Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2015 Outotecin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsaus
Pörssitiedote huhtikuuta 27, 2015

Outotecin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ                         OSAVUOSIKATSAUS               27.4.2015 KLO 12.45

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

Tilaukset ja palvelujen liikevaihto kasvoivat hyvin

Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti (2014 vertailukauden luku):

 • Tilauskertymä: 260 (210) miljoonaa euroa, +23 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein +18 %)
 • Tilauskanta: 1 132 (1 216) miljoonaa euroa, -7 %
 • Liikevaihto: 277 (344) miljoonaa euroa, -19 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -22 %)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 118 (108) miljoonaa euroa, +10 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein +7 %)
 • EBITA (ennen kertaluonteisia eriä): 8 (12) miljoonaa euroa, -38 %
 • EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), %: 2,8 (3,6)
 • Osakekohtainen tulos: 0,00 (0,03)

Vuoden 2015 tulosohjeistus pysyy ennallaan

Vuoden 2014 lopun tilauskannan ja tämänhetkisen liiketoimintaympäristön perusteella johto arvioi, että vuonna 2015:

 • Liikevaihto on noin 1,2-1,4 miljardia euroa, ja
 • EBITA (ennen kertaluonteisia eriä) on noin 5-7 %.
Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q1 Q1 Viim. Q1-Q4
  2015 2014 12 kk 2014
Tilauskertymä, milj. EUR 259,7 210,3 1 227,3 1 177,9
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä, milj. EUR 131,2 133,3 552,9 555,0
Palveluliiketoiminnan osuus tilauskertymästä, % 50,5 63,4 45,1 47,1
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 132,2 1 215,8 1 132,2 1 138,0
Liikevaihto, milj. EUR 277,5 343,9 1 336,2 1 402,6
Palveluliiketoiminnan liikevaihto, milj. EUR 118,3 107,5 529,8 519,0
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 42,6 31,3 39,7 37,0
Bruttokate, % 28,4 21,7 24,3 22,9
EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), milj. EUR 7,7 12,4 51,3 56,0
EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), % 2,8 3,6 3,8 4,0
EBIT, milj. EUR 3,6 8,7 5,3 10,4
EBIT, % 1,3 2,5 0,4 0,7
Voitto ennen veroja, milj. EUR 1,0 6,4 -5,2 0,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -35,3 4,7 -20,1 19,9
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR 51,2 -82,7 51,2 -5,8
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 11,4 -18,7 11,4 -1,3
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -2,0 -24,6 -2,0 -28,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12kk 0,2 21,6 0,2 1,7
Oman pääoman tuotto, %, viim. 12kk -0,8 17,0 -0,8 0,0
Henkilöstö kauden lopussa 4 966 4 834 4 966 4 571
Osakekohtainen tulos, EUR 0,00 0,03 -0,02 0,00

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Markkinat polkivat paikallaan vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä metallien heikon hintakehityksen sekä mineraalien ja metallien tuottajien kassavirtamaksimoinnin vuoksi. Siksi olen tyytyväinen, että onnistuimme kasvattamaan tilauskertymäämme 18 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevaihtomme supistui vertailukaudesta vuoden 2014 vähäisten laitos- ja laitetilausten vuoksi. Olen tyytyväinen, että heikosta markkinatilanteesta huolimatta palvelujen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuutemme oli heikko valuuttasuojausten arvostukseen liittyvistä kurssitappioista ja supistuneesta liikevaihdosta johtuen. Minerals Processing -liiketoiminta-alueen kannattavuus heikkeni, sen sijaan Metals, Energy & Water paransi alentuneesta liikevaihdosta huolimatta kannattavuuttaan vertailukaudesta. Lokakuussa 2014 aloitettu tehostamisohjelma etenee suunnitelman mukaisesti ja tavoitelluista 45 miljoonan euron säästöistä saavutettiin maaliskuun 2015 loppuun mennessä 26 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Kempe Engineeringin alumiiniteknologioiden sekä Lähi-idän ja Afrikan palvelu- ja varaosaliiketoimintojen osto vahvistaa palveluresurssejamme sekä täydentää alumiiniteknologioiden tuotevalikoimaamme. Vähentääksemme riippuvuuttamme voimakkaasti syklisistä kaivos- ja metalliteollisuuden investointimarkkinoista jatkamme palveluliiketoiminnan kasvattamista ja vahvistamme edelleen tarjontaamme yritysostoin.

Vuoden 2015 markkinanäkymät jatkuvat epävarmoina metallien hintavaihteluiden ja asiakkaiden kassavirtamaksimoinnin vuoksi. Kestäville ratkaisuille on kuitenkin kysyntää tietyillä markkinoilla ja maantieteellisillä alueilla, ja odotamme, että perusmetalliteollisuuden investoinnit alkavat vähitellen elpyä supistuvan kapasiteetin kompensoimiseksi. Tarjouskantamme on vahva ja keskitymme jatkossakin tilaushankinnan kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen."

TUOTEHALLINTAKUSTANNUSTEN UUDELLEENLUOKITTELU OUTOTECIN TULOSLASKELMASSA

1.1.2015 alkaen kaikki teknisen tuotehallinnan kustannukset on Outotecin tuloslaskelmassa sisällytetty tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) kuluihin ja kaupallisen tuotehallinnan kustannukset myynnin ja markkinoinnin kuluihin. Aikaisemmin osa näistä tuotehallintaan liittyvistä kustannuksista on raportoitu osana hankinnan ja valmistuksen kuluja bruttokatteen yläpuolella tuloslaskelmassa.

Outotec on vuodesta 2011 kehittänyt ja ottanut käyttöön yhtenäisiä, maailmanlaajuisia liiketoimintaprosesseja ja niitä tukevia tietojärjestelmiä. Yhtiö on nyt määritellyt teknisen tuotehallinnan prosessin osaksi tutkimusta ja tuotekehitystä ja kaupallisen tuotehallintaprosessin osaksi myyntiä ja markkinointia. Raportoinnin uudelleenluokittelu on yhdenmukainen tuotehallintaprosessin muutoksen kanssa ja kuvaa näiden kustannusten luonnetta tuloslaskelmassa.

Uudelleenluokituksen myötä Outotecin 2014 tuloslaskelmassa 19,6 miljoonaa euroa hankinnan ja valmistuksen kuluista siirtyy T&K-kuluihin ja 6,9 miljoonaa euroa myynnin ja markkinoinnin kuluihin.

Uudelleenluokittelu ei vaikuta Outotecin liikevaihtoon, tulokseen (EBITA ja EBIT) tai vuoden 2015 tulosohjeistukseen.

LISÄYS SEGMENTTITIETOIHIN

1.1.2015 alkaen Outotec raportoi tilauskertymän sekä palveluliiketoiminnan liikevaihdon segmenteittäin.

Tämä teksti on kooste Outotecin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: maanantai 27.4.2015

Aika: 14.30-15.30

Paikka: Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin verkkosivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2310 1619. Rekisteröitymistunnus 8598027.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2015 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 30.7.2015
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 29.10.2015

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Outotec on listattu Nasdaq Helsingissä.

Esitteet
Nimi
Outotecin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsaus Lataa