Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2012 Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2011
Pörssitiedote helmikuuta 9, 2012

Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2011

OUTOTEC OYJ        TILINPÄÄTÖSTIEDOTE        9.2.2012 KLO 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2011

Ennätysten vuosi

Hallituksen osinkoehdotus 0,85 euroa osakkeelta

Katsauskausi tammi-joulukuu 2011 lyhyesti (2010):

 • Tilauskertymä: 2 005,4 miljoonaa euroa (1 394,7 milj. euroa), +44 % 

 • Tilauskanta: 1 985,1 miljoonaa euroa (1 393,1 milj. euroa), +42 % 

 • Liikevaihto: 1 385,6 miljoonaa euroa (969,6 milj. euroa), +43 % 

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 343,5 miljoonaa euroa (282,5 milj. euroa), +22 % 

 • Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja (PPA-poistot)): 121,5 miljoonaa euroa (74,7 milj. euroa), +63 %  

 • Liikevoitto: 111,9 miljoonaa euroa (41,6 milj. euroa), +169 % 

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 247,0 miljoonaa euroa (87,5 milj. euroa), +182 % 

 • Osakekohtainen tulos 1,75 euroa (0,59 euroa), +197 % 

 • Sijoitetun pääoman tuotto: 26,4 % (9,2 %), oman pääoman tuotto: 20,9 % (7,6 %) 

Loka-joulukuu 2011 lyhyesti (2010):

 • Tilauskertymä: 327,0 miljoonaa euroa (356,6 milj. euroa), -8 % 

 • Liikevaihto: 496,8 miljoonaa euroa (330,3 milj. euroa), +50 % 

 • Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja PPA-poistoja): 54,9 miljoonaa euroa (33,4 milj. euroa), +64 %  

 • Liikevoitto: 48,9 miljoonaa euroa (28,1 milj. euroa), +74 % 

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 21,2 miljoonaa euroa (-4,8 milj. euroa) 

Tulosohjeistus vuodelle 2012
Vuoden 2011 lopun vahvan tilauskannan, markkinanäkymien ja tarjouspyyntöaktiivisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2012:

 • liikevaihto kasvaa noin 1,7 - 1,9 miljardiin euroon ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto on noin 9 - 10 % liikevaihdosta (ennen kertaeriä ja PPA-poistoja). 

Ohjeistuksen saavuttaminen riippuu maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden yleisestä kehityksestä, tilauskannassa olevien projektien edistymisestä, valuuttakursseista, tuotevalikoimasta, uusien tilausten ajoituksesta, lisenssituloista ja projektien valmistumisajankohdasta.


Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:
"Vuosi 2011 oli Outotecille ennätyksellinen. Kehittyvien markkinoiden kasvu ja yhä lisääntyvät kestävän kehityksen vaatimukset kannustivat asiakkaitamme sijoittamaan uuteen teknologiaan, tuotantokapasiteettiin ja palveluihin. Johtavan teknologiatarjontamme ja onnistuneen myyntityön ansiosta tilauskertymä nousi kaikkien aikojen ennätykseen. Onnistunut asiakasprojektien toteutus sekä panostukset palveluliiketoimintaan kasvattivat myyntimme ja liikevoittomme ennätystasolle.

Edistyimme hyvin vuonna 2010 julkaistun strategian toteutuksessa, mikä yhdessä uuden toimintamallimme kanssa johti vahvaan kasvuun. Vaikka investoimme merkittävästi liiketoimintamme kehittämiseen, kannattavuutemme parani edelleen kohti pitkän aikavälin tavoitettamme. Vauhditimme vahvaa orgaanista kasvua neljällä yritysostolla, joista suurin oli uusiutuvan energian teknologialiiketoiminta Yhdysvalloissa. Tällä teknologialla on kiinnostavat markkinanäkymät maailmanlaajuisesti.

Liiketoimintanäkymämme vuodelle 2012 ovat hyvät makrotalouden epävarmuuksista huolimatta. Suuri tilauskantamme tarjoaa hyvän lähtökohdan alkaneelle vuodelle. Outotecin joustava toimintamalli, joka perustuu kumppaniemme ja alihankkijoidemme kattavaan hyödyntämiseen sekä vahva taseemme auttavat meitä sopeutumaan mahdollisesti muuttuviin markkinatilanteisiin. Tavoitellessamme liikevaihdon kasvua ja yhä parempaa kannattavuutta keskitymme vuonna 2012 tilaushankintaan sekä skaalautuvuuteen ja toimitusketjun hallintaan. Vahva taseemme mahdollistaa strategiamme mukaisten yritysostojen jatkamisen."

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuistaQ4Q4Q1-Q4Q1-Q4
2011201020112010
Liikevaihto, milj. EUR496,8330,31 385,6969,6
Bruttokate, %23,926,924,026,2
Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, milj. EUR54,933,4121,574,7
Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, %11,010,18,87,7
Liikevoitto, milj. EUR48,928,1111,941,6
Liikevoitto, %9,98,58,14,3
Voitto ennen veroja, milj. EUR50,825,0113,337,1
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR21,2-4,8247,087,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR-339,1-200,9-339,1-200,9
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -84,9-56,2-84,9-56,2
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR-270,3-113,5-270,3-113,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %44,426,726,49,2
Oman pääoman tuotto, %39,421,420,97,6
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR1 985,11 393,11 985,11 393,1
Tilauskertymä, milj. EUR327,0356,62 005,41 394,7
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana3 8063 1243 5163 151
Osakekohtainen tulos, EUR0,810,401,750,59
Osakekohtainen osinko, EUR --0,85*0,75
*) Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2011

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen markkinatilanne oli erittäin hyvä vuonna 2011. Metallien kysynnän myönteiset pitkän aikavälin näkymät ja hyvä hintataso tukivat kaivos- ja metalliteollisuuden investointeja. Asiakkaiden tuotantokapasiteetin käyttöasteet olivat korkealla, mikä lisäsi erityisesti varaosien ja palvelujen kysyntää.

Etelä-Amerikan, Australian, Euroopan ja Lähi-idän markkinat pysyivät vahvoina, ja vuoden jälkimmäisellä puoliskolla myös IVY-maiden ja Kiinan markkinat piristyivät. Metalleista kupari-, kulta- ja rautateknologioiden kysyntä oli vahvinta. Lisäksi yhtiö sai merkittäviä alumiinioksidi-, alumiini- ja ferrokromiteknologioihin liittyviä tilauksia. Rikkihappo- ja kaasunpuhdistusteknologioiden kysyntä jatkui myös hyvällä tasolla sulattoinvestointien, tuotannon siirtymisten ja yleisesti korkeiden metallien tuotantoasteiden ansiosta.

Useimpien Outotecin teknologia-alueiden resurssit ovat olleet tiukoilla intensiivisen myyntityön ja toimitusten takia. Yhtiö palkkasi uutta henkilöstöä kasvattaakseen kapasiteettiaan kasvun edellyttämälle tasolle ja avasi uuden toimiston Ghanaan vahvistaakseen maailmanlaajuista markkinointi- ja toimitusverkostoaan nopeasti kasvavilla markkina-alueilla. Toimitusajat pitenivät osassa alihankkijaverkostoa, mikä ei kuitenkaan haitannut toimituksia ja toimitusajat pysyivät alle edellisen noususuhdanteen tasojen. Mineraali- ja metalliteknologioiden lisäksi vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen liittyvien ratkaisujen, teollisuusvesien käsittelyn ja ympäristöratkaisujen kysyntä kasvoi. Kilpailuympäristö pysyi suhteellisen muuttumattomana. Korkeampi kysyntä ja raaka-aineiden korkeammat hinnat sekä palkkainflaatio johtivat maltillisiin hinnankorotuksiin.

Yritysostot vahvistivat Outotecin teknologiatarjontaa vuonna 2011 erityisesti Energy, Light Metals and Environmental Solutions liiketoiminta-alueella, mutta myös suodatinteknologioissa sekä palveluliiketoiminta-alueella.

Rahoitusmarkkinat pysyivät toimintakykyisinä koko vuoden euroalueella vallitsevista epävakaista olosuhteista huolimatta ja rahoitusta oli saatavilla kaivos- ja metalliteollisuuden investointeihin. Kaivosyhtiöiden vahvat kassavirrat ja taseet tukivat uusien investointien rahoittamista. Ympäristönsuojelun kiristyvät vaatimukset lisäsivät Outotecin kestävien teknologiaratkaisujen kysyntää sekä pidensivät asiakkaiden investointeihin liittyvien ympäristölupien käsittelyaikoja.

TILAUSKERTYMÄ

Vuoden 2011 uusien tilausten, joihin sisältyi laitostoimituksia, teknologia- ja laitetoimituksia sekä palveluja, arvo kasvoi 44 % vuodesta 2010 ja oli 2 005,4 miljoonaa euroa (2010: 1 394,7 milj. euroa). Katsauskauden tilauksista 49 % tuli Euroopan (ml. IVY-maat), Lähi-idän ja Afrikan (EMEA), 33 % Amerikan sekä 18 % Aasian ja Tyynenmeren valtioiden alueelta. Kolme suurinta maata tilauskertymällä mitattuna olivat Venäjä, Brasilia ja Australia, joiden osuus tilauskertymästä oli 39 %. Neljännellä vuosineljänneksellä saatujen tilausten arvo oli 327,0 miljoonaa euroa (Q4/2010: 356,6 milj. euroa).

Neljännen vuosineljänneksen suurimmat tilaukset:

 • rikastusjätteen sakeutuksen teknologiaratkaisu LKAB:n rautakaivokselle, Ruotsi (joitakin miljoonia euroja), 

 • uusi kuparintuotantolaitos Guangxi Jinchuan Non-Ferrous Metalsille, Kiina (yli 30 milj. euroa), 

 • uusi kupari-molybdeenirikastamo Quadra FNX Miningille, Chile (26 milj. euroa, mistä valtaosa on kirjattu Q3:n ja pieni osa Q4:n tilauskertymäänn), 

 • kullan painehapetuksen teknologia Petropavlovsk-ryhmälle, Venäjä (34 milj. euroa, josta valtaosa on kirjattu Q4:n ja pieni osa Q3:n tilauskertymään) ja 

 • uusi ferrokromitehdas TISCO:lle, Kiina (arvoa ei julkistettu, mutta vastaavan laajuiset toimitukset ovat tyypillisesti arvoltaan joitakin kymmeniä miljoonia euroja).
   

Kolmannen vuosineljänneksen suurimmat tilaukset:

 • rikastusteknologiaa Petropavlovskin kultakaivokseen, Venäjä (25 milj. euroa), 

 • alumiinioksidin kalsinointiteknologiaa Ma'aden Bauxite Aluminium Companylle, Saudi-Arabia (62 milj. euroa, josta noin 50 milj. euroa on kirjattu Q3:n tilauskertymään), 

 • rikastamoteknologiaa ZAO Miheevskyn kuparihankkeeseen, Venäjä (60 milj. euroa), 

 • kaasunpuhdistus- ja rikkihappoteknologiaa Almalyk Mining & Metallurgical Companylle, Uzbekistan (30 milj. euroa), 

 • alumiinin sulatusteknologiaa Emirates Aluminiumille, Abu Dhabi (100 milj. euroa), 

 • kuparinrikastusteknologiaa Codelcolle, Chile (24 milj. euroa, josta noin puolet on kirjattu Q2:n ja loput Q3:n tilauskertymään), 

 • magneettierottimia London Miningille rautamalmihankkeeseen, Sierra Leone (yli 10 milj. euroa) 

 • rautarikasteen pelletointilaitos NLMK Novolipetsk Metallurgisk Kombinatille, Venäjä (150 milj. euroa) ja 

 • ferrokromitehdas Mintal Groupille, Kiina (arvoa ei julkistettu, mutta vastaavan laajuiset toimitukset ovat tyypillisesti arvoltaan joitakin kymmeniä miljoonia euroja). 


Toisen vuosineljänneksen suurimmat tilaukset:

 • kullan paineliuotusteknologiaa Petropavlovsk-ryhmän Pokrovskiyn kaivokselle, Venäjä (arvoa ei julkistettu, mutta vastaavan laajuiset toimitukset ovat tyypillisesti arvoltaan joitakin kymmeniä miljoonia euroja), 

 • kuparin liekkisulatusteknologiaa National Iranian Copper Industries -yhtiölle, Iran (61 milj. euroa) ja 

 • rautarikasteen pelletointilaitos Samarco Mineraçãolle, Brasilia (200 milj. euroa). 

Ensimmäisen vuosineljänneksen suurimmat tilaukset:

 • kuparin liekkisulatusuuni ja palveluita RTB Borille, Serbia (60 milj. euroa), 

 • öljyliuskeen esikäsittelylaitos Eesti Energialle, Viro (20 milj. euroa), 

 • jätevedenkäsittelylaitos Codelcolle, Chile (18 milj. euroa) ja 

 • kupari- ja kultarikastamon prosessiteknologiaa ja palveluita Sandfire Resourcesille, Australia (15 milj. euroa). 

TILAUSKANTA

Vuoden 2011 lopun tilauskanta oli 1 985,1 miljoonaa euroa, mikä on 42 % suurempi kuin vertailukauden lopussa (31.12.2010: 1 393,1 milj. euroa).

Vuoden 2011 lopussa Outotecin tilauskannassa oli 36 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat yhteensä 67 % tilauskannasta. Johto arvioi, että vuoden 2011 lopun tilauskannasta noin 68 % (noin 1 350 milj. euroa) toimitetaan vuonna 2012 ja loput 2013 tai myöhemmin. Vuoden 2011 lopussa keskeytettyjen projektien määrä Outotecin tilauskannassa oli noin 5 miljoonaa euroa (31.12.2010: 50 milj. euroa). Noin 4 % Outotecin tilauskannasta koostuu ensimmäistä tuotantolaitostaan rakentavien kaivosyritysten projekteista.

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin vuoden 2011 liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 43 % ja oli 1 385,6 miljoonaa euroa (2010: 969,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi vuoden alun vahvan tilauskannan, koko vuoden 2011 vahvana jatkuneen tilauskertymän sekä hyvin edistyneiden laitos-, teknologia-, laite- ja palvelutoimitusten ansiosta. Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihdon kasvuun. Neljännen vuosineljänneksen 2011 liikevaihto oli 496,8 miljoonaa euroa (Q4/2010: 330,3 milj. euroa). 50 % kasvu vertailukaudesta oli onnistuneiden projektitoimitusten ja Outotecin skaalautuvan liiketoimintamallin ansiota.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, joka sisältyy kolmen raportointisegmentin liikevaihtolukuihin, kasvoi 22 % vuodesta 2010 ja oli 343,5 miljoonaa euroa (2010: 282,5 milj. euroa), mikä vastaa 25 %:ia Outotecin liikevaihdosta (2010: 29 %). Palveluliiketoiminnan neljännen vuosineljänneksen 2011 liikevaihto oli 109,1 miljoonaa euroa (Q4/2010: 100,5 milj. euroa). Tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoiminnan liikevaihto 500 miljoonaan euroon vuoden 2015 loppuun mennessä.

Liikevoitto liiketoiminnoista vuonna 2011 kasvoi vertailukaudesta 63 % ja oli 121,5 miljoonaa euroa (2010: 74,7 milj. euroa), joka vastaa 8,8 %:ia liikevaihdosta (2010: 7,7 %). Kasvu vertailukaudesta johtui suuremmasta myynnistä, lisenssituloista, onnistuneista projektitoimituksista sekä niihin liittyvistä varausten vapautumisista. Lisäksi realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 1,7 miljoonaa euroa (2010: realisoitunut ja realisoitumaton kurssivoitto 1,9 miljoonaa euroa). Vuoden 2011 liikevoitto oli 111,9 miljoonaa euroa (2010: 41,6 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 169 %. PPA-poistot olivat katsauskaudella 4,9 miljoonaa euroa (2010: 9,4 milj. euroa) ja kertaluonteiset erät 4,7 miljoonaa euroa (2010: 26,5 milj. euroa). Kertaerät liittyivät liiketoimintojen uudelleenjärjestelyihin ja yritysostoihin.  

Neljännen vuosineljänneksen 2011 liikevoitto liiketoiminnoista oli 54,9 miljoonaa euroa (Q4/2010: 33,4 milj. euroa), mikä vastaa 11,0 %:ia liikevaihdosta (Q4/2010: 10,1 %), kasvua vertailukaudesta 64 %. Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto 2011 oli 48,9 miljoonaa euroa (Q4/2010: 28,1 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 74 %. Kasvu johtui pääasiassa korkeammasta myynnistä. Liikevaihtoa ja liikevoittoa kertyy yleensä enemmän vuoden loppupuolella.

Kiinteät kustannukset vuonna 2011 olivat 217,7 miljoonaa euroa (2010: 188,5 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti Outotecin maailmanlaajuisen liiketoimintamallin kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvistä kuluista kuten liiketoimintaprosessien ja IT-järjestelmien kehittämisestä, palveluliiketoiminnan henkilöstökasvusta, korkeammista myynti-, markkinointi-, T&K- ja hallinnollisista kuluista sekä kannustepalkkioista ja pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinohjelmaan liittyvistä kuluista. Vuoden 2011 voitto ennen veroja kasvoi 206 % ja oli 113,3 miljoonaa euroa (2010: 37,1 milj. euroa). Se sisälsi 1,4 miljoonaa euroa nettorahoitustuottoja (2010: nettorahoituskulu -4,5 milj. euroa). Kasvu johtui pääosin korkeammista korkotuotoista. Vuoden 2011 voitto oli 79,3 miljoonaa euroa (2010: 26,7 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 34,0 miljoonaa euroa (2010: 10,4 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 1,75 euroa (2010: 0,59 euroa), kasvua 197 %. Vertailukauden 2010 osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat kustannussäästöohjelmaan liittyneet kertaluonteiset kulut.

Outotecin oman pääoman tuotto vuonna 2011 oli 20,9 % (2010: 7,6 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 26,4 % (2010: 9,2 %). Kannattavuuden parantuminen ja alhaisemmat PPA-poistot paransivat vuoden 2011 oman ja sijoitetun pääoman tuottoja vertailukaudesta 2010.

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto Q4Q4Q1-Q4Q1-Q4
milj. EUR2011201020112010
Liikevaihto
Non-ferrous Solutions358,8223,9947,6623,3
Ferrous Solutions74,843,2221,1131,5
Energy, Light Metals and Environmental Solutions70,965,3236,1222,8
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti-7,7-2,2-19,2-8,0
Yhteensä496,8330,31 385,6969,6
Liikevoitto
Non-ferrous Solutions52,423,2107,726,1
Ferrous Solutions-0,68,26,711,3
Energy, Light Metals and Environmental Solutions3,611,423,826,8
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät-6,5-14,7-26,3-22,6
Yhteensä48,928,1111,941,6


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen vuoden 2011 liikevaihto kasvoi 52 % vertailukaudesta ja oli 947,6 miljoonaa euroa (2010: 623,3 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat vuoden alun vahva tilauskanta, vahvana jatkunut tilauskertymä, palveluliiketoiminnan kasvu ja hyvin edistyneet projektitoimitukset vuoden 2011 aikana. Liikevoitto liiketoiminnoista vuonna 2011 oli 113,1 miljoonaa euroa, 11,9 % liikevaihdosta (2010: 50,6 milj. euroa, 8,1 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 107,7 miljoonaa euroa, 11,4 % liikevaihdosta (2010: 26,1 milj. euroa, 4,2 % liikevaihdosta). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot heikensivät vuoden 2011 kannattavuutta 1,3 miljoonaa euroa (2010: realisoitunut ja realisoitumaton tappio 0,8 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui myynnin kasvusta ja lisenssituotoista. Neljännen vuosineljänneksen 2011 liikevaihto oli 358,8 (Q4/2010: 223,9 milj. euroa). Liikevoitto liiketoiminnoista neljännellä vuosineljänneksellä 2011 oli 54,5 miljoonaa euroa (Q4/2010: 24,0 milj. euroa) ja liikevoitto 52,4 miljoonaa euroa (Q4/2010: 23,2 milj. euroa). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot heikensivät neljännen vuosineljänneksen 2011 kannattavuutta 2,4 miljoonaa euroa (Q4/2010: realisoitunut ja realisoitumaton tappio 1,4 milj. euroa).

Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen vuoden 2011 liikevaihto oli 221,1 miljoonaa euroa (2010: 131,5 milj. euroa). Liikevaihdon 68 %:n kasvu vertailukauteen nähden johtui tilauskannassa olevien pitkäaikaisten projektien toimituksista ja vuoden 2011 aikana saaduista uusista tilauksista. Liikevoitto liiketoiminnoista vuonna 2011 oli 9,8 miljoonaa euroa, 4,4 % liikevaihdosta (2010: 12,6 milj. euroa, 9,5 % liikevaihdosta) ja liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa, 3,1 % liikevaihdosta (2010: 11,3 milj. euroa, 8,6 % liikevaihdosta). Liikevoittoon vaikuttivat vuonna 2011 päätökseen saatujen isojen projektien pienempi määrä vuoteen 2010 verrattuna, korkeammat myynnin, markkinoinnin ja kasvua tukevan toimintamallin kehittämisen kustannukset. Neljännen vuosineljänneksen 2011 liikevaihto oli 74,8 miljoonaa euroa (Q4/2010: 43,2 milj. euroa). Neljännen vuosineljänneksen 2011 liikevoitto liiketoiminnoista oli 2,5 miljoonaa euroa (Q4/2010: 8,2 milj. euroa) ja liikevoitto -0,6 miljoonaa euroa (Q4/2010: 8,2 milj. euroa).

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen vuoden 2011 liikevaihto oli 236,1 miljoonaa euroa (2010: 222,8 milj. euroa), nousua 6 % vertailukaudesta. Vuoden 2011 liikevoitto liiketoiminnoista oli 25,8 miljoonaa euroa, 10,9 % liikevaihdosta (2010: 28,9 milj. euroa, 13,0 % liikevaihdosta) ja liikevoitto 23,8 miljoonaa euroa, 10,1 % liikevaihdosta (2010: 26,8 milj. euroa, 12,0 % liikevaihdosta). Liikevoittoon vaikutti se, että vuonna 2011 isoja pitkäaikaisia projekteja saatiin päätökseen vertailukautta 2010 vähemmän. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat vuoden 2011 kannattavuutta 2,9 miljoonaa euroa (2010: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 2,2 milj. euroa). Neljännen vuosineljänneksen 2011 liikevaihto oli 70,9 miljoonaa euroa (Q4/2010: 65,3 milj. euroa). Liikevoitto liiketoiminnoista neljännellä vuosineljänneksellä 2011 oli 5,2 miljoonaa euroa (Q4/2010: 11,5 milj. euroa) ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa (Q4/2010: 11,4 milj. euroa). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat neljännen vuosineljänneksen 2011 kannattavuutta 1,5 miljoonaa euroa (Q4/2010: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 0,5 milj. euroa).

Liikevaihto kohdemaittain, %20112010
EMEA (mukaan lukien IVY-maat)4438
Aasian ja Tyynenmeren valtiot2528
Amerikka3134
Yhteensä100100

Liikevaihto metalleittain, %20112010
Kupari 3325
Rauta1512
Alumiini57
Ferroseokset43
Jalometallit1011
Sinkki35
Nikkeli67
Muut metallit86
Rikkihappo58
Muut (ml. energia, vesi ja kemianteollisuus)1116
Yhteensä100100

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Taseen loppusumma 31.12.2011 oli 1 421,4 miljoonaa euroa (31.12.2010: 1 068,0 milj. euroa). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 398,4 miljoonaa euroa (31.12.2010: 356,7 milj. euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 8,75 euroa (31.12.2010: 7,87 euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2011 oli 247,0 miljoonaa euroa (2010: 87,5 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi saatujen ennakko- sekä edistymämaksujen ja liiketoiminnan liikevoiton ansiosta. Outotecin nettovelkaantumisaste parani edelleen vertailukaudesta ja oli -84,9 % (31.12.2010: -56,2 %).

Outotecin käyttöpääoma vuoden 2011 lopussa oli -270,3 miljoonaa euroa (31.12.2010: -113,5 milj. euroa). Käyttöpääoma kehittyi positiivisesti käynnissä oleviin projekteihin ja uusiin tilauksiin liittyvien ennakko- ja edistymämaksujen ansiosta.

Outotecin rahavarat olivat vuoden 2011 lopussa yhteensä 402,5 miljoonaa euroa (31.12.2010: 280,3 milj. euroa). Muutokseen vaikutti osaltaan huhtikuussa 2011 suoritettu 34,3 miljoonan euron (EUR 0,75 osakkeelta) osingon maksu (huhtikuu 2010: 32,0 milj. euroa). Yrityskauppoihin liittyvät maksut, vähennettyinä ostetun yrityksen kassavaroilla, olivat 34,5 miljoonaa euroa. Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

Outotecin rahoitusrakenne vahvistui entisestään ja maksuvalmius oli hyvä. Korolliset nettovelat vuoden 2011 lopussa olivat -339,1 miljoonaa euroa (31.12.2010: -200,9 milj. euroa). Saadut ennakko- ja edistymämaksut vuoden 2011 lopussa olivat 399,0 miljoonaa euroa (31.12.2010: 198,7 milj. euroa), mikä on 101 % enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Outotecin omavaraisuusaste oli 39,1 % (31.12.2010: 41,2 %). Yrityksen investoinnit vuonna 2011 olivat 98,3 miljoonaa euroa (2010: 96,7 milj. euroa) ja ne koostuivat 58,4 miljoonan euron yritysostoista sekä investoinneista IT-järjestelmiin, T&K-laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli vuoden 2011 lopussa 477,1 miljoonaa euroa (31.12.2010: 308,1 milj. euroa).

14. joulukuuta 2011 Outotec sopi 100 miljoonan euron kahdenvälisestä luottojärjestelystä. Järjestely on tarkoitettu yrityskauppojen sekä konsernin yleisten rahoitustarpeiden kattamiseen. Lainan takaisinmaksuaika on 5 vuotta.

KONSERNIRAKENNE

Outotec sai päätökseen neljä yritysostoa vuonna 2011. Liikearvo vuoden 2011 lopussa oli 181,3 miljoonaa euroa (2010: 148,5 milj. euroa). Liikearvon nousu johtuu Energy Products of Idahon ja Kiln Services Australian yritysostoista.

Energy Products of Idaho

Energy Products of Idahon (EPI) yritysosto saatiin päätökseen joulukuussa 2011. Yrityskauppa vahvistaa Outotecin energia- ja ympäristöteknologioiden valikoimaa. EPI on johtava biomassan ja vaikeasti hyödynnettävän jätteen polttoratkaisuja toimittava yritys, joka on toimittanut yli sata uusiutuvaan energiaan perustuvaa laitosta. Yrityskaupan odotetaan kasvattavan Outotecin liikevaihtoa vuosittain 60 - 90 miljoonaa euroa, mihin sisältyvät yhdistymällä vahvistuneen myynti- ja huoltoverkoston tuomat edut. Vuoden lopussa EPI:n henkilöstömäärä oli 72. EPI:n ratkaisuja voidaan markkinoida Outotecin maailmanlaajuisen verkoston avulla ja sen nykyiselle, laajalle asennuskannalle voidaan tarjota huolto- ja ylläpitopalveluja. Lisäksi EPI:n avulla Outotecin energia- ja ympäristöliiketoimintaa voidaan kasvattaa Yhdysvaltain markkinoilla. EPI:n teknologiat täydentävät Outotecin leijupetiteknologioita ja vahvistavat Outotecin energialiiketoimintaa. EPI:n kehittämien poltto- ja kaasutusmenetelmien avulla tuotetaan energiaa monenlaisesta biomassasta ja jätteestä. Käsiteltäväksi soveltuvat mm. puumateriaalit, maatalousjätteet, purkujäte, lanta, jätepaperi, paperimassa, öljyliete, yhdyskuntajätteet sekä monet muut materiaalit. EPI keskittyy keskikokoisiin, alle 100 megawatin laitoksiin.

Kiln Services Australia

Kiln Services Australian hankinta saatiin päätökseen joulukuussa 2011. Yrityskauppa täydentää Outotecin kaivos- ja metallinjalostusteollisuuden sekä tulenkestäviä vuorauksia käyttävän teollisuuden huoltoseisokkipalvelujen valikoimaa. Kaupan kohteena ollut liiketoiminta perustuu uunien vuorausten purkamiseen kehitettyyn robottilaitteistoon ja alan asiantuntemukseen. Ostetun yrityksen vuotuinen liikevaihto on viime vuosina ollut joitakin miljoonia euroja. Outotecin tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihto Australian ja Kaakkois-Aasian sekä Tyynenmeren markkinoilla seuraavien kolmen vuoden aikana.

Outotec on katsauskaudella hankkinut uusia teknologiasovelluksia täydentääkseen tarjontaansa; alumiinioksidin jalostukseen käytettävän pystypainesuodatinten teknologian (VPF) teollisoikeuksineen Australian Process Technology Pty Ltd:ltä (huhtikuu 2011) ja fosforin kierrätysteknologian tuotemerkkeineen ja patentteineen ASH DEC Umwelt AG:ltä (helmikuu 2011).

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Outotecin tutkimus- ja teknologian kehityskustannukset vuonna 2011 olivat 33,5 miljoonaa euroa (2010: 28,5 miljoonaa euroa) eli 2,4 % liikevaihdosta (2010: 2,9 %). Outotec jätti 41 uutta patenttihakemusta (2010: 50), ja sille myönnettiin 326 uutta kansallista patenttia (2010: 287).

Joulukuussa Outotec toi markkinoille kaksivaiheisen osittaispasutusprosessin epäpuhtaiden kupari- ja kultarikasteiden puhdistamiseen ennen varsinaista jalostusprosessia. Outotec on myös rakentanut Frankfurtin-tutkimuskeskukseensa uuden jatkuvatoimisen koelaitoksen, jossa voidaan testata asiakkaiden rikastenäytteitä. Koeajossa kerätään luotettavasti tarvittava tieto prosessin teollista mitoitusta varten.

Marraskuussa Outotec ja saksalainen PE International käynnistivät yhteistyön uuden ohjelmiston kehittämiseksi metallien valmistuksen ympäristövaikutusten ja elinkaaren arviointeihin. Uusi työkalu, joka perustuu PE Internationalin GaBi 5- ja Outotecin HSC Chemistry® -ohjelmistoihin, helpottaa merkittävästi parhaan mahdollisen tekniikan (BAT) löytämistä lukuisten eri prosessivaihtoehtojen joukosta. Sen avulla käyttäjät saavat tuote- ja materiaalivalintojensa tueksi tietoa uusien ja käytössä olevien prosessien ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren ajalta. Näin voidaan pienentää tuotantolaitosten ympäristökuormitusta.

Elokuussa Outotec tiedotti sopineensa Mongolian mineraalivaranto- ja energiaministeriön kanssa yhteistyöstä Mongolian kaivos- ja metallurgisen teollisuuden kehittämisessä ja maan mineraalivarantojen hyödyntämiseksi ympäristön kannalta kestävästi.

KESTÄVÄ KEHITYS

Carbon Disclosure Projectin (CDP) lokakuussa 2011 julkistamassa raportissa Outotec ylsi kolmatta kertaa peräkkäin Pohjoismaiden Carbon Disclosure Leadership -indeksiin.

Outotec julkaisi kesäkuussa 2011 ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa, jossa määritellään Outotecin yritysvastuun ja kestävän kehityksen lähestymistavat, vuoden 2010 kestävän toiminnan tulokset sekä tulevaisuuden tavoitteet. Outotec noudattaa raportoinnissaan GRI-ohjeistusta (Global Reporting Initiative) ja raportoi tasoa B+ vastaavat tiedot. Tasoarvion on tarkistanut GRI, ja raportin on varmentanut riippumaton osapuoli, Ecobio Oy. Marraskuussa Outotecin yritysvastuuraportti sai kunniamaininnan suomalaisten yritysten vastuullisuusraportointia arvioineessa kilpailussa.

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 3 883 työntekijää (31.12.2010: 3 130). Henkilöstöä rekrytoitiin pääosin projekteihin ja palveluliiketoiminta-alueelle sekä kehittyville markkinoille. Lisäksi yritysostot kasvattivat henkilöstömäärää vuonna 2011. Työntekijöitä oli vuonna 2011 keskimäärin 3 516 (2010: 3 151). 366 henkilön keskimääräinen kasvu vuodesta 2010 tuki liiketoiminnan kasvua. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 9 % (2010: 8 %) yrityksen henkilöstöstä.

Henkilöstö alueittain31.12.201131.12.2010muutos %
EMEA (ml. IVY-maat)2 3271 94519,6
Amerikka97275928,1
Aasian ja Tyynenmeren alue58442637,2
Yhteensä3 8833 13024,1

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 620 (31.12.2010: 328) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä katsauskaudella oli 284,4 miljoonaa euroa (2010: EUR 224,4 milj. euroa). Kasvu vertailukaudesta johtui henkilöstömäärän kasvusta, palkkainflaatiosta, palkankorotuksista, kannustepalkkioista ja osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä.

MUUTOKSET KONSENIN JOHDOSSA

Elokuussa Outotec ilmoitti nimittäneensä KTM Robin Lindahlin markkinatoiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Lisäksi Outotecin nykyinen teknologiajohtaja TkT Kari Knuutila nimitettiin johtoryhmän jäseneksi. Nimitykset astuivat voimaan 1.10.2011.

Outotecin johtoryhmä:

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
Jari Rosendal, Non-ferrous Solutions liiketoiminta-alueen johtaja
Pekka Erkkilä, Ferrous Solutions liiketoiminta-alueen johtaja  
Peter Weber, Energy, Light Metals and Environmental Solutions liiketoiminta-alueen johtaja
Kalle Härkki, Services liiketoiminta-alueen johtaja
Robin Lindahl, markkinatoiminnoista vastaava johtaja (1.10.2011 alkaen)
Michael Frei, hankintajohtaja
Kari Knuutila, teknologiajohtaja (1.10.2011 alkaen)
Tapio Niskanen, johtaja - liiketoimintainfrastruktuuri
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
Ari Jokilaakso, henkilöstöjohtaja
Mika Saariaho, strategiajohtaja
Minna Aila, viestintä- ja yritysvastuujohtaja (1.3.2012 alkaen)

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUSOHJELMA

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

Outotec Oyj:n hallitus päätti 23.4.2010 Outotec-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, joita ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Koko ohjelmasta maksetaan enintään noin 1 000 000 osakkeen arvoa vastaava määrä sisältäen myös rahana maksettavan osuuden, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintakausi 2010

68 henkilölle maksettu palkkio perustui kustannussäästöihin, tilaushankintaan ja osakekohtaiseen tulokseen liittyvien hallituksen määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseen. Ansaintakauden 2010 palkkio oli 9,8 miljoonaa euroa (138 144 osakkeen arvoa vastaava määrä) sekä 6,1 miljoonan euron käteismaksu, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintakausi 2011

Hallitus hyväksyi (1.3.2011) 94 henkilöä ansaintakaudelle 2011 ja päätti tavoitteiksi tilaushankinnan, osakekohtaisen tuloksen sekä liikevaihdon kasvun. Kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2011 on, riippuen hallituksen määrittelemien tavoitteiden saavuttamisesta, yhteensä 172 257 Outotecin osaketta ja käteismaksu, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Johtoryhmän osakeomistusohjelma

Outotecin hallitus päätti vuonna 2010 uudesta johtoryhmän jäsenten osakeomistusohjelmasta. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustivat osakeyhtiön Outotec Management Oy:n (johtoryhmän kannustinjärjestelmä), jonka koko osakekannan he omistavat. Outotec Oyj:n osakkeiden osto yhtiölle rahoitettiin osaksi johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisilla sijoituksilla ja osaksi Outotecin hallituksen Outotec Management Oy:lle myöntämän korollisen lainan avulla. Lainan enimmäismääräksi hallitus rajasi 4 980 000 euroa. Johtoryhmän jäsenet omistivat perustetun yhtiön kautta vuoden 2011 lopussa 0,44 % Outotecin osakkeista.

Outotec Management Oy on yhdistelty konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 199 747 (9.2.2012: 199 747) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden hankintana.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu 45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

Outotecin varsinainen yhtiökokous 2011 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeanneista. Enimmäismäärä sekä osakkeiden hankkimiseen että uusien osakkeiden antamiseen tai luovuttamiseen on 4 578 037 kappaletta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Hallitus ei ole käyttänyt kumpaakaan valtuutusta 9.2.2012 mennessä.

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 35,21 euroa, osakkeen korkein noteeraus oli 46,78 euroa ja alhaisin noteeraus 23,86 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 81 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 2 884 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo katsauskauden lopussa oli 1 666 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 36,40 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

8.11.2011 Tamares Nordic Investments B.V.:n omistus ylitti viiden prosentin rajan Outotecin osakepääomasta, ja oli 2 356 519 osaketta, mikä vastasi 5,15 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä (31.1.2012: 2 503 919 osaketta, 5,47 %).

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 194 390. Katsauskauden aikana tämän sopimuksen perusteella ei ole ostettu Outotecin osakkeita.

Outotec Management Oy on yhdistelty konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 199 747 (9.2.2012: 199 747) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omina osakkeina.

Outotecillä oli vuoden 2011 lopussa 13 921 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan 17 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 54,2 % ja kotimaisten kotitalouksien osuus 11,3 % kaikista Outotecin osakkeista.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

26.1.2012 Outotec tiedotti nimittäneensä Minna Ailan, OKT, viestintä- ja yritysvastuujohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.3.2012 alkaen.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Outotecin globaaliin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Raha- ja pankkimarkkinoiden epävakaisuus ja mahdollinen yhä lisääntyvä valtioiden velkaantuminen saattavat merkittävästi huonontaa maailmantalouden näkymiä. Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa muuttaa ja viivästyttää niin tilausten saamista ja toimittamista kuin kaivosyhtiöiden projektirahoituksen saatavuutta ja ehtoja.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Outotec antaa usein suoritustakuita projektitoimitusten yhteydessä ja on vastuuvelvollinen takuuajan puutteellisuuksista. Säännöllisen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioidaan ja tarvittavat varaukset päivitetään. Vuoden 2011 arvioinneissa ei projektiriskien kokonaisvarauksiin tehty merkittäviä muutoksia. Tilauskannassa oleviin projekteihin saattaa sisältyä toimitus-, laatu-, toiminnallisuus- ja kustannusriskejä. Nämä riskit arvioidaan säännöllisin väliajoin ja projektivaraukset päivitetään tarpeen mukaan. Outotec voi toimia poliittisesti epävakaissa maissa, joihin mahdollisesti kohdistuvat taloudelliset sanktiot voivat haitata yhtiön liiketoimintaa. Näissä tapauksissa Outotec pyrkii pienentämään projektitoimitusten riskiä ennakko- ja edistymämaksuilla sekä kirjaamalla tilaukset tilauskantaan asteittain projektin edistymisen mukaisesti.

Maailmantalouden epävakaus voi vähentää Outotecin tarjoamien teknologioiden ja palveluiden kysyntää. Liikevaihdon suuret vaihtelut saattavat vaikuttaa liikevoittoprosenttiin, koska kiinteiden kustannusten sopeutustoimet saattavat vaikuttaa viiveellä. Outotecin bruttokate vaihtelee tuotevalikoiman ja ajoittumisen mukaisesti. Erityisesti lisenssimaksuja sisältävät tilaukset saattavat vaikuttaa voimakkaasti bruttokatteeseen. Outotecin kannattavuuteen voivat vaikuttaa työvoimakustannusten vaihtelu erityisesti korkean inflaation maissa, raaka-aineiden ja alihankkijoiden hinnanvaihtelut sekä komponenttien saatavuus. Outotec suojautuu näiltä hinnanvaihteluilta pääosin sopimuksilla.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on useissa maissa, joissa erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa yhtiön liikevoittoa.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti. Liikearvoa syntyy yritysostojen seurauksena. Yhtiö tekee arvonalentumistestejä vuosittain.

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät merkittävästi vaikuta Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että Outotecin asiakkaiden ja toimittajien mahdolliset rahoitusvaikeudet ja rahoituksen puute voi johtaa projektien ja maksujen viivästymisiin ja jopa konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille. Asiakkailta vaaditut etumaksut, edistymämaksut ja remburssit vähentävät näitä riskejä. Katsauskauden aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita ja katsauskauden lopussa kaikki saatavat tarkistettiin ja luottotappioriskivaraukset päivitettiin.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakko- ja edistymämaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa liittyen muun muassa liiketoiminnan laajuuteen vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt normaalina. Outotecin likvidit varat on sijoitettu pääosin lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin yritystodistuksiin. Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Australian dollareina, Yhdysvaltain dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta käytetään niin laajasti kuin mahdollista, ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan kokonaisuudessaan termiineillä. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

MARKKINANÄKYMÄT

Pitkän aikavälin metallien kysyntänäkymien odotetaan jatkuvan vakaana, koska tämän hetkinen tuotannon taso ja käynnissä olevat uudet investoinnit eivät riitä kattamaan tulevaa metallien kysyntää. Bruttokansantuotteen ja keskiluokan kasvu kehittyvillä markkina-alueilla lisää metallien kysyntää ja siten investointeja sekä uuteen kapasiteettiin että vanhojen laitosten kunnostamiseen. Lisäksi teollisuudenalalle ominaiset trendit, kuten malmien pienenevät metallipitoisuudet, veden puute, kohoavat energiahinnat, tuotannon siirtyminen uusille alueille sekä kiristyvät ympäristövaatimukset lisäävät investointeja nykyaikaisempaan teknologiaan. Suuret kaivosyhtiöt lisäävät tiedotteidensa perusteella investointejaan edelleen vuonna 2012. Metallien kysynnän pitkän aikavälin kasvuennusteet tukevat investointeja. Lisäksi sekä lyhyen että pitkän aikavälin metallien hinnankehitysennusteet tukevat investointien kasvua. Lyhyellä aikavälillä korkeat spot-hinnat tukevat korkeita kapasiteetinkäyttöasteita, mikä lisää varaosien ja asiantuntijapalveluiden kysyntää. Joillain markkina-alueilla, kuten Australiassa ja Chilessä, teollisuuden asiantuntijoista on pulaa. Merkkejä toimitusaikojen pitenemisestä osassa alihankkijaverkostoa on nähtävissä, mutta toimitusajat ovat vielä kuitenkin alle edellisen noususuhdanteen tasojen. Outotecin maailmanlaajuinen alihankkijaverkosto koostuu tuhansista yhteistyökumppaneista ja pystyy skaalautuvuutensa ansiosta joustavaan toimituskapasiteettiin.

Asiakasneuvottelut jatkuvat vilkkaina ja ennusteet uusista tilauksista useilla markkina-alueilla kuten Kiinassa, IVY-maissa, Intiassa, eteläisessä Afrikassa ja Etelä-Amerikassa pysyvät korkealla. Projektirahoitusta on saatavilla erityisesti vahvan kassavirran omaaville yrityksille ja kehittyvien maiden hankkeisiin. Rahoituspakettien monimutkaiset rakenteet sekä kiristyvät ympäristönsuojelumääräykset kuitenkin pidentävät erityisesti suurten investointien päätöksentekoprosesseja.

Non-ferrous Solutions

Perusmetalliteknologioiden kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana useilla alueilla, kuten Kaakkois-Aasiassa, eteläisessä Afrikassa, IVY-maissa, Etelä-Amerikassa ja Lähi-idässä. Kulta-, hopea-, kupari- ja platinum-ryhmän metallien hankkeita on edelleen käynnistymässä korkean kysynnän ja hyvän metallien hintatason tukemana. Lateriittinikkeliprojekteja on myös kehitteillä. Uusiin kaivoksiin ja rikastamoihin liittyvät investoinnit edistyvät nopeasti, ja myös metallurgisiin laitoksiin liittyvät investoinnit jatkuvat. Kilpailu uusista projekteista on edelleen kovaa eikä kilpailutilanteeseen ole tullut merkittäviä muutoksia. Non-ferrous Solutions liiketoiminta-alueen toimitukset koostuvat teknologiaratkaisuista sekä palveluista, jotka vaihtelevat varaosatoimituksista laitosten kokonaistoimituksiin.

Ferrous Solutions

Raudan ja ferroseosten teknologioden kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana. Erityisesti Kiina, Intia, Lähi-itä ja Etelä-Afrikka jatkavat infrastruktuurinsa nopeaa kehittämistä, runsaiden luonnonvarojensa hyödyntämistä sekä investointiensa kehittämistä vastaamaan ympäristönsuojelun ja energiatehokkuuden kiristyviin vaatimuksiin. Etenkin Brasiliassa ja Intiassa on kehitteillä useita rautamalmin prosessointilaitosten laajennuksia ja uusinvestointeja. Lisäksi palamalmiesiintymien ehtyminen edistää sintraus- ja pelletointilaitosinvestointeja Intiassa. Kilpailutilanne on pysynyt ennallaan, mutta vaihtelee markkina- ja teknologia-alueittain. Liiketoiminta-alueen toimitukset ovat pääasiassa suuria "avaimet käteen" -toimituksia, joiden toteutusasteet ja ajoitukset aiheuttavat liiketoiminnalle tyypillisiä liikevaihdon ja tuloksen vaihteluita.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Huoli ilmaston lämpenemisestä, kohoava öljyn hinta ja ehtyvät öljyvarat lisäävät vaihtoehtoisten energiamuotojen, kuten öljyliuskeen, öljyhiekan ja biojätteen hyödyntämiseen soveltuvien teknologioiden kysyntää. Maailman hyödynnettävissä olevien öljyliuske- ja öljyhiekkavarantojen arvellaan olevan noin kymmenkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria esiintymiä on Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa.

Alumiinin kysyntä on myös kasvamassa. Sen seurauksena bauksiitin ja alumiinioksidin jalostukseen liittyviä hankkeita odotetaan käynnistyvän. Lähi-itä hyödyntää suotuisaa energiataloudellista asemaansa rakentamalla uusia sulattoja ja jalostuskapasiteettia. Outotec tarjoaa avainteknologioita alumiinioksidin jalostusprosessiin ja on tärkeä kumppani alumiiniteollisuudelle.

Liiketoiminta-alueen ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappo-, kaasunpuhdistus-, lämmön talteenotto- ja teollisuusvesien käsittelyteknologioita. Rikkihappoteknologian markkinanäkymät pysyvät hyvinä lukuisten hydrometallurgisten kupariprojektien ansiosta, sillä rikkihappoa tarvitaan liuotusprosessissa. Rikkihappotehtaita tarvitaan lisäksi pyrometallurgisissa prosesseissa rikkidioksidin talteenottoa varten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Rikkihappoa tarvitaan yhä enenevissä määrin myös lannoiteteollisuudessa. Rikkihappotehtaiden lisäksi kaikki metallurgiset laitokset tarvitsevat muita ympäristöä säästäviä ratkaisuja kuten poistokaasujen puhdistusta ja jätevesien ja vesien käsittelylaitoksia.

Ympäristöteknologian uudet mahdollisuudet, kuten kierrätys, uudistuvat energiaratkaisut, jätteenkäsittely ja teollisuusvesien käsittely lisääntyvät jatkuvasti. Liiketoiminta-alueen markkina-asema vahvistui edelleen katsauskaudella ostettujen Energy Products of Idahon (joulukuu 2011) ja Ash Decin (tammikuu 2011) johdosta.

Services

Outotecin palveluliiketoimintaa ohjaa elinkaaripalveluajattelu ja tuotantokapasiteetin käyttöasteet. Varaosapalvelujen lisäksi Outotecin elinkaaripalveluihin sisältyvät teollisuuden tuotannon pullonkaulojen ja kapasiteetin laajennukset, laitosten uudistukset ja laajennukset sekä käyttö- ja ylläpitopalvelut. Asiakkaiden varaosien, huollon ja laitosten nykyaikaistamisen tarpeen odotetaan edelleen kasvavan kapasiteetin käyttöasteen kasvaessa ja tuotantolinjojen uudelleen käynnistämisen myötä. Liiketoiminta-alueen palvelut kattavat vain suhteellisen pienen määrän Outotecin toimittamista laitoksista. Tämä tarjoaa Outotecille mahdollisuuden laajentaa palveluliiketoimintaansa edelleen. Outotecin hankkima Kiln Services Australia (joulukuu 2011) vahvistaa laitosten seisokkihuoltopalvelutarjontaa Aasian ja Tyynenmeren alueella. Outotec etsii jatkuvasti uusia yritysostokohteita laajentaakseen maailmanlaajuista palvelutarjontaansa.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2012

Vuoden 2011 lopun vahvan tilauskannan, markkinanäkymien ja tarjouspyyntöaktiivisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2012:

 • liikevaihto kasvaa noin 1,7 - 1,9 miljardiin euroon ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto on noin 9 - 10 % liikevaihdosta (ennen kertaeriä ja PPA-poistoja). 

Ohjeistuksen saavuttaminen riippuu maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden yleisestä kehityksestä, tilauskannassa olevien projektien edistymisestä, valuuttakursseista, tuotevalikoimasta, uusien tilausten ajoituksesta, lisenssituloista ja projektien valmistumisajankohdasta.

VUODEN 2012 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 julkaistaan torstaina 26.4.2012 

 • osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012 julkaistaan perjantaina 27.7.2012 

 • osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 julkaistaan torstaina 25.10.2012 

Outotecin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 23.3.2012. Yksityiskohtaiset tiedot yhtiökokouksesta ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.outotec.com. Outotecin vuoden 2011 tilinpäätös julkaistaan viikolla 8.  

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: torstai 9.2.2012
Aika: 14.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin www-sivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnus on 911141. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa kolme päivää 12.2.2012 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 911141.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Espoossa 9.2.2012

Outotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

Konsernin laaja tuloslaskelmaQ4Q4Q1-Q4Q1-Q4
milj. EUR2011201020112010
Liikevaihto496,8330,31 385,6969,6
Hankinnan ja valmistuksen kulut-378,0-241,3-1 053,1-715,7
Bruttokate118,788,9332,5253,9
Muut tuotot 1,01,03,97,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut-23,3-23,3-86,4-85,0
Hallinnon kulut-30,5-23,4-97,7-75,1
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut-10,8-7,8-33,5-28,5
Muut kulut-6,3-7,2-6,7-30,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta0,1-0,1-0,0-0,3
Liikevoitto48,928,1111,941,6
Rahoitustuotot ja -kulut
  Korkotuotot ja -kulut1,9-0,36,01,5
  Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot1,1-0,7-0,3-1,7
  Muut rahoitustuotot ja -kulut-1,2-2,1-4,4-4,4
Rahoitustuotot ja -kulut1,9-3,11,4-4,5
Voitto ennen veroja 50,825,0113,337,1
Tuloverot-13,8-6,7-34,0-10,4
Tilikauden voitto37,018,379,326,7
Muut laajan tuloksen erät
  Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta
  johtuvat voitot ja tappiot11,710,5-3,925,5
  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran suojauksista-1,90,1-4,30,9
    Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin 0,60,01,3-0,2
  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot myytävissä olevista sijoituksista-0,10,1-0,20,3
    Tuloverot liittyen myytävissä oleviin sijoituksiin-0,0-0,0
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen10,310,6-7,226,5
Tilikauden laaja tulos47,329,072,153,1
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille37,018,379,326,7
Määräysvallattomien omistajien osuus----
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille47,329,072,153,1
Määräysvallattomien omistajien osuus----
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, EUR0,810,401,750,59
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR0,810,401,750,59


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin lyhennetty tase
milj. EUR31.12.201131.12.2010
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet286,8223,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet62,552,7
Laskennalliset verosaamiset47,337,8
Sijoitukset ja saamiset
Korolliset2,42,5
Korottomat2,52,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä401,5319,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus *)148,6101,0
Sijoitukset ja saamiset
  Korolliset0,70,5
  Korottomat468,1367,2
Rahavarat402,5280,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä1 019,9748,9
VARAT YHTEENSÄ  1 421,41 068,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma398,4356,7
Määräysvallattomien omistajien osuus1,11,0
Oma pääoma yhteensä399,5357,7
Pitkäaikaiset velat
Korolliset47,656,6
Korottomat107,098,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä154,6154,7
Lyhytaikaiset velat
Korolliset18,925,7
Korottomat
  Saadut ennakkomaksut **)399,0198,7
  Muut korottomat lyhytaikaiset velat449,4331,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä867,3555,5
Velat yhteensä1 021,9710,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ1 421,41 068,0

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 43,5 miljoonaa euroa 31.12.2011 (31.12.2010: 17,9 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 462,3 miljoonaa euroa 31.12.2011 (31.12.2010: 1 042,1 milj. euroa).

Lyhennetty rahavirtalaskelmaQ1-Q4Q1-Q4
milj. EUR20112010
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto79,326,7
Oikaisut
  Poistot19,419,0
  Muut oikaisut28,628,1
Käyttöpääoman vähennys134,441,0
Saadut korot8,05,2
Maksetut korot-2,0-0,9
Maksetut verot-20,8-31,6
Liiketoiminnan nettorahavirta247,087,5
Investoinnit-34,4-16,8
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla-34,5-41,1
Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta-0,1-0,2
Tytäryhtiöosakkeiden myynti0,00,8
Aineellisen omaisuuden myynti1,45,2
Muu investointien rahavirta-0,1-
Investointien nettorahavirta-67,7-52,1
Rahavirta ennen rahoitusta179,335,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-11,5-17,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot-30,0
Lyhytaikaisten lainojen vähennys-4,9-17,7
Lyhytaikaisten lainojen lisäys0,011,4
Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin *)-0,2-4,1
Maksetut osingot-34,3-32,0
Muu rahoituksen rahavirta0,40,4
Rahoituksen nettorahavirta-50,6-29,4
Rahavarojen nettomuutos128,85,9
Rahavarat tilikauden alussa280,3258,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus-6,615,9
Rahavarojen nettomuutos128,85,9
Rahavarat tilikauden lopussa402,5280,3

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 31.12.2011 199 747 Outotecin osaketta (31.12.2010: 191 211), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EURABCDEFGHIJ
Oma pääoma
1.1.2010
16,820,20,31,1-4,663,43,5214,327,4342,4
Osingonjako--------32,0--32,0
Osakeanti0,4----24,3---24,7
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustin-järjestelmä*-----5,2---1,0-4,1
Osakeperusteinen palkitseminen-------0,7-0,7
Tilikauden laaja tulos---1,0--25,526,7-53,1
Larox konsernin hankintaan liittyvä määräysvallattomien omistajien osuus---------27,4-27,4
Muut muutokset--0,1----0,3-0,4
Oma pääoma 31.12.201017,220,20,42,1-9,787,729,0210,01,0357,7
Oma pääoma
1.1.2011
17,220,20,42,1-9,787,729,0210,01,0357,7
Osingonjako--------34,3--34,3
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustin-järjestelmä*-----0,3---0,1-0,2
Osakeperusteinen palkitseminen----2,4--0,9-3,3
Tilikauden laaja tulos----3,2---3,979,3-72,1
Muut muutokset--0,0----0,7-0,7
Oma pääoma 31.12.201117,220,20,4-1,2-7,587,725,1256,51,1399,5

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 31.12.2011 199 747 Outotecin osaketta (31.12.2010: 191 211), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Konsernin tunnusluvutQ4Q4Q1-Q4Q1-Q4
2011201020112010
Liikevaihto, milj. EUR496,8330,31 385,6969,6
Bruttokate, %23,926,924,026,2
Liikevoitto, milj. EUR48,928,1111,941,6
Liikevoitto, % 9,98,58,14,3
Voitto ennen veroja, milj. EUR50,825,0113,337,1
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta10,27,68,23,8
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR21,2-4,8247,087,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR-339,1-200,9-339,1-200,9
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -84,9-56,2-84,9-56,2
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %39,141,239,141,2
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR-270,3-113,5-270,3-113,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR75,09,898,396,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta15,13,07,110,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %44,426,726,49,2
Oman pääoman tuotto, %39,421,420,97,6
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR1 985,11 393,11 985,11 393,1
Tilauskertymä, milj. EUR327,0356,62 005,41 394,7
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana3 8063 1243 5163 151
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta7,45,65,72,8
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR10,87,833,528,5
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta2,22,42,42,9
Osakekohtainen tulos, EUR0,810,401,750,59
Osakekohtainen oma pääoma, EUR8,757,878,757,87
Osakekohtainen osinko, EUR --0,85*0,75
*) Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Outotec on soveltanut vuoden 2011 alusta lähtien seuraavia muutettuja tai uusia standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:

 • IAS 24 - Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä.  

 • IAS 32 - Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu.  

 • IFRIC 14 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäis-rahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (tulkinta standardiin IAS 19).  

 • IFRIC 19 - Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi. IFRS standardien vuosittaiset muutokset 

Seuraavat uudet standardit, muutokset ja tulkinnat on julkaistu, mutta ne eivät ole voimassa 2011 tilikaudella eikä niitä ole otettu Outotecilla käyttöön ennenaikaisesti. Niillä ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konserniin.

 • IAS 19 - Työsuhde-etuudet. Muutetun standardin myötä putkimenetelmän käyttö loppuu ja kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot on kirjattava muihin laajan tuloksen eriin heti niiden synnyttyä. Lisäksi kaikki aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan välittömästi, ja korkomenot ja järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto korvautuvat nettokorolla, joka lasketaan etuuspohjaisesta nettovelasta (tai -omaisuuserästä) diskonttauskorkoa käyttäen. Muutosten koko vaikutusta arvioidaan, mutta sillä ei odoteta olevan olennaista merkitystä konserniin.  

 • IFRS 9 - Rahoitusinstrumentit. Standardi käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, arvostamista ja kirjaamista. Standardin kaksi osaa on julkaistu vuosina 2009 ja 2010, ja ne korvaavat rahoitusinstrumenttien luokittelua ja arvostamista koskevat osuudet IAS 39:stä. IFRS 9:n mukaan rahoitusvarat on luokiteltava kahteen arvostusryhmään: käypään arvoon tai jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat. Ryhmä määräytyy alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Luokittelu riippuu liiketoimintamallista, jonka mukaan rahoitusvaroja hallinnoidaan sekä instrumentin rahavirtojen ominaispiirteistä. Rahoitusvelkojen osalta tärkein muutos on, että mikäli rahoitusvelkoihin on sovellettu käyvän arvon optiota, yhteisön omasta luottoriskistä johtuva käyvän arvon muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin, ei siis tuloslaskelmaan, paitsi jos tämä johtaa kirjanpidolliseen epäsymmetriaan. IFRS 9:n koko vaikutusta ollaan arvioimassa, ja konserni suunnittelee ottavansa sen kokonaisuudessaan käyttöön aikaisintaan 1.1.2015. 

 • IFRS 10 - Konsernitilinpäätös. Uusi standardi rakentuu aiemmille periaatteille, joiden mukaan määräysvalta ratkaisee, sisällytetäänkö tietty yhteisö emoyrityksen konsernitilinpäätökseen. Standardi sisältää uutta ohjeistusta sellaisia tapauksia varten, joissa määräysvallan olemassaolo on vaikeaa todeta. IFRS 10:n ei odoteta olennaisesti vaikuttavan konserniin ja se otetaan käyttöön vuonna 2013. 

 • IFRS 12 - Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä. Uusi standardi sisältää konsernin muissa yhteisöissä olevia omistuksia koskevat liitetietovaatimukset. Se koskee yhteisjärjestelyjä, osakkuusyrityksiä, erityistä tarkoitusta varten luotuja yhteisöjä ja muita taseen ulkopuolisia välineitä. IFRS 12:n koko vaikutusta arvioidaan ja konserni suunnittelee ottavansa sen käyttöön viimeistään vuonna 2013. 

 • IFRS 13 - Käyvän arvon määrittäminen. Standardissa annetaan käyvälle arvolle täsmällinen määritelmä ja määrätään yhdet käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset, jotka koskevat kaikkia IFRS-standardeja. IFRS 13:n koko vaikutusta ollaan arvioimassa, ja konserni suunnittelee ottavansa sen käyttöön viimeistään vuonna 2013.  

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erätQ1-Q4Q1-Q4
milj. EUR20112010
Kertaluonteiset kulut liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin-3,7-26,5
Kertaluonteiset tuotot liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin1,1-
Ausmelt Ltd:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen ja hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus-2,2
Tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitot-0,6
Yrityshankintoihin liittyvät kulut-2,0-

TuloverotQ1-Q4Q1-Q4
milj. EUR20112010
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot-33,5-30,9
Laskennalliset verot-0,520,5
Tuloverot yhteensä-34,0-10,4

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
milj. EUR31.12.201131.12.2010
Hankintameno kauden alussa128,9117,8
Muuntoerot-0,54,5
Lisäykset17,910,7
Vähennykset-4,5-3,6
Tytäryhtiöiden hankinta3,51,6
Uudelleenryhmittelyt-0,6-2,0
Hankintameno kauden lopussa144,8128,9
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa-76,2-65,7
Muuntoerot0,2-2,6
Vähennykset3,42,2
Uudelleenryhmittelyt-0,31,9
Tilikauden arvonalentumiset--2,4
Tilikauden poistot-9,5-9,6
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa-82,2-76,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa62,552,7

Vastuusitoumukset
milj. EUR31.12.201131.12.2010
Annetut pantit ja kiinnitykset0,00,6
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi209,1184,7
Vuokravastuut161,870,5


Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Outotec (Shanghai) Co. Ltd:n luottolimiitteihin. Yllä oleviin takauksiin eivät sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 25,8 miljoonaa euroa 31.12.2011 (31.12.2010: 36,5 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 477,1 miljoonaa euroa 31.12.2011 (31.12.2010: 308,1 milj. euroa).

Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset
milj. EUR31.12.201131.12.2010
Käypä nettoarvo-9,6*)-1,3 **)
Nimellisarvo545,4444,4

*) joista -3,6 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

Lähipiiritapahtumat
Avoimet saldot johtoon kuuluvien avain henkilöiden kanssa


Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 5,0 miljoonan euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Tästä lainasta oli avoimena 4,3 miljoonaa euroa 31.12.2011 (31.12.2010: 4,1 milj. euroa).

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssaQ1-Q4Q1-Q4
milj. EUR20112010
Myynti0,00,1
Muu tuotto0,6-
Ostot-0,3-0,7
Myynti- ja muut saamiset0,30,4
Lyhytaikaiset velat0,60,2
Lainasaamiset0,60,2

Liiketoimintojen yhdistäminen


Energy Products of Idaho LP:n hankinta

Outotec on 30.12.2011 ostanut yhdysvaltalaisen, Coeur d'Alenessa Idahossa toimivan Energy Products of Idaho Limited Partnershipin (myöhemmin EPI) yhtiöosuudet. EPI on kehittänyt uraauurtavia biomassan ja vaikeasti hyödynnettävän jätteen polttoratkaisuja ja toimittanut yli sata uusiutuvaan energiaan perustuvaa laitosta.

Kauppahinta koostuu kahdesta osasta: noin 46,4 miljoonan euron kiinteästä käteisosuudesta sekä EPI:n vuosien 2012 ja 2013 tulokseen perustuvasta 8,8 miljoonan euron arvioidusta lisäkauppahinnasta (korkeintaan 25 miljoonaa euroa). Hankintaan liittyvät välittömät hankintakustannukset, 1,6 miljoonaa euroa, on kirjattu kuluksi 2011 ja esitetty liiketoiminnan muissa kuluissa.

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio on alustava ja se täsmentyy vuoden 2012 aikana. Kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille kuten teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille. Liikearvo perustuu pääosin EPI:n kokeneeseen henkilökuntaan ja synergiaetuihin. Synergiaedut tulevat osin EPI:n ja Outotecin myynti- ja palveluverkostojen yhdistämisestä.

milj. EURYhdistämisessä kirjatut käyvät arvotKirjanpitoarvot ennen yhdistämistä
Aineettomat hyödykkeet21,90,3
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet1,20,7
Vaihto-omaisuus0,20,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset6,66,8
Rahavarat12,412,4
Varat yhteensä42,420,3
Ostovelat ja muut velat17,217,0
Velat yhteensä17,217,0
Nettovarat25,23,3
Hankintameno55,2
Liikearvo*)30,0
Hankitun tytäryrityksen rahavarat12,4
Maksettu hankintameno 31.12.201146,4
Kurssiero-2,4
Rahavirtavaikutus 31.12.201131,6
Hankintamenoa jaksotettu velaksi 31.12.20118,8


*) Liikearvo 30,0 miljoonaa euroa on vähennyskelpoista verotuksessa

Muut hankitut liiketoiminnot

Outotec on vahvistanut Kaakkois-Aasian ja Tyynenmeren alueen palvelutarjontaansa ostamalla teollisuusuunien vuorausten purkupalveluita tarjoavan Kiln Services Australia Pty Ltd:n. Yrityskauppa saatiin päätökseen 9.12.2011.

Yrityskauppa tukee Outotecin kasvustrategiaa ja täydentää Outotecin kaivos- ja metallinjalostusteollisuuden sekä tulenkestäviä vuorauksia käyttävän teollisuuden huoltoseisokkipalvelujen valikoimaa. Kaupan kohteena ollut liiketoiminta perustuu uunien vuorausten purkamiseen kehitettyyn robottilaitteistoon ja alan asiantuntemukseen. Kiln Services Australian päätoimipaikka on Perthissä, minkä lisäksi yrityksellä on huoltokeskukset Adelaidessa ja Tasmaniassa.

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus Outotecin 2011 liikevaihtoon ja tilikauden tulokseen

Outotecin liikevaihto 1.1. - 31.12.2011 olisi ollut 1 426,3 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 79,3 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneet Energy Products of Idaho LP:n ja Kiln Services Australia Pty Ltd:n yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2011.

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain
milj. EURQ1/10Q2/10Q3/10Q4/10Q1/11Q2/11Q3/11Q4/11
Liikevaihto
Non-ferrous Solutions113,5141,3144,6223,9162,0191,4235,5358,8
Ferrous Solutions20,032,935,543,243,642,660,074,8
Energy, Light Metals and Environmental Solutions54,652,650,365,346,157,761,470,9
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti-1,0-3,0-1,8-2,2-4,1-3,4-4,1-7,7
Yhteensä187,0223,8228,5330,3247,5288,4352,8496,8
Liikevoitto
Non-ferrous Solutions-15,44,813,523,218,112,624,652,4
Ferrous Solutions-2,51,44,28,23,2-1,96,0-0,6
Energy, Light Metals and Environmental Solutions10,01,93,511,43,35,211,73,6
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät-2,2-2,6-3,1-14,7-5,7-5,0-9,1-6,5
Yhteensä-10,15,518,128,119,010,933,248,9

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Tunnuslukujen laskentaperusteet
Korollinen nettovelka=Korolliset velat - korolliset varat
Nettovelkaantumisaste=Korollinen nettovelka× 100
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste=Oma pääoma yhteensä× 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Sijoitetun pääoman tuotto=Liikevoitto + rahoitustuotot× 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo)
Oman pääoman tuotto=Tilikauden voitto× 100
Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut=Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan
kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut)
Osakekohtainen tulos=Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
Osakekohtainen osinko=Tilikaudelta jaettu osinko
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Outotecin tilinpäätöstiedote 2011 Lataa