Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2014 Outotecin tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus
Pörssitiedote lokakuuta 30, 2014

Outotecin tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ                         OSAVUOSIKATSAUS               30.10.2014 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2014

Haastava markkinatilanne jatkui, liikevaihdon ohjeistusta kavennettu

Tammi-syyskuu 2014 (2013 vertailukauden luku):

 • Tilauskertymä1): 855,5 (1 086,3) miljoonaa euroa, -21 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -15 %
 • Palveluliiketoiminnan tilauskertymä1): 395,9 (387,1) miljoonaa euroa, 2 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 12 %
 • Tilauskanta: 1 217,3 (1 512,3) miljoonaa euroa, -20 %
 • Liikevaihto: 999,4 (1 454,4) miljoonaa euroa, -31 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -27 %
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 352,9 (355,2) miljoonaa euroa, -1 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 7 %
 • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto2): 30,5 (122,4) miljoonaa euroa, -75 %
 • Osakekohtainen tulos: 0,00 (0,44)

Heinä-syyskuu 2014 (2013 vertailukauden luku):

 • Tilauskertymä1): 265,6 (229,6) miljoonaa euroa, 16 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 16 %
 • Palveluliiketoiminnan tilauskertymä1): 114,9 (115,1) miljoonaa euroa, -0 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -0 %
 • Liikevaihto: 320,3 (440,1) miljoonaa euroa, -27 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -26 %
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 127,0 (116,8) miljoonaa euroa, 9 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 12 %
 • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto2): 14,2 (44,1) miljoonaa euroa, -68 %
 • Osakekohtainen tulos: -0,02 (0,17)

Vuoden 2014 tulosohjeistus liikevoitolle pysyy ennallaan, liikevaihdon ohjeistusta kavennettu

Tämänhetkisten markkinanäkymien, tarjouspyyntöjen ja tilauskannassa olevien projektien arvioinnin perusteella johto arvioi, että vuonna 2014:

 • Liikevaihto on noin 1,4-1,5 (aikaisempi ohjeistus 1,4-1,6) miljardia euroa, ja
 • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti2) on noin 4-6 %

1) Muutos palvelusopimusten raportoinnissa kasvatti tammi-syyskuun 2014 tilauskertymää noin 38 miljoonaa euroa (Q3 2014: noin 3 milj. euroa).
2) Ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4
  2014 2013 2014 2013 12 kk 2013
Liikevaihto, milj. EUR 320,3 440,1 999,4 1 454,4 1 456,6 1 911,5
Bruttokate, % 23,4 22,5 20,7 20,8 20,6 20,7
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, milj. EUR 14,2 44,1 30,5 122,4 70,9 162,9
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 4,4 10,0 3,0 8,4 4,9 8,5
Liikevoitto, milj. EUR -0,3 45,0 8,1 116,5 33,5 141,9
Liikevoitto, % -0,1 10,2 0,8 8,0 2,3 7,4
Voitto ennen veroja, milj. EUR -3,1 43,1 1,4 110,9 22,7 132,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -25,3 -61,1 -18,0 -39,5 -20,5 -42,1
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR 9,0 -112,4 9,0 -112,4 9,0 -87,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 2,0 -23,5 2,0 -23,5 2,0 -18,2
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR 6,7 -45,4 6,7 -45,4 6,7 -14,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 5,1 34,6 5,1 34,6 5,1 25,7
Oman pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 2,9 29,1 2,9 29,1 2,9 19,4
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 217,3 1 512,3 1 217,3 1 512,3 1 217,3 1 371,7
Tilauskertymä, milj. EUR 265,6 229,6 855,5 1 086,3 1 281,6 1 512,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 911 4 984 4 868 4 929 4 882 4 927
Osakekohtainen tulos, EUR -0,02 0,17 0,00 0,44 0,07 0,51

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinat jatkuivat vaimeina kolmannella vuosineljänneksellä. Maailmantalouden epävarmuustekijät, heikentyneet metallien hinnat sekä kaivos- ja metalliteollisuuden yhtiöiden pyrkimykset minimoida investointi- ja käyttökustannuksia näkyivät investointien vähyytenä ja paineina palveluliiketoiminnassa. Liiketoimintaa hidastivat Venäjällä taloudelliset pakotteet ja Afrikassa ebolaepidemia. Heikko markkinatilanne piti kilpailun kovana aiheuttaen hintapaineita. Laitemyynti EPCM-insinööritoimistojen kautta oli edelleen hyvin hidasta heijastaen kaivos- ja metalliteollisuuden investointien yleistä niukkuutta. Näemme kuitenkin tietyissä asiakas-, maa- ja metallisegmenteissä hyviä mahdollisuuksia Outotecin prosessi- ja laitosratkaisuille sekä palveluille.

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta onnistuimme saamaan kohtuullisesti tilauksia kolmannella vuosineljänneksellä, mikä osoittaa panostuksemme prosessi- ja laitosratkaisuihin kantavan hedelmää. Yhtään tilausta ei peruuntunut ja uusien tilausten katteet olivat terveellä tasolla. Liikevaihtomme laski viime vuodesta, mikä johtui vuoden 2014 alun pienestä uusinvestointien tilauskannasta ja alkuvuoden hitaasta tilauskertymästä sekä projektien hitaasta etenemisestä Venäjällä ja joillakin muilla markkina-alueilla. Palveluliiketoimintamme liikevaihto kasvoi raportointikaudella vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 7 %, ja oli 35 % liikevaihdosta.

Toiseen vuosineljännekseen verrattuna kannattavuuttamme paransivat kolmannella vuosineljänneksellä Metals, Energy & Water -liiketoiminnan parantunut liikevoitto, kohtuullisen hyvänä jatkunut Minerals Processing -liiketoiminnan kannattavuus, palveluliiketoiminnan korkeampi liikevaihto sekä hyvin edennyt liiketoiminnan kiinteiden kulujen karsiminen.

Lokakuussa 2013 julkistamamme 50 miljoonan euron kustannussäästöohjelman tavoitteet on saavutettu ja ohjelma saatu päätökseen. Menestyksekkäästi toteutettu ohjelma sekä muut tehostamistoimenpiteet pienensivät liiketoiminnan kiinteitä kuluja yhteensä 59 miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna.

Taseemme on edelleen vahva, mutta pienentynyt tilauskanta ja siitä seuranneet vähentyneet ennakkomaksut heikensivät käyttöpääomaamme jonkin verran.

Tarjouskantamme jatkui vahvana sisältäen laajasti eri kehitysvaiheissa olevia hankkeita. Uusien tilausten ajoitus on edelleen suurin tilauskertymäämme vaikuttava epävarmuustekijä.

Haluamme varautua mahdolliseen heikon markkinatilanteen jatkumiseen ja uusiin geopoliittisen epävarmuuden aiheuttamiin vaikutuksiin Venäjällä ja joillakin muilla markkinoilla. Tämän vuoksi toteutamme lisätoimenpiteitä kannattavuutemme parantamiseksi."

MUUTOS PALVELUSOPIMUSTEN RAPORTOINNISSA 1.1.2014 ALKAEN

Parantaakseen palveluliiketoiminnan raportoinnin läpinäkyvyyttä Outotec kirjaa pitkäaikaiset käyttö- ja kunnossapitopalvelusopimukset, joissa on tuotantoon perustuva muuttuva osa, tilaushankintaan seuraavan 12 kuukauden arvioidun myynnin mukaisesti. Kiinteähintaiset sopimukset taas kirjataan täydellä arvollaan tilaushankintaan, kun sopimus astuu voimaan. Aikaisemman kirjausperiaatteen mukaan pitkäaikaisen käyttö- ja kunnossapitopalvelusopimuksen kuluvalle kalenterivuodelle kuuluva osuus kirjattiin tilauskertymään kerran vuodessa. Muutos palvelusopimusten raportoinnissa kasvatti tammi-syyskuun 2014 tilauskertymää noin 38 miljoonaa euroa (Q3 2014: noin 3 milj. euroa).

Tämä tiedote on yhteenveto Outotecin tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: torstai 30.10.2014

Aika: 14.00

Paikka: Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin verkkosivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0465.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2015 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • Tilinpäätöstiedote 2014 julkaistaan 6.2.2015
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 27.4.2015
 • Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 30.7.2015
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 29.10.2015

Tilinpäätös julkaistaan viimeistään viikolla 9/2015. Vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu ajankohta on 30.3.2015.

PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 2014

Outotecin pääomamarkkinapäivä 2014 pidetään yhtiön pääkonttorilla Espoossa 4.12.2014. Lisätietoja Outotecin verkkosivuilta www.outotec.com/sijoittajille.

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. Outotec tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Yrityksellä on maailmanlaajuinen myynti- ja palveluverkosto, omat tutkimuskeskukset sekä palveluksessaan noin 4 900 asiantuntijaa. Outotecin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 1,9 miljardia euroa ja yritys on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Esitteet
Nimi
Outotecin tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Lataa