan suhteellisesta osuudesta, valuuttakurssien vaihteluista, tilauskannassa olevien projektien edistymisestä, uusien tilausten ajoituksista, lisenssimaksutuloista ja projektien päättymisestä sekä maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden yleisestä kehityksestä.

Aikaisempi tulosohjeistus vuodelle 2012

Katsauskauden taloudellisen tuloksen, vahvan kesäkuun lopun tilauskannan, markkinanäkymien ja tarjouspyyntöaktiivisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2012

 • liikevaihto kasvaa noin 1,8 - 2,0 miljardiin euroon erityisesti projektien tuloutuksen ansiosta ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto on noin 9 - 10 % liikevaihdosta (ennen kertaeriä ja PPA-poistoja). 

Ohjeistuksen saavuttaminen riippuu liikevaihdon koostumuksesta ja palveluliiketoiminnan suhteellisesta osuudesta, valuuttakurssien vaihteluista, tilauskannassa olevien projektien edistymisestä, uusien tilausten ajoituksista, lisenssimaksutuloista ja projektien päättymisestä sekä maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden yleisestä kehityksestä.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Markkinat pysyivät vilkkaina vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä. Yhteiskuntavastuuseen sekä ympäristön kestävään kehitykseen liittyvät asiat ovat yhä tärkeämpiä asiakkaillemme, mikä luo kysyntää kestäville teknologioillemme. Useimpien metallien kysyntä jatkui vahvana, mutta uusien rautamalmihankkeiden osalta päätöksenteko on ollut hitaampaa. Vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä tilauskertymämme pysyi vakaana, ja saimme sekä uusiin investointeihin että modernisointeihin liittyviä tilauksia. Liikevaihtomme on kasvanut tänä vuonna yli 60 % korkeasta tilauskannasta, menestyksekkäästi toimitettujen projektien sekä palveluliiketoiminnan kasvun ansiosta. Liikevoittoamme paransivat liikevaihdon vahva kasvu ja toimintamallimme skaalautuvuus. Laajensimme palvelutarjontaamme ostamalla TME Groupin vahvistamaan jauhinmyllyjen vuoraukseen ja kunnossapitoon sekä rikastamojen kunnossapitoon liittyviä palveluita.

Tyytyväisenä voin todeta, että vuoden 2012 ensimmäiset kolme vuosineljännestä ovat olleet erittäin menestyksellisiä ja että olemme onnistuneet skaalaamaan ja kasvattamaan liiketoimintaamme sekä parantamaan kannattavuuttamme edelleen. Näkymät vuodelle 2012 ovat vakaat ja keskitymme markkina-alueemme laajentamiseen, markkinaosuutemme kasvattamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen vuonna 2013 ja sen jälkeen. Vaikka tehokkaammille ja ympäristöystävällisemmille ratkaisuille sekä lisäkapasiteetille on vakaata kysyntää, voi makrotalouden tämänhetkinen epävarmuus viivästyttää asiakkaidemme investointipäätöksiä."

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4
2012 2011 2012 2011 12kk 2011
Liikevaihto, milj. EUR 502,8 352,8 1 437,6 888,8 1 934,4 1 385,6
Bruttokate, % 19,3 24,9 20,3 24,0 21,2 24,0
Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, milj. EUR 44,7 34,3 119,8 66,6 174,7 121,5
Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, % 8,9 9,7 8,3 7,5 9,0 8,8
Liikevoitto, milj. EUR 41,0 33,2 109,4 63,0 158,3 111,9
Liikevoitto, % 8,1 9,4 7,6 7,1 8,2 8,1
Voitto ennen veroja, milj. EUR 39,6 33,3 107,4 62,5 158,2 113,3
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 13,4 120,1 80,4 225,8 101,6 247,0
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -301,4 -356,7 -301,4 -356,7 -301,4 -339,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -69,8 -101,6 -69,8 -101,6 -69,8 -84,9
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -244,4 -269,6 -244,4 -269,6 -244,4 -270,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 34,3 34,6 31,0 21,8 35,1 26,4
Oman pääoman tuotto, % 26,6 25,5 24,2 15,9 28,7 20,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 2 155,8 2 052,5 2 155,8 2 052,5 2 155,8 1 985,1
Tilauskertymä, milj. EUR 452,4 802,7 1 613,2 1 678,4 1 940,2 2 005,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 663 3 610 4 356 3 420 4 218 3 516
Osakekohtainen tulos, EUR 0,62 0,48 1,66 0,93 2,48 1,75

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen markkinatilanne oli katsauskaudella hyvä useimmilla Outotecin markkina-alueilla. Metallien kysynnän pitkän aikavälin näkymät jatkuvat myönteisinä, mikä tukee investointeja uuteen kapasiteettiin. Vaikka osa kaivosyhtiöistä ilmoitti tarkistavansa investointisuunnitelmiaan, ei Outotecin ratkaisujen kysyntä muuttunut merkittävästi lukuun ottamatta joidenkin isojen rautamalmin uusinvestointien ja modernisointihankkeiden hidasta edistymistä. Tämä johtui markkinoiden epävarmuudesta ja teräksen heikentyneestä kysynnästä, joka laski rautamalmin hintaa. Uusien investointien lisäksi asiakkaat tehostavat tuotantoaan kasvattamalla ja uudistamalla nykyistä tuotantokapasiteettiaan. Projektitoimitukset ovat edistyneet suunnitelmien mukaisesti eikä jo saatuja tilauksia ole peruttu tai lykätty. Kupari-, kulta-, rikkihappo- ja alumiiniteknologioiden markkinat jatkuivat vilkkaina ja sinkkimarkkinat vilkastuivat. Asiakkaiden kapasiteetin käyttöasteet pysyivät yleisesti korkeina, mikä tuki palveluiden myyntiä. Kilpailuympäristö pysyi jokseenkin muuttumattomana, ja toimialan konsolidaatio jatkui edelleen.

Makrotalouden epävarmuudesta huolimatta rahoitusta oli saatavilla Outotecin asiakkaiden hyviin projekteihin. Asiakkaiden investointeihin liittyvien tiukentunut lupamenettely ja rahoituspakettien monimutkaisuus hidastivat kuitenkin joissain tapauksissa myyntineuvotteluiden edistymistä. Lisäksi joillain alueilla epävarmat olosuhteet ja poliittisten päätösten viivästymiset hidastivat erityisesti investointeja vaihtoehtoisiin energiaratkaisuihin.

TILAUSKERTYMÄ

Katsauskauden uusien tilausten (joihin sisältyi laitostoimituksia, teknologia- ja laitetoimituksia sekä palveluja) arvo oli 1 613,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 1 678,4 milj. euroa), 4 %:n lasku korkeasta vertailukaudesta. Tilauksista 57 % tuli Euroopan (ml. IVY-maat), Lähi-idän ja Afrikan (EMEA), 27 % Amerikan sekä 16 % Aasian ja Tyynenmeren valtioiden alueelta. Kolmannella vuosineljänneksellä saatujen tilausten arvo oli 452,4 miljoonaa euroa (Q3/2011: 802,7 milj. euroa), mikä on 44 % vähemmän kuin ennätyksellisellä vertailukaudella.

Kolmannella vuosineljänneksellä julkaistut tilaukset:

 • kupari- ja molybdeeniteknologiaa National Iranian Copper Industriesille, Iran (arvo 265 milj. euroa, mistä 58 milj. kirjattiin kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymään) 

 • alumiinioksiditeknologiaa Orbite Aluminaelle, Kanada (arvoa ei julkistettu) 

 • kuparisulaton modernisointi Mexicana de Cobrelle, Meksiko (arvo noin 30 milj. euroa) 

 • nikkelikiven käsittelylaitoksen teknologiaa Enerchemille, Etelä-Korea (arvo yli 10 milj. euroa) 

 • alumiinituotantolaitosten prosessiteknologiaa ja laitteita, Kiina (arvo noin 24 milj. euroa) 

 • vaahdotusteknologiaa kuparirikastamon laajennukseen, Etelä-Amerikka (arvo yli 30 milj. euroa) 

Toisella vuosineljänneksellä julkaistut tilaukset:

 • ilmeniittisulatto Cristal Globalille, Saudi Arabia (arvo yli 350 milj. euroa) 

 • uutto- ja elektrolyysiteknologiaa Grupo Méxicolle, Meksiko (arvo noin 22 milj. euroa) 

 • rautamalmin sintrausteknologiaa BPSL:lle, Intia (arvo noin 20 milj. euroa) 

 • suodatinteknologiaa MMX Mineração e Metálicosille, Brasilia (arvo joitain kymmeniä miljoonia euroja) 

 • suodatinteknologiaa litiumin rikastuksen koelaitokselle Corporación Minera de Bolivialle, Bolivia (arvo joitakin miljoonia euroja) 

 • vaahdotusteknologiaa Kennecott Utah Copperille, Yhdysvallat (arvoa ei julkistettu, kirjattiin ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymään) 

 • rautamalmin pelletointilaitos Gol-E-Gohar Mining & Industrialille, Iran (arvo noin 80-85 milj. euroa, josta 25 milj. euroa kirjattiin toisen vuosineljänneksen tilauskertymään) 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä julkaistut tilaukset:

 • kuonarikastamoteknologiaa Codelcolle, Chile (arvo noin 10 milj. euroa) 

 • kaasunpuhdistuslaitos ja rikkihappotehdas Kansanshi Miningille, Sambia (arvo yli 80 milj. euroa) 

 • kuparirikastamoteknologiaa Grupo Mexicolle, Meksiko (arvo lähes 28 milj. euroa)  

 • kannattavuustutkimus alumiinioksidijalostamosta PT ANTAM (Persero):lle, Indonesia  

TILAUSKANTA

Katsauskauden lopun tilauskanta oli 2 155,8 miljoonaa euroa (30.9.2011: 2 052,5 milj. euroa), kasvua 5 % vertailukaudesta. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 43 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat yhteensä 70 % tilauskannasta. Katsauskauden lopussa tehtyjen projektiarviointien perusteella johto arvioi, että syyskuun lopun tilauskannasta noin 27 % (noin 580 milj. euroa) toimitetaan vuonna 2012 ja loput 2013 tai myöhemmin.

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin katsauskauden liikevaihto oli 1 437,6 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 888,8 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 62 %. Liikevaihto kasvoi sekä onnistuneiden projektitoimitusten, vuoden alun vahvan tilauskannan, uusien laitos-, teknologia- ja laitetilausten että palveluliiketoiminnan kasvun ansiosta. Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihdon kasvuun. Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 502,8 miljoonaa euroa (Q3/2011: 352,8 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 43 %.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, joka sisältyy kolmen raportointisegmentin liikevaihtolukuihin, oli 291,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 234,4 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 25 %, joka vastaa 20 %:ia Outotecin liikevaihdosta (Q1-Q3/2011: 26 %). Palveluliiketoiminnan liikevaihto vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä oli 101,7 miljoonaa euroa (Q3/2011: 87,7 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 16 %, joka vastaa 20 %:ia Outotecin liikevaihdosta (Q3/2011: 25 %).

Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 119,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 66,6 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 80 %, joka vastaa 8,3 %:ia liikevaihdosta (Q1-Q3/2011: 7,5 %). Liikevaihdon kasvu sekä onnistuneet projektitoimitukset paransivat katsauskauden liikevoittoa. Liikevoittoprosenttiin vaikuttivat vertailukaudesta realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot 0,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: kurssivoitto 2,3 milj. euroa), palvelujen myynnin pienempi osuus, suunniteltua korkeammat kulut ja riskiprovisioiden kasvu kahdessa asiakasprojektissa. Katsauskauden liikevoitto oli 109,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 63,0 milj. euroa), joka vastaa 7,6 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2011: 7,1 %). PPA-poistot olivat kokonaisuudessaan katsauskaudella 9,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 3,6 milj. euroa). PPA-poistojen kasvu johtui pääasiassa joulukuussa 2011 toteutetuista Energy Products of Idaho ja Kiln Services Australia -yrityskaupoista. Päätökseen saatujen yritysostojen PPA-poistojen arvioidaan olevan yhteensä noin 12 miljoonaa euroa vuonna 2012. Kertaluonteiset kulut olivat katsauskaudella 1,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: ei kertaluonteisia kuluja) ja ne liittyivät yritysostoihin.

Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto liiketoiminnoista oli 44,7 miljoonaa euroa (Q3/2011: 34,3 milj. euroa), joka vastaa 8,9 %:ia liikevaihdosta (Q3/2011: 9,7 %) ja liikevoitto oli 41,0 miljoonaa euroa (Q3/2011: 33,2 milj. euroa), joka vastaa 8,1 %:ia liikevaihdosta (Q3/2011: 9,4 %). Liikevoitto liiketoiminnoista heikkeni kahteen projektiin liittyvien suunniteltua korkeampien kulujen ja riskiprovisioiden kasvun takia. Lisäksi kolmannella vuosineljänneksellä oli vähemmän projektien päättymisiä vertailukauteen verrattuna. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot kolmannella vuosineljänneksellä olivat 3,6 miljoonaa euroa (Q3/2011: kurssitappio 2,5 milj. euroa). PPA-poistot olivat katsauskaudella 3,2 miljoonaa euroa (Q3/2011: 1,2 milj. euroa).

Katsauskauden kiinteät kustannukset olivat 180,7 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 153,1 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti myynti- ja markkinointiverkoston laajentamisesta, yritysostoista, T&K-investoinneista sekä strategian mukaisen maailmanlaajuisen liiketoimintamallin kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvistä kuluista. Katsauskauden voitto ennen veroja oli 107,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 62,5 milj. euroa). Se sisälsi 1,9 miljoonaa euroa nettorahoituskuluja (Q1-Q3/2011: nettorahoituskulu 0,5 milj. euroa). Katsauskauden voitto oli 75,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 42,3 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 31,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 20,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 1,66 euroa (Q1-Q3/2011: 0,93 euroa), kasvua vertailukaudesta 78 %.

Outotecin katsauskauden oman pääoman tuotto oli 24,2 % (Q1-Q3/2011: 15,9 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 31,0 % (Q1-Q3/2011: 21,8 %).

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto
Non-ferrous Solutions 312,5 235,5 909,0 588,9 947,6
Ferrous Solutions 92,9 60,0 244,7 146,3 221,1
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 100,1 61,4 292,8 165,2 236,1
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -2,7 -4,1 -9,0 -11,5 -19,2
Yhteensä 502,8 352,8 1 437,6 888,8 1 385,6
Liikevoitto
Non-ferrous Solutions 33,7 24,6 94,1 55,3 107,7
Ferrous Solutions 9,9 6,0 17,5 7,3 6,7
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 0,6 11,7 11,7 20,2 23,8
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -3,2 -9,1 -14,0 -19,9 -26,3
Yhteensä 41,0 33,2 109,4 63,0 111,9

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 909,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 588,9 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 54 %. Liikevaihtoa kasvattivat vuoden alun vahvasta tilauskannasta hyvin edenneet projektitoimitukset, vahvana jatkunut tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan kasvu. Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 97,1 miljoonaa euroa, 10,7 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2011: 58,6 milj. euroa, 9,9 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 94,1 miljoonaa euroa, 10,4 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2011: 55,3 milj. euroa, 9,4 % liikevaihdosta). Liikevoitto nousi korkean liikevaihdon ja onnistuneiden projektitoimitusten sekä kustannustehokkuuden parantumisen myötä. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat katsauskauden kannattavuutta 1,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: voitto 1,0 milj. euroa).

Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 312,5 miljoonaa euroa (Q3/2011: 235,5 milj. euroa), liikevoitto liiketoiminnoista oli 34,8 miljoonaa euroa, 11,1 % liikevaihdosta (Q3/2011: 25,7 milj. euroa, 10,9 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 33,7 miljoonaa euroa, 10,8 % liikevaihdosta (Q3/2011: 24,6 milj. euroa, 10,5 % liikevaihdosta). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kolmannen vuosineljänneksen kannattavuutta 2,0 miljoonaa euroa (Q3/2011: tappio 3,1 milj. euroa).

Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 244,7 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 146,3 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 67 %. Liikevaihdon kasvu johtui tilauskannassa olevien pitkäaikaisten projektien onnistuneista toimituksista ja palveluliiketoiminnan kasvusta. Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 18,4 miljoonaa euroa, 7,5 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2011: 7,3 milj. euroa, 5,0 % liikevaihdosta) ja liikevoitto 17,5 miljoonaa euroa, 7,2 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2011: 7,3 milj. euroa, 5,0 % liikevaihdosta). Liikevoitto parani, koska useista suurista toimitusvaiheessa olevista projekteista kertyvä korkea liikevaihto paransi kustannustehokkuutta.

Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 92,9 miljoonaa euroa (Q3/2011: 60,0 milj. euroa), liikevoitto liiketoiminnoista oli 10,2 miljoonaa euroa, 11,0 % liikevaihdosta (Q3/2011: 6,0 milj. euroa, 10,0 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 9,9 miljoonaa euroa, 10,7 % liikevaihdosta (Q3/2011: 6,0 milj. euroa, 10,0 % liikevaihdosta).

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 292,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 165,2 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 77 %. Kasvu johtui tilauskannassa olevien pitkäkestoisten projektien hyvästä edistymisestä, yritysostoista ja palveluliiketoiminnan kasvusta. Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 18,2 miljoonaa euroa, 6,2 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2011: 20,6 milj. euroa, 12,5 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 11,7 miljoonaa euroa, 4,0 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2011: 20,2 milj. euroa, 12,3 % liikevaihdosta). Katsauskauden liikevoiton heikkeneminen johtui suunniteltua korkeammista kuluista ja kasvaneista riskiprovisioista kahdessa asiakasprojektissa sekä siitä, että projekteja saatiin päätökseen vähemmän kuin vertailukaudella. Lisäksi 1,0 miljoonan euron (Q1-Q3/2011: voitto 1,4 milj. euroa) realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot vaikuttivat kannattavuuteen.

Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 100,1 miljoonaa euroa (Q3/2011: 61,4 milj. euroa), liikevoitto liiketoiminnoista oli 2,8 miljoonaa euroa, 2,8 % liikevaihdosta (Q3/2011: 11,7 milj. euroa, 19,1 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa, 0,6 % liikevaihdosta (Q3/2011: 11,7 milj. euroa, 19,0 % liikevaihdosta). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kolmannen vuosineljänneksen kannattavuutta 1,1 miljoonaa euroa (Q3/2011: voitto 0,7 milj. euroa).

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Taseen loppusumma 30.9.2012 oli 1 602,5 miljoonaa euroa (30.9.2011: 1 295,2 milj. euroa). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 430,2 miljoonaa euroa (30.9.2011: 350,2 milj. euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,56 euroa (30.9.2011: 7,71 euroa).

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli 80,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 225,8 milj. euroa). Nettorahavirtaa vertailukaudesta pienensivät liiketoiminnan kasvun seurauksena kasvaneet varastot sekä suurien ennakkomaksujen vähäisempi määrä. Katsauskauden nettovelkaantumisaste oli -69,8 % (30.9.2011: -101,6 %).

Outotecin käyttöpääoma katsauskauden lopussa oli -244,4 miljoonaa euroa (30.9.2011: -269,6 milj. euroa). Saadut ennakko- ja edistymämaksut katsauskauden lopussa olivat 424,6 miljoonaa euroa (30.9.2011: 401,0 milj. euroa), mikä on 6 % enemmän kuin vertailukaudella. Katsauskauden lopussa maksetut ennakko- ja edistymämaksut olivat 63,1 miljoonaa euroa (30.9.2011: 38,9 milj. euroa).

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 364,3 miljoonaa euroa (30.9.2011: 423,9 milj. euroa). Rahavaroihin vaikuttivat 38,9 miljoonan euron (0,85 euroa osaketta kohden) osingonmaksu 11.4.2012 (huhtikuu 2011: 34,3 milj. euroa), yritysostot 29,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: ei ostoja) ja omien osakkeiden hankinnat 19,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: ei ostoja). Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

Euroopan investointipankki on myöntänyt syyskuussa 2012 Outotecille 45 miljoonan euron lainan mineraali- ja metallinjalostusteknologioiden sekä teollisuusvesien käsittelyyn ja energiantuotantoon liittyvien sovellusten kehityshankkeiden rahoitukseen. Lainan takaisinmaksuaika on 11 vuotta. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 195 miljoonan euron komittoidut luottolimiitit.

Outotecin rahoitusrakenne vahvistui entisestään ja maksuvalmius oli hyvä. Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat -301,4 miljoonaa euroa (30.9.2011: -356,7 milj. euroa). Outotecin omavaraisuusaste oli 36,6 % (30.9.2011: 39,3 %). Yhtiön katsauskauden investoinnit olivat 48,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 23,4 milj. euroa) ja ne koostuivat yritysostoista sekä investoinneista IT-järjestelmiin, T&K-laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli katsauskauden lopussa 568,6 miljoonaa euroa (30.9.2011: 450,7 milj. euroa).

KONSERNIRAKENNE

31.8.2012 Outotec sai päätökseen australialaisomisteisen TME Groupin yritysoston. TME on kaivosalan palveluyritys, joka tarjoaa palveluita jauhinmyllyjen vuoraukseen ja kunnossapitoon sekä rikastamojen kunnossapitoon pääasiassa Australiassa, Afrikassa sekä Kaakkois-Aasiassa.

1.6.2012 Outotec sai päätökseen Demil Manutenção Industrial Ltda:n koko osakekannan oston. Brasilialainen, Guaraparissa, Espírito Santon osavaltiossa toimiva Demil tarjoaa teollisia kunnossapitopalveluita rautamalmin pelletointi- ja sintrauslaitoksille.

12.3.2012 Outotec osti Numcore Oy:n koko osakekannan. Numcore on teknologiayritys, joka kehittää ja markkinoi innovatiivisia, reaaliajassa toimivia ja 3D-kuvantamiseen perustuvia prosessihallintajärjestelmiä.

Päätökseen saatujen yritysostojen PPA-poistojen arvioidaan olevan yhteensä noin 12 miljoonaa euroa vuonna 2012.

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Outotecin tutkimus- ja teknologian kehityskustannukset katsauskaudella olivat 29,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: 22,7 miljoonaa euroa), kasvua vertailukaudesta 29 %, joka vastaa 2,0 %:ia liikevaihdosta (Q1-Q3/2011: 2,6 %). Outotec laittoi vireille 45 uuden keksinnön patenttihakemusta (Q1-Q3/2011: 28), ja sille myönnettiin 219 uutta kansallista patenttia (Q1-Q3/2011: 223). Katsauskauden lopussa Outotecillä oli 610 patenttiperhettä, joihin sisältyy yhteensä 5 618 kansallista patenttia tai patenttihakemusta.

Syyskuussa Outotec toi markkinoille maailman suurimman semi-autogeenisen (SAG) jauhinmyllyn, jolla yritys vastaa kasvavaan metallien kysyntään ja heikkeneviin malmien metallipitoisuuksiin. 28 megawatin suorakäyttömoottorinsa ansiosta se on tehokkain kaivosteollisuudessa koskaan käytetty jauhinmylly. Outotecin omaan tuotekehitykseen perustuvat SAG-jauhinmyllyt mahdollistavat tehokkaamman ja jopa 15 % suuremman jauhintakapasiteetin alhaisella energiankulutuksella.

Syyskuussa Outotec ja Sandvik Mining ilmoittivat tiivistävänsä yhteistyötään mineraalien hienonnuksessa. Tämä tuo Outotecille mahdollisuuden tarjota koko jalostuslaitos, johon kuuluvat murskaus, jauhatus ja rikastus sekä testaus, suunnittelu, perussuunnittelu ja prosessitakuut.

Huhtikuussa Outotec toi markkinoille maailman suurimman vaahdotuskennon, Outotec TankCell® e500. Se on suunniteltu laitoksiin, joissa materiaalin syöttömäärät ovat suuria kuten suurilla kupari- ja kultarikastamoilla. Outotecillä on markkinoiden laajin valikoima tilavuudeltaan (5 m³ - 500 m³) erikokoisia vaahdotuskennoja, minkä ansiosta kennot saadaan sijoiteltua laitoksille joustavasti ja symmetrisesti. Näin laitekustannuksia, asennustyötä ja energiaa säästyy sekä laitoksen ekologinen jalanjälki pienenee. Mitä vähemmän kennoja on, sitä vähemmän tarvitaan komponentteja, varaosia ja kunnossapitoa.

Huhtikuussa Outotec sai Swiss Tower Mills Minerals Ltd:ltä yksinmyynti- ja jakeluoikeuden Tower Mills -jauhatusteknologiaan ja markkinoi sitä tuotenimellä Outotec® HIGmill. Outotec® HIGmill tuo markkinoille uuden vaihtoehdon väli- ja hienojauhatukseen ja nostaa Outotecin kilpailemaan alan markkinajohtajuudesta.

Osana Mongolian mineraali- ja energiaministeriön kanssa solmittua yhteistyösopimusta Outotec ja Aalto-yliopisto järjestivät Suomessa rikastus- ja metallurgia-alan opintojakson mongolialaisille kandidaattitason opiskelijoille ja professoreille.

Outotec toimittaa Oulun Yliopiston Oulu Mining Schoolille jatkuvatoimisen minipilot-rikastamon opetus- ja tutkimuskäyttöön. Minipilot-rikastamo pohjautuu Pyhäsalmen kaivoksen rikastusprosessiin ja sen mittakaava on 1:5 000. Pilotin laitteisto perustuu Outotecin teknologiaan ja tarjoaa tutkijoille ja opiskelijoille lähes aidon tutkimus- ja koulutusympäristön.

Maaliskuussa Outotec toi markkinoille maailman suurimman painesuodattimen Outotec® Larox PF 180:n. PF 180 -sarjan suodattimet ovat 50 % aikaisempaa mallia suurempia ja laskevat käyttökustannuksia.

KESTÄVÄ KEHITYS

Syyskuussa 2012 Outotec isännöi Indonesiassa asiakkaille, yhteistyökumppaneille, ministeriöille sekä teollisuuden järjestöille ja tiedeyhteisölle suunnattua seminaaria, jonka teemana oli kestävä kehitys osana Indonesian kaivos- ja metallinjalostusteollisuutta. Outotec järjesti seminaarin yhdessä Indonesian ympäristöministeriön kanssa. Outotec esitteli seminaarissa mineraalien ja metallinjalostuksen kestäviä ratkaisuja ja ympäristönäkökulmien huomioimista sekä Euroopan ympäristölainsäädännön suuntauksia.

Huhtikuussa 2012 Outotec julkaisi yritysvastuuraporttinsa vuodelta 2011. Raportti noudattaa GRI (Global Reporting Initiative) ohjeistusta ja siinä raportoidaan tasoa B+ vastaavat tiedot. Raportin on varmistanut riippumaton osapuoli Ecobio Oy.

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 4 662 työntekijää (30.9.2011: 3 667). Uutta henkilöstöä palkattiin pääosin projekteihin ja palveluliiketoimintaan. Lisäksi yritysostot kasvattivat henkilöstömäärää 435 henkilöllä vertailukauteen verrattuna. Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 4 356 (Q1-Q3/2011: 3 420). 936 henkilön keskimääräinen kasvu vertailukaudesta tuki liiketoiminnan kasvutavoitteita. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 8 % (Q1-Q3/2011: 9 %) yrityksen henkilöstöstä.

Henkilöstö alueittain 30.9.2012 30.9.2011 muutos % 31.12.2011
EMEA (ml. IVY-maat) 2 565 2 237 14,6 2 327
Amerikka 1 372 881 55,7 972
Aasia ja Tyynenmeren valtiot 725 549 32,1 584
Yhteensä 4 662 3 667 27,1 3 883

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 800 (30.9.2011: 480) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä katsauskaudella oli 252,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2011: EUR 202,0 milj. euroa). Kasvu vertailukaudesta johtui henkilöstömäärän kasvusta, palkkainflaatiosta ja palkankorotuksista.

OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINOHJELMA JA OSAKESÄÄSTÖOHJELMA

Osakepohjainen kannustinohjelma

Outotecin hallitus päätti 23.4.2010 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta vuosille 2010-2012.

Ansaintakausi 2010

Ansaintakaudelta 2010 jaettiin yhteensä 138 144 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu on noin 9,6 miljoonaa euroa, joka kirjataan tilikausille 2010-2012.

Ansaintakausi 2011

Ansaintakaudelta 2011 jaettiin yhteensä 130 063 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu on noin 9,5 miljoonaa euroa, joka kirjataan tilikausille 2011-2013.

Ansaintakausi 2012

Hallitus hyväksyi (28.3.2012) 148 henkilöä ansaintakaudelle 2012 ja päätti tavoitteiksi tilaushankinnan, osakekohtaisen tuloksen sekä liikevaihdon kasvun. Kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2012 on, riippuen hallituksen määrittelemien tavoitteiden saavuttamisesta, yhteensä 195 875 Outotecin osaketta ja käteismaksu, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Henkilöstön osakesäästöohjelma

Outotecin hallitus päätti uudesta, maailmanlaajuisesti käyttöönotettavasta henkilöstön osakesäästöohjelmasta 25.9.2012. Ohjelma otetaan käyttöön 1.1.2013, ja ensimmäinen säästökausi on vuoden mittainen. Hallitus päättää mahdollisista seuraavista säästökausista erikseen.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu 45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Katsauskauden lopussa yhtiöllä on hallussaan 564 327 omaa osakettaan.

Hallituksen valtuutukset

Outotecin varsinainen yhtiökokous 2012 valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeanneista. Enimmäismäärä sekä osakkeiden hankkimiseen että uusien osakkeiden antamiseen tai luovuttamiseen on 4 578 037 kappaletta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

10.9.2012 Outotec ilmoitti, että yhtiön hallitus on päättänyt käyttää valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita ja hankki 18.-24.9.2012 yhteensä 500 000 omaa osakettaan noin 38,55 euron keskihintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden kokonaishankintahinta oli 19 274 589,43 euroa. Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön henkilöstön lähivuosien palkitsemisjärjestelmiin.

Sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista. Nämä osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 64 327 (30.6.2012: 64 327).

Muut valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään enintään 100 000 euron lahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen, yliopistoille tai korkeakouluille. Valtuutus on voimassa 31.12.2012 asti.

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 37,89 euroa, osakkeen korkein noteeraus oli 46,67 euroa ja alhaisin noteeraus 30,31 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 72 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 2 731 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo katsauskauden lopussa oli 1 692 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 36,95 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotec Management Oy on yhdistelty konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 203 434 tai 0,44 % (25.10.2012: 203 434) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omina osakkeina.

Outotecillä oli katsauskauden lopussa 15 324 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan 16 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 47,4 % ja kotimaisten kotitalouksien osuus 11,0 % kaikista Outotecin osakkeista.

Muutokset osakeomistuksessa

18.4.2012 BlackRock, Inc.:in - äänioikeuden haltijana BlackRock Investment Management (UK) Limited - omistus ylitti 5 prosentin rajan Outotecin osakepääomasta ja oli 2 311 857 osaketta (5,05 % osakkeista ja äänistä).

6.3.2012 Solidium Oy:n omistus ylitti 5 prosentin rajan Outotecin osakepääomasta ja oli 2 314 000 osaketta (5,05 % yhtiön osakkeista ja äänistä).

Goldman Sachs Group, Inc.:in yhteisomistus Outotecin osakepääomasta ylitti 5 prosentin rajan 1.3.2012 ja oli
2 458 638 osaketta (5,37 % osakkeista ja äänistä) ja 2.3.2012 alitti 5 prosentin rajan ja oli 191 499 osaketta (0,42 % osakkeista ja äänistä).

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

16.10.2012 Outotec ilmoitti, että vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitystoimikunnan jäseniksi on valittu: toimitusjohtaja Kari A.J. Järvinen (Solidium Oy), toimitusjohtaja Harri Sailas (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) sekä toimitusjohtaja Poju Zabludowicz (Tamares Nordic Investments B.V.). Nimitystoimikunnan jäseninä toimivat myös hallituksen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergström sekä hallituksen varapuheenjohtaja Karri Kaitue.

3.10.2012 Outotec ilmoitti ostaneensa australialaisen Backfill Specialists Pty Ltd:n koko osakekannan. Pääasiassa Australiassa toimivan Backfill Specialists -yrityksen erikoisalaa ovat tekniset konsultointi- ja suunnittelupalvelut, jotka liittyvät rikastusjätteen käyttöön kaivosten täyttämisessä. Sen vuosiliikevaihto on ollut noin 18 miljoonaa euroa. Yritysosto täydentää Outotecin pastasakeutukseen ja suodatukseen liittyvää osaamista, ja sen avulla Outotec voi tarjota nykyistä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja kaivosteollisuuden jätteidenkäsittelyyn maailmanlaajuisesti. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Raha- ja pankkimarkkinoiden epävarmuus on lisääntynyt, joka yhdessä mahdollisesti edelleen pahenevan valtioiden ylivelkaantumisongelman kanssa voi vaikuttaa negatiivisesti maailmantalouteen ja Outotecin asiakkaiden investointipäätöksiin. Outotecin globaaliin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa muuttaa ja viivästyttää niin tilausten saamista ja toimittamista kuin kaivosyhtiöiden projektirahoituksen saatavuutta ja ehtoja. Poliittinen levottomuus ja kansainvälisen kaupan rajoitukset voivat viivästyttää tai jopa estää projektin toimittamisen.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Outotec antaa usein suoritustakuita projektitoimitusten yhteydessä ja on vastuuvelvollinen takuuajan puutteellisuuksista. Tilauskannassa oleviin projekteihin voi sisältyä toimitus-, laatu-, toiminnallisuus- ja kustannusriskejä. Suuriin avaimet käteen
-projektitoimituksiin saattaa sisältyä enemmän riskejä esimerkiksi niiden laajuuden ja monitahoisuuden, pitkän toimitusajan ja sopimusvelvoitteiden vuoksi. Säännöllisen kvartaalikohtaisen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset projektit arvioidaan ja tarvittavat varaukset päivitetään.

Erityisesti suurten projektien myyntineuvottelut voivat edistyä hitaammin laajuutensa, lupa-asioiden käsittelyn ja rahoituspakettien monimutkaisten rakenteiden vuoksi. Outotec voi toimia poliittisesti epävakaissa maissa, joihin mahdollisesti kohdistuvat taloudelliset sanktiot ja mahdolliset tulevat sääntömuutokset voivat haitata yhtiön liiketoimintaa. Näissä tapauksissa Outotec pyrkii pienentämään projektitoimitusten riskiä ennakko- ja edistymämaksuilla sekä kirjaamalla tilaukset tilauskantaan asteittain projektin edistymisen mukaisesti.

Maailmantalouden epävakaus voi vähentää Outotecin tarjoamien teknologioiden ja palveluiden kysyntää. Outotecin bruttokate vaihtelee tuotevalikoiman ja tuloutusaikataulujen mukaisesti. Erityisesti lisenssituloja sisältävät tilaukset saattavat vaikuttaa voimakkaasti bruttokatteeseen. Outotecin kannattavuuteen voivat vaikuttaa myös työvoimakustannusten vaihtelu erityisesti korkean inflaation maissa, raaka-aineiden ja alihankkijoiden hinnanvaihtelut sekä komponenttien saatavuus.

Outotec käyttää projektien myynnin tulouttamisessa osatuloutusmenetelmää. Johto arvioi vuoden aikana tilauskannasta tuloutettavan myynnin perustuen projektiaikatauluihin. Sen vuoksi muutokset projektien aikatauluissa voivat vaikuttaa yhtiön tulosennusteisiin.

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on tärkeää Outotecin liiketoiminnan kasvun kannalta. Erityisesti joillakin nopeasti kasvavilla markkinoilla ja haastavissa projektiympäristöissä henkilöstön saatavuus voi olla haasteellista. Yhtiön strategian mukainen liiketoiminnan kasvu edellyttää henkilöstömäärän pysyvää lisäystä ja lisää yhtiön kiinteitä kustannuksia heikentäen yhtiön kustannusrakenteen joustavuutta.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on useissa maissa, joissa erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa yhtiön tulosta.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa, ja niihin liittyy riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti. Liikearvoa syntyy yritysostojen seurauksena.

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät merkittävästi vaikuta Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että Outotecin asiakkaiden ja toimittajien mahdolliset rahoitusvaikeudet ja rahoituksen puute voi johtaa projektien ja maksujen viivästymisiin ja jopa konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille. Näitä riskejä voidaan vähentää asiakkailta vaadituilla etu- ja edistymämaksuilla, rembursseilla ja muilla kaupan rahoituksen instrumenteilla.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakko- ja edistymämaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa liittyen liiketoiminnan laajuuteen tai alan toimintamalleihin voivat vaikuttaa yhtiön maksuvalmiuteen. Outotecin liiketoimintojen jatkuvuus edellyttää, että tarvittava rahoitus on saatavilla jatkuvasti kaikissa olosuhteissa. Outotecin likvidit varat on sijoitettu pääosin lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin yritystodistuksiin.

Yli 50 % Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta käytetään niin laajasti kuin mahdollista, ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan kokonaisuudessaan lähinnä termiinisopimuksin. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

Yhtiö seuraa tarkasti euron kehitystä ja on laatinut sisäisiä toimintamalleja niissä maissa, jotka ovat alttiina mahdollisten muutosten vaikutuksille.

MARKKINANÄKYMÄT

Pitkän aikavälin metallien kysyntänäkymien odotetaan pysyvän hyvinä. Investoinnit uuteen tuotantokapasiteettiin, vanhojen tuotantolaitosten nykyaikaistamiseen sekä palveluihin jatkuvat, sillä nykyinen tuotanto ja käynnissä olevat uudet investoinnit eivät riitä kattamaan kysyntää. Teollisuuden on myös yhä enemmän keskityttävä toimintansa yhteiskunta- ja ympäristövaikutuksiin, mikä lisää edistyksellisten teknologioiden kysyntää. Lisäksi monet maat kehittävät uusia vientisäännöksiä lisätäkseen luonnonvaroista saamiaan tuottoja ja edistääkseen kotimaista teollisuutta, mikä tukee uusinvestointeja.

Monien suurten kaivosyhtiöiden tiedotteiden perusteella yhtiöt investoivat jatkossakin runsaasti, sillä malmien pienenevät metallipitoisuudet, kiristyvät tehokkuus- ja ympäristövaatimukset sekä korkeat käyttökustannukset edellyttävät jatkuvasti uusia investointeja ja modernisointeja. Tämä näkyy lukuisina suunnitteilla olevina kaivos- ja metallurgisen teollisuuden projekteina.

Rahoitusta on saatavilla edelleen hyviin projekteihin ja yrityksille, joilla on vahva kassavirta ja tase. Myös vientirahoituslaitokset osallistuvat aktiivisesti rahoitusjärjestelyihin. Yleisesti ottaen asiakkaiden tuotto-odotukset investoinneistaan ovat entistä korkeammat, mikä tukee yhä edistyksellisemmän teknologian kysyntää. Makrotalouden epävarmuustekijät voivat viivästyttää Outotecin asiakkaiden investointipäätöksiä.

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueella kupari-, kulta-, sinkki- ja hopeateknologioiden kysynnän odotetaan jatkuvan ja investointiaktiviteettia nähdään malmista metalliksi -arvoketjun kaikilla teknologia-alueilla. Palveluliiketoiminnan odotetaan kasvavan edelleen voimakkaasti asiakkaiden korkeiden kapasiteetin käyttöasteiden sekä ikääntyvän laitos- ja laitekannan ansiosta. Kilpailu uusista projekteista on edelleen kovaa ja vaihtelee markkinan sekä tarjoaman mukaan.

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueella raudan, ferroseosten ja ilmeniittiteknologioiden kysynnän odotetaan jatkuvan. Palvelujen, modernisointien ja pienempien projektien kysyntä on vakaata, mutta lyhyellä aikavälillä, suurten uusien rautamalmihankkeiden neuvottelut edistynevät hitaasti hinnan laskun ja Kiinan epävarman teräksen kysynnän takia. Tämä vaikuttaa raudanjalostuksen näkymiin maailmanlaajuisesti. Lähi-idässä kehitetään edelleen rikastus-, pelletointi- ja ilmeniittiprojekteja. Kiinassa on edelleen mahdollisuuksia kestävän kehityksen teknologioille kasvavan ympäristötietoisuuden ansiosta.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen vaihtoehtoisten energiaratkaisujen sekä alumiini- ja rikkihappoteknologioiden kysyntä vaikuttaa jatkuvan vakaana. Alumiiniteknologiamarkkinoiden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla. Rikkihappoteknologiaa tarvitaan eri markkinoilla korvaamaan vanhat ja tehottomat prosessit sekä niin metallien tuotannossa kuin lannoiteteollisuudessakin, jonka on pystyttävä vastaamaan lannoitteiden kasvavaan kysyntään. Ympäristönsuojelun kiristyneet vaatimukset sekä tuotantolaitosten siirtyminen uusille alueille tukevat näitä investointeja. Myös vaihtoehtoisten energiaratkaisujen, kuten biomassa- ja jätteenpolttoteknologioiden, kysyntä kasvaa. Lisäksi kehitteillä on öljyliuske- ja öljyhiekkateknologioita. Energiaan perustuvat hankkeet ovat kuitenkin usein strategisia hallitusten sääntelyn alaisia sijoituksia. Teollisuusvesien käsittelyyn liittyvien ratkaisujen markkinoiden odotetaan kasvavan.

Teollisuuden tuotantokapasiteetin käyttöasteet, tuotantolaitosten pitkät elinkaaret sekä yhä haastavammat raaka-aineet lisäävät yleisesti ottaen palvelujen kysyntää. Palveluliiketoiminnan odotetaan kasvavan lisäämällä palvelumyyntiä jo toimitettuun laajaan laite- ja laitoskantaan ja kehittämällä uusia palveluja. Lisäksi Outotecin nykyiset laite- ja laitostoimitukset kasvattavat asennuskantaa, joka vaatii elinkaaripalveluja. Perinteisten palvelujen lisäksi laitosten käyttö- ja ylläpitopalveluille on yhä enemmän kysyntää ammattitaitoisen työvoiman puutteen, entistä haasteellisempien raaka-aineiden ja monimutkaisempien prosessiteknologioiden vuoksi.

TARKENNETTU TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2012

Yhdeksän ensimmäisen kuukauden taloudellisen tuloksen, syyskuun lopun vahvan tilauskannan, projektitoimitusten ja markkinanäkymien perusteella johto arvioi, että vuonna 2012

 • liikevaihto kasvaa noin 1,9 - 2,1 miljardiin euroon erityisesti projektien tuloutuksen ansiosta ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto on noin 9 - 10 % liikevaihdosta (ennen kertaeriä ja PPA-poistoja). 

Ohjeistuksen saavuttaminen riippuu liikevaihdon koostumuksesta ja palveluliiketoiminnan suhteellisesta osuudesta, valuuttakurssien vaihteluista, tilauskannassa olevien projektien edistymisestä, uusien tilausten ajoituksista, lisenssimaksutuloista ja projektien päättymisestä sekä maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden yleisestä kehityksestä.

AIKAISEMPI TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2012

Katsauskauden taloudellisen tuloksen, vahvan kesäkuun lopun tilauskannan, markkinanäkymien ja tarjouspyyntöaktiivisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2012

 • liikevaihto kasvaa noin 1,8 - 2,0 miljardiin euroon erityisesti projektien tuloutuksen ansiosta ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto on noin 9 - 10 % liikevaihdosta (ennen kertaeriä ja PPA-poistoja). 

Ohjeistuksen saavuttaminen riippuu liikevaihdon koostumuksesta ja palveluliiketoiminnan suhteellisesta osuudesta, valuuttakurssien vaihteluista, tilauskannassa olevien projektien edistymisestä, uusien tilausten ajoituksista, lisenssimaksutuloista ja projektien päättymisestä sekä maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden yleisestä kehityksestä.

Espoossa 25.10.2012

Outotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

VUODEN 2013 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • tilinpäätös vuodelta 2012 julkaistaan 7.2.2013 

 • osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 julkaistaan 26.4.2013 

 • osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 julkaistaan 31.7.2013 

 • osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 julkaistaan 30.10.2013 

Yhtiökokouksen suunniteltu ajankohta on 26.3.2013.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: torstai 25.10.2012
Aika: 14.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin verkkosivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnus on 923569. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa 28.10.2012 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 923569.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)

Konsernin laaja tuloslaskelma Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto 502,8 352,8 1 437,6 888,8 1 385,6
Hankinnan ja valmistuksen kulut -405,9 -265,1 -1 145,8 -675,1 -1 053,1
Bruttokate 96,9 87,8 291,8 213,7 332,5
Muut tuotot 0,2 -2,4 0,5 2,9 3,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut -23,2 -21,5 -73,0 -63,1 -86,4
Hallinnon kulut -25,2 -23,2 -78,4 -67,3 -97,7
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -10,5 -7,5 -29,3 -22,7 -33,5
Muut kulut 2,9 0,0 -2,0 -0,4 -6,7
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,1 -0,0 -0,3 -0,1 -0,0
Liikevoitto 41,0 33,2 109,4 63,0 111,9
Rahoitustuotot ja -kulut
  Korkotuotot ja -kulut 1,2 1,8 4,3 4,1 6,0
  Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot -1,1 -0,7 -1,6 -1,4 -0,3
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -1,5 -1,0 -4,7 -3,2 -4,4
Rahoitustuotot ja -kulut -1,4 0,1 -1,9 -0,5 1,4
Voitto ennen veroja 39,6 33,3 107,4 62,5 113,3
Tuloverot -11,4 -11,4 -31,9 -20,2 -34,0
Tilikauden voitto 28,1 21,9 75,5 42,3 79,3
Muut laajan tuloksen erät
  Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta
  johtuvat voitot ja tappiot 0,1 -6,1 4,8 -15,6 -3,9
  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran
  suojauksista 7,5 -2,4 6,7 -2,4 -4,3
    Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin -1,9 0,7 -1,6 0,7 1,3
  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot
  myytävissä olevista sijoituksista 0,0 -0,1 -0,0 -0,2 -0,2
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 5,7 -7,9 9,9 -17,5 -7,2
Tilikauden laaja tulos 33,8 14,0 85,4 24,8 72,1
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 28,1 21,9 75,5 42,3 79,3
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 33,8 14,0 85,4 24,8 72,1
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, EUR 0,62 0,48 1,66 0,93 1,75
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,62 0,48 1,66 0,93 1,75

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin lyhennetty tase
milj. EUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 323,1 224,0 286,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 73,3 54,9 62,5
Laskennalliset verosaamiset 49,2 42,9 47,3
Sijoitukset ja saamiset
  Korolliset 4,0 2,4 2,4
  Korottomat 2,0 1,3 2,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 451,7 325,5 401,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus *) 222,4 156,1 148,6
Sijoitukset ja saamiset
  Korolliset 0,0 0,1 0,7
  Korottomat 564,1 389,6 468,1
Rahavarat 364,3 423,9 402,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 150,8 969,7 1 019,9
VARAT YHTEENSÄ   1 602,5 1 295,2 1 421,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 430,2 350,2 398,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,2 1,0 1,1
Oma pääoma yhteensä 431,4 351,2 399,5
Pitkäaikaiset velat
Korolliset 41,2 51,6 47,6
Korottomat 97,6 102,9 107,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 138,9 154,5 154,6
Lyhytaikaiset velat
Korolliset 25,7 18,2 18,9
Korottomat
  Saadut ennakkomaksut **) 424,6 401,0 399,0
  Muut korottomat lyhytaikaiset velat 581,8 370,4 449,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 032,1 789,5 867,3
Velat yhteensä 1 171,0 944,0 1 021,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 602,5 1 295,2 1 421,4

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 63,1 miljoonaa euroa 30.9.2012 (30.9.2011: 38,9 milj. euroa, 31.12.2011: 43,5 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 692,8 miljoonaa euroa 30.9.2012 (30.9.2011: 1 416,4 milj. euroa, 31.12.2011: 1 462,3 milj. euroa).

Lyhennetty rahavirtalaskelma Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2011
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 75,5 42,3 79,3
Oikaisut
  Poistot 22,9 14,0 19,4
  Muut oikaisut 38,2 17,5 28,6
Käyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-) -29,7 160,1 134,4
Saadut korot 5,9 5,6 8,0
Maksetut korot -1,4 -1,2 -2,0
Maksetut verot -31,1 -12,5 -20,8
Liiketoiminnan nettorahavirta 80,4 225,8 247,0
Investoinnit -31,5 -22,0 -34,4
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -29,1 - -34,5
Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta - - -0,1
Tytäryhtiöosakkeiden myynti - - 0,0
Aineellisen omaisuuden myynti 0,3 0,5 1,4
Muu investointien rahavirta -0,1 -0,0 -0,1
Investointien nettorahavirta -60,3 -21,5 -67,7
Rahavirta ennen rahoitusta 20,0 204,3 179,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,9 -6,9 -11,5
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -2,3 -6,1 -4,9
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 4,9 1,4 0,0
Omien osakkeiden osto -19,3 - -
Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin *) -0,2 - -0,2
Maksetut osingot -38,9 -34,3 -34,3
Muu rahoituksen rahavirta 1,0 0,5 0,4
Rahoituksen nettorahavirta -59,6 -45,4 -50,6
Rahavarojen nettomuutos -39,6 158,9 128,8
Rahavarat tilikauden alussa 402,5 280,3 280,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,4 -15,3 -6,6
Rahavarojen nettomuutos -39,6 158,9 128,8
Rahavarat tilikauden lopussa 364,3 423,9 402,5

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä).
Outotec Management Oy:llä oli 30.9.2012 203 434 Outotecin osaketta (31.12.2011: 199 747), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EUR A B C D E F G H I J
Oma pääoma 1.1.2011 17,2 20,2 0,4 2,1 -9,7 87,7 29,0 210,0 1,0 357,7
Osingonjako - - - - - - - -34,3 - -34,3
Outotec-konsernin johtoryhmän kan-nustinjärjestelmä *) - - - - - - - - 0,0 0,0
Osakeperusteinen palkitseminen - - - - 2,4 - - -0,1 - 2,3
Tilikauden laaja tulos - - - -1,8 - - -15,6 42,3 - 24,8
Muut muutokset - - -0,0 - - - - 0,6 - 0,6
Oma pääoma 30.9.2011 17,2 20,2 0,4 0,2 -7,3 87,7 13,3 218,4 1,0 351,2
Oma pääoma 1.1.2012 17,2 20,2 0,4 -1,2 -7,5 87,7 25,1 256,5 1,1 399,5
Osingonjako - - - - - - - -38,9 - -38,9
Outotec-konsernin johtoryhmän kan-nustinjärjestelmä *) - - - - -0,2 - - - 0,1 -0,1
Omat osakkeet - - - - -19,3 - - - - -19,3
Osakeperusteinen palkitseminen - - - - 1,5 - - 3,0 - 4,5
Tilikauden laaja tulos - - - 5,1 - - 4,8 75,5 - 85,4
Muut muutokset - - 0,0 - - - - 0,4 - 0,4
Oma pääoma 30.9.2012 17,2 20,2 0,5 3,9 -25,5 87,7 29,9 296,5 1,2 431,4

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä).
Outotec Management Oy:llä oli 30.9.2012 203 434 Outotecin osaketta (31.12.2011: 199 747), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.  

Konsernin tunnusluvut Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4
2012 2011 2012 2011 12kk 2011
Liikevaihto, milj. EUR 502,8 352,8 1 437,6 888,8 1 934,4 1 385,6
Bruttokate, % 19,3 24,9 20,3 24,0 21,2 24,0
Liikevoitto, milj. EUR 41,0 33,2 109,4 63,0 158,3 111,9
Liikevoitto, % 8,1 9,4 7,6 7,1 8,2 8,1
Voitto ennen veroja, milj. EUR 39,6 33,3 107,4 62,5 158,2 113,3
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 7,9 9,4 7,5 7,0 8,2 8,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 13,4 120,1 80,4 225,8 101,6 247,0
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -301,4 -356,7 -301,4 -356,7 -301,4 -339,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -69,8 -101,6 -69,8 -101,6 -69,8 -84,9
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,6 39,3 36,6 39,3 36,6 39,1
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -244,4 -269,6 -244,4 -269,6 -244,4 -270,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 14,4 8,5 48,4 23,4 123,4 98,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,9 2,4 3,4 2,6 6,4 7,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 34,3 34,6 31,0 21,8 35,1 26,4
Oman pääoman tuotto, % 26,6 25,5 24,2 15,9 28,7 20,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 2 155,8 2 052,5 2 155,8 2 052,5 2 155,8 1 985,1
Tilauskertymä, milj. EUR 452,4 802,7 1 613,2 1 678,4 1 940,2 2 005,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 663 3 610 4 356 3 420 4 218 3 516
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta 5,6 6,2 5,3 4,8 5,8 5,7
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR 10,5 7,5 29,3 22,7 40,1 33,5
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta 2,1 2,1 2,0 2,6 2,1 2,4
Osakekohtainen tulos, EUR 0,62 0,48 1,66 0,93 2,48 1,75
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 9,56 7,71 9,56 7,71 9,56 8,75

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Outotec on soveltanut vuoden 2012 alusta lähtien seuraavia muutettuja tai uusia standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:

 • IFRS 7 - Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - Taseesta pois kirjaaminen. (Muutos IFRS 7:ään). Muutos esittää uusia liitetietovaatimuksia rahoitusinstrumentteja kirjattaessa pois taseesta. Vaatimukset koskevat tilanteita, joissa rahoitusinstrumenttia ei kirjata alas kokonaisuudesta, jossa se on aikaisemmin raportoitu, sekä tilanteita, joissa rahoitusinstrumentti kirjataan alas, mutta jossa yritys on edelleen osallisena sopimuksessa. Muutos lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa rahoitusinstrumenttien taseesta pois kirjaamiseen liittyvien riskien ymmärtämistä. Tällä hetkellä Outotecillä ei ole vastaavia rahoitusinstrumentteja, joten muutoksella ei ole vaikutusta Outotecin esittämiin tietoihin. 

 • IAS 12 - Tuloverot - Laskennalliset verot - Laskennallisten verojen laskeminen käypään arvoon arvostetuille sijoituskiinteistöille. (Muutos IAS 12:een). Muutos esittää poikkeuksen olemassa olevaan sääntöön laskettaessa laskennallisia verosaamisia tai verovelkoja sijoituskiinteistöille, jotka arvostetaan käypään arvoon IAS 40:n (Sijoituskiinteistöt) mukaisesti. Outotecillä ei ole tällä hetkellä sijoituskiinteistöjä, joihin sovellettaisiin IAS 40:n käypään arvoon arvostamisen mallia, joten muutoksella ei ole vaikutusta Outotecin esittämiin tietoihin.  

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2011
Kertaluonteiset kulut liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin - - -3,7
Kertaluonteiset tuotot liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin - - 1,1
Yrityshankintoihin liittyvät kulut -1,3 - -2,0

Tuloverot Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2011
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -45,6 -22,3 -33,5
Laskennalliset verot 13,6 2,1 -0,5
Tuloverot yhteensä -31,9 -20,2 -34,0

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
milj. EUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Hankintameno kauden alussa 144,8 128,9 128,9
Muuntoerot 1,3 -2,4 -0,5
Lisäykset 15,9 10,9 17,9
Vähennykset -1,0 -1,4 -4,5
Tytäryhtiöiden hankinta 4,5 - 3,5
Uudelleenryhmittelyt -1,4 -0,6 -0,6
Hankintameno kauden lopussa 163,9 135,4 144,8
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -82,2 -76,2 -76,2
Muuntoerot -0,6 1,3 0,2
Vähennykset 0,8 1,1 3,4
Uudelleenryhmittelyt 0,1 -0,1 -0,3
Tilikauden poistot -8,6 -6,6 -9,5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -90,5 -80,5 -82,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 73,3 54,9 62,5

Vastuusitoumukset
milj. EUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Annetut pantit ja kiinnitykset 0,2 0,0 0,0
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 269,8 206,8 209,1
Vuokravastuut 152,7 71,6 161,3

Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Numcore Oy:n luottolimiitteihin.

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 28,5 miljoonaa euroa 30.9.2012 (30.9.2011 28,1 milj. euroa, 31.12.2011: 25,8 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 568,6 miljoonaa euroa 30.9.2012 (30.9.2011: 450,7 milj. euroa, 31.12.2011: 477,1 milj. euroa).

Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset
milj. EUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Käypä nettoarvo 4,2 *) -7,9 **) -9,6 ***)
Nimellisarvo 799,0 483,7 545,4

*) joista 4,9 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista -2,2 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
***) joista -3,6 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

Lähipiiritapahtumat
Avoimet saldot johtoon kuuluvien avain henkilöiden kanssa


Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 5,0 miljoonan euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Tästä lainasta oli avoimena 4,4 miljoonaa euroa 30.9.2012 (31.12.2011: 4,3 milj. euroa).

Outotec Oyj maksoi osinkoa Outotec Management Oy:lle 0,2 miljoonaa euroa huhtikuussa 2012 (0,1 miljoonaa euroa huhtikuussa 2011).

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2011
Myynti - 0,0 0,0
Muu tuotto 0,0 0,0 0,6
Ostot -0,4 -0,3 -0,3
Myynti- ja muut saamiset 0,5 0,5 0,3
Lyhytaikaiset velat 2,1 0,1 0,6
Lainasaamiset 1,6 0,2 0,6

Liiketoimintojen yhdistäminen


Numcore Oy

Outotec on ostanut suomalaisen, Kuopiossa toimivan Numcore Oy:n. Numcore on yritys, joka kehittää ja markkinoi innovatiivisia, reaaliajassa toimivia ja 3D-kuvantamiseen perustuvia prosessihallintajärjestelmiä. Yrityshankinta saatiin päätökseen 12.3.2012. Yrityskauppa tukee Outotecin kasvustrategiaa ja vahvistaa Outotecin kilpailukykyä edistyksellisten teknologiaratkaisujen toimittajana. Numcoren teknologia on jo todennettu vaahdotus- ja sakeutinsovelluksissa ja lisäksi EIT-teknologiaa voidaan hyödyntää muilla Outotecin liiketoiminnan osa-alueilla.

Kauppahintaa on allokoitu teknologioille. Liikearvo 4,5 miljoonaa euroa perustuu pääosin Numcoren kokeneeseen henkilökuntaan ja synergiaetuihin.

Demil Manutenção Industrial Ltda

Outotec on ostanut brasilialaisen Demil Manutenção Industrial Ltda:n koko osakekannan. Guaraparissa, Espírito Santon osavaltiossa Brasiliassa toimiva Demil tarjoaa teollisia kunnossapitopalveluita rautamalmin pelletointilaitoksille.  

Demil työllistää noin 300 henkilöä, ja sen vuosiliikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Yritysosto mahdollistaa Outotecin kehittää edelleen palveluliiketoimintaansa Brasiliassa. Demilin palveluita voidaan tarjota Outotecin brasilialaisille asiakkaille, erityisesti paikallisille pelletointiteknologian käyttäjille.

Kauppahintaa on allokoitu asiakassuhteille. Liikearvo 4,5 miljoonaa euroa perustuu pääosin  asiakassuhteesta saataviin synergiaetuihin.

TME Group

Outotec on saanut päätökseen australialaisomisteisen TME Groupin yritysoston. TME on kaivosalan palveluyritys, jolla on toimipisteitä eri puolilla Australiaa ja Etelä-Afrikassa. TME tarjoaa palveluita jauhinmyllyjen vuoraukseen ja kunnossapitoon sekä rikastamojen kunnossapitoon pääasiassa Australiassa, Afrikassa sekä Kaakkois-Aasiassa.

TME:n vuotuinen liikevaihto on noin 35 miljoonaa euroa, ja sillä on 130 vakituista työntekijää sekä huomattava määrä kausityöntekijöitä.

Kauppahintaa on allokoitu asiakassuhteille. Liikearvo 14,9 miljoonaa euroa perustuu pääosin kokeneeseen henkilökuntaan ja synergiaetuihin.

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain
milj. EUR Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12
Liikevaihto
Non-ferrous Solutions 144,6 223,9 162,0 191,4 235,5 358,8 260,7 335,9 312,5
Ferrous Solutions 35,5 43,2 43,6 42,6 60,0 74,8 70,0 81,8 92,9
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 50,3 65,3 46,1 57,7 61,4 70,9 85,9 106,8 100,1
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -1,8 -2,2 -4,1 -3,4 -4,1 -7,7 -6,2 0,0 -2,7
Yhteensä 228,5 330,3 247,5 288,4 352,8 496,8 410,4 524,4 502,8
Liikevoitto
Non-ferrous Solutions 13,5 23,2 18,1 12,6 24,6 52,4 25,4 35,0 33,7
Ferrous Solutions 4,2 8,2 3,2 -1,9 6,0 -0,6 5,5 2,2 9,9
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 3,5 11,4 3,3 5,2 11,7 3,6 3,8 7,3 0,6
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -3,1 -14,7 -5,7 -5,0 -9,1 -6,5 -7,2 -3,6 -3,2
Yhteensä 18,1 28,1 19,0 10,9 33,2 48,9 27,6 40,8 41,0

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Tunnuslukujen laskentaperusteet
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat
Nettovelkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä × 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Sijoitetun pääoman tuotto = Liikevoitto + rahoitustuotot × 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo)
Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto × 100
Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut = Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan
kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut)
Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Outotecin osavuosikatsaus Q1-Q3 2012 Lataa