Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2014 Outotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014
Pörssitiedote heinäkuuta 31, 2014

Outotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

OUTOTEC OYJ                         OSAVUOSIKATSAUS               31.7.2014 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2014

Tilauskertymä parani 80 % ensimmäisestä vuosineljänneksestä, korkeammat projektikulut heikensivät kannattavuutta

Tammi-kesäkuu 2014 (2013 vertailukauden luku):

·         Tilauskertymä1): 589,8 (856,7) miljoonaa euroa, -31 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -23 %
·         Palveluliiketoiminnan tilauskertymä1): 281,0 (272,0) miljoonaa euroa, 3 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 18 %
·         Tilauskanta: 1 259,7 (1 761,3) miljoonaa euroa, -28 %

·         Liikevaihto: 679,1 (1 014,3) miljoonaa euroa, -33 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -28 %

·         Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 225,9 (238,4) miljoonaa euroa, -5 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 5 %

·         Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto2): 16,3 (78,3) miljoonaa euroa, -79 %

Huhti-kesäkuu 2014 (2013 vertailukauden luku):

·         Tilauskertymä1): 379,5 (365,6) miljoonaa euroa, 4 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 15 %
·         Palveluliiketoiminnan tilauskertymä1): 147,8 (138,5) miljoonaa euroa, 7 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 21 %
·         Liikevaihto: 335,2 (511,4) miljoonaa euroa, -34 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -30 %

·         Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 118,4 (134,6) miljoonaa euroa, -12 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -3 %

·         Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto2): 3,9 (43,3) miljoonaa euroa, -91 %

Vuoden 2014 tulosohjeistus (julkaistu 28.7.2014)

Tämänhetkisten markkinanäkymien, tarjouspyyntöjen ja tilauskannassa olevien projektien arvioinnin perusteella johto arvioi, että vuonna 2014:

  • Liikevaihto on noin 1,4-1,6 miljardia euroa, ja
  • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti2) on noin 4-6 %

Tärkeimmät syyt tulosohjeistuksen muutokseen ovat:

  • Laite- ja laitosratkaisujen pienempi liikevaihto johtuen alkuvuoden viivästyneestä tilauskertymästä sekä geopoliittisen epävarmuuden aiheuttamasta projektitoimitusten hitaudesta Venäjällä.
  • Kustannusylitykset viidessä, vuosina 2009-2012 voitetuissa suurissa toimitusprojekteissa. Valtaosa näistä projekteista arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä.

Aikaisempi tulosohjeistus

Vuoden lopun tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien, tarjouspyyntöjen ja valuuttakurssien epävakaisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2014

  • Liikevaihto on noin 1,5-1,8 miljardia euroa, ja
  • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti2) on noin 5-8 %

1) Muutos palvelusopimusten raportoinnissa kasvatti tammi-kesäkuun 2014 tilauskertymää noin 35 miljoonalla eurolla (Q2 2014: noin 25 milj. euroa).
2) Ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Viim. Q1-Q4
2014 2013 2014 2013 12 kk 2013
Liikevaihto, milj. EUR 335,2 511,4 679,1 1 014,3 1 576,3 1 911,5
Bruttokate, % 19,3 20,9 19,4 20,0 20,6 20,7
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, milj. EUR 3,9 43,3 16,3 78,3 100,9 162,9
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 1,2 8,5 2,4 7,7 6,4 8,5
Liikevoitto, milj. EUR -0,3 39,9 8,4 71,5 78,8 141,9
Liikevoitto, % -0,1 7,8 1,2 7,1 5,0 7,4
Voitto ennen veroja, milj. EUR -2,0 37,8 4,4 67,7 69,0 132,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 2,6 55,2 7,3 21,6 -56,3 -42,1
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -29,6 -192,4 -29,6 -192,4 -29,6 -87,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -6,6 -42,5 -6,6 -42,5 -6,6 -18,2
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -22,4 -143,8 -22,4 -143,8 -22,4 -14,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 13,9 40,0 13,9 40,0 13,9 25,7
Oman pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 10,5 29,8 10,5 29,8 10,5 19,4
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 259,7 1 761,3 1 259,7 1 761,3 1 259,7 1 371,7
Tilauskertymä, milj. EUR 379,5 365,6 589,8 856,7 1 245,5 1 512,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 864 4 979 4 847 4 902 4 900 4 927
Osakekohtainen tulos, EUR -0,01 0,15 0,02 0,27 0,26 0,51

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Kaivos- ja metalliteollisuuden investointihalukkuus parani toisella vuosineljänneksellä, mikä näkyy myös tilauskertymässämme, joka kasvoi 80 prosenttia ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta tilauksia ei peruuntunut ja uusien tilausten katteet olivat hyvällä tasolla. Liikevaihtomme supistui vertailukaudesta vuoden 2014 alun alhaisen tilauskannan, ensimmäisen vuosineljänneksen viivästyneen tilauskertymän ja lisääntyneen geopoliittisen epävarmuuden hidastamien Venäjän projektitoimitusten vuoksi.

Palvelujen kysyntä jatkui vakaana teollisuudenalan melko hyvän käyttöasteen ansiosta. Vaikka asiakkaat keskittyvätkin pienentämään käyttökustannuksiaan, olen tyytyväinen että pystyimme kasvattamaan edelleen palveluliiketoiminnan tilauskertymää tarjoamalla uusia palvelukonsepteja aiempaa suuremmalle osalle nykyistä asiakaskuntaa sekä laajentamalla palvelujemme maantieteellistä ja teknologista kattavuutta.

Toisen vuosineljänneksen kannattavuus tuotti pettymyksen Metals, Energy & Water -liiketoiminta-alueen viiden suuren laitostoimitusprojektin kustannusylitysten vuoksi. Nämä projektit on solmittu vuosina 2009-2012 ja useimmat niistä arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä.

Olen hyvin tyytyväinen Minerals Processing -liiketoiminta-alueen hyvään kannattavuuteen. Olen myös tyytyväinen palveluliiketoiminnan katteisiin, jotka olivat hyvällä tasolla markkinoiden asettamista paineista huolimatta.

Lokakuussa 2013 julkistamassamme 50 miljoonan euron kustannussäästöohjelmassa olemme saavuttaneet tähän mennessä 40 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Kustannussäästöohjelman ohella tapahtuva jatkuva liiketoiminnan kehitys on laskenut tammi-kesäkuun liiketoiminnan kiinteitä kuluja 44 miljoonalla eurolla edellisvuodesta.

Kaivos- ja metalliteollisuuden joistakin myönteisistä markkinasignaaleista huolimatta valmistaudumme mahdollisesti jatkuvaan markkinoiden verkkaisuuteen ja geopoliittisen epävarmuuden vaikutuksiin Venäjällä ja muilla markkinoilla. Sen vuoksi olemme 50 miljoonan euron kustannussäästöohjelman lisäksi ryhtyneet toimenpiteisiin sopeuttaaksemme resurssejamme alueilla, joilla meillä on ylikapasiteettia tai tehottomuutta, sekä parantaaksemme tuotteidemme ja toimitusketjumme hintakilpailukykyä. Lisäksi jatkamme palveluliiketoiminnan kasvattamista parantaaksemme kannattavuutta ja tasoittaaksemme kausivaihteluita.

Outotecin tarjouskanta on hyvä, projekteja on laajasti kehitteillä ja neuvotteluja käydään. Uusien tilausten ajoituksen arviointi on kuitenkin edelleen vaikeaa. Laaja asennuskantamme ja asiakkaiden tarve optimoida nykyistä tuotantokapasiteettiaan tarjoavat hyviä mahdollisuuksia kasvattaa Outotecin tuotantotehokkuutta parantavien elinkaaripalvelujen myyntiä."

MUUTOS PALVELUSOPIMUSTEN RAPORTOINNISSA 1.1.2014 ALKAEN

Parantaakseen palveluliiketoiminnan raportoinnin läpinäkyvyyttä Outotec kirjaa pitkäaikaiset käyttö- ja kunnossapitopalvelusopimukset, joissa on tuotantoon perustuva muuttuva osa, tilaushankintaan seuraavan 12 kuukauden arvioidun myynnin mukaisesti. Kiinteähintaiset sopimukset taas kirjataan täydellä arvollaan tilaushankintaan, kun sopimus astuu voimaan. Aikaisemman kirjausperiaatteen mukaan pitkäaikaisen käyttö- ja kunnossapitopalvelusopimuksen kuluvalle kalenterivuodelle kuuluva osuus kirjattiin tilauskertymään kerran vuodessa. Muutos palvelusopimusten raportoinnissa kasvatti tammi-kesäkuun 2014 tilauskertymää noin 35 miljoonalla eurolla (Q2 2014: noin 25 milj. euroa).

Tämä tiedote on yhteenveto Outotecin tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: torstai 31.7.2014

Aika: 14.00

Paikka: Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin verkkosivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0465.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2014 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

  • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 30.10.2014
  • Pääomamarkkinapäivä Outotecin pääkonttorilla Espoossa 4.12.2014

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. Outotec tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Yrityksellä on maailmanlaajuinen myynti- ja palveluverkosto, omat tutkimuskeskukset sekä palveluksessaan yli 4 800 asiantuntijaa. Outotecin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 1,9 miljardia euroa ja yritys on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Esitteet
Nimi
Outotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 Lataa