Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2012 Outotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012
Pörssitiedote heinäkuuta 27, 2012

Outotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

OUTOTEC OYJ        OSAVUOSIKATSAUS        27.7.2012 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012

Erittäin voimakas kannattava kasvu jatkui, liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2012 nostettu hieman

Katsauskausi tammi-kesäkuu 2012 lyhyesti (2011)

 • Tilauskertymä: 1 160,8 miljoonaa euroa (875,7 milj. euroa), +33 % 

 • Tilauskanta: 2 218,4 miljoonaa euroa (1 664,1 milj. euroa), +33 % 

 • Liikevaihto: 934,8 miljoonaa euroa (536,0 milj. euroa), +74 % 

 • Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja (PPA-poistot)): 75,1 miljoonaa euroa, 8,0 % liikevaihdosta (32,3 milj. euroa, 6,0 % liikevaihdosta), +133 %  

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 66,9 miljoonaa euroa (105,7 milj. euroa), -37 % 

 • Osakekohtainen tulos: 1,04 euroa (0,45 euroa), +131 % 

Huhti-kesäkuu 2012 lyhyesti (2011)

 • Tilauskertymä: 735,5 miljoonaa euroa (532,1 milj. euroa), +38 % 

 • Liikevaihto: 524,4 miljoonaa euroa (288,4 milj. euroa), +82 % 

 • Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja (PPA-poistot)): 44,5 miljoonaa euroa (12,1 milj. euroa), +268 %  

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 57,0 miljoonaa euroa (45,9 milj. euroa), +24 % 

Tarkennettu tulosohjeistus vuodelle 2012

Outotec tarkentaa vuoden 2012 liikevaihdon ohjeistustaan. Kuuden ensimmäisen kuukauden taloudellisen tuloksen, vahvan kesäkuun lopun tilauskannan, markkinanäkymien ja tarjouspyyntöaktiivisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2012:

 • liikevaihto kasvaa noin 1,8 - 2,0 miljardiin euroon erityisesti projektien tuloutuksen ansiosta ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto on noin 9 - 10 % liikevaihdosta (ennen kertaeriä ja PPA-poistoja). 

Ohjeistuksen saavuttaminen riippuu liikevaihdon koostumuksesta ja palveluliiketoiminnan suhteellisesta osuudesta, valuuttakurssien vaihteluista, tilauskannassa olevien projektien edistymisestä, uusien tilausten ajoituksista, lisenssimaksutuloista ja projektien päättymisestä sekä maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden yleisestä kehityksestä.

Aikaisempi tulosohjeistus vuodelle 2012

Vuoden 2011 lopun vahvan tilauskannan, markkinanäkymien ja tarjouspyyntöaktiivisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2012:

 • liikevaihto kasvaa noin 1,7 - 1,9 miljardiin euroon ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto on noin 9 - 10 % liikevaihdosta (ennen kertaeriä ja PPA-poistoja). 

Ohjeistuksen saavuttaminen riippuu maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden yleisestä kehityksestä, tilauskannassa olevien projektien edistymisestä, valuuttakursseista, tuotevalikoimasta, uusien tilausten ajoituksesta, lisenssituloista ja projektien valmistumisajankohdasta.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Markkinoiden aktiviteetti jatkui vilkkaana, mikä Outotecin onnistuneen strategian toteutuksen ja operatiivisen toiminnan myötävaikutuksella johti erittäin voimakkaaseen ja kannattavaan kasvuun. Asiakkaamme investoivat uuteen kapasiteettiin ja uusimpaan teknologiaan vastatakseen metallien kasvavaan kysyntään ja lisääntyviin energiatehokkuus- ja ympäristövaatimuksiin. Kilpailukykyisten ja ympäristön kannalta kestävien teknologiaratkaisujemme ansiosta niiden kysyntä jatkui vilkkaana. Kasvatimme tilauskertymäämme merkittävästi Cristal Global -ilmeniittisulattotilauksen ansiosta. Ennätyssuuren tilauskannan, onnistuneiden toimitusten, loppuun saatettujen projektien ja palveluliiketoiminnan johdosta saavutimme yli 70 % liikevaihdon kasvun, mikä osaltaan paransi liikevoittoa. Palveluliiketoiminnan voimakas kasvu jatkui sen myynnin kasvaessa 30 % edellisestä vuodesta. Kassavirtamme oli vahva ja taseemme vahvistui edelleen käyttöpääoman ja nettovelkaantumisasteen parantuessa skaalautuvan ja vähän pääomia sitovan toimintamallimme ansiosta. Näiden tekijöiden ansiosta saavutimme erittäin hyvän tuoton sijoitetulle ja omalle pääomalle.

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa elinkaaripalvelujen avulla. Toukokuussa hankkimamme brasilialainen, rautamalmin sintraus- ja pelletointilaitoksille kunnossapitopalveluja tarjoava Demil Manutenção Industrial Ltda tukee tätä tavoitetta. Aiemmasta menestyksestä rohkaistuneena tulemme jatkamaan yritysostoja vauhdittaaksemme kasvua.

Vuoden 2012 ensimmäinen puolisko on todella ollut erittäin hyvä Outotecille. Huolimatta yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta näkymämme vuodelle 2012 ovat vakaat ja keskitymme nyt kannattavuuden varmistamiseen ja tulevien vuosien kasvuun. Euroalueen kriisin mahdollinen laajeneminen ja muut maailmantalouden epävarmuustekijät voivat kuitenkin viivästyttää asiakkaidemme investointipäätöksiä."

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Viim. Q1-Q4
2012 2011 2012 2011 12kk 2011
Liikevaihto, milj. EUR 524,4 288,4 934,8 536,0 1 784,4 1 385,6
Bruttokate, % 20,4 20,9 20,9 23,5 22,5 24,0
Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, milj. EUR 44,5 12,1 75,1 32,3 164,3 121,5
Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, % 8,5 4,2 8,0 6,0 9,2 8,8
Liikevoitto, milj. EUR 40,8 10,9 68,4 29,8 150,5 111,9
Liikevoitto, % 7,8 3,8 7,3 5,6 8,4 8,1
Voitto ennen veroja, milj. EUR 40,1 11,2 67,9 29,2 151,9 113,3
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 57,0 45,9 66,9 105,7 208,2 247,0
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -334,7 -250,6 -334,7 -250,6 -334,7 -339,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -80,5 -74,6 -80,5 -74,6 -80,5 -84,9
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -271,0 -196,5 -271,0 -196,5 -271,0 -270,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 33,4 12,0 29,7 16,6 35,2 26,4
Oman pääoman tuotto, % 28,1 9,4 23,2 11,8 28,3 20,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 2 218,4 1 664,1 2 218,4 1 664,1 2 218,4 1 985,1
Tilauskertymä, milj. EUR 735,5 532,1 1 160,8 875,7 2 290,5 2 005,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 384 3 428 4 202 3 325 3 955 3 516
Osakekohtainen tulos, EUR 0,62 0,17 1,04 0,45 2,34 1,75

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen markkinatilanne oli katsauskaudella hyvä kaikilla Outotecin markkina-alueilla. Vaikka osa yhtiöistä ilmoitti tarkistavansa investointisuunnitelmiaan, metallien kysynnän myönteiset pitkän aikavälin näkymät tukivat kaivos- ja metalliteollisuuden investointeja.

Myynti- ja tarjoustoiminta jatkui vilkkaana. Outotec onnistui hyvin lisäämään toimituskykyään. Kilpailuympäristö pysyi jokseenkin muuttumattomana vaihdellen kuitenkin maittain ja teknologioittain. Toimialan konsolidaatio jatkui edelleen.

Makrotalouden epävarmuudesta huolimatta rahoitusta oli saatavilla asiakkaille, joiden taseet ja kassavirrat ovat vahvoja. Ympäristönsuojelun kiristyvät vaatimukset lisäsivät Outotecin kestävien teknologiaratkaisujen kysyntää. Joissain tapauksissa asiakkaan investointeihin liittyvien ympäristölupien käsittelyajat ja rahoituspakettien monimutkaisuus hidastivat myyntineuvotteluiden edistymistä. Lisäksi joillain alueilla poliittiset olosuhteet viivästyttivät investointeja vaihtoehtoisiin energiaratkaisuihin.

TILAUSKERTYMÄ

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 1 160,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 875,7 milj. euroa), kasvua 33 % vertailukaudesta. Tilauksiin sisältyi laitostoimituksia, teknologia- ja laitetoimituksia sekä palveluja. Katsauskauden tilauksista 61 % tuli Euroopan (ml. IVY-maat), Lähi-idän ja Afrikan (EMEA), 24 % Amerikan sekä 15 % Aasian ja Tyynenmeren valtioiden alueelta. Toisella vuosineljänneksellä saatujen tilausten arvo oli 735,5 miljoonaa euroa (Q2/2011: 532,1 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen tilauskertymään sisältyy ilmeniittisulattotilaus Cristal Globalille (350 miljoonaa euroa).

Toisella vuosineljänneksellä julkaistut tilaukset:

 • ilmeniittisulatto Cristal Globalille, Saudi Arabia (arvo yli 350 milj. euroa) 

 • uutto- ja elektrolyysiteknologiaa Grupo Méxicolle, Meksiko (arvo noin 22 milj. euroa) 

 • rautamalmin sintrausteknologiaa BPSL:lle, Intia (arvo noin 20 milj. euroa) 

 • suodatinteknologiaa MMX Mineração e Metálicosille, Brasilia (arvo joitain kymmeniä miljoonia euroja) 

 • suodatinteknologiaa litiumin rikastuksen koelaitokselle Corporación Minera de Bolivialle, Bolivia (arvo joitakin miljoonia euroja) 

 • vaahdotusteknologiaa Kennecott Utah Copperille, Yhdysvallat (kirjattiin ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymään) 

 • rautamalmin pelletointilaitos Gol-E-Gohar Mining & Industrialille, Iran (arvo noin 80-85 milj. euroa, josta 25 milj. euroa kirjattiin toisen vuosineljänneksen tilauskertymään) 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä julkaistut tilaukset:

 • kuonarikastamoteknologiaa Codelcolle, Chile (arvo noin 10 milj. euroa) 

 • kaasunpuhdistuslaitos ja rikkihappotehdas Kansanshi Miningille, Sambia (arvo yli 80 milj. euroa) 

 • kuparirikastamoteknologiaa Grupo Mexicolle, Meksiko (arvo lähes 28 milj. euroa)  

 • kannattavuustutkimus alumiinioksidijalostamosta PT ANTAM (Persero):lle, Indonesia  

TILAUSKANTA

Katsauskauden lopun tilauskanta oli 2 218,4 miljoonaa euroa (30.6.2011: 1 664,1 milj. euroa), kasvua 33 % vertailukaudesta. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 44 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat yhteensä 73 % tilauskannasta. Katsauskauden lopussa tehtyjen projektiarviointien perusteella johto arvioi, että kesäkuun lopun tilauskannasta noin 42 % (noin 930 milj. euroa) toimitetaan vuonna 2012 ja loput 2013 tai myöhemmin.

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin katsauskauden liikevaihto oli 934,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 536,0 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 74 %. Liikevaihto kasvoi sekä vuoden alun vahvan tilauskannan, uusien tilausten sekä onnistuneiden laitos-, teknologia- ja laitetoimitusten että palveluliiketoiminnan kasvun ansiosta. Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihdon kasvuun. Vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 524,4 miljoonaa euroa (Q2/2011: 288,4 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 82 %.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, joka sisältyy kolmen raportointisegmentin liikevaihtolukuihin, oli 190,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 146,7 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 30 %, joka vastaa 20 %:ia Outotecin liikevaihdosta (Q1-Q2/2011: 27 %). Palveluliiketoiminnan liikevaihto vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä oli 100,7 miljoonaa euroa (Q2/2011: 75,6 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 33 %, joka vastaa 19 % Outotecin liikevaihdosta (Q2/2011: 26 %).

Liikevoitto liiketoiminnoista katsauskaudella oli 75,1 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 32,3 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 133 %, joka vastaa 8,0 %:ia liikevaihdosta (Q1-Q2/2011: 6,0 %). Katsauskauden liikevoittoa paransivat kasvanut liikevaihto, saadut lisenssimaksut sekä onnistuneet projektitoimitukset. Lisäksi 3,8 miljoonan euron realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot heikensivät liikevoittoprosenttia (Q1-Q2/2011: kurssivoitto 4,8 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 68,4 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 29,8 milj. euroa), joka vastaa 7,3 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2011: 5.6 %). PPA-poistot olivat kokonaisuudessaan katsauskaudella 6,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 2,4 milj. euroa). PPA-poistojen kasvu johtui pääasiassa joulukuussa 2011 toteutetuista Energy Products of Idaho ja Kiln Services Australia -yrityskaupoista. Päätökseen saatujen yritysostojen PPA-poistojen arvioidaan olevan yhteensä noin 12 miljoonaa euroa vuonna 2012. Kertaluonteiset kulut olivat katsauskaudella 0,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: ei kertaluonteisia kuluja) ja ne liittyivät yritysostoihin. Vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen liikevoitto liiketoiminnoista oli 44,5 miljoonaa euroa (Q2/2011: 12,1 milj. euroa), joka vastaa 8,5 %:ia liikevaihdosta (Q2/2011: 4,2 %) ja liikevoitto oli 40,8 miljoonaa euroa (Q2/2011: 10,9 milj. euroa), joka vastaa 7,8 %:ia liikevaihdosta (Q2/2011: 3,8 %).

Katsauskauden kiinteät kustannukset olivat 121,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 101,0 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti projekti- ja palveluliiketoiminnan henkilöstön kasvusta, Outotecin markkinointiverkoston laajentamisesta sekä maailmanlaajuisen liiketoimintamallin edelleen kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvistä kuluista. Lisäksi T&K-investoinnit ja yritysostot kasvattivat kiinteitä kustannuksia. Katsauskauden voitto ennen veroja oli 67,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 29,2 milj. euroa). Se sisälsi 0,5 miljoonaa euroa nettorahoituskuluja (Q1-Q2/2011: nettorahoituskulu 0,6 milj. euroa). Katsauskauden voitto oli 47,3 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 20,4 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 20,5 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 8,8 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 1,04 euroa (Q1-Q2/2011: 0,45 euroa), kasvua vertailukaudesta 131 %.

Outotecin katsauskauden oman pääoman tuotto oli 23,2 % (Q1-Q2/2011: 11,8 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 29,7 % (Q1-Q2/2011: 16,6 %).

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto
Non-ferrous Solutions 335,9 191,4 596,5 353,4 947,6
Ferrous Solutions 81,8 42,6 151,8 86,3 221,1
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 106,8 57,7 192,7 103,8 236,1
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti 0,0 -3,4 -6,3 -7,5 -19,2
Yhteensä 524,4 288,4 934,8 536,0 1 385,6
Liikevoitto
Non-ferrous Solutions 35,0 12,6 60,4 30,7 107,7
Ferrous Solutions 2,2 -1,9 7,6 1,3 6,7
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 7,3 5,2 11,2 8,6 23,8
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -3,6 -5,0 -10,8 -10,7 -26,3
Yhteensä 40,8 10,9 68,4 29,8 111,9

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 596,5 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 353,4 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 69 %. Liikevaihtoa kasvattivat vuoden alun vahvasta tilauskannasta edenneet projektitoimitukset, vahvana jatkunut tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan kasvu. Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 62,2 miljoonaa euroa, 10,4 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2011: 32,8 milj. euroa, 9,3 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 60,4 miljoonaa euroa, 10,1 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2011: 30,7 milj. euroa, 8,7 % liikevaihdosta). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot heikensivät katsauskauden kannattavuutta 1,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: voitto 4,2 milj. euroa).

Vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 335,9 miljoonaa euroa (Q2/2011: 191,4 milj. euroa), liikevoitto liiketoiminnoista oli 36,0 miljoonaa euroa, 10,7 % liikevaihdosta (Q2/2011: 13,7 milj. euroa, 7,2 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 35,0 miljoonaa euroa, 10,4 % liikevaihdosta (Q2/2011: 12,6 milj. euroa, 6,6 % liikevaihdosta). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot heikensivät toisen vuosineljänneksen kannattavuutta 1,8 miljoonaa euroa (Q2/2011: voitto 0,3 milj. euroa).

Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 151,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 86,3 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 76 %. Liikevaihdon kasvu johtui tilauskannassa olevien pitkäaikaisten projektien toimituksista ja palveluliiketoiminnan kasvusta. Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 8,2 miljoonaa euroa, 5,4 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2011: 1,3 milj. euroa, 1,5 % liikevaihdosta) ja liikevoitto 7,6 miljoonaa euroa, 5,0 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2011: 1,3 milj. euroa, 1,5 % liikevaihdosta). Liikevoittoa paransi vuonna 2011 saatujen isojen projektien edistymisen myötä saavutettu liikevaihdon kasvu. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot heikensivät katsauskauden kannattavuutta 0,4 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: tappio 0,1 milj. euroa).

Vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 81,8 miljoonaa euroa (Q2/2011: 42,6 milj. euroa), liikevoitto liiketoiminnoista oli 2,7 miljoonaa euroa, 3,3 % liikevaihdosta (Q2/2011: -1,9 milj. euroa, -4,5 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa, 2,6 % liikevaihdosta (Q2/2011: -1,9 milj. euroa, -4,5 % liikevaihdosta). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot heikensivät toisen vuosineljänneksen kannattavuutta 0,3 miljoonaa euroa (Q2/2011: tappio 0,0 milj. euroa).

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 192,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 103,8 milj. euroa), kasvua vertailukaudesta 86 %. Kasvu johtui tilauskannassa olevien pitkäkestoisten projektien hyvästä edistymisestä, yritysostoista ja palveluliiketoiminnan kasvusta. Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 15,4 miljoonaa euroa, 8,0 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2011: 8,9 milj. euroa, 8,5 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 11,2 miljoonaa euroa, 5,8 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2011: 8,6 milj. euroa, 8,3 % liikevaihdosta). Onnistuneet projektitoimitukset paransivat katsauskauden liikevoittoa. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot 2,1 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: voitto 0,7 milj. euroa) heikensivät kannattavuutta.

Vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 106,8 miljoonaa euroa (Q2/2011: 57,7 milj. euroa), liikevoitto liiketoiminnoista oli 9,5 miljoonaa euroa, 8,9 % liikevaihdosta (Q2/2011: 5,4 milj. euroa, 9,3 % liikevaihdosta) ja liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa, 6,9 % liikevaihdosta (Q2/2011: 5,2 milj. euroa, 9,1 % liikevaihdosta). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot heikensivät toisen vuosineljänneksen kannattavuutta 1,5 miljoonaa euroa (Q2/2011: voitto 0,6 milj. euroa).

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Taseen loppusumma 30.6.2012 oli 1 530,4 miljoonaa euroa (30.6.2011: 1 195,6 milj. euroa). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 414,5 miljoonaa euroa (30.6.2011: 335,1 milj. euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,11 euroa (30.6.2011: 7,38 euroa).

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli 66,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 105,7 milj. euroa). Nettorahavirtaan vaikutti käyttöpääoman muutos, mukaan lukien liiketoiminnan kasvusta johtuvat saadut ennakkomaksut ja kasvaneet varastotasot. Katsauskauden nettovelkaantumisaste oli -80,5 % (30.6.2011: -74,6 %).

Outotecin käyttöpääoma katsauskauden lopussa oli -271,0 miljoonaa euroa (30.6.2011: -196,5 milj. euroa). Saadut ennakko- ja edistymämaksut katsauskauden lopussa olivat 465,2 miljoonaa euroa (30.6.2011: 289,2 milj. euroa), mikä on 61 % enemmän kuin vertailukaudella johtuen vahvasta tilauskertymästä.

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 393,7 miljoonaa euroa (30.6.2011: 313,5 milj. euroa). Rahavaroihin vaikuttivat 38,9 miljoonan euron (0,85 euroa osaketta kohden) osingonmaksu 11.4.2012 (huhtikuu 2011: 34,3 milj. euroa) sekä yritysostot. Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin. Lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 150 miljoonan euron komittoidut luottolimiitit.

Outotecin rahoitusrakenne vahvistui entisestään ja maksuvalmius oli hyvä. Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat -334,7 miljoonaa euroa (30.6.2011: -250,6 milj. euroa). Outotecin omavaraisuusaste oli 39,0 % (30.6.2011: 37,1 %). Yhtiön katsauskauden investoinnit olivat 34,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 14,8 milj. euroa) ja ne koostuivat yritysostoista sekä investoinneista IT-järjestelmiin, T&K-laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli katsauskauden lopussa 513,9 miljoonaa euroa (30.6.2011: 377,6 milj. euroa).

KONSERNIRAKENNE

1.6.2012 Outotec sai päätökseen Demil Manutenção Industrial Ltda:n koko osakekannan oston. Brasilialainen, Guaraparissa, Espírito Santon osavaltiossa toimiva Demil tarjoaa teollisia kunnossapitopalveluita rautamalmin pelletointi- ja sintrauslaitoksille.

12.3.2012 Outotec osti Numcore Oy:n koko osakekannan. Numcore on teknologiayritys, joka kehittää ja markkinoi innovatiivisia, reaaliajassa toimivia ja 3D-kuvantamiseen perustuvia prosessihallintajärjestelmiä.

Päätökseen saatujen yritysostojen PPA-poistojen arvioidaan olevan yhteensä noin 12 miljoonaa euroa vuonna 2012.

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Outotecin tutkimus- ja teknologian kehityskustannukset katsauskaudella olivat 18,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: 15,2 miljoonaa euroa), kasvua vertailukaudesta 23 %, joka vastaa 2,0 %:ia liikevaihdosta (Q1-Q2/2011: 2,8 %). Outotec laittoi vireille 30 uuden keksinnön patenttihakemusta (Q1-Q2/2011: 18), ja sille myönnettiin 109 uutta kansallista patenttia (Q1-Q2/2011: 131). Outotecillä on 601 patenttiperhettä, joihin sisältyy yhteensä 5 520 kansallista patenttia tai patenttihakemusta.

Huhtikuussa Outotec toi markkinoille maailman suurimman vaahdotuskennon, Outotec TankCell® e500:n. Se on suunniteltu laitoksiin, joissa materiaalin syöttömäärät ovat suuria kuten suurilla kupari- ja kultarikastamoilla. Outotecillä on markkinoiden laajin valikoima tilavuudeltaan (5 m³ - 500 m³) erikokoisia vaahdotuskennoja, minkä ansiosta kennot saadaan sijoiteltua laitoksille joustavasti ja symmetrisesti. Näin laitekustannuksia, asennustyötä ja energiaa säästyy sekä laitoksen ekologinen jalanjälki pienenee. Mitä vähemmän kennoja on, sitä vähemmän tarvitaan komponentteja, varaosia ja kunnossapitoa.

Huhtikuussa Outotec sai Swiss Tower Mills Minerals Ltd:ltä yksinmyynti- ja jakeluoikeuden Tower Mills -jauhatusteknologiaan ja markkinoi sitä tuotenimellä Outotec® HIGmill. Outotec® HIGmill tuo markkinoille uuden vaihtoehdon väli- ja hienojauhatukseen ja nostaa Outotecin kilpailemaan alan markkinajohtajuudesta.

Osana Mongolian mineraali- ja energiaministeriön kanssa solmittua yhteistyösopimusta, Outotec ja Aalto-yliopisto järjestivät rikastus- ja metallurgia-alan opintojakson kandidaattitason opiskelijoille. Kaikkiaan 10 opiskelijaa osallistui huhtikuusta kesäkuuhun kestäneelle opintojaksolle.

Outotec toimittaa Oulun Yliopiston Oulu Mining Schoolille jatkuvatoimisen minipilot-rikastamon opetus- ja tutkimuskäyttöön. Minipilot-rikastamo pohjautuu Pyhäsalmen kaivoksen rikastusprosessiin ja sen mittakaava on 1:5 000. Pilotin laitteisto perustuu Outotecin teknologiaan ja tarjoaa opiskelijoille lähes aidon tutkimus- ja koulutusympäristön.

Maaliskuussa Outotec toi markkinoille maailman suurimman painesuodattimen Outotec® Larox PF 180:n. PF 180 -sarjan suodattimet ovat 50 % aikaisempaa mallia suurempia.

KESTÄVÄ KEHITYS

3.4.2012 Outotec julkaisi yritysvastuuraporttinsa vuodelta 2011. Raportti noudattaa GRI (Global Reporting Initiative) ohjeistusta ja siinä raportoidaan tasoa B+ vastaavat tiedot. Raportin on varmistanut riippumaton osapuoli Ecobio Oy.

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 4 525 työntekijää (30.6.2011: 3 496). Uutta henkilöstöä palkattiin pääosin projekteihin ja palveluliiketoimintaan. Lisäksi yritysostot kasvattivat henkilöstömäärää 305 henkilöllä vertailukauteen verrattuna. Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 4 202 (Q1-Q2/2011: 3 325). 877 henkilön keskimääräinen kasvu vertailukaudesta tuki liiketoiminnan kasvutavoitteita. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 10 % (Q1-Q2/2011: 10 %) yrityksen henkilöstöstä.

Henkilöstö alueittain 30.6.2012 30.6.2011 muutos % 31.12.2011
EMEA (ml. IVY-maat) 2 561 2 164 18,3 2 327
Amerikka 1 351 837 61,4 972
Aasia ja Tyynenmeren valtiot 613 495 23,8 584
Yhteensä 4 525 3 496 29,4 3 883

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 660 (30.6.2011: 430) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä katsauskaudella oli 164,3 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2011: EUR 133,2 milj. euroa). Kasvu vertailukaudesta johtui henkilöstömäärän kasvusta, palkkainflaatiosta ja palkankorotuksista.

OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINOHJELMA

Outotecin hallitus päätti 23.4.2010 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta 2010-2012.

Ansaintakausi 2010

Ansaintakaudelta 2010 jaettiin yhteensä 138 144 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu on noin 9,6 miljoonaa euroa, joka kirjataan tilikausille 2010-2012.

Ansaintakausi 2011

Ansaintakaudelta 2011 jaettiin yhteensä 130 063 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu on noin 9,6 miljoonaa euroa, joka kirjataan tilikausille 2011-2013.

Ansaintakausi 2012

Hallitus hyväksyi (28.3.2012) 148 henkilöä ansaintakaudelle 2012 ja päätti tavoitteiksi tilaushankinnan, osakekohtaisen tuloksen sekä liikevaihdon kasvun. Kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2012 on, riippuen hallituksen määrittelemien tavoitteiden saavuttamisesta, yhteensä 194 875 Outotecin osaketta ja käteismaksu, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu 45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

Hallituksen valtuutukset

Outotecin varsinainen yhtiökokous 2012 valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeanneista. Enimmäismäärä sekä osakkeiden hankkimiseen että uusien osakkeiden antamiseen tai luovuttamiseen on 4 578 037 kappaletta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään enintään 100 000 euron lahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen, yliopistoille tai korkeakouluille. Valtuutus on voimassa 31.12.2012 asti.

Hallitus ei ole käyttänyt valtuutuksiaan 27.7.2012 mennessä.

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 38,01 euroa, osakkeen korkein noteeraus oli 46,67 euroa ja alhaisin noteeraus 30,31 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 48 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 1 828 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo katsauskauden lopussa oli 1 644 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 35,91 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 64 327 (31.3.2012 194 390). Katsauskauden aikana 130 063 osaketta allokoitiin osana pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää.

Outotec Management Oy on yhdistelty konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 203 434 tai 0,44 % (27.7.2012: 203 434) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omina osakkeina.

Outotecillä oli katsauskauden lopussa 14 308 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan 17 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 50,7 % ja kotimaisten kotitalouksien osuus 10,5 % kaikista Outotecin osakkeista.

Muutokset osakeomistuksessa

18.4.2012 BlackRock, Inc.:in - äänioikeuden haltijana BlackRock Investment Management (UK) Limited - omistus ylitti 5 prosentin rajan Outotecin osakepääomasta ja oli 2 311 857 osaketta (5,05 % osakkeista ja äänistä).

6.3.2012 Solidium Oy:n omistus ylitti 5 prosentin rajan Outotecin osakepääomasta ja oli 2 314 000 osaketta (5,05 % yhtiön osakkeista ja äänistä).

Goldman Sachs Group, Inc.:in yhteisomistus Outotecin osakepääomasta ylitti 5 prosentin rajan 1.3.2012 ja oli
2 458 638 osaketta (5,37 % osakkeista ja äänistä) ja 2.3.2012 alitti 5 prosentin rajan ja oli 191 499 osaketta (0,42 % osakkeista ja äänistä).

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

10.7.2012 Outotec ilmoitti ostavansa australialaisomisteisen kaivosalan palveluyrityksen TME Groupin. Yritys tarjoaa palveluita jauhinmyllyjen vuoraukseen ja kunnossapitoon sekä rikastamojen kunnossapitoon pääasiassa Australiassa, Afrikassa sekä Kaakkois-Aasiassa. TME Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 35 miljoonaa euroa, ja sillä on 130 vakituista työntekijää sekä toimipisteitä eri puolilla Australiaa ja Etelä-Afrikassa. Kaupan toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen täyttämistä ja se saataneen päätökseen elokuun 2012 loppuun mennessä. Kauppahintaa ei julkistettu.

10.7.2012 Outotec ilmoitti saaneensa kaikkiaan 265 miljoonan euron arvosta tilauksia National Iranian Copper Industries Companyn kupari- ja molybdeenihankkeisiin Iraniin. Tilauksista noin 58 miljoonaa euroa kirjataan Outotecin vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymään. Tilaukset tuloutuvat vähitellen vuosina 2012 - 2016.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Raha- ja pankkimarkkinoiden epävarmuus on lisääntynyt, joka yhdessä mahdollisesti edelleenä pahenevan valtioiden ylivelkaantumisongelman kanssa voi vaikuttaa negatiivisesti maailmantalouteen ja Outotecin asiakkaiden investointipäätöksiin. Outotecin globaaliin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa muuttaa ja viivästyttää niin tilausten saamista ja toimittamista kuin kaivosyhtiöiden projektirahoituksen saatavuutta ja ehtoja. Poliittinen levottomuus ja kansainvälisen kaupan rajoitukset voivat viivästyttää tai jopa estää projektin toimittamisen.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Outotec antaa usein suoritustakuita projektitoimitusten yhteydessä ja on vastuuvelvollinen takuuajan puutteellisuuksista. Tilauskannassa oleviin projekteihin voi sisältyä toimitus-, laatu-, toiminnallisuus ja kustannusriskejä. Suuriin avaimet käteen -projektitoimituksiin saattaa sisältyä enemmän riskejä esimerkiksi niiden laajuuden ja monitahoisuuden, pitkän toimitusajan ja sopimusvelvoitteiden vuoksi. Säännöllisen kvartaalikohtaisen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset projektit arvioidaan ja tarvittavat varaukset päivitetään.

Erityisesti suurten projektien myyntineuvottelut voivat edistyä hitaammin laajuutensa, lupa-asioiden käsittelyn ja rahoituspakettien monimutkaisten rakenteiden vuoksi. Outotec voi toimia poliittisesti epävakaissa maissa, joihin mahdollisesti kohdistuvat taloudelliset sanktiot ja mahdolliset tulevat sääntömuutokset voivat haitata yhtiön liiketoimintaa. Näissä tapauksissa Outotec pyrkii pienentämään projektitoimitusten riskiä ennakko- ja edistymämaksuilla sekä kirjaamalla tilaukset tilauskantaan asteittain projektin edistymisen mukaisesti. Tämä vähentää merkittävästi näihin projekteihin liittyviä riskejä sekä rahoitusjärjestelyjä. Outotec myös arvioi asiakkaansa luottokelpoisuutta sekä kykyä täyttää sitoumuksensa. Lisäksi globaali kilpailuympäristö saattaa muuttua ja kiristyä alan yritysjärjestelyjen myötä.

Maailmantalouden epävakaus voi vähentää Outotecin tarjoamien teknologioiden ja palveluiden kysyntää. Outotecin bruttokate vaihtelee tuotevalikoiman ja tuloutusaikataulujen mukaisesti. Erityisesti lisenssituloja sisältävät tilaukset saattavat vaikuttaa voimakkaasti bruttokatteeseen. Outotecin kannattavuuteen voivat vaikuttaa myös työvoimakustannusten vaihtelu erityisesti korkean inflaation maissa, raaka-aineiden ja alihankkijoiden hinnanvaihtelut sekä komponenttien saatavuus. Outotec suojautuu näiltä hinnanvaihteluilta pääosin sopimuksilla.

Outotec käyttää projektien myynnin tulouttamisessa osatuloutusmenetelmää. Johto arvioi vuoden aikana tilauskannasta tuloutettavan myynnin perustuen projektiaikatauluihin. Sen vuoksi muutokset projektien aikatauluissa voivat vaikuttaa yhtiön tulosennusteisiin.

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on tärkeää Outotecin liiketoiminnan kasvun kannalta. Erityisesti joillakin nopeasti kasvavilla markkinoilla ja haastavissa projektiympäristöissä henkilöstön saatavuus voi olla haasteellista. Yhtiön strategian mukainen liiketoiminnan kasvu merkitsee henkilöstömäärän pysyvää lisäystä ja lisää yhtiön kiinteitä kustannuksia heikentäen yhtiön kustannusrakenteen joustavuutta.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on useissa maissa, joissa erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa yhtiön tulosta.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti. Liikearvoa syntyy yritysostojen seurauksena. Yhtiö tekee arvonalentumistestejä vuosittain.

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät merkittävästi vaikuta Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että Outotecin asiakkaiden ja toimittajien mahdolliset rahoitusvaikeudet ja rahoituksen puute voi johtaa projektien ja maksujen viivästymisiin ja jopa konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille. Näitä riskejä voidaan vähentää asiakkailta vaadituilla etu- ja edistymämaksuilla, rembursseilla ja muilla kaupan rahoituksen instrumenteilla. Säännöllisen kvartaalikohtaisen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki saatavat tarkistetaan ja luottotappiovaraukset päivitetään.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakko- ja edistymämaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt normaalina. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa liittyen liiketoiminnan laajuuteen tai alan toimintamalleihin voivat vaikuttaa yhtiön maksuvalmiuteen. Outotecin liiketoimintojen jatkuvuus edellyttää, että tarvittava rahoitus on saatavilla jatkuvasti kaikissa olosuhteissa. Outotecin likvidit varat on sijoitettu pääosin lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin yritystodistuksiin.

Yli 50 % Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Australian dollareina, Yhdysvaltain dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta käytetään niin laajasti kuin mahdollista, ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan kokonaisuudessaan lähinnä termiinisopimuksin. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

Yhtiö seuraa tarkasti euron kehitystä ja on laatinut sisäisiä toimintamalleja niissä maissa, jotka ovat alttiina mahdollisten muutosten vaikutuksille.

MARKKINANÄKYMÄT

Pitkän aikavälin metallien kysyntänäkymien odotetaan pysyvän hyvinä ja tukevan edelleen investointeja uuteen tuotantokapasiteettiin, vanhojen tuotantolaitosten nykyaikaistamiseen sekä palveluihin, sillä nykyinen tuotanto ja käynnissä olevat uudet investoinnit eivät riitä kattamaan kehittyvien markkinoiden infrastruktuurin kehittämiseen ja kasvavan keskiluokan tarpeisiin tarvittavaa metallien kysyntää. Lisäksi teollisuudenalalle ominaiset trendit, kuten malmien pienenevät metallipitoisuudet, veden puute, korkeammat energiahinnat, tuotannon siirtyminen uusille alueille sekä kiristyvät ympäristövaatimukset lisäävät investointeja kestävän kehityksen mahdollistavaan teknologiaan. Monien suurten kaivosyhtiöiden tiedotteiden perusteella niiden investointimäärät pysyvät edelleen korkeina vuonna 2012. Outotecin kaikkien markkina-alueiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Euroalueen kriisin mahdollinen laajeneminen ja muut maailmantalouden epävarmuustekijät voivat kuitenkin viivästyttää asiakkaidemme investointipäätöksiä.

Monet maat kehittävät uusia vientisäännöksiä lisätäkseen luonnonvaroista saamiaan tuottoja ja edistääkseen kotimaista teollisuutta, mikä tarjoaa mahdollisuuksia Outotecin teknologioille. Rahoitusta on saatavilla edelleen hyviin projekteihin ja vahvan kassavirran ja taseen omaaville yrityksille. Myös vientirahoituslaitokset osallistuvat aktiivisesti rahoitusjärjestelyihin. Yleisesti ottaen asiakkaiden tuotto-odotukset investoinneistaan ovat kuitenkin entistä korkeammat.

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueella kupari-, kulta- ja hopeateknologioiden kysynnän odotetaan jatkuvan. Runsaan aktiviteetin odotetaan jatkuvan malmista metalliksi -arvoketjun kaikilla teknologia-alueilla ja useilla markkina-alueilla, kuten Kaakkois-Aasiassa, eteläisessä Afrikassa, IVY-maissa, Etelä-Amerikassa ja Lähi-idässä. Palveluliiketoiminnan odotetaan kasvavan edelleen voimakkaasti asiakkaiden korkeiden kapasiteetin käyttöasteiden sekä ikääntyvän laitos- ja laitekannan ansiosta. Liiketoiminta-alueen kilpailutilanteeseen ei odoteta merkittäviä muutoksia. Kilpailu uusista projekteista on edelleen kovaa, mutta vaihtelee markkinan ja tarjoaman mukaan. Liiketoiminta-alueen toimitukset koostuvat teknologiaratkaisuista sekä palveluista, jotka vaihtelevat varaosatoimituksista laitteisiin ja laitosten kokonaistoimituksiin.

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueella raudan ja ferroseosten teknologioiden kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana. Hyviä mahdollisuuksia uusiin tilauksiin on erityisesti rautamalmin rikastus- sekä pelletointi- ja sintraushankkeissa Intiassa ja Brasiliassa. Palamalmiesiintymien ehtyminen edistää sintraus- ja pelletointilaitosinvestointeja. Kiinassa on edelleen mahdollisuuksia kestävän kehityksen teknologioille kasvavan ympäristötietoisuuden ansiosta. Outotecin energiatehokkaan ferrokromiteknologian kysynnän odotetaan jatkuvan voimakkaana. Liiketoiminta-alueen toimitukset ovat pääasiassa suuria "avaimet käteen" -toimituksia, joiden toteutusasteet ja ajoitukset aiheuttavat liiketoiminnalle tyypillisiä liikevaihdon ja tuloksen vaihteluita.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen vaihtoehtoisten energiaratkaisujen sekä alumiini- ja rikkihappoteknologioiden kysyntä vaikuttaa jatkuvan vakaana. Alumiinin jalostus- ja sulatusteknologioiden kysyntä on edelleen vilkasta Lähi-idässä. Rikkihappoteknologiaa tarvitaan eri markkinoilla korvaamaan vanhaa ja tehotonta kapasiteettia metallien tuotannossa - erityisesti kupari- ja nikkelisulattojen rikkidioksidin talteenotossa - sekä lannoiteteollisuudessa, jonka on pystyttävä vastaamaan lannoitteiden kasvavaan kysyntään. Näitä investointeja ohjaavat myös ympäristönsuojelun kiristyneet vaatimukset sekä tuotantolaitosten siirtyminen kustannussyistä uusille alueille. Vaihtoehtoisten energiaratkaisujen, kuten biomassa- ja jätteenpolttoteknologioiden sekä öljyliuske- ja öljyhiekkateknologioiden kysyntä kasvaa myös. Energiaan perustuvat hankkeet ovat kuitenkin suuria usein hallitusten sääntelyn alaisia strategisia sijoituksia, joiden päätöksenteko vie aikaa. Teollisuusvesien käsittelyyn liittyvien ratkaisujen globaalit markkinat jatkuvat vilkkaina ja useita kannattavuustutkimuksia on käynnissä. Kiristyvät veden puhtauden ja kierrätyksen vaatimukset edistävät teollisuusvesien käsittelyyn liittyviä projekteja. Liiketoiminta-alueen toimitukset ovat pääasiassa suuria kokonaistoimituksia, joille vaihtelut liikevaihdossa ja tuloutuksessa projektien ajoittumisesta ja edistymisestä riippuen ovat tyypillisiä.

Teollisuuden tuotantokapasiteetin käyttöasteet, tuotantolaitosten pitkät elinkaaret sekä yhä haastavammat raaka-aineet lisäävät yleisesti ottaen palvelujen kysyntää. Palveluliiketoiminnan odotetaan kasvavan pääasiassa lisäämällä palvelumyyntiä jo toimitettuun laajaan laite- ja laitoskantaan, uusista investoinneista ja asiakkaiden tuotantokapasiteetin käyttöasteiden ansiosta. Suhteellisen lyhyen seisokkiajan vaativia laitosten nykyaikaistamisia tehdään esimerkiksi metallin talteenoton parantamiseksi ja käyttökustannusten pienentämiseksi. Vara- ja käyttöosia tarvitaan koska käyttöasteet ovat korkeita. Perinteisten palvelujen lisäksi kysyntää on yhä enemmän laitosten käyttö- ja ylläpitopalveluille ammattitaitoisen työvoiman puutteen ja entistä haasteellisempien raaka-aineiden vuoksi.

Outotecin maailmanlaajuinen alihankkijaverkosto koostuu tuhansista yhteistyökumppaneista ja pystyy skaalautuvuutensa ansiosta sopeutumaan suhteellisen nopeasti kysynnän ja toimituskapasiteetin vaihteluihin. Merkkejä toimitusaikojen pitenemisestä tai muutoksista alihankkijaverkostossa ei ole nähtävissä.

TARKENNETTU TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2012

Outotec tarkentaa vuoden 2012 liikevaihdon ohjeistustaan. Kuuden ensimmäisen kuukauden taloudellisen tuloksen, vahvan kesäkuun lopun tilauskannan, markkinanäkymien ja tarjouspyyntöaktiivisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2012:

 • liikevaihto kasvaa noin 1,8 - 2,0 miljardiin euroon erityisesti projektien tuloutuksen ansiosta ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto on noin 9 - 10 % liikevaihdosta (ennen kertaeriä ja PPA-poistoja). 

Ohjeistuksen saavuttaminen riippuu liikevaihdon koostumuksesta ja palveluliiketoimintojen suhteellisesta osuudesta, valuuttakurssien vaihteluista, tilauskannassa olevien projektien edistymisestä, uusien tilausten ajoituksista, lisenssimaksutuloista ja projektien päättymisestä sekä maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden yleisestä kehityksestä.

AIKAISEMPI TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2012

Vuoden 2011 lopun vahvan tilauskannan, markkinanäkymien ja tarjouspyyntöaktiivisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2012:

 • liikevaihto kasvaa noin 1,7 - 1,9 miljardiin euroon ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto on noin 9 - 10 % liikevaihdosta (ennen kertaeriä ja PPA-poistoja). 

Ohjeistuksen saavuttaminen riippuu maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden yleisestä kehityksestä, tilauskannassa olevien projektien edistymisestä, valuuttakursseista, tuotevalikoimasta, uusien tilausten ajoituksesta, lisenssituloista ja projektien valmistumisajankohdasta.

Espoossa 27.7.2012

Outotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

VUODEN 2012 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 julkaistaan torstaina 25.10.2012 

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: perjantai 27.7.2012
Aika: 14.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin www-sivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnus on 918327. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa 30.7.2012 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 918327.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)

Konsernin laaja tuloslaskelma Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto 524,4 288,4 934,8 536,0 1 385,6
Hankinnan ja valmistuksen kulut -417,3 -228,3 -739,9 -410,0 -1 053,1
Bruttokate 107,1 60,2 194,9 125,9 332,5
Muut tuotot 0,1 1,2 0,2 5,4 3,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut -26,1 -21,8 -49,8 -41,6 -86,4
Hallinnon kulut -25,8 -20,6 -53,2 -44,1 -97,7
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -9,7 -7,7 -18,8 -15,2 -33,5
Muut kulut -4,7 -0,3 -4,9 -0,5 -6,7
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,1 -0,0 -0,1 -0,0 -0,0
Liikevoitto 40,8 10,9 68,4 29,8 111,9
Rahoitustuotot ja -kulut
  Korkotuotot ja -kulut 1,2 1,2 3,1 2,3 6,0
  Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot -0,8 -0,3 -0,4 -0,7 -0,3
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -1,2 -0,6 -3,2 -2,2 -4,4
Rahoitustuotot ja -kulut -0,7 0,3 -0,5 -0,6 1,4
Voitto ennen veroja 40,1 11,2 67,9 29,2 113,3
Tuloverot -12,1 -3,3 -20,5 -8,8 -34,0
Tilikauden voitto 28,0 7,8 47,3 20,4 79,3
Muut laajan tuloksen erät
  Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta
  johtuvat voitot ja tappiot 5,9 0,1 4,7 -9,6 -3,9
  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran suojauksista -2,4 0,0 -0,7 -0,0 -4,3
    Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin 0,8 -0,0 0,2 0,0 1,3
  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot
  myytävissä olevista sijoituksista -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 4,2 -0,1 4,2 -9,6 -7,2
Tilikauden laaja tulos 32,2 7,7 51,5 10,8 72,1
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 28,0 7,8 47,3 20,4 79,3
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 32,2 7,7 51,5 10,8 72,1
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, EUR 0,62 0,17 1,04 0,45 1,75
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,62 0,17 1,04 0,45 1,75

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin lyhennetty tase
milj. EUR 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 305,1 223,5 286,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 67,5 53,7 62,5
Laskennalliset verosaamiset 50,3 41,5 47,3
Sijoitukset ja saamiset
  Korolliset 2,4 2,4 2,4
  Korottomat 1,9 2,6 2,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 427,2 323,6 401,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus *) 197,8 164,6 148,6
Sijoitukset ja saamiset
  Korolliset 1,6 0,5 0,7
  Korottomat 510,1 393,4 468,1
Rahavarat 393,7 313,5 402,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 103,2 871,9 1 019,9
VARAT YHTEENSÄ   1 530,4 1 195,6 1 421,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 414,5 335,1 398,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,2 1,0 1,1
Oma pääoma yhteensä 415,7 336,1 399,5
Pitkäaikaiset velat
Korolliset 41,9 51,8 47,6
Korottomat 97,7 103,0 107,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 139,6 154,8 154,6
Lyhytaikaiset velat
Korolliset 21,2 14,0 18,9
Korottomat
  Saadut ennakkomaksut **) 465,2 289,2 399,0
  Muut korottomat lyhytaikaiset velat 488,8 401,4 449,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 975,1 704,7 867,3
Velat yhteensä 1 114,7 859,5 1 021,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 530,4 1 195,6 1 421,4

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 38,7 miljoonaa euroa 30.6.2012 (30.6.2011: 28,4 milj. euroa, 31.12.2011: 43,5 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 560,1 miljoonaa euroa 30.6.2012 (30.6.2011: 1 244,0 milj. euroa, 31.12.2011: 1 462,3 milj. euroa).

Lyhennetty rahavirtalaskelma Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2011
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 47,3 20,4 79,3
Oikaisut
  Poistot 14,8 9,3 19,4
  Muut oikaisut 18,9 10,2 28,6
Käyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-) 1,3 83,8 134,4
Saadut korot 4,0 3,2 8,0
Maksetut korot -1,1 -0,7 -2,0
Maksetut verot -18,3 -20,5 -20,8
Liiketoiminnan nettorahavirta 66,9 105,7 247,0
Investoinnit -21,1 -13,2 -34,4
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -11,6 - -34,5
Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta - - -0,1
Tytäryhtiöosakkeiden myynti - - 0,0
Aineellisen omaisuuden myynti 0,1 0,6 1,4
Muu investointien rahavirta -0,1 -0,0 -0,1
Investointien nettorahavirta -32,6 -12,6 -67,7
Rahavirta ennen rahoitusta 34,3 93,1 179,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,5 -6,0 -11,5
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -1,4 -10,3 -4,9
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,6 0,0 0,0
Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin *) -0,2 - -0,2
Maksetut osingot -38,9 -34,3 -34,3
Muu rahoituksen rahavirta -0,5 -0,0 0,4
Rahoituksen nettorahavirta -44,9 -50,7 -50,6
Rahavarojen nettomuutos -10,6 42,4 128,8
Rahavarat tilikauden alussa 402,5 280,3 280,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,8 -9,1 -6,6
Rahavarojen nettomuutos -10,6 42,4 128,8
Rahavarat tilikauden lopussa 393,7 313,5 402,5

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli katsauskauden lopussa 203 434 Outotecin osaketta (31.12.2011: 199 747), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EUR A B C D E F G H I J
Oma pääoma 1.1.2011 17,2 20,2 0,4 2,1 -9,7 87,7 29,0 210,0 1,0 357,7
Osingonjako - - - - - - - -34,3 - -34,3
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä *) - - - - - - - - 0,0 0,0
Osakeperusteinen palkitseminen - - - - 2,4 - - -1,0 - 1,4
Tilikauden laaja tulos - - - -0,1 - - -9,6 20,4 - 10,8
Muut muutokset - - 0,0 - - - - 0,4 - 0,4
Oma pääoma 30.6.2011 17,2 20,2 0,4 2,0 -7,3 87,7 19,4 195,4 1,0 336,1
Oma pääoma 1.1.2012 17,2 20,2 0,4 -1,2 -7,5 87,7 25,1 256,5 1,1 399,5
Osingonjako - - - - - - - -38,9 - -38,9
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä *) - - - - -0,2 - - - 0,1 -0,1
Osakeperusteinen palkitseminen - - - - 1,5 - - 1,9 - 3,4
Tilikauden laaja tulos - - - -0,6 - - 4,7 47,3 - 51,5
Muut muutokset - - 0,0 - - - - 0,4 - 0,4
Oma pääoma 30.6.2012 17,2 20,2 0,5 -1,7 -6,2 87,7 29,8 267,2 1,2 415,7

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli katsauskauden lopussa 203 434 Outotecin osaketta (31.12.2011: 199 747), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.  

Konsernin tunnusluvut Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Viim. Q1-Q4
2012 2011 2012 2011 12kk 2011
Liikevaihto, milj. EUR 524,4 288,4 934,8 536,0 1 784,4 1 385,6
Bruttokate, % 20,4 20,9 20,9 23,5 22,5 24,0
Liikevoitto, milj. EUR 40,8 10,9 68,4 29,8 150,5 111,9
Liikevoitto, % 7,8 3,8 7,3 5,6 8,4 8,1
Voitto ennen veroja, milj. EUR 40,1 11,2 67,9 29,2 151,9 113,3
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 7,7 3,9 7,3 5,5 8,5 8,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 57,0 45,9 66,9 105,7 208,2 247,0
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -334,7 -250,6 -334,7 -250,6 -334,7 -339,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -80,5 -74,6 -80,5 -74,6 -80,5 -84,9
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,0 37,1 39,0 37,1 39,0 39,1
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -271,0 -196,5 -271,0 -196,5 -271,0 -270,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 20,0 11,3 34,0 14,8 117,5 98,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 3,8 3,9 3,6 2,8 6,6 7,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 33,4 12,0 29,7 16,6 35,2 26,4
Oman pääoman tuotto, % 28,1 9,4 23,2 11,8 28,3 20,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 2 218,4 1 664,1 2 218,4 1 664,1 2 218,4 1 985,1
Tilauskertymä, milj. EUR 735,5 532,1 1 160,8 875,7 2 290,5 2 005,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 384 3 428 4 202 3 325 3 955 3 516
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta 5,3 2,7 5,1 3,8 6,0 5,7
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR 9,7 7,7 18,8 15,2 37,0 33,5
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta 1,8 2,7 2,0 2,8 2,1 2,4
Osakekohtainen tulos, EUR 0,62 0,17 1,04 0,45 2,34 1,75
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 9,11 7,38 9,11 7,38 9,11 8,75

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Outotec on soveltanut vuoden 2012 alusta lähtien seuraavia muutettuja tai uusia standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:

 • IFRS 7 - Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - Taseesta pois kirjaaminen. (Muutos IFRS 7:ään). Muutos esittää uusia liitetietovaatimuksia rahoitusinstrumentteja kirjattaessa pois taseesta. Vaatimukset koskevat tilanteita, joissa rahoitusinstrumenttia ei kirjata alas kokonaisuudesta, jossa se on aikaisemmin raportoitu sekä tilanteita, joissa rahoitusinstrumentti kirjataan alas, mutta jossa yritys on edelleen osallisena sopimuksessa. Muutos lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa rahoitusinstrumenttien taseesta pois kirjaamiseen liittyvien riskien ymmärtämistä. Tällä hetkellä Outotecillä ei ole vastaavia rahoitusinstrumentteja, joten muutoksella ei ole vaikutusta Outotecin esittämiin tietoihin. 

 • IAS 12 - Tuloverot - Laskennalliset verot - Laskennallisten verojen laskeminen käypään arvoon arvostetuille sijoituskiinteistöille (Muutos IAS 12:een). Muutos esittää poikkeuksen olemassa olevaan sääntöön laskettaessa laskennallisia verosaamisia tai verovelkoja sijoituskiinteistöille, jotka arvostetaan käypään arvoon IAS 40:n (Sijoituskiinteistöt) mukaisesti. Outotecillä ei ole tällä hetkellä sijoituskiinteistöjä, joihin sovellettaisiin IAS 40:n käypään arvoon arvostamisen mallia, joten muutoksella ei ole vaikutusta Outotecin esittämiin tietoihin.  

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2011
Kertaluonteiset kulut liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin - - -3,7
Kertaluonteiset tuotot liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin - - 1,1
Yrityshankintoihin liittyvät kulut -0,7 - -2,0

Tuloverot Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2011
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -32,6 -10,3 -33,5
Laskennalliset verot 12,0 1,5 -0,5
Tuloverot yhteensä -20,5 -8,8 -34,0

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
milj. EUR 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Hankintameno kauden alussa 144,8 128,9 128,9
Muuntoerot 1,0 -1,8 -0,5
Lisäykset 9,9 7,0 17,9
Vähennykset -0,9 -1,5 -4,5
Tytäryhtiöiden hankinta 1,3 - 3,5
Uudelleenryhmittelyt -1,0 -0,5 -0,6
Hankintameno kauden lopussa 154,9 132,1 144,8
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -82,2 -76,2 -76,2
Muuntoerot -0,5 1,0 0,2
Vähennykset 0,7 1,2 3,4
Uudelleenryhmittelyt 0,1 0,0 -0,3
Tilikauden poistot -5,6 -4,4 -9,5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -87,4 -78,4 -82,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 67,5 53,7 62,5

Vastuusitoumukset
milj. EUR 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Annetut pantit ja kiinnitykset 0,2 0,0 0,0
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 187,6 186,3 209,1
Vuokravastuut 156,5 69,1 161,3

Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Numcore Oy:n luottolimiitteihin. Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 22,9 miljoonaa euroa 30.6.2012 (30.6.2011 28,3 milj. euroa, 31.12.2011: 25,8 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 513,9 miljoonaa euroa 30.6.2012 (30.6.2011: 377,6 milj. euroa, 31.12.2011: 477,1 milj. euroa).

Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset
milj. EUR 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Käypä nettoarvo -10,9 *) -2,2 **) -9,6 ***)
Nimellisarvo 745,8 413,1 545,4

*) joista -2,9 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
***) joista -3,6 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

Lähipiiritapahtumat
Avoimet saldot johtoon kuuluvien avain henkilöiden kanssa


Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 5,0 miljoonan euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Tästä lainasta oli avoimena 4,4 miljoonaa euroa 30.6.2012 (31.12.2011: 4,3 milj. euroa).

Outotec Oyj maksoi Outotec Management Oy:lle osinkoa 0,2 miljoonaa euroa huhtikuussa 2012 (0,1 milj. euroa huhtikuussa 2011).

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
milj. EUR 2012 2011 2011
Myynti - 0,0 0,0
Muu tuotto 0,0 0,0 0,6
Ostot -0,1 -0,1 -0,3
Myynti- ja muut saamiset 0,3 0,6 0,3
Lyhytaikaiset velat 1,6 - 0,6
Lainasaamiset 1,6 0,2 0,6

Liiketoimintojen yhdistäminen

Numcore Oy

Outotec on vahvistanut prosessihallintajärjestelmiin liittyvää teknologiavalikoimaansa ostamalla suomalaisen, Kuopiossa toimivan Numcore Oy:n. Numcore on yritys, joka kehittää ja markkinoi innovatiivisia, reaaliajassa toimivia ja 3D-kuvantamiseen perustuvia prosessihallintajärjestelmiä. Yrityshankinta saatiin päätökseen 12.3.2012. Yrityskauppa tukee Outotecin kasvustrategiaa ja vahvistaa Outotecin kilpailukykyä edistyksellisten teknologiaratkaisujen toimittajana. Numcoren teknologia on jo todennettu vaahdotus- ja sakeutinsovelluksissa ja lisäksi sitä voidaan hyödyntää muilla Outotecin liiketoiminnan osa-alueilla.

Kauppahintaa on allokoitu teknologioille. Liikearvo 4,5 miljoonaa euroa perustuu pääosin Numcoren kokeneeseen henkilökuntaan ja synergiaetuihin.

Demil Manutenção Industrial Ltda

Outotec on ostanut 1.6.2012 brasilialaisen Demil Manutenção Industrial Ltda:n koko osakekannan. Guaraparissa, Espírito Santon osavaltiossa Brasiliassa toimiva Demil tarjoaa teollisia kunnossapitopalveluita rautamalmin pelletointilaitoksille. Demil työllistää noin 300 henkilöä, ja sen vuosiliikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Yritysosto mahdollistaa Outotecin kehittää edelleen palveluliiketoimintaansa Brasiliassa. Demilin palveluita voidaan tarjota Outotecin brasilialaisille asiakkaille, erityisesti paikallisille pelletointiteknologian käyttäjille.

Kauppahintaa on allokoitu asiakassuhteille. Liikearvo 3,7 miljoonaa euroa perustuu pääosin asiakassuhteesta saataviin synergiaetuihin.

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain
milj. EUR Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12
Liikevaihto
Non-ferrous Solutions 141,3 144,6 223,9 162,0 191,4 235,5 358,8 260,7 335,9
Ferrous Solutions 32,9 35,5 43,2 43,6 42,6 60,0 74,8 70,0 81,8
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 52,6 50,3 65,3 46,1 57,7 61,4 70,9 85,9 106,8
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -3,0 -1,8 -2,2 -4,1 -3,4 -4,1 -7,7 -6,2 0,0
Yhteensä 223,8 228,5 330,3 247,5 288,4 352,8 496,8 410,4 524,4
Liikevoitto
Non-ferrous Solutions 4,8 13,5 23,2 18,1 12,6 24,6 52,4 25,4 35,0
Ferrous Solutions 1,4 4,2 8,2 3,2 -1,9 6,0 -0,6 5,5 2,2
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 1,9 3,5 11,4 3,3 5,2 11,7 3,6 3,8 7,3
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -2,6 -3,1 -14,7 -5,7 -5,0 -9,1 -6,5 -7,2 -3,6
Yhteensä 5,5 18,1 28,1 19,0 10,9 33,2 48,9 27,6 40,8

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Tunnuslukujen laskentaperusteet
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat
Nettovelkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä × 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Sijoitetun pääoman tuotto = Liikevoitto + rahoitustuotot × 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo)
Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto × 100
Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut = Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan
kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut)
Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Outotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Lataa