Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2015 Outotec Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi
Pörssitiedote tammikuuta 13, 2015

Outotec Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

OUTOTEC OYJ  PÖRSSITIEDOTE  13.1.2015   KLO 9.00

Outotec Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Hallituksen kokoonpano

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta esittää 30.3.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Eija Ailasmaa, Anja Korhonen, Timo Ritakallio, Björn Rosengren ja Poju Zabludowicz. Toimikunta ehdottaa myös, että samaksi toimikaudeksi hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi Ian W. Pearce ja Klaus Cawén.

Ian W. Pearce, 57, on X2 Resources-yhtiön johtaja Isossa-Britanniassa. Hänellä on 30 vuoden kokemus globaalin kaivosteollisuuden johtotehtävissä ja projekteissa, esimerkiksi Xstrata Groupin, Falconbridgen ja Fluor-yhtymän palveluksessa. 

Klaus Cawén, 57, on KONE Oyj:n johtokunnan jäsen. Hän vastaa yritysjärjestelyistä ja strategisista alliansseista, Venäjästä ja lakiasioista ja hänellä on pitkä ura KONEen lakiasiainjohtajana.

Kaksi yhtiön hallituksen nykyistä jäsentä, Hannu Linnoinen (jäsen vuodesta 2006) ja Tapani Järvinen (jäsen vuodesta 2010), ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää useiden hallitusvuosien jälkeen käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan ja varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot on Outotecin verkkosivuilla www.outotec.com/yhtiokokous.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta esittää 30.3.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 72.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12.000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. 

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti Outotec Oyj:n yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa vuoden 2015 yhtiökokouspäivästä hankittaisiin osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19.200 euron ja hallituksen jäsenelle 14.400 euron arvosta. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen vuosipalkkion ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2015. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden. Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. 

Nimitystoimikunta koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista ja Outotec Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin 1.10.2014 omistustilanteen mukaan. 

Vuoden 2015 yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat: 

  • Kari A.J. Järvinen, puheenjohtaja (Solidium Oy)
  • Harri Sailas (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
  • Poju Zabludowicz (Tamares Nordic Investments B.V.)
  • Matti Alahuhta (hallituksen puheenjohtaja)


OUTOTEC OYJ

Lisätietoja:

Kari A.J. Järvinen, nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puhelin 010 830 8905

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com